Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm pháp chế tại Hà Nội

no image

Chuyên viên Pháp chế

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tư vấn do Bộ phận pháp lý phụ trách. - Thực hiện các chỉ đạo của Ban giám đốc các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty. - Tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc, các phòng, Ban/đơn vị toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty. - Chủ động xử lý tham mưu cho lãnh đạo Công ty giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, đầu tư, dân sự, lao động, thuế, bảo hiểm và toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan khác. - Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng văn bản trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành. - Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/ tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa công ty với đối tác người lao động. - Chịu trách nhiệm thực hiện các quy chế hoạt động của Bộ phận pháp lý - Kiểm soát tham mưu về các hợp đồng chuyển nhượng đất đai... - Kiểm soát quy chế quản lý hoạt động của Ban hoặc theo sự phân công của Ban giám đốc.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên Pháp chế Thu nhập khởi điểm từ 9 ~ 15 triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

- Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của Công ty và thông báo tới các đơn vị có liên quan định kỳ không muộn hơn 5 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành; - Phối hợp với các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo các văn bản pháp lý chính xác về nội dung, đúng quy định pháp luật; - Tư vấn pháp luật cho các đơn vị của Công ty; - Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng giao dịch do đơn vị khác chủ trì soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tham gia quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng; - Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để thực hiện thủ tục pháp lý của công ty bao gồm nhưng không giới hạn: Thủ tục xin cấp Các giấy phép hoạt động, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ của Công ty…; - Chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT, phiếu lấy ý kiến cổ đông, thành viên HĐQT theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty;

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bđs Hương Anh

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BĐS HƯƠNG ANH TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bđs Hương Anh

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

- Tham mưu cho Ban TGĐ Công ty hoạch định các chương trình, dự án đầu tư đúng quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với cơ chế, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn; - Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến pháp lý các dự án Bất động sản; - Tham gia giải quyết các vụ việc pháp lý của doanh nghiệp, (xử lý triển khai dự án, hợp đồng, thủ tục hành chính, sở hữu trí tuệ....). - Hỗ trợ pháp lý cho các bộ phận ở Công ty; - Xem xét tính đầy đủ, hợp pháp của từng hồ sơ dự án; - Hoàn thiện các văn bản, tài liệu còn thiếu hoặc sai sót để hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý dự án; - Rà soát, xem xét tính pháp lý của các hợp đồng hợp tác với các đối tác là chủ đầu tư, các đơn vị phân phối liên kết; - Soạn thảo các Hợp đồng Kinh tế, Tư vấn cảnh báo các vấn đề pháp lý của công ty; - Giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp lý dự án cho khối kinh doanh, dịch vụ khách hàng; - Hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan; - Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc khách hàng (nếu có); - Các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

xem thêm Xem thêm

Times Garden Vn

Chuyên viên pháp chế

Times Garden Vn

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

1) Soạn thảo các văn bản về hợp đồng kinh tế, các văn bản giấy tờ liên quan đến hợp đồng 2) Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật để sử dụng và tư vân cho ban Giám đốc Công ty. 3) Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu. 4) Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết. 5) Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty bao gồm hợp đồng, bảng thỏa thuận, bảng thông báo và các công văn 6) Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước 7) Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định. 8) Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công. 9) Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

xem thêm Xem thêm

công ty CP phát triển giáo dục igarten

trưởng phòng nhân sự + pháp chế

công ty CP phát triển giáo dục igarten

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hà Nội

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Xây dựng quy chế lương thưởng - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. - Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. - Phụ trách các công việc liên quan đến pháp lý: hợp đồng, hồ sơ, xử lý các tranh chấp lao động

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Thời Trang DEAM

Nhân viên pháp chế kiêm kiểm soát nội bộ

Công Ty Cổ Phần Thời Trang DEAM

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

- Có ý kiến pháp lý đối với dự thảo hợp đồng, hợp đồng của Công ty theo yêu cầu của Ban lãnh đạo. - Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục (thành lập chi nhánh, thay đổi thông tin liên quan Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu,…….) - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định. - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc được phân công. - Thực hiện công việc kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy trình và chính sách của công ty (tại các bộ phận, cửa hàng, …) - Báo cáo tình hình kiểm soát nội bộ tại Công ty lên Tổng giám đốc - Có thể đi công tác. - Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm cách tuần

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng Pháp chế

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành

mức lương Trên 30 triệu địa điểm Hà Nội

- Tổ chức, điều hành chung hoạt động của bộ phận Pháp chế của Công ty ; - Chủ trì phối hợp với các phòng, ban trong Công ty trong việc dự thảo, sửa đổi, xây dựng cập nhật các nội quy, quy chế của công ty và đảm bảo rằng tất cả các quy định của công ty tuân thủ pháp luật; - Trực tiếp tham gia thương thảo, soạn thảo các hợp đồng; Kiểm tra tính pháp lý các hợp đồng do các đơn vị trong công ty dự thảo và đề xuất; - Chuẩn bị các báo cáo định kỳ và các báo cáo theo yêu cầu đột xuất của ban lãnh đạo; - Tư vấn, soạn thảo, báo cáo HĐQT, Ban lãnh đạo về tất cả những công việc có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn cũng như các hoạt động có liên quan theo yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng Pháp chế

Công ty cổ phần Vplus Việt Nam

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

- Tư vấn, xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, ban hành nội quy, quy chế của Công ty, thẩm định tính pháp lý của các văn bản do Ban giám đốc ban hành. - Soát xét, tư vấn và hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan tới quản trị doanh nghiệp, hoạt động quản lý điều hành của Công ty; - Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật, cơ quan hành ban ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật. - Tư vấn, tiến hành các thủ tục pháp lý, tham gia giải quyết tranh chấp, đảm bảo quyền lợi của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật - Cập nhật kịp thời và chính xác các văn bản Pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Hướng dẫn, phân công công việc cho nhân viên trong phòng. - Các công việc khác được Ban Giám đốc phân công.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên Pháp chế tổng hợp

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

1. Thực hiện công tác pháp chế 1.1. Chịu trách nhiệm nghiên cứu, cập nhật và phổ biến, giải thích kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty để phổ biến cho các đơn vị có liên quan biết và thực hiện. 1.2. Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và điều lệ các đơn vị thành viên. 1.3. Tham mưu về mặt pháp lý liên quan đến các hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty và các đơn vị thành viên. 1.4. Hỗ trợ công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công nhiệm vụ của Trưởng ban. 1.5. Tham gia đóng góp ý kiến cho các nội quy, quy chế, quy định, quy trình của Công ty. Hoặc soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, hợp đồng phù hợp với luật pháp Việt Nam 1.6. Chịu trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý đối với các loại mẫu hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác… do Công ty ký kết, ban hành. 1.7. Trực tiếp rà soát, thẩm định tính pháp lý của các dự thảo thỏa thuận, hợp đồng do các bộ phận khác của Công ty và các đơn vị thành viên soạn thảo. Tham gia đàm phán các hợp đồng với các đối tác của Công ty khi cần thiết. 1.8. Phụ trách đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của Công ty, Giấy phép website Công ty với cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). 1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do TĐV giao hoặc theo quy định của pháp luật.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế fpt

Pháp chế QA

công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế fpt

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hà Nội

- Chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho ban điều hành, các phòng ban và thực hiện các vấn đề được phân công thuộc phạm vi chức năng pháp lý; • Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do công ty ban hành, ký kết; • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tổ chức, kinh doanh của công ty nhằm giúp công ty hạn chế và kiểm soát tốt các rủi ro pháp lý trong hoạt động; • Thẩm định văn bản nội bộ, soạn thảo công văn và thẩm định hợp đồng gửi các đơn vị ngoài công ty; • Nghiên cứu, cập nhật, hệ thống hóa văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động và kinh doanh của công ty trong lĩnh vực viễn thông và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động công ty; • Đại diện công ty làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; • Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật viễn thông, cùng các quy định khác của nhà nước; • Các công việc khác theo sự phân công của ban tổng giám đốc, trưởng ban.

xem thêm Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại