Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm nhân viên bảo vệ tại Quận Hà Đông Hà Nội

Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ T-Force 4 ngày Nam, Nữ Bảo Vệ tại Ba Đình (Tiếng anh cơ bản)

Từ 7.000.000 VNĐ Đến 12.000.000 VNĐ

Từ 7.000.000 VNĐ Đến 12.000.000 VNĐ

Hà Nội

Hà Nội

Hạn nộp: 09/11/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Lương: 7.000.000 - 12.00.000 CÔNG TY CAM KẾT KHÔNG CHẬM NỢ LƯƠNG. Ngày nhận lương 15, ứng lương 3 và 5 hàng tháng, cơ chế ứng lương linh hoạt - Bao Ở - Được hưởng các chế độ ốm đau, hiếu, hỉ,... - Gắn bó lâu dài sẽ được tăng lương và được xem xét, cất nhắc các vị trí cao hơn

Lương: 7.000.000 - 12.00.000 CÔNG TY CAM KẾT KHÔNG CHẬM NỢ LƯƠNG. Ngày nhận lương 15, ứng lương 3 và 5 hàng tháng, cơ chế ứng lương linh hoạt - Bao Ở - Được hưởng các chế độ ốm đau, hiếu, hỉ,... - Gắn bó lâu dài sẽ được tăng lương và được xem xét, cất nhắc các vị trí cao hơn

Yêu cầu: Nam, Nữ từ 18-55t, có thể giao tiếp Tiếng anh cơ bản Nhanh nhẹn, lịch sự

Nam, Nữ từ 18-55t, có thể giao tiếp Tiếng anh cơ bản Nhanh nhẹn, lịch sự

+ Xem thêm

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP AN NINH MIỀN BẮC NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Từ 6.000.000 VNĐ Đến 8.000.000 VNĐ

Từ 6.000.000 VNĐ Đến 8.000.000 VNĐ

Hà Nội

Hà Nội

Hạn nộp: 30/10/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Mức thu nhập giao động từ 6 triệu đến 8 triêu và có nhiều chế độ khác đối với người lao đông như : + hỗ trợ nhà ở miễn phí cho người lao động. + được cty đóng bảo hiểm xã hội , y tế 100% cho người lao động . + chế độ lễ , tết , thưởng ...đầy đủ theo quy định .

Mức thu nhập giao động từ 6 triệu đến 8 triêu và có nhiều chế độ khác đối với người lao đông như : + hỗ trợ nhà ở miễn phí cho người lao động. + được cty đóng bảo hiểm xã hội , y tế 100% cho người lao động . + chế độ lễ , tết , thưởng ...đầy đủ theo quy định .

Yêu cầu: Từ 18 - 52 tuổi Chào đón - hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở. Quan sát và đảm bảo anh ninh Giám sát việc xuất, nhập các tài sản của cơ sở.

Từ 18 - 52 tuổi Chào đón - hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở. Quan sát và đảm bảo anh ninh Giám sát việc xuất, nhập các tài sản của cơ sở.

+ Xem thêm

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP AN NINH MIỀN BẮC TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Từ 6.000.000 VNĐ Đến 8.000.000 VNĐ

Từ 6.000.000 VNĐ Đến 8.000.000 VNĐ

Hà Nội

Hà Nội

Hạn nộp: 30/09/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Mức thu nhập giao động từ 6 triệu đến 8 triêu và có nhiều chế độ khác đối với người lao đông như : + hỗ trợ nhà ở miễn phí cho người lao động. + được cty đóng bảo hiểm xã hội , y tế 100% cho người lao động . + chế độ lễ , tết , thưởng ...đầy đủ theo quy định .

Mức thu nhập giao động từ 6 triệu đến 8 triêu và có nhiều chế độ khác đối với người lao đông như : + hỗ trợ nhà ở miễn phí cho người lao động. + được cty đóng bảo hiểm xã hội , y tế 100% cho người lao động . + chế độ lễ , tết , thưởng ...đầy đủ theo quy định .

Yêu cầu: Từ 18 - 52 tuổi Chào đón - hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở. Quan sát và đảm bảo anh ninh Giám sát việc xuất, nhập các tài sản của cơ sở.

Từ 18 - 52 tuổi Chào đón - hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở. Quan sát và đảm bảo anh ninh Giám sát việc xuất, nhập các tài sản của cơ sở.

+ Xem thêm

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP AN NINH MIỀN BẮC TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Từ 6.000.000 VNĐ Đến 8.000.000 VNĐ

Từ 6.000.000 VNĐ Đến 8.000.000 VNĐ

Hà Nội

Hà Nội

Hạn nộp: 30/09/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Mức thu nhập giao động từ 6 triệu đến 8 triêu và có nhiều chế độ khác đối với người lao đông như : + hỗ trợ nhà ở miễn phí cho người lao động. + được cty đóng bảo hiểm xã hội , y tế 100% cho người lao động . + chế độ lễ , tết , thưởng ...đầy đủ theo quy định .

Mức thu nhập giao động từ 6 triệu đến 8 triêu và có nhiều chế độ khác đối với người lao đông như : + hỗ trợ nhà ở miễn phí cho người lao động. + được cty đóng bảo hiểm xã hội , y tế 100% cho người lao động . + chế độ lễ , tết , thưởng ...đầy đủ theo quy định .

Yêu cầu: Từ 18 - 52 tuổi Chào đón - hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở. Quan sát và đảm bảo anh ninh Giám sát việc xuất, nhập các tài sản của cơ sở.

Từ 18 - 52 tuổi Chào đón - hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở. Quan sát và đảm bảo anh ninh Giám sát việc xuất, nhập các tài sản của cơ sở.

+ Xem thêm

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP AN NINH MIỀN BẮC TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Từ 6.000.000 VNĐ Đến 8.000.000 VNĐ

Từ 6.000.000 VNĐ Đến 8.000.000 VNĐ

Hà Nội

Hà Nội

Hạn nộp: 30/09/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Mức thu nhập giao động từ 6 triệu đến 8 triêu và có nhiều chế độ khác đối với người lao đông như : + hỗ trợ nhà ở miễn phí cho người lao động. + được cty đóng bảo hiểm xã hội , y tế 100% cho người lao động . + chế độ lễ , tết , thưởng ...đầy đủ theo quy định .

Mức thu nhập giao động từ 6 triệu đến 8 triêu và có nhiều chế độ khác đối với người lao đông như : + hỗ trợ nhà ở miễn phí cho người lao động. + được cty đóng bảo hiểm xã hội , y tế 100% cho người lao động . + chế độ lễ , tết , thưởng ...đầy đủ theo quy định .

Yêu cầu: Từ 18 - 52 tuổi Chào đón - hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở. Quan sát và đảm bảo anh ninh Giám sát việc xuất, nhập các tài sản của cơ sở.

Từ 18 - 52 tuổi Chào đón - hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở. Quan sát và đảm bảo anh ninh Giám sát việc xuất, nhập các tài sản của cơ sở.

+ Xem thêm

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP AN NINH MIỀN BẮC TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Từ 6.000.000 VNĐ Đến 8.000.000 VNĐ

Từ 6.000.000 VNĐ Đến 8.000.000 VNĐ

Hà Nội

Hà Nội

Hạn nộp: 07/10/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Mức thu nhập giao động từ 6 triệu đến 8 triêu và có nhiều chế độ khác đối với người lao đông như : + hỗ trợ nhà ở miễn phí cho người lao động. + được cty đóng bảo hiểm xã hội , y tế 100% cho người lao động . + chế độ lễ , tết , thưởng ...đầy đủ theo quy định .

Mức thu nhập giao động từ 6 triệu đến 8 triêu và có nhiều chế độ khác đối với người lao đông như : + hỗ trợ nhà ở miễn phí cho người lao động. + được cty đóng bảo hiểm xã hội , y tế 100% cho người lao động . + chế độ lễ , tết , thưởng ...đầy đủ theo quy định .

Yêu cầu: Từ 18 - 52 tuổi Chào đón - hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở. Quan sát và đảm bảo anh ninh Giám sát việc xuất, nhập các tài sản của cơ sở.

Từ 18 - 52 tuổi Chào đón - hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở. Quan sát và đảm bảo anh ninh Giám sát việc xuất, nhập các tài sản của cơ sở.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiên Trường Việt Nam nhân viên bảo vệ

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Hà Nội

Hà Nội

Hạn nộp: 15/03/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: - Được bao cơm ca - Được sắp xếp chỗ ở miễn phí - Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định - Tăng lương 3 tháng 1 lần - Làm việc trong môi trường tốt - Được đào tạo bài bản công việc trước khi nhân nhiệm vụ - Có khả năng được thăng tiến nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

- Được bao cơm ca - Được sắp xếp chỗ ở miễn phí - Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định - Tăng lương 3 tháng 1 lần - Làm việc trong môi trường tốt - Được đào tạo bài bản công việc trước khi nhân nhiệm vụ - Có khả năng được thăng tiến nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Yêu cầu: - Nhanh nhẹn xử lý các sự cố xảy ra bất ngờ -Thật thà - Trung thưc - Đọc viết thành thạo - Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc - Tác phong làm việc cần phải đảm bảo lịch sự văn minh, tập trung đúng trọng tâm công việc - Đi làm phải mang đồng phục và đeo thẻ theo quy định của công ty

- Nhanh nhẹn xử lý các sự cố xảy ra bất ngờ -Thật thà - Trung thưc - Đọc viết thành thạo - Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc - Tác phong làm việc cần phải đảm bảo lịch sự văn minh, tập trung đúng trọng tâm công việc - Đi làm phải mang đồng phục và đeo thẻ theo quy định của công ty

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh An Ninh Bắc Việt Nhân viên bảo vệ

5 - 7 triệu

5 - 7 triệu

Hà Nội

Hà Nội

Hạn nộp: 30/12/2021

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Lương 6.000.000đ, nhân viên lâu năm được đóng bảo hiểm, hỗ trợ nhà đội miễn phí. Môi trường làm.việc thân thiện, chuyên nghiệp ổn định lâu dài. Không chậm lương của nhân viên. Có việc đột xuất báo chỉ huy sẽ được sắp xếp ngày nghỉ. Liên hệ 0344941419 gặp Uyên

Lương 6.000.000đ, nhân viên lâu năm được đóng bảo hiểm, hỗ trợ nhà đội miễn phí. Môi trường làm.việc thân thiện, chuyên nghiệp ổn định lâu dài. Không chậm lương của nhân viên. Có việc đột xuất báo chỉ huy sẽ được sắp xếp ngày nghỉ. Liên hệ 0344941419 gặp Uyên

Yêu cầu: Nhân viên cần trông coi mục tiêu , ngăn chặn việc xấu xảy ra với con người và tài sản. Trực tiếp đi tuần tra, chống trộm cắp, phá hoại ngăn chặn các hoạt động diễn ra bất hợp pháp. Liên hệ trực tiếp 0344941419 hoặc zalo 0363529903 gặp Uyên

Nhân viên cần trông coi mục tiêu , ngăn chặn việc xấu xảy ra với con người và tài sản. Trực tiếp đi tuần tra, chống trộm cắp, phá hoại ngăn chặn các hoạt động diễn ra bất hợp pháp. Liên hệ trực tiếp 0344941419 hoặc zalo 0363529903 gặp Uyên

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Quốc tế Bình Trường An Bảo Vệ Chung Cư tại Cầu Giấy - Hà Đông

5 - 7 triệu

5 - 7 triệu

Hà Nội

Hà Nội

Hạn nộp: 06/06/2021

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Thu nhập từ 5 500.000 đến 6 500.000/tháng Thưởng Lễ, Tết, hiếu hỉ theo quy định của công ty Nhận việc sau khi phỏng vấn Công ty hỗ trợ nhà Ở + Ăn 2 bữa (tùy chỗ) Lưu ý: Công ty không thu bất kỳ khoản phí gì trong quá trình tuyển dụng, nếu có cá nhân nào trục lợi vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty để được hỗ trợ.

Thu nhập từ 5 500.000 đến 6 500.000/tháng Thưởng Lễ, Tết, hiếu hỉ theo quy định của công ty Nhận việc sau khi phỏng vấn Công ty hỗ trợ nhà Ở + Ăn 2 bữa (tùy chỗ) Lưu ý: Công ty không thu bất kỳ khoản phí gì trong quá trình tuyển dụng, nếu có cá nhân nào trục lợi vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty để được hỗ trợ.

Yêu cầu: Nam tuổi từ 17 - 62 tuổi Nam 1,60 trở lên, nặng : 50kg - Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm -Sức khỏe tốt: Không có bệnh truyền nhiễm, không nghiện ma túy, không có dị tật, dị hình. -Phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án tiền sự, không xăm trổ loang nổ.

Nam tuổi từ 17 - 62 tuổi Nam 1,60 trở lên, nặng : 50kg - Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm -Sức khỏe tốt: Không có bệnh truyền nhiễm, không nghiện ma túy, không có dị tật, dị hình. -Phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án tiền sự, không xăm trổ loang nổ.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Nhất Việt Nhân viên an ninh tòa nhà

5 - 7 triệu

5 - 7 triệu

Hà Nội

Hà Nội

Hạn nộp: 22/03/2021

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: - Được tham gia BHXH, BHYT và được công ty mua gói bảo hiểm sức khỏe. - Chính sách tăng lương định kỳ vào tháng 4 hàng năm - Chính sách thưởng cuối năm từ 1-4 tháng lương - Tham gia teambuilding, tham quan nghỉ mát trong và ngoài nước - Tham gia sự kiện trong công ty

- Được tham gia BHXH, BHYT và được công ty mua gói bảo hiểm sức khỏe. - Chính sách tăng lương định kỳ vào tháng 4 hàng năm - Chính sách thưởng cuối năm từ 1-4 tháng lương - Tham gia teambuilding, tham quan nghỉ mát trong và ngoài nước - Tham gia sự kiện trong công ty

Yêu cầu: 1. Trình độ: Tốt nghiệp THPT. 2. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ. 3. Kiến thức: Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị 4. Yêu cầu sức khỏe tốt 5. Không có tiền án, tiền sự trong quá trình làm việc.

1. Trình độ: Tốt nghiệp THPT. 2. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ. 3. Kiến thức: Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị 4. Yêu cầu sức khỏe tốt 5. Không có tiền án, tiền sự trong quá trình làm việc.

+ Xem thêm

2

Chat Chat với nhà tuyển dụng

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng