Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Đống Đa Hà Nội

no image

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH SXTM THỜI TRANG THỂ THAO KENE SPORTS

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

- Cập nhật Nhập - Xuất tồn kho hàng hóa trên phần mềm Misa - Nhập liệu, theo dõi chi tiết công nợ khách hàng, người bán, các kênh, các Đại lý. Theo dõi chính sách áp dụng của Đại lý để tính chiết khấu, cập nhật số liệu các khoản chi cho Đại lý, đôn đốc việc chuyển tiền Đại lý về Công ty. - Xuất file hàng tồn kho các kênh bán hàng, các Đại lý - Lên đơn hàng, gửi hàng đi các Đại lý, hỗ trợ chuyển hàng - Theo dõi, đối chiếu công nợ nhà cung cấp và báo cáo hàng tuần - Cân hàng trên phần mềm Kiotviet - Theo dõi và tổng hợp doanh số bán hàng Đại lý theo kỳ cố định, đôn đốc chuyển tiền về Công ty - Làm việc theo sự chỉ đạo, phân công cảu Kế toán trưởng

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Nụ Cười Số

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Tnhh Nụ Cười Số

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - Quản lý công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu công nợ - Xuất hóa đơn và theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn - Định kỳ tính khấu hao tài sản, CCDC - Kết chuyển lãi lỗ định kỳ - Lập báo cáo kê khai nộp thuế định kỳ, hồ sơ quyết toán thuế và báo cáo tài chính - Làm việc với cơ quan Thuế và các bộ phận liên quan - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KTT

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH cộng cà phê

[Hà Nội] - TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

công ty TNHH cộng cà phê

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

- Kiểm tra đối chiếu và kiểm soát kê khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài, thuế khác… của công ty - Kiểm tra, kiểm soát và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT. Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan. - Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty. Tối thiểu hóa thuế phải nộp dựa trên sáng kiến, tư vấn của tư vấn thuế, kiểm toán để giảm thiểu chi phí; hỗ trợ tiến hành chiến lược, kế hoạch. - Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo tháng, quý, năm, báo cáo thuế TNDN và báo cáo quyết toán thuế TNCN. - Nắm vững, hiểu rõ, khai thác và sử dụng thành thạo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế để khai thác, kiểm tra, Lập các báo cáo thuế. - Cập nhật và chia sẻ kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Kiểm tra, in ấn, lưu trữ bảng kê, tờ khai, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT, báo cáo quyết toán thuế, báo cáo tài chính theo quy định. - Chịu trách nhiệm kiểm tra tính trung thực, chính xác của các số liệu báo cáo kế toán, nộp các báo cáo kế toán định kỳ hay đột xuất theo quy định hoặc khi có yêu cầu. - Kiểm soát các thủ tục chứng từ, việc chấp hành các quy trình, quy định về quản lý tài chính kế toán tại các đơn vị trực thuộc.

xem thêm Xem thêm

công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp giữa các đơn vị thành viên. - Quản lý, theo dõi, kiểm soát hạch toán giá thành công trình. - Lập tờ khai chi tiết, tổng hợp: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN theo tháng, quý, năm. - Hạch toán thu nhậpvà tổng hợp báo cáo quản trị, báo cáo thuế, báo cáo ngân hàng, chi phí công nợ, lương, quý tiền mặt, báo cáo tài chính, báo cáo khác theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm theo yêu cầu của cấp trên. - Tham gia công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị. - Giải trình cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu. - Lưu dữ liệu kế toán theo quy định.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH cộng cà phê

Kế toán tổng hợp

công ty TNHH cộng cà phê

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

* Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp lý hợp lệ của các bút toán ghi nhận trên sổ sách chứng từ của các khối, Phòng ban, chi tiết và tổng hợp. * Kiểm tra, soát xét, chủ động yêu cầu và hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ giấy tờ liên quan đến thuế hợp lý – hợp lệ - hợp pháp. * Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác…trên bút toán tổng hợp, nghiệp vụ khác. * Kiểm tra đối chiếu và kiểm soát kê khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài, thuế khác… của công ty. * Kiểm tra, kiểm soát và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT. Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan. * Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo tháng, quý, năm, báo cáo thuế TNDN và báo cáo quyết toán thuế TNCN.. * Chịu trách nhiệm kiểm tra tính trung thực, chính xác của các số liệu báo cáo kế toán, nộp các báo cáo kế toán định kỳ hay đột xuất theo quy định hoặc khi có yêu cầu. * Kiểm soát các thủ tục chứng từ, việc chấp hành các quy trình, quy định về quản lý tài chính kế toán tại các đơn vị trực thuộc. * Chấp hành nguyên tắc bảo mật. * Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Sce

Kế toán Tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Sce

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập các báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết • Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho ban lãnh đạo, cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu • Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn .

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Tmdv Jarvis

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Tmdv Jarvis

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

1. Theo dõi, quản lý thu, chi nội bộ: + Lập lệnh thanh toán các khoản thu chi nội bộ hàng ngày; + Hạch toán vào phần mềm kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong ngày; + Kết hợp với Thủ quỹ thực hiện thu chi hàng ngày, kiểm kê quỹ định kỳ; 2. Quản lý theo dõi các khoản phải trả nhà cung cấp và công nợ phải thu của khách hàng và nhà cung cấp: + Đối chiếu, theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp, khách hàng; + Theo dõi, kiểm tra và hạch toán vào phần mềm các khoản tiền thu bán hàng trong ngày; + Xuất hóa đơn bán hàng; + Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của chứng từ thanh toán; + Hạch toán các nghiệp vụ tổng hợp phát sinh hằng ngày. 3. Không cần làm báo cáo thuế.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế fpt

Kế Toán Tổng Hợp

công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế fpt

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

- Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế. - Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán - Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo - Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long

Kế Toán Tổng Hợp ( Mảng Hạch Toán )

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

- Phụ trách mảng hạch toán, Lập báo cáo quyêt toán thuế, Quyết toán lên báo cáo tài chính. - Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết và tổng hợp, giữa các đơn vị trong cùng tập đoàn. - Kiểm tra định khoản các định khoản nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự hợp lý và khớp giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ thuế GTGT và báo cáo thuế các công ty. - Theo dõi công nợ phải thu các công ty, quản lý tổng hợp công nợ (131, 331) toàn công ty. - In sổ chi tiết và tổng hợp các công ty theo quy định. - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. - Cải tiến phương pháp hạch toán, chế độ báo cáo theo quy định và yêu cầu của Ban lãnh đạo. - Cung cấp số liệu cho Tổng giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu. - Làm việc, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra. - Lưu trữ số liệu, dữ liệu kế toán hạch toán. - Theo dõi, hưỡng dẫn làm bảo hiểm xã hội của cả Nghi Sơn. - Theo dõi hóa đơn, chứng từ theo dự toán của các Công trình. Đề xuất hạch toán các công trình, quản lý và theo dõi thanh toán chứng từ. - Báo cáo kế toán hạch toán: Sổ chi tiết, tổng hợp của tất cả các tài khoản, báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN. - Các công việc khác theo sự phân công của Phụ trách phòng.

xem thêm Xem thêm

công ty phát triển công nghệ giáo dục việt nam

Nhân viên kế toán Tổng hợp

công ty phát triển công nghệ giáo dục việt nam

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

- Thu thập, xử lý, kiểm tra và phân tích tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của chứng từ kế toán - Theo dõi, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Tham gia công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế. - Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban giám đốc.

xem thêm Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại