Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Và Thương Mại Phúc An

[HÀ NỘI] - TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Và Thương Mại Phúc An

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 08/06/2021 10 - 15 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của Phòng dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty; - Lập kế hoạch hoạt động, Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngành dọc đối với đơn vị cơ sở, các công trường. + Kiểm tra quá trình triển khai thi công tại các công trình của Tổng công ty đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, chất lượng theo các quy định hiện hành. Tổng hợp báo cáo từ Ban chỉ huy công trình hàng ngày, trực tiếp xử lý hoặc đề xuất các phương án xử lý kịp thời + Chủ trì hướng dẫn xây dựng và giám sát thực hiện các quy trình quản lý thi công tại các dự án. Chỉ đạo và kiểm tra công tác an toàn lao động tại hiện trường các dự án - Thay mặt công ty làm việc với các đơn vị liên quan: chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các đơn vị thi công, các nhà thầu có liên quan - Phụ trách, điều hành các công việc của mảng đấu thầu: Chấm thầu, xét thầu; Phụ trách công tác lập hồ sơ dự thầu của Tổng công ty; - Chỉ đạo lập hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ nghiệm thu chất lượng, hoàn công công trình; Kiểm soát và xử lý các vấn đề liên quan để đảm bảo tiến độ và tính chính xác của hồ sơ thanh quyết toán trước khi trình Lãnh đạo; - Chịu trách nhiệm kiểm soát, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện thanh quyết toán giai đoạn, quyết toán hợp đồng của các công trình đúng thời hạn quy định; - Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của bộ phận, nhân viên thuộc quyền; - Tham mưu cho Tổng giám đốc các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Trưởng phòng Kế hoạch kinh tế kỹ thuật

CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 30/05/2021 Trên 30 triệu Chat

- Phụ trách và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của phòng Kế hoạch Kinh tế Kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý và đầu tư xây dựng các Dự án Bất động sản. a/ Công tác kế hoạch: • Phân tích Tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, phân kỳ đầu tư, lập KH tiến độ đầu tư các dự án. • Xác định phạm vi thi công, điều kiện thi công để lập kế hoạch triển khai thực hiện các dự án/gói thầu. • Lập/quản lý kế hoạch thực hiện dự án, gói thầu. b/ Công tác chuyên môn kinh tế, kỹ thuật. • Kiểm tra hồ sơ thiết kế BVTC, Bóc tách, thẩm định khối lượng. • Tổ chức lập, thẩm định các tiêu chuẩn kĩ thuật, vật tư, vật liệu, thiết bị công trình cho các dự án. • Xây dựng, xác định các định mức kinh tế kỹ thuật, giá cả thị trường; • Tổ chức lập/kiểm tra phương án tổ chức thi công, biện pháp thi công của tư vấn, Nhà thầu. • Tổ chức Lập kế hoạch đấu thầu, chấm xét thầu, lựa chọn tư vấn, nhà thầu. • Thương thảo đàm phán, dự thảo hợp đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị. • Giám sát, kiểm soát việc thực hiện các Hợp đồng của Công ty; Quản lý/Giám sát hoạt động của Ban QLDA và các Nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án. • Nghiệm thu, kiểm tra xác nhận hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng cho nhà thầu; Thẩm định, trình hồ sơ thanh quyết toán của các hợp đồng.

+ Xem thêm

2 3

Công việc liên quan

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Và Thương Mại Phúc An

[HÀ NỘI] - TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Và Thương Mại Phúc An

Hà Nội

Hạn nộp: 08/06/2021 10 - 15 triệu

- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của Phòng dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty; - Lập kế hoạch hoạt động, Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngành dọc đối với đơn vị cơ sở, các công trường. + Kiểm tra quá trình triển khai thi công tại các công trình của Tổng công ty đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, chất lượng theo các quy định hiện hành. Tổng hợp báo cáo từ Ban chỉ huy công trình hàng ngày, trực tiếp xử lý hoặc đề xuất các phương án xử lý kịp thời + Chủ trì hướng dẫn xây dựng và giám sát thực hiện các quy trình quản lý thi công tại các dự án. Chỉ đạo và kiểm tra công tác an toàn lao động tại hiện trường các dự án - Thay mặt công ty làm việc với các đơn vị liên quan: chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các đơn vị thi công, các nhà thầu có liên quan - Phụ trách, điều hành các công việc của mảng đấu thầu: Chấm thầu, xét thầu; Phụ trách công tác lập hồ sơ dự thầu của Tổng công ty; - Chỉ đạo lập hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ nghiệm thu chất lượng, hoàn công công trình; Kiểm soát và xử lý các vấn đề liên quan để đảm bảo tiến độ và tính chính xác của hồ sơ thanh quyết toán trước khi trình Lãnh đạo; - Chịu trách nhiệm kiểm soát, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện thanh quyết toán giai đoạn, quyết toán hợp đồng của các công trình đúng thời hạn quy định; - Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của bộ phận, nhân viên thuộc quyền; - Tham mưu cho Tổng giám đốc các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Trưởng phòng Kế hoạch kinh tế kỹ thuật

CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Hà Nội

Hạn nộp: 30/05/2021 Trên 30 triệu

- Phụ trách và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của phòng Kế hoạch Kinh tế Kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý và đầu tư xây dựng các Dự án Bất động sản. a/ Công tác kế hoạch: • Phân tích Tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, phân kỳ đầu tư, lập KH tiến độ đầu tư các dự án. • Xác định phạm vi thi công, điều kiện thi công để lập kế hoạch triển khai thực hiện các dự án/gói thầu. • Lập/quản lý kế hoạch thực hiện dự án, gói thầu. b/ Công tác chuyên môn kinh tế, kỹ thuật. • Kiểm tra hồ sơ thiết kế BVTC, Bóc tách, thẩm định khối lượng. • Tổ chức lập, thẩm định các tiêu chuẩn kĩ thuật, vật tư, vật liệu, thiết bị công trình cho các dự án. • Xây dựng, xác định các định mức kinh tế kỹ thuật, giá cả thị trường; • Tổ chức lập/kiểm tra phương án tổ chức thi công, biện pháp thi công của tư vấn, Nhà thầu. • Tổ chức Lập kế hoạch đấu thầu, chấm xét thầu, lựa chọn tư vấn, nhà thầu. • Thương thảo đàm phán, dự thảo hợp đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị. • Giám sát, kiểm soát việc thực hiện các Hợp đồng của Công ty; Quản lý/Giám sát hoạt động của Ban QLDA và các Nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án. • Nghiệm thu, kiểm tra xác nhận hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng cho nhà thầu; Thẩm định, trình hồ sơ thanh quyết toán của các hợp đồng.

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Bắc Ninh

Hạn nộp: 18/01/2019 Trên 30 triệu

1. Lập kế hoạch - Căn cứ vào tiến độ thi công các dự án đã được phê duyệt để lập kế hoạch cụ thể để thực hiện các công việc thuộc phạm vi quản lý; - Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch để đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ thi công đã được phê duyệt. 2. Quản lý và điều hành công việc chuyên môn * Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc chung của các dự án, bao gồm các công việc cụ thể như sau: - Tổ chức quản lý, giám sát chất lượng, tiến độ thi công các dự án theo các bản vẽ được duyệt, kiểm tra và xác nhận bản vẽ shop drawings của Nhà thầu trong phạm vi quản lý của Ban quản lý các dự án; - Kịp thời phát hiện các bất cập của thiết kế và báo cáo ngay cho Lãnh đạo Ban Quản lý các dự ánđể kịp thời chỉnh sửa thiết kế trong quá trình thi công, các sự cố công trình để có giải pháp xử lý; - Đề xuất với Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công phần Xây dựng và nâng cao chất lượng công trình đảm bảo hiệu quả kinh tế; - Tổ chức kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng nhân sự của các dự án, kịp thời phát hiện và báo cáo cho Lãnh đạo Ban quản lý các dự án những Nhà thầu có nguy cơ không đảm bảo tiến độ hoặc nguy cơ có nợ xấu; - Kiểm tra, xác nhận phiếu yêu cầu cấp vật tư cho Nhà thầu để trình Lãnh đạo Ban quản lý các dự án phê duyệt; - Tổ chức kiểm soát, giám sát các vật tư, thiết bị do Nhà thầu đưa vào thi công hoặc do Chủ đầu tư cấp tại khu vực mình quản lý, đảm bảo đủ về số lượng và đúng về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của hợp đồng kinh tế và thiết kế được duyệt; - Tổ chức và tham gia nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng thuộc Ban quản lý các dự án quản lý; - Tổ chức việc bảo đảm an toàn lao động cho người, trang thiết bị thi công và công trình, các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường; - Chủ trì họp giao ban với các Nhà thầuđột xuất hoặc theo định kỳ, ký hồ sơ nghiệm thu và thanh toán cho Nhà thầu, xác nhận các đầu việc phát sinh tại hiện trường; - Tổ chức điều phối lực lượng bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự và tài sản trong khu vực mình quản lý. 3. Quản lý và phát triển nhân viên - Tổ chức cập nhật, điều chỉnh kịp thời các quy trình, quy định làm việc của từng vị trí của Bộ phận mình cho phù hợp với yêu cầu công việc thực tế tại từng thời điểm. - Tổ chức phân công công việc hợp lý, kiểm soát quá trình thực hiện và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên, định kỳ rà soát chất lượng nhân sự trong phạm vi mình quản lý để đảm bảo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, kỹ năng hoàn thành công việc với hiệu quả cao. - Đề xuất bổ nhiệm / miễn nhiệm / thay đổi chức vụ trong phạm vi quản lý; thực thi việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ nhân viên trong phạm vi quản lý và trong phạm vi được ủy quyền hoặc đề xuất nếu ngoài thẩm quyền. 4. Các công việc khác - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

công ty cổ phần đầu tư vinadco

Trưởng Phòng Kế Hoạch- Kỹ Thuật

công ty cổ phần đầu tư vinadco

Đà Nẵng

Hạn nộp: 30/12/2018 Thỏa thuận

Tổ chức, giám sát, phụ trách chung các công việc liên quan mảng xây dựng của Phòng Kế hoạch- kỹ thuật bao gồm: - Quản lý và theo dõi toàn bộ hoạt động và tiến độ của dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp; - Chịu trách nhiệm chung trong công tác bóc tách khối lượng, lập dự toán, quyết toán, đấu thầu, xây dựng và điều động kỹ thuật; - Nhận diện và phân tích , báo cáo lãnh đạo các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ, an toàn, chất lượng và chi phí của dự án; - Thiết lập và mở rộng quan hệ với các chủ đầu tư và với các cơ quan chức năng; - Giám sát công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán với chủ đầu tư và lưu trữ hồ sơ sau dự án; - Thực hiện các công việc khác theo chức năng của Phòng và yêu cầu của Ban Tổng giám đốc.

no image

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng thành đông

Hà Nội

Hạn nộp: 15/12/2018 Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Văn Phòng số 76 Phố An Dương-Yên Phụ-Tây Hồ-Hà Nội 1. Điều hành các hoạt động của P. Kế hoạch - Kỹ thuật: - Lập kế hoạch hoạt động, tổ chức hoạt động, điều khiển, quản lý, giám sát kiểm tra và xử lý thông tin kịp thời. - Lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình. - Thực hiện quản lý dự án. - Lập và thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. - Quản lý nhân sự của phòng: Xây dựng kế hoạch nhân sự phòng, phân công, điều phối, hướng dẫn, kiểm tra công việc các nhân viên trong phòng. - Tham gia công tác đào tạo, tuyển dụng, đánh giá, khuyến khích, đề nghị khen thưởng - kỷ luật cho nhân viên thuộc quyền quản lý. 2. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; các kế hoạch tháng, quý, năm thực hiện các dự án/công trình trong hoạt động kinh doanh của Công ty. 3. Thực hiện công tác dự toán, đấu thầu và thanh quyết toán. 4. Tổ chức quản lý thi công đối với các dự án của Công ty: - Quản lý chi phí của dự án. - Quản lý hiệu quả của dự án. - Kiểm tra năng lực các nhà thầu. 5. Thay mặt Công ty làm việc với các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các đơn vị thi công, các nhà thầu có liên quan,... 6. Báo cáo công việc, đề xuất, tham mưu trực tiếp cho Tổng Giám Đốc. Quyền lợi được hưởng - Lương: thỏa thuận (phụ thuộc kinh nghiệm và năng lực làm việc). - Hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ, Tết theo Luật. - Hưởng các chế độ về phụ cấp: tiền ăn trưa, điện thoại, công tác phí theo chính sách của Công ty. - Thưởng Lễ Tết, Lương tháng thứ 13 theo quy định công ty. - Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, khuyến khích khả năng sáng tạo và chủ động trong công việc.

công ty CP thương mại đầu tư ph nha trang

Trưởng Phòng Kế Hoạch- Kỹ Thuật

công ty CP thương mại đầu tư ph nha trang

Khánh Hòa

Hạn nộp: 30/11/2018 10 - 15 triệu

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty - Lập kế hoạch đầu tư, nhân công, máy móc thiết bị thi công phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. - Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động. - Phối hợp với các phòng ban lập sơ đồ dự thầu, hồ sơ đề xuất. - Phối hợp BCH công trường triển khai công trình, phân tích dự toán thi công về vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị để có cơ sở lập kế hoạch cung cấp và kế hoạch tài chính cho công trình thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. - Lập và xem xét các quy trình kỹ thuật, quản lý chất lượng, tiến độ theo yêu cầu công trình, dự án mà công ty duyệt. - Biên soạn hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội bộ để các đơn vị thực hiện. - Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học của các đơn vị thành viên. - Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thành viên các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình, sản phẩm chất lượng cao. - Chấp hành các quy định báo cáo của công ty hàng ngày – hàng tuần – hàng tháng - Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype