Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm giám đốc kinh doanh tại Quận Long Biên Hà Nội

Công ty CP Thế Long

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KÊNH THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty CP Thế Long

Quận Long Biên, Hà Nội

Hạn nộp: 02/12/2019 Thỏa thuận Chat

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và báo cáo bán hàng của đội nhóm: - Lập kế hoạch bán hàng: khảo sát tiềm năng thị trường; xác lập mục tiêu năm/quý/tháng cho đội nhóm; định hướng, hướng dẫn, kiểm tra các nhân viên giám sát kinh doanh xây dựng kế hoạch triển khai bán hàng, sử dụng nguồn lực hiệu quả. - Tổ chức, thực hiện và hỗ trợ bán hàng: thực thi vận động thầu; triển khai bán hàng theo kế hoạch đã xây dựng; hỗ trợ, hướng dẫn nhân viên xử lý các vấn đề phát sinh; thương thảo, đàm phán với khách hàng và xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng nhằm đạt mục tiêu đề ra. - Báo cáo bán hàng đầy đủ và đúng hạn. - Quản lý quan hệ khách hàng, vận động thầu: - Xây dựng và phát triển sâu mối quan hệ với nhóm nhằm phục vụ mục tiêu vận động thầu, đấu thầu và triển khai sau thầu. - Định kỳ đi thị trường cùng nhân viên để rà soát, thăm viếng, chăm sóc khách hàng. - Quản lý thông tin khách hàng, thông tin thầu. - Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ.

+ Xem thêm

CÔNG TY CP ATL

Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án Thiết Bị Y Tế

CÔNG TY CP ATL

Quận Long Biên, Hà Nội

Hạn nộp: 07/11/2019 Trên 30 triệu Chat

- Xây dựng các chiến lược kinh doanh hàng năm và dài hạn cho khối kinh doanh. - Xây dựng các kế hoạch kinh doanh năm và quý cho khối kinh doanh.trên cơ sở các chiến lược kinh doanh dài hạn và hàng năm đã Ban giám đốc phê duyệt. - Triển khai, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh quý năm của khối kinh doanh. - Tuyển dụng, huấn luyện kỹ năng, quản lý, giám sát, hỗ trợ đội ngũ nhân viên khối kinh doanh. - Xây dựng và phát triển nhân sự của khối kinh doanh, gia tăng hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên cấp dưới. - Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của khối kinh doanh theo kế hoạch chi tiết hàng tháng nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch hàng tháng. - Có khả năng năng lực tổ chức, điều tra nắm bắt thực tế thị trường phân phối trong lĩnh vực kinh doanh của công ty, tìm hiểu thị trường, xây dựng các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, chiết khấu phù hợp với từng thời điểm và tư vấn cho Ban giám đốc đưa ra các quyết định đúng đắn. - Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh chi phí và thẩm định dự án thiết bị. - Có khả năng xây dụng các phương án kinh doanh mới, phân tích đánh giá các phương án kinh doanh: tính khả thi, hiệu quả, điều kiện, phương thức thực hiện. - Gặp gỡ khách hàng, đối tác để thực hiện, triển khai các sản phẩm, dự án của công ty. - Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch chỉ tiêu cam kết của các Phòng kinh doanh, bộ phận kinh doanh. - Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

+ Xem thêm

Công ty CP Thế Long Airtech

GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN CƠ KHÍ

Công ty CP Thế Long Airtech

Quận Long Biên, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2019 Thỏa thuận Chat

- Tiếp nhận Dự án mới từ Bộ phận đấu thầu. - Soạn thảo, quản lý Hợp đồng, và kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng với Khách hàng và Nhà thầu phụ. - Lập Hợp đồng khoán việc với đội và theo dõi các thanh toán cho đội. - Điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động dự án đến khi kết thúc dự án (hợp đồng, tiến độ, chất lượng dự án, chi phí…). - Đôn đốc, kiểm tra, xử lý và theo dõi các hồ sơ thanh toán dự án với Khách hàng. - Theo dõi và hỗ trợ đôn đốc công nợ với Khách Hàng và Nhà thầu phụ/Đội thi công.

+ Xem thêm

CT Cổ phần Airtech TL

GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN CƠ KHÍ

CT Cổ phần Airtech TL

Quận Long Biên, Hà Nội

Hạn nộp: 16/11/2019 20 - 30 triệu Chat

- Quản lý tiến độ tổng thể của Dự án Cơ khí - Chủ động tham mưu, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến Dự án và những biện pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ của Dự án. - Tìm kiếm khách hàng mới, dự án mới tiềm năng, chào bán các sản phẩm của Công ty vào các nhà cao tầng, bệnh viện, trường học.. - Lập và theo dõi báo giá, đàm phán thương lượng với khách hàng và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng - Lập kế hoạch công việc tuần, tháng, quý đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và doanh số - Phối hợp với các cán bộ kinh doanh trong quản lý hợp đồng và quản lý dự án - Báo cáo công việc định kỳ theo quy định của Công ty - Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc - Trao đổi cụ thể thêm trong quá trình phỏng vấn.

+ Xem thêm

công ty cổ phần airtech thế long

GIÁM ĐỐC KINH DOANH XUẤT KHẨU

công ty cổ phần airtech thế long

Quận Long Biên, Hà Nội

Hạn nộp: 18/11/2019 Trên 30 triệu Chat

• Duy trì hoạt động bán hàng và phát triển thị trường - Hoàn thành các mục tiêu doanh thu theo tháng, quý, năm của bộ phận - Lập và triển khai kế hoạch phát triển thị trường quốc tế: Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới, mở rộng Account khách hàng chiến lược, thị trường mục tiêu qua nhiều kênh khác nhau như alibaba, whatsapp, google, MXH….; - Duy trì, kiểm soát, phát triển mối quan hệ, chăm sóc khách hàng cũ, triển khai công tác chăm sóc khách hàng. - Hỗ trợ nhân viên khi gặp các vấn đề khó khăn trong việc tiếp xúc khách hàng, khiếu nại khách hàng, phản hồi thông tin khách hàng… - Duyệt báo giá, hợp đồng, chính sách công nợ, chính sách thanh toán, chính sách hoa hồng, chính sách chiết khấu… cho nhân viên cấp dưới. - Tương tác công việc với các bộ phận khác như chứng từ, hải quan, logistics.. - Kiểm soát công việc hàng ngày của nhân viên bộ phận, bám sát với mục tiêu kinh doanh, bám sát với yêu cầu của quản trị hệ thống. - Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, thu thập thông tin của các đối thủ cạnh tranh, các diễn biến của thị trường về sản phẩm và giá bán nhằm điều chỉnh/đề xuất chính sách giá, chính sách chiết khấu, chính sách thanh toán, chính sách thưởng phù hợp, hiệu quả. - Kiểm soát công nợ và hạn mức nợ theo quy định Công ty, đôn đốc nhân viên thu hồi công nợ. - Kiểm soát giá bán, tỉ lệ lợi nhuận nhằm hoàn thành mục tiêu lợi nhuận được giao. - Tương tác với nhà máy về kế hoạch sản xuất, chất lượng hàng hóa, kế hoạch giao hàng, xử lý sự cố… - Công tác tại các nhà máy để hướng dẫn giới thiệu sản phẩm với khách hàng, công tác nước ngoài để gặp khách hàng khi cần thiết... - Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh, sản phẩm, thị trường. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh. - Tham mưu cho BGĐ về việc vấn đề quản trị, điều hành công tác kinh doanh của Bộ phận/Công ty. - Thực hiện công tác truyền thông đối ngoại cùng với phòng Marketing - Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn. • Quản lý nhân viên và phát triển đội ngũ - Huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ nhân viên kinh doanh: Huấn luyện nhân viên mới, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên cũ. Đánh giá nhân viên. - Triển khai công việc tới nhân viên kinh doanh. - Giám sát việc chấp hành các quy chế, qui định, chính sách đã đề ra của nhân viên trong phòng - Duy trì sự ổn định, đoàn kết trong bộ phận. - Phối hợp với phòng Nhân sự tìm kiếm và tuyển dụng những ứng viên phù hợp. • Hoạt động xúc tiến kinh doanh - Lập kế hoạch dự toán ngân sách hành chính, ngân sách hoạt động hàng năm trình Ban giám đốc xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân sách được duyệt cho hoạt động xúc tiến kinh doanh. - Triển khai các hoạt động xúc tiến kinh doanh như Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm chuyên ngành, marketing

+ Xem thêm

công ty cổ phần airtech thế long

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

công ty cổ phần airtech thế long

Quận Long Biên, Hà Nội

Hạn nộp: 05/11/2019 15 - 20 triệu Chat

•Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và báo cáo bán hàng của đội nhóm: - Lập kế hoạch bán hàng: khảo sát tiềm năng thị trường; xác lập mục tiêu năm/quý/tháng cho đội nhóm; định hướng, hướng dẫn, kiểm tra các nhân viên giám sát kinh doanh xây dựng kế hoạch triển khai bán hàng, sử dụng nguồn lực hiệu quả. - Tổ chức, thực hiện và hỗ trợ bán hàng: thực thi vận động thầu; triển khai bán hàng theo kế hoạch đã xây dựng; hỗ trợ, hướng dẫn nhân viên xử lý các vấn đề phát sinh; thương thảo, đàm phán với khách hàng và xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng nhằm đạt mục tiêu đề ra. - Báo cáo bán hàng đầy đủ và đúng hạn. •Quản lý quan hệ khách hàng, vận động thầu: - Xây dựng và phát triển sâu mối quan hệ với nhóm nhằm phục vụ mục tiêu vận động thầu, đấu thầu và triển khai sau thầu. - Định kỳ đi thị trường cùng nhân viên để rà soát, thăm viếng, chăm sóc khách hàng. - Quản lý thông tin khách hàng, thông tin thầu. •Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype