Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Thanh Xuân Hà Nội

Công ty Tnhh Sản xuất và Dịch vu Thực phẩm Merci Việt Nam

[HN] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty Tnhh Sản xuất và Dịch vu Thực phẩm Merci Việt Nam

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 31/08/2021 7 - 10 triệu Chat

• Đối soát công nợ với các khách hàng, nhà cung cấp, công nợ tạm ứng, phải thu khác,.. • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hạch toán vào PMKT • Khai báo CCDC, TSCĐ và thực hiện các bút toán phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ. • Hạch toán các nghiệp vụ thu tiền bán CCDC, xuất kho CCDC. Định kỳ, thực hiện kiểm kê kho CCDC lập biên bản kiểm kê xác định thừa thiếu và nguyên nhân, giải pháp. • Lập báo cáo tài chính • Lập hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn điện tử) theo quy trình của công ty • Định kỳ, thực hiện kê khai và lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo đúng quy định của Luật • Thu chi tiền mặt, cân đối các tài khoản công ty. • Rà soát và lưu các chứng từ hóa đơn • Lập bảng tính lương và hoa hồng cuối tháng.

+ Xem thêm

Công Ty Cp Năng Lượng Tái Tạo Licogi 13

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Cp Năng Lượng Tái Tạo Licogi 13

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 30/09/2021 10 - 15 triệu Chat

- Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, thanh toán, hoàn ứng, lương... Sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan. - Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, TSCĐ,CCDC, công nợ, lương, bảo hiểm, các nghiệp vụ khác... - Theo dõi, phân bổ khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC. - Theo dõi và quản lý công nợ. - Theo dõi và kiểm soát chi phí phát sinh tại doanh nghiệp. - Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN theo quý - Lập và nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN - Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế. - Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc. - Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định. - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng và BLĐ công ty.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Money LMD

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Money LMD

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 15/07/2021 7 - 10 triệu Chat

1. Phụ trách xử lý dữ liệu, kiểm soát chứng từ kế toán và hạch toán chính xác nghiệp vụ phát sinh. 2. Thực hiện theo dõi công nợ với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng để thanh toán/nhận thanh toán đúng, đủ kịp thời. 3. Kiểm tra rà soát sổ sách kế toán tổng hợp chi phí theo dõi thu chi nội bộ theo tháng quý năm 4. Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc vào số liệu và làm báo cáo thuế quý, năm, quyết toán thuế, hoàn thuế… 5. Phụ trách quản lý tiền lương và BHXH. 6 Lưu trữ dữ liệu kế toán quản lý hệ thống chứng từ sổ sách của công ty. 7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp 8. Kiểm tra và phân tích song song với hợp đồng kinh tế đã ký kết nhằm để đối chiếu chi phí và báo cáo lợi nhuận dự án. 9. Kiểm tra, kiểm soát việc tạm ứng, thanh quyết toán 10. Kiểm tra theo dõi việc thanh toán, tạm ứng chi phí của dự án căn cứ theo bản dự toán nội bộ đã duyệt 11. Kiểm soát các công việc của bộ phận kế toán tổng hợp, bao gồm: • Xây dựng hệ thống kế toán để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và tuân thủ các quy định pháp luật • Duy trì và phát triển hệ thống tài khoản các sổ kế toán cùng với bảng mô tả và báo cáo trên kho dữ liệu • Xây dựng quy trình và các chính sách kế toán; Cập nhật các chính sách để đảm bảo chính sách kế toán phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn • Tổ chức công tác quyết toán định kỳ • Kiểm soát dữ liệu hệ thống

+ Xem thêm

Keiko Vietnam.,jsc

kế toán tổng hợp

Keiko Vietnam.,jsc

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 10/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và Công ty. - Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có) về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời. - Lập, in các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo cân đối tiền hàng theo đúng qui định. - Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp phân tích chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của công ty bảo đảm tính hiệu qủa trong việc sử dụng vốn. - Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu. - Thay mặt kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt giải quyết, điều hành hoạt động của Phòng KT sau đó báo cáo lại Kế toán trưởng các công việc đã giải quyết hoặc được ủy quyền giải quyết. - Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Xem thêm

công ty TNHH dft

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

công ty TNHH dft

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 16/07/2021 7 - 10 triệu Chat

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Kiểm tra bảng kê , đối chiếu thu hồi công nợ phải trả - phải thu. 2. Công việc liên quan đến Ngân hàng, cơ quan thuế. 3. Tính lương và thực hiện đóng BHXH cho nhận viên. 4. Kê khai thuế Quý, Báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế (nếu có) 5. Quản lý công việc nội bộ của công ty

+ Xem thêm

công ty CP faster việt nam

Nhân viên kế toán

công ty CP faster việt nam

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 01/07/2021 5 - 7 triệu Chat

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp phát sinh hằng ngày. - Thống kê số liệu doanh thu, công nợ khách hàng. - Chủ trì theo dõi, thu hồi công nợ phát sinh của khách hàng. - Phân tích và kiểm tra số liệu kế toán hằng ngày. - Lập báo cáo thuế định kỳ. - Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế. - Lưu trữ, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn chứng từ đầu ra - đầu vào - Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống. - Thực hiện các công việc liên quan đến ngân hàng, BHXH.... - Các công khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Xanh

Nhân viên kế toán (Yêu cầu kinh nghiệm)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Xanh

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 31/05/2021 10 - 15 triệu Chat

- Xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng - Theo dõi sổ sách, số liệu kế toán của công ty - Làm thu chi - nội bộ Công ty - Báo cáo nội bộ - Lên tờ khai GTGT, ...... hỗ trợ kế toán thuế - Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

+ Xem thêm

Keiko Vietnam.,jsc

Nhân viên kế toán tổng hợp

Keiko Vietnam.,jsc

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 10/06/2021 10 - 15 triệu Chat

- Kiểm tra việc hạch toán, theo dõi, báo cáo và hướng dẫn thực hiện về các phần hành khác: TSCĐ; CCDC; Lương và các khoản trích theo lương; Công nợ phải thu, phải trả,… - Quản lý hóa đơn, hợp đồng, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật - Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm Misa - Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu quản trị của cấp trên - Phối hợp chuẩn bị hồ sơ phục vụ giải trình số liệu với Thanh tra thuế và các Đoàn kiểm tra của các Cơ quan chức năng (nếu có). - Nhập, lên đơn hàng bán, thu tiền bán hàng, nộp tiền bán hàng về công ty hàng ngày - Quản lý kho: nhập kho, xuất kho, kiểm kê kho, nghiệm thu nhập kho - Quản lý CCDC, tài sản tại VP Keiko coffee - Kế toán thanh toán: tập hợp chứng từ đề xuất thanh toán, đề xuất tạm ứng

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN C.A.S

C.A.S LOGISTICS TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN C.A.S

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 31/05/2021 Thỏa thuận Chat

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp, - Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán nội bộ- Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả - Kiểm duyệt các chứng từ thu chi toàn công ty. - Kiểm soát chấm công , tính lương, khai báo bảo hiểm cho cbcnv - Báo cáo lãi lỗ gửi ban lãnh đạo hàng tháng - Thực hiện nghiệp vụ kê khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng theo quy định, nộp các báo cáo thuế theo quy định của nhà nước. - Lên BC tài chính thuế - Quản lý sắp xếp chứng từ, sổ sách gọn gàng và khoa học. - Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán. - Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm khi có yêu cầu - Công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN IDC ĐÔNG DƯƠNG

Kế toán tổng hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN IDC ĐÔNG DƯƠNG

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 15/04/2021 Thỏa thuận Chat

- Theo dõi nhập, xuất kho và lên báo cáo kho của các dự án - Định kỳ hoặc đột xuất kiểm kê tại các dự án, lên báo cáo đánh giá việc quản lý việc NXT kho ; - Tiếp nhận và xử lý hồ sơ tạm ứng và hồ sơ thanh toán tạm ứng của dự án; - Theo dõi công nợ phải trả, làm thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp của các dự án; - Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của dự án, hoàn thiện các chứng từ dự án; - Bảo quản, lưu trữ chứng từ liên quan do mình quản lý; - Hỗ trợ Trưởng phòng tham mưu, tư vấn, đưa ra các giải pháp kiểm soát chi phí ở các công trình một cách hiệu quả nhất; - Thực hiện chế độ lập kế hoạch – báo cáo công việc theo quy định; - Thực hiện công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype