Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm cán bộ kỹ thuật tại Hà Nội

trường đại học công nghệ, đhqghn

Cán bộ kỹ thuật làm việc tại Trung tâm Máy tính

trường đại học công nghệ, đhqghn

Hà Nội

Hạn nộp: 15/01/2022 Thỏa thuận Chat

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 cán bộ kỹ thuật làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại đơn vị của Trường, cụ thể như sau: 1. Trung tâm máy tính: 01 cán bộ kỹ thuật 1.1. Nhiệm vụ Quản trị các dịch vụ mạng, đảm bảo hạ tầng mạng và các hạ tầng số của Nhà trường. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trung tâm máy tính và Nhà trường.

+ Xem thêm

Công ty TNHH Vật liệu mới Công trình INDECOM

CÁN BỘ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG

Công ty TNHH Vật liệu mới Công trình INDECOM

Hà Nội

Hạn nộp: 31/01/2022 10 - 15 triệu Chat

- Thực hiện các công việc liên quan đến triển khai dự án - Thực hiện công tác lập hồ sơ thanh, quyết toán các dự án Công ty triển khai - Theo dõi và lập báo cáo các dự án được phân công phụ trách - Các công việc cụ thể khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

+ Xem thêm

Công ty TNHH phát triển năng lượng TNT Hà Nội.

Cán bộ kỹ thuật hiện trường - Lương 10-15 triệu

Công ty TNHH phát triển năng lượng TNT Hà Nội.

Hà Nội

Hạn nộp: 06/11/2021 10 - 15 triệu Chat

- Lập phương án tổ chức thi công, giám sát thi công các công trình xây lắp điện - Phối hợp với Chủ đầu tư, các cơ quan chức năng, các thủ tục để triển khai dự án - Lập hồ sơ thanh quyết toán công trình

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Đông Nam

Cán bộ Kỹ thuật công trường xây dựng dân dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Đông Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 30/11/2021 Thỏa thuận Chat

- Đọc và tiến hành triển khai bản vẽ thi công. - Tính toán khối lượng công việc cho các tổ đội công nhân dựa theo tiến độ tuần, tháng. - Bóc tách khối lượng, lập phiếu yêu cầu vật tư - thiết bị cho từng hạng mục theo tiến độ thi công. - Kiểm soát báo cáo sử dụng vật tư, đảm bảo phù hợp với định mức. - Lập kế hoạch và quản lý tiến độ các hạng mục được giao phụ trách. - Hướng dẫn công nhân thi công, kiểm tra chất lượng các hạng mục theo quy trình quy định. - Luôn bám sát chặt chẽ công trường xây dựng để đôn đốc công nhân làm việc, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh công trường. - Thực hiện lưu báo cáo công việc hàng ngày: tình hình tiến độ, chất lượng – tình hình cung cấp vật tư, thiết bị - tình hình an toàn lao động. - Phối hợp tiến hành nghiệm thu các hạng mục công trình phụ trách, bàn giao, làm hồ sơ thanh toán với nhà thầu chính/ chủ đầu tư. - Tham gia các cuộc họp và báo cáo công việc định kỳ cho quản lý cấp trên. - Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chuyên môn, năng lực.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Đông Nam

Cán bộ kỹ thuật hiện trường xây dựng dân dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Đông Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 30/11/2021 10 - 15 triệu Chat

- Đọc và tiến hành triển khai bản vẽ thi công. - Tính toán khối lượng công việc cho các tổ đội công nhân dựa theo tiến độ tuần, tháng. - Bóc tách khối lượng, lập phiếu yêu cầu vật tư - thiết bị cho từng hạng mục theo tiến độ thi công. - Kiểm soát báo cáo sử dụng vật tư, đảm bảo phù hợp với định mức. - Lập kế hoạch và quản lý tiến độ các hạng mục được giao phụ trách. - Hướng dẫn công nhân thi công, kiểm tra chất lượng các hạng mục theo quy trình quy định. - Luôn bám sát chặt chẽ công trường xây dựng để đôn đốc công nhân làm việc, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh công trường. - Thực hiện lưu báo cáo công việc hàng ngày: tình hình tiến độ, chất lượng – tình hình cung cấp vật tư, thiết bị - tình hình an toàn lao động. - Phối hợp tiến hành nghiệm thu các hạng mục công trình phụ trách, bàn giao, làm hồ sơ thanh toán với nhà thầu chính/ chủ đầu tư. - Tham gia các cuộc họp và báo cáo công việc định kỳ cho quản lý cấp trên. - Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chuyên môn, năng lực

+ Xem thêm

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, TỰ ĐỘNG HÓA

Nghiên Cứu Viên Nhóm Nghiên Cứu Phát Triển - Tích Hợp Hệ Thống

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, TỰ ĐỘNG HÓA

Hà Nội

Hạn nộp: 28/10/2021 5 - 7 triệu Chat

- Thiết kế hệ thống nhúng ứng dụng trong đo lường điều khiển; - Thiết kế tích hợp hệ PLC ứng dụng trong đo lường điều khiển; - Viết các chương trình quản lý giám sát trên máy tính. - Thiết kế hệ thống nhúng ứng dụng trong đo lường điều khiển; - Thiết kế tích hợp hệ PLC ứng dụng trong đo lường điều khiển; - Viết các chương trình quản lý giám sát trên máy tính.

+ Xem thêm

Công Ty Cp Xây Dựng Thương Mại Và Môi Trường Hà Nội

CÁN BỘ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Công Ty Cp Xây Dựng Thương Mại Và Môi Trường Hà Nội

Hà Nội

Hạn nộp: 10/11/2021 7 - 10 triệu Chat

+ Vẽ thiết kế chi tiết bản vẽ trạm xử lý nước thải. + Đọc và phân tích bản vẽ trạm Xử lý nước thải. + Viết thuyết minh công nghệ hệ thống xử lý nước thải. + Kinh doanh các sản phẩm môi trường của công ty Hactra. + Giám sát thi công các trạm Xử lý nước thải.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Đông Nam

Cán bộ Kế hoạch - Kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Đông Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 30/10/2021 Thỏa thuận Chat

- Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, kiểm tra bản vẽ kỹ thuật. - Bóc tách vật tư, nhân công, máy phục vụ công trình theo dự toán được duyệt - Lập hồ sơ thanh quyết toán, dự toán điều chỉnh bổ sung, hợp đồng / phụ lục hợp đồng - Kiểm soát, giải quyết hồ sơ nghiệm thu đề nghị thanh toán của các nhà thầu phụ, đội thi công và đối tác - Theo dõi báo cáo sản lượng hàng tháng từ các Ban chỉ huy công trường báo về để lên kế hoạch nghiệm thu thanh toán, kịp thời cập nhật các thay đổi phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời - Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến Dự án / gói thầu được phân công: Hồ sơ dự thầu; hợp đồng với Chủ đầu tư, hợp đồng với các nhà thầu phụ; hồ sơ điều chỉnh, bổ sung phát sinh được duyệt; hồ sơ thanh quyết toán công trình... - Tham gia công tác lập hồ sơ tham gia đấu thầu các dự án - Tham gia lập kế hoạch thực hiện dự án phục vụ việc lập ngân sách chi tiết (tiến độ thi công, điều động nguồn lực, vật tư…) - Theo dõi, kiểm soát tiến độ thi công, nguồn lực, vật tư tại dự án và các nhà thầu phụ, nhà cung cấp - Kiểm soát khối lượng phát sinh các hợp đồng tại các dự án - Tham gia kiểm tra, giám sát các công tác về hiện trường tại các dự án của Công ty.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG..

[HÀ NỘI] CÁN BỘ KỸ THUẬT THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG BỘ THU NHẬP HẤP DẪN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG..

Hà Nội

Hạn nộp: 29/11/2021 Thỏa thuận Chat

- Lên biện pháp thi công, bố trí sắp xếp công việc , triển khai, Giám sát thi công của các tổ/ đội, thầu phụ thi công công trình đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ hoàn thiện công trình - Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu tư vấn giám sát, xử lý, giải quyết hiện trường. - Lập dự toán, dự thầu, thanh quyết toán công trình. - Các công việc khác theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp. - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

+ Xem thêm

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG

Cán bộ Phòng Kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG

Hà Nội

Hạn nộp: 13/09/2021 Thỏa thuận Chat

+ Triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công các hạng mục công trình. Bóc tách khối lượng đặt hàng các vật tư hoàn thiện để thi công. + Đối với vị trí Kiến trúc sư: ưu tiên có khả năng diễn họa 3D phối cảnh các công trình, các không gian nội thất từ bản vẽ thiết kế cơ sở có sẵn. + Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo công ty, Trưởng phòng.

+ Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Địa điểm:

Công ty:

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype