Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Thanh Xuân Hà Nội

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Toàn Cầu Spectrum

Kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Toàn Cầu Spectrum

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Hướng dẫn, đào tạo các nghiệp vụ kế toán; - Kiểm tra các nghiệp vụ, báo cáo trên phần mềm kế toán Thuế; - Lập và kiểm soát giá thành thuế; - Kiểm tra đề nghị tạm ứng, thanh toán, Kiểm soát quỹ tiền mặt; - Lập bảng lương và hạch toán chi phí lương Nhà máy; - Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh Doanh, báo cáo tài chính.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Toàn Cầu Spectrum

Kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Toàn Cầu Spectrum

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Hướng dẫn, đào tạo các nghiệp vụ kế toán; - Kiểm tra các nghiệp vụ, báo cáo trên phần mềm kế toán Thuế; - Lập và kiểm soát giá thành thuế; - Kiểm tra đề nghị tạm ứng, thanh toán, Kiểm soát quỹ tiền mặt; - Lập bảng lương và hạch toán chi phí lương Nhà máy; - Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh Doanh, báo cáo tài chính.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Mars Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Mars Việt Nam

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

KẾ TOÁN TỔNG HƠP MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thu thập, xử lý các số liệu kế toán: hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất... - Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác... - Theo dõi và quản lý công nợ - Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc. - Lập các Ủy nhiệm chi, thanh toán cho nhà cung cấp, đi ngân hàng…. - Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tuyển Dụng One Arrow Consulting

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu APO HAIR Tuyển dụng KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty Tuyển Dụng One Arrow Consulting

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ kế toán. - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: hoạt động thu chi, tồn kho nguyên liệu, khấu hao TSCĐ, lương …. - Theo dõi, đánh giá tỷ lệ hao hụt nguyên liệu và phụ liệu đi kèm. - Theo dõi và phân tích số liệu các báo cáo định kỳ. - Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý. - Kiểm tra, đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân viên kế toán khác. - Nghiên cứu và đề xuất cải tiến hệ thống thu thập thông tin, hệ thống báo cáo, các chỉ tiêu phân tích đánh giá hoạt động tài chính công ty theo quý, năm. - Phân tích chi tiết các khoản mục chi phí của công ty, đề xuất các phương án giảm chi phí. - Phối hợp với các phòng ban để lập các báo cáo theo yêu cầu. - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. - Phụ trách toàn bộ công việc kế toán theo quy định. - Điều phối công việc của các nhân viên phòng kế toán

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cp Công Nghệ Tài Chính Vayonline247

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Cp Công Nghệ Tài Chính Vayonline247

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Theo dõi thu chi hàng ngày, tiếp nhận, sắp xếp, quản lý sổ sách, chứng từ, hóa đơn. - Lập hóa đơn chứng từ, hóa đơn theo quy định; Xử lý giao dịch ngân hàng liên quan - Phân bổ chứng từ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ kế toán. - Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm. - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý

xem thêm Xem thêm

Công Ty Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Toàn Cầu

Kế Toán Tổng hợp

Công Ty Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Toàn Cầu

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, thống kê, tập hợp số liệu - Liên hệ với nhà cung cấp nước ngoài; Tìm hiểu sản phẩm, lên đơn hàng với nhà cung cấp - Dịch catalog, văn bản tiếng nước ngoài theo tuyển dụng liên quan phục vụ cho công việc - Khai báo hải quan, chuẩn bị các chứng từ trình hải quan, sắp xếp thời gian nhận hàng sau khi thông quan - Thực hiện thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp: T/T,L/C - Các công việc theo sự phân công của Lãnh đạo.

xem thêm Xem thêm

Công Ty TNHH Star Realty Việt Nam

Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp

Công Ty TNHH Star Realty Việt Nam

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn - Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo - Hạch toán các tài khoản kế toán như thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, Lập quyết toán - Theo dõi công nợ của công ty. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của công ty - Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán - Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu - Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên - Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên kế toán tổng hợp

vietraco

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Kế toán nội bộ, kế toán công nợ , kế toán ngân hàng

xem thêm Xem thêm

no image

Chuyên viên Kế toán tổng hợp

Công ty TM và DV làm đẹp Lanamy

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Quản lý dòng tiền, tư vấn cho BGĐ về sử dụng dòng tiền hiệu quả - Thực hiện các công việc của kế toán nội bộ, thuế mảng thương mại dịch vụ - Thực hiện các báo cáo định kì, báo cáo quản trị theo yêu cầu - Tính toán các phương án dự trù tài chính cho các chương trình kinh doanh , dự án của công ty - Làm các công việc khác khi được phân công.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên Kế toán Tổng hợp

Công ty TNHH Đầu Tư Phát triển Khánh Vinh

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán (thu, chi, thanh toán tạm ứng...) & thu thập bộ chứng từ của các bộ phận để kiểm soát doanh thu, chi phí; - Kiểm tra chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh - Theo dõi, hạch toán doanh thu, chi phí và tính lãi gộp bộ phận; - Tập hợp, kiểm tra và đối chiếu hóa đơn thu chi; - Kiểm tra và xác nhận công nợ với khách hàng. Đối chiếu công nợ phải trả, phải thu với nhân viên bộ phân, với khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ; - Lên kế hoạch thanh toán nợ phải trả đúng hạn, theo đúng kế hoạch do các bộ phận yêu cầu và được duyệt; - Báo cáo doanh thu, cộng nợ phải thu, phải trả cho trưởng bộ phận, khách hàng và các bộ phận khác có liên quan

xem thêm Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại