Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm giám đốc tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN  PGT HOLDINGS

Trợ Lý Giám Đốc (Tiếng Anh)

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/10/2021 Thỏa thuận Chat

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Tổng Giám đốc. - Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban, xin ý kiến trình Tổng Giám đốc phê duyệt. Phối hợp với các phòng ban và bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao. - Truyền đạt thông tin, nhận thông tin phản hồi, cầu nối liên hệ của Tổng Giám đốc tới các phòng, bộ phận, Công ty trực thuộc, Công ty liên kết. - Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của Tổng Giám đốc. - Thông dịch cho Tổng Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với các cơ quan chức năng. - Tham gia lập kế hoạch, chương trình, tổ chức, phiên dịch hội nghị, hội thảo, họp Hội nghị, họp giao ban và tổng kết, họp Đại hội cổ đông. - Ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp theo yêu cầu của Tổng Giám đốc. - Biên dịch và soạn thảo các tài liệu văn bản bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt theo yêu cầu và lưu trữ các tài liệu của Tổng Giám đốc. - Phối hợp với phòng Hành chính nhân sự trong việc thực hiện các chỉ thị của Tổng Giám đốc. - Liên hệ các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đối tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan. - Các công việc khác theo sự phân công điều động của Tổng Giám đốc.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN  PGT HOLDINGS

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/10/2021 Trên 30 triệu Chat

- Thiết lập mục tiêu kinh doanh. Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh công ty đặt ra. - Thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước Tổng Giám đốc. - Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, outsourcing. - Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới. - Phát triển ngân sách công ty toàn diện và thực hiện phân tích ngân sách định kỳ. - Đánh giá hiệu quả tổng thể của hoạt động kinh doanh. - Quản lý đội ngũ nhân viên nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

+ Xem thêm

Chi nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập khẩu và Thương Mại PTM

Trợ lý Giám đốc

Chi nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập khẩu và Thương Mại PTM

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/11/2021 7 - 10 triệu Chat

- Hỗ trợ kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc: bán hàng, Marketing, chăm sóc khách hàng - Hỗ trợ tuyển dụng , đào tạo - Tổ chức, thư ký các cuộc họp, tổng hợp báo cáo & thực hiện một số công việc khác cho Giám đốc

+ Xem thêm

Công ty TNHH FINANCIAL WELTH MANAGEMENT

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Công ty TNHH FINANCIAL WELTH MANAGEMENT

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/10/2021 20 - 30 triệu Chat

- Xây dựng, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh. - Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính thông qua các sản phẩm của công ty tới khách hàng. - Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho đội ngũ kinh doanh theo tháng, quý và năm - Đào tạo kỹ năng: kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư vấn…cho đội ngũ - Tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện để đảm bảo năng suất kinh doanh

+ Xem thêm

công ty TNHH mtv giải pháp công nghệ phần mềm softone

Giám đốc Kinh doanh

công ty TNHH mtv giải pháp công nghệ phần mềm softone

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/10/2021 20 - 30 triệu Chat

- Hoạch định & xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. - Vận hành chuỗi các CH theo chỉ tiêu doanh thu, kế hoạch kinh doanh đã đề ra. - Xây dựng kế hoạch về hàng hóa, chính sách bán hàng, chiến lược phát triển thị trường - Phân tích, đánh giá và lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dựa trên doanh số, khả năng tiêu thụ hàng hóa, xu hướng thị trường, thị phần... - Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược để đạt chỉ tiêu doanh thu và mở rộng thị trường - Lập kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh tháng,quý, năm. - Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới - Tổ chức và triển khai các hoạt động Marketing hỗ trợ cho việc bán hàng - Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong phạm vi quản lý. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc -Làm việc tại nhà trong thời gian dãn cách

+ Xem thêm

WANHUA COMPANY

Trợ lý Giám Đốc

WANHUA COMPANY

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 11/10/2021 Trên 30 triệu Chat

- Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng -Kiểm tra và tổng hợp các báo cáo, phân tích dữ liệu của phòng Kinh doanh và tham mưu cho Ban Giám Đốc các giải pháp nhằm tăng doanh số. - Hỗ trợ Ban Giám đốc theo dõi, chăm sóc, tiếp xúc làm việc với khách hàng, đối tác, các nhà thầu mới và hiện có. - Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kinh doanh, giải quyết với khách hàng. - Kiểm tra, soạn thảo, và làm việc với đối tác các vấn đề về hợp đồng song ngữ Trung Việt. - Thay mặt Ban Giám đốc chủ trì các cuộc họp được chỉ định -Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng làm nâng cao hiệu quả kinh doanh.. -Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Biển Xanh

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC - QUẬN 2

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Biển Xanh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 17/10/2021 15 - 20 triệu Chat

Tuân thủ mọi quy định của pháp luật và nội quy, quy định của công ty Đối với nội bộ công ty Trợ giúp Tổng Giám đốc trong các việc liên quan trong nội bộ công ty theo chỉ thị của TGĐ Chủ động thực hiện, triển khai các công việc liên quan được giao Thực hiện các loại báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan để Tổng Giám đốc làm việc với Khách hàng, đối tác Truyền đạt ý kiến/ chỉ đạo của Tổng Giám đốc đến các cấp quản lý phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra tiến độ công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt Sắp xếp và điều chỉnh lịch họp dựa trên chỉ thị của TGĐ và theo yêu cầu đăng ký lịch họp từ các bộ phận Tham gia các cuộc họp định kỳ cũng như các cuộc họp theo yêu cầu của TGĐ đồng thời ghi chép lại biên bản cuộc họp sau đó trình TGĐ và gửi đến các thành viên liên quan sau cuộc họp Kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời…và phản hồi theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trực tiếp tham gia các chuyến đi công tác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ đến TGĐ Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Báo cáo trực tiếp đến Tổng Giám đốc các công việc được giao Đối với bên ngoài công ty Trợ giúp Tổng Giám đốc trong việc ngoại giao, điều phối công việc liên quan đến đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Sắp xếp, tổ chức các cuộc họp và các buổi đón tiếp đối tác, khách hàng. Trực tiếp tham gia vào các buổi đón tiếp này theo yêu cầu của Tổng Giám đốc. Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của Tổng Giám đốc với đối tác, khách hàng Quyền hạn Được quyền yêu cầu phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với các Phòng ban nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề xuất với cấp trên và các bộ phận liên quan: Các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc để tiến hành mục tiêu hoạt động theo đúng tiến độ. Đại diện Ban Tổng giám đốc trực tiếp liên hệ, trao đổi công việc hoặc chuyển tải thông tin cho các Phòng ban có liên quan theo chỉ đạo từ cấp trên Được quyền góp ý, chỉnh sửa về mặt hình thức đối với các văn bản, hồ sơ của các Phòng ban có liên quan trước khi trình ký Ban Tổng giám đốc.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Tạo Việt Nam

TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC_KHU VỰC TP.HCM

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Tạo Việt Nam

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 14/10/2021 Thỏa thuận Chat

• Làm việc với Ban Tổng Giám đốc để điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày của công ty • Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch, các dự án, sự kiện và đại diện cho công ty khi cần thiết. • Soạn thảo Hợp đồng, văn bản, hồ sơ, lập các báo cáo theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo công ty • Phân tích, tổng hợp báo cáo của các bộ phận và lập báo cáo theo yêu cầu • Hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ các bộ phận và các công việc khác khi có yêu cầu từ TGĐ và Ban lãnh đạo công ty • Sắp xếp và nhắc lịch họp cho Ban lãnh đạo và Tổng giám đốc. Hỗ trợ tổ chức thực hiện các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, sự kiện, của Công ty khi có đề xuất. Chuẩn bị phòng họp, các tài liệu họp có liên quan khi có yêu cầu của Ban TGĐ. • Sắp xếp và quản lý các giấy tờ hành chính: Kiểm tra và rà soát các văn bản trước khi trình ký hoặc gửi tới TGĐ. Ghi chép, quản lý và lưu trữ các văn bản trong và ngoài nội bộ có liên quan • Báo cáo và thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc

+ Xem thêm

GPO – Grow People & Organizations

Giám đốc vận hành kho bãi

GPO – Grow People & Organizations

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/10/2021 Trên 50 triệu Chat

Giám đốc vận hành kho bãi– Mã: GĐKB-V * Địa điểm làm việc: Cho khách hàng của GPO tại Quận Phú Nhuận, HCM hoặc Nam Từ Liêm, Hà Nội (Khách hàng của chúng tôi là Công ty về nền tảng hậu cần TMĐT Xuyên Biên Giới phục vụ SME Online, Các dịch vụ cung ứng E-commerce Logistics, Fulfillment, Giải pháp Dropship quốc tế, Giải pháp nguồn hàng TMĐT Trung Quốc cho người Kinh doanh tại VN, quy mô > 30K SMB giao dịch. * Lương: thoả thuận theo năng lực * Kinh nghiệm: tối thiểu ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương * Mô tả công việc 1. Xây dựng kế hoạch Lập ngân sách vận hành hàng năm, và xây dựng kịch bản cho các nhóm vận hành thuộc phạm vi quản lý thuộc Warehouse & Fulfillment để thực hiện triển khai KPIs cột mốc hàng năm dựa theo Tầm nhìn và chiến lược của công ty. 2. Quản lý và điều hành • Quản lý hoạt động của các kho tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Phillipines và Trung Quốc. • Xây dựng: Qui trình vận hành của Warehouse & Fulfillment, phân bổ chỉ tiêu KPIs thuộc vận hành, chính sách khuyến khích nội bộ vận hành, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc, quy chế lương thưởng: • Phân bổ KPIs cho các nhóm vận hành để đạt mục tiêu KPIs chung của vận hành Fulfillment và khách hàng. • Xây dựng, đề xuất quy trình vận hành chuẩn cho Fulfillment cho từng nhóm kho thuộc phạm vi quản lý. • Xây dựng, sửa đổi, cập nhật và cải tiến các mô hình vận hành cho phù hợp với từng nhóm ngành hàng, từng nhóm khách hàng và từng dự án cụ thể. • Tham mưu vào kế hoạch phát triển kinh doah Fulfillment dựa trên định hướng của BĐH nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, tỉ trọng khách hàng mới và lượng khách hàng trung thành. • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chiến lược & chiến thuật phát triển quy mộ và chất lượng vận hành dựa theo thị trường, tập khách hàng của phòng phát triển kinh doanh và chuẩn hóa vận hành Warehouse & Fulfillment. 3. Thực thi nhiệm vụ • Xây dựng cơ cấu tổ chức, qui trình bộ phần trong phạm vi quản lý thuộc vận hành Warehouse & Fulfillment. • Tham mưu xây dựng và kiểm soát quy trình vận hành chuẩn cho mô hình vận hành B2C và B2B. • Tham mưu xây dựng hệ thống đo lượng năng suất lao động. • Kết hợp và áp dụng chặ chẽ các tiến bộ về công nghệ vào vận hành để đảm bào tối ưu vận hành. • Rà soát và điều chỉnh định mức chi phí vận hành phù hợp theo lợi thế cạnh tranh. • Xây dựng các phương án, kịch bản dự phòng cho các các rủi ro trong vận hành trong phạm vi quản lý. • Phối kết hợp với khối vận hành NTL & NTX để đảm bảo thời gian toàn trình, nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty. • Tham mưu xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí vận hành và quản trị rủ ro trong vận hành. • Giám sát và cải tiến chất lượng của đội ngũ vận hành trực thuộc Warehouse & Fulfillment. • Xây dựng các kịch bản vận hành theo từng nhóm khách hàng, qui trình vận hành, huấn luyện đào tạo cho đội ngũ vận hành, phát triển dự án trực thuộc Warehouse & Fulfillment. • Huấn luyện đội vận hành và xem xét và tìm giải pháp phát triển cho các bộ phận trực thuộc Warehouse & Fulfillment chưa hoàn thành chỉ tiêu KPIs chi phí, chất lượng dịch vụ, vận hành và mức độ hài lòng của khách hàng theo tuần, tháng, quý. • Tham mưu chuẩn hóa hệ thống WMS và các hệ thống liên quan. Có ý kiến tăng cường hoặc phát triển các tính năng phục vụ trực tiếp cho vận hành. • Tham gia xây dựng hệ thống công nghệ hỗ trợ vận hành Warehouse & Fulfillment. • Phối kết hợp với Phòng công nghệ để đế xuất các cải tiến công nghệ vào Warehouse & Fulfillment phù hợp vớ từng mô hình vận hành. • Hoàn thiện và tập trung mục tiêu kết nối các dịch vụ của Công ty.

+ Xem thêm

DONG DU INTERNATIONAL ACCOUNTING & LEGAL CONSULTING GROUP, A MEMBER OF ONESMP SINGAPORE

THƯ KÝ CHO BAN GIÁM ĐỐC

DONG DU INTERNATIONAL ACCOUNTING & LEGAL CONSULTING GROUP, A MEMBER OF ONESMP SINGAPORE

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 5 - 7 triệu Chat

1. Giúp ban giam đốc lên kế hoạch gặp khách hàng. 2. Hỗ trợ các hoạt động văn thư liên quan đến ban giám đốc. 3. Hổ trợ các hoạt động hành chính liên quan trong group và các dự án của group; kế toán, thuế, tuyển dụng nhân sự, bất động sản, đào tạo chuyên môn 4. Hỗ trợ hoạt động marketing các dịch vụ trong group

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype