Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Ba Đình Hà Nội

công ty TNHH thương mại tokuyo

Kế Toán Tổng Hợp

công ty TNHH thương mại tokuyo

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 08/07/2021 7 - 10 triệu Chat

- Tổng hợp, kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ kế toán, hạch toán chứng từ vào phần mềm kế toán - Theo dõi thu chi, quỹ tiền mặt, phát hành hóa đơn, giao dịch với ngân hàng. - Theo dõi công nợ phải thu , phải trả - Tính lương nhân viên - Kê khai, theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội - Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ: báo cáo thuế GTGT, Thuế TNCN, báo cáo tài chính - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu. - Trợ giúp kế toán trưởng trong việc giám sát và chỉ đạo mọi vấn đề kế toán và tài chính và kiểm soát nội bộ. Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hiện đúng các quy định, chính sách của Việt Nam. - Duy trì và nắm bắt, cập nhật được chế độ kế toán thuế hiện hành mới nhất.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji

Kế toán Tổng hợp

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 30/06/2021 15 - 20 triệu Chat

· Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện lập tờ khai, báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhập khẩu theo định kỳ; · Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế; · Báo cáo tình hình công nợ định kì hoặc thời điểm theo chế độ báo cáo hiện hành hoặc theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc; · Theo dõi, tổng hợp công nợ phải trả của từng dự án; · Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết; · Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu; · Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra; · Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định; · Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty và trưởng phòn

+ Xem thêm

công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ itc

Nhân viên kế toán ngân hàng

công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ itc

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 30/06/2021 7 - 10 triệu Chat

- Thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân hàng như: Hồ sơ bảo lãnh; Hồ sơ vay vốn; Hồ sơ thanh toán quốc (TTR; L/C…) - Cập nhập đầy đủ và kịp thời dữ liệu vào phần mềm kế toán. - Định kỳ hàng tháng lập báo cáo số dư các tài khoản liên quan đến công việc được giao gửi TP. Kế toán. - Thực hiện một số công việc phát sinh khác theo sự phân công trực tiếp của TP.Kế toán.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần bao bì  APC

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty cổ phần bao bì APC

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 14/05/2021 10 - 15 triệu Chat

Cập nhật, hoàn thiện và phản ánh chính xác trung thực, kịp thời về kế toán các phần hành: - Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. - Kế toán bán hàng, mua hàng và theo dõi công nợ, đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ - Kế toán kho, nhập xuất kho nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa. - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. - Tính/kiểm tra tính giá thành và chi phí phát sinh . - Kế toán về TSCĐ và công cụ dụng cụ. - Lập các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của công ty cho khách hàng. - Lập báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh. - Lập chứng từ kế toán: gồm chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ. - Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Bộ tài chính, đáp ứng đặc thù của doanh nghiệp. - Lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất, chính xác, kịp thời theo quy định - Lập Báo cáo kế toán quản trị định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám đốc; - Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán: - Giám sát, kiểm kê, hàng hóa, tài sản và kiểm tra kế toán, thủ tục đối chiếu/xác nhận. - Cân đối,điều phối lưu chuyển tiền tệ trong công ty. - Giám sát việc sử dụng, quản lý chi phí, nguyên vật liệu , hàng hóa, tài sản, nguồn vốn của Công ty, thường xuyên rà soát, đối chiếu và kiểm kê các nghiệp vụ số liệu kế toán phát sinh. - Hướng dẫn, yêu cầu các bộ phận phòng ban trong công ty, các đối tác khách hàng cập nhật, cung cấp, lập, luân chuyển các chứng từ liên quan đến phần hành của kế toán đầy đủ và kịp thời ty theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán và quy trình ISO. - Kiểm tra, rà soát, đối chiếu, hoàn thiện, luân chuyển, lưu trữ, bảo quản các chứng từ sổ sách tài liệu kế toán của công ty theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán và quy trình ISO. - Chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật về các nghiệp vụ và số liệu đó thực hiện. - Phối hợp với người kế nhiệm xử lý và giải thích về các nghiệp vụ và số liệu đã thực hiện khi có yêu cầu. - Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Kế toán trưởng - Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc. - Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Kế toán trưởng Ban Giám Đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám Đốc).

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Nhà Của Momo

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Nhà Của Momo

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 18/03/2021 7 - 10 triệu Chat

- Kiểm tra, giám sát, lập chứng từ thu- chi - Tính lương hàng tháng cho CBNV - Theo dõi, quản lý tồn kho, phối hợp với nhân viên kho làm công tác kiểm kê kho theo định kỳ - Làm báo cáo doanh thu và cung cấp thông tin tài chính theo yêu cầu của Ban Giám đốc - Lưu trữ số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định - Thực hiện các công việc hạch toán, kế toán được giao - Hoàn thành báo cáo thuế theo định kỳ nộp cho cơ quan thuế - Lưu trữ số liệu , chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định. - Thực hiện các công việc hạch toán, kế toán được giao - Làm việc với cơ quan thuế khi phát sinh - lưu trữ, chứng từ, sổ sách - Tham gia, theo dõi và kiểm soát định mức tiêu dùng của các bộ phận kinh doanh - Báo cáo quản trị theo yêu cầu của giám đốc hoặc các phòng ban - Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Idd

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Idd

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2020 10 - 15 triệu Chat

- Hỗ trợ KTT, Phụ trách tài chính lập các báo cáo ngân hàng (BCTC quý/năm, các sổ chi tiết tài khoản quý/năm, các báo cáo định kỳ ngân hàng…) - Hỗ trợ kế toán thuế tính giá thành sản xuất; - Kiểm tra, soát xét tính hợp pháp hóa đơn, chứng từ và hạch toán theo quy định - Thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu trên sổ sách - Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị khi có yêu cầu - Quản lý sổ sách kế toán

+ Xem thêm

Lotte Coralis Vietnam

[Lotte] General Accountant - Kế toán tổng hợp

Lotte Coralis Vietnam

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 30/06/2020 Thỏa thuận Chat

I. JOB DESCRIPTION: • Prepare VAS financial statement reports • Work with Auditor and review IFRS package • Prepare team budget & make report on actual expense • Review accounting transaction in SAP/ERP and internal control procedures; • Work with auditors/ consultants on accounting and tax reports. • Check PIT, VAT, WHT reports prepared by tax accountant to ensure the correct calculation & tax law application, • Work in Tax Inspection • Support Chief Accountant and CFO for large accounts and take leadership responsibility on smaller/less complex assignments;

+ Xem thêm

công ty CP công nghệ giáo dục nova

Kế toán tổng hợp

công ty CP công nghệ giáo dục nova

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 20/02/2020 7 - 10 triệu Chat

- Theo dõi và quản lý công nợ của Công ty; - Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán; Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu; - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu; - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán; - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trng buổi phỏng vấn.

+ Xem thêm

Cty TNHH Doãn Thục

Nhân viên kế toán tổng hợp

Cty TNHH Doãn Thục

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 18/01/2020 5 - 7 triệu Chat

- Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán trong bộ phận. - Quản lý và báo cáo hàng hóa trong kho xưởng. - Ghi nhận và báo cáo hàng hóa xuất, nhập trong kho và khi vận chuyển cho đối tác. - Đối soát công nợ và kiểm soát thu chi nội bộ. - Làm các báo cáo kế toán hàng tuần, tháng, quý, năm theo quy định của công ty. - Quản lý và theo dõi, lập bảng chấm công làm việc của nhân viên trong xưởng. - Làm việc và báo cáo trực tiếp với kế toán trưởng.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN KILEE VIỆT NAM

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN KILEE VIỆT NAM

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 30/01/2020 7 - 10 triệu Chat

- Thu chi nội bộ (chứng từ phát sinh hằng ngày) - Kiểm tra các chứng từ đề nghị thanh toán và làm thanh chi phí công tác của nhân viên kinh doanh - Theo dõi công nợ khách hàng (chứng từ phát sinh hằng ngày) - Xuất – Nhập hàng hóa (đơn hàng phát sinh hàng ngày) - Làm hợp đồng kinh tế - Xuất hóa đơn cho khách hàng, kiểm tra và nhận hóa đơn đầu vào. - Giao dịch với cơ quan ngân hàng: rút tiền, nộp tiền vào tài khoản, ủy nhiệm chi, lấy sao kê sổ phụ ngân hàng, đóng mở tài khoản, làm hồ sơ thanh toán quốc tế, làm hồ sơ giải ngân, làm hồ sơ hạn mức tín dụng ngân hàng. - Kế toán tiền lương - Làm hồ sơ đăng ký bảo hiểm cho nhân viên - Giao dịch với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm - Theo dõi và cân đối VAT đầu ra đầu vào, doanh thu, chi phí của doanh nghiệp - Kê khai thuế hàng quý - Lập Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm - Lập Báo cáo tài chính năm - Lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype