Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm qc tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật.

KỸ SƯ QC-QS VĂN PHÒNG

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật.

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 28/02/2022 15 - 20 triệu Chat

- Kiểm soát giám sát chất lượng việc thi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế. - Thương thảo hợp đồng đội khoán, họp đồng cơ giới đảm bảo chặt chẽ về công tác thực hiện, tiến độ và chi phí. - Kiểm tra và xác nhận khối lượng đề xuất vật tư công trình đúng số lượng, chất lượng. - Kiểm tra khối lượng thanh quyết toán cho đội, thầu phụ đúng theo hợp đồng và thực tế thực hiện. - Kiểm tra dự toán phát sinh. - Kiểm tra khối lượng thực hiện và đánh giá phần trăm hoàn thành các hạng mục theo dự toán nội bộ. - Báo cáo công việc hàng tuần và đảm bảo hồ sơ đúng tiến độ. - Những công việc khác theo dự phân công của Trưởng phòng.

+ Xem thêm

COMA9

NHÂN VIÊN QAQC SHOP

COMA9

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/01/2022 Thỏa thuận Chat

- Tính khối lượng và dự toán công trình xây dựng. - Lập hồ sơ quyết toán công trình. - Khảo sát hiện trường các công trình cải tạo theo yêu cầu của trưởng phòng. - Thực hiện quy định bảo mật của hồ sơ dự toán. - Lưu trữ hồ sơ thuộc phần việc phụ trách. - Và một số công việc theo yêu cầu của trưởng phòng

+ Xem thêm

công ty cổ phần tekmedi

QC Engineer

công ty cổ phần tekmedi

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 23/01/2022 10 - 15 triệu Chat

- Analyzing user stories and/use cases/requirements for validity and feasibility - Collaborate closely with other team members and departments - Execute all levels of testing (System, Integration, and Regression) - Design and develop automation scripts when needed - Detect and track software defects and inconsistencies - Provide timely solutions - Apply quality engineering principals throughout the Agile product lifecycle - Provide support and documentation - Others Tasks are assigned by Technical Manager

+ Xem thêm

công ty cổ phần tekmedi

QC Team Leader

công ty cổ phần tekmedi

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/01/2022 20 - 30 triệu Chat

- Write test plans for modules/features - Design and write test cases based on function requirements - Deploy testing environments - Design automation tests and develop testing scripts - Execute tests, identify issues, and analyze testing results - Design and perform system testing (such as, performance, stress, or volume testing) - Trace issues using tracking systems

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phát Triển Doanh Nghiệp NTHC

TRƯỞNG PHÒNG QA -QC

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phát Triển Doanh Nghiệp NTHC

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/12/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Trách nhiệm ­ Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện mục tiêu, chính sách chất lượng của công ty; ­ Chủ trì việc soạn thảo, xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện và tổ chức hướng dẫn các quy trình, quy định, hướng dẫn... thuộc hệ thống quản lý chất lượng trong toàn công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và FSSC 22000 và các tiêu chuẩn của khách hàng yêu cầu; ­ Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo, áp dụng các văn bản thuộc hệ thống quản lý chất lượng: Quy trình, quy định, tiêu chuẩn ngành; ­ Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng tại các khâu sản xuất và hệ thống quản lý an toàn vệ sinh đóng gói bao bì thực phẩm hoạt động tốt; ­ Đôn đốc thực hiện việc giám sát các hoạt động về chất lượng - vệ sinh theo từng hệ thống; ­ Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát các phòng ban liên quan việc thực hiện biên soạn tài liệu cần thiết đáp ứng cho từng tiêu chuẩn; ­ Giám sát các bộ phận liên quan để giải quyết khiếu nại khách hàng. Tham mưu cho Giám đốc nhà máy các phương án và hành động khắc phục các khiếu nại khách hàng; ­ Đôn đốc kiểm soát việc thực hiện các hành động khắc phục và cải tiến; ­ Lên kế hoạch và thực hiện việc đánh giá nội bộ các phòng ban liên quan; ­ Giám sát các bộ phận liên quan và chủ trì thực hiện các công tác về môi trường, VSLĐ-ATLĐ, PCCC; ­ Phối hợp với thành viên trong nhóm và Ban giám đốc tiếp đoàn đánh giá; ­ Giám sát thực hiện công bố chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm của công ty; ­ Đảm bảo chất lượng sản phẩm (mẫu phân tích) theo đúng tiêu chuẩn công bố hoặc tiêu chuẩn của khách hàng; - Giao việc và giám sát thực hiện công việc kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng và theo kế hoạch đã quy định cho nhân viên QC từng bộ phận; - Đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào và thành phẩm đầu ra đạt chất lượng theo công bố. - Lên kế hoạch hiệu chuẩn nội bộ và hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị, CCDC đo lường trong nhà máy định kỳ hàng năm và khi cần - Lên kế hoạch hiệu chuẩn bên ngoài, gửi thiết bị, CCDC đi Trung tâm để hiệu chuẩn định kỳ hàng năm và khi cần thiết; - Theo dõi, gửi CCDC, thiết bị đo lường bị hư hỏng ra bên ngoài sửa chữa; - Giám sát, theo dõi quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm; - Giám sát quá trình đóng gói. Bảo đảm sản phẩm trước khi giao cho khách hàng đều được kiểm tra và xác nhận đúng chất lượng. - Phân tích mẫu mới của khách hàng, mẫu mới chạy ra gửi khách và phân tích đóng gói thử nghiệm. Lưu giữ và cập nhật các mẫu tiêu chuẩn; - Audit việc tuân thủ ATVSTP và tiêu chuẩn chất lượng trong nhà xưởng; - Bảo đảm nhân viên QC hiểu rõ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Công ty; - Lập báo cáo sự KPH, nhận hàng lỗi từ khách hàng và theo dõi khắc phục; - Tìm hiểu nguyên nhân phát sinh vấn đề và ghi nhận khắc phục của sản xuất; - Tham gia ý kiến trong việc xử lý sản phẩm không phù hợp và tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục. - Gửi đánh giá và tham mưu cho bộ phận thu mua để có chất lượng nguyên vật liệu phù hợp; - Hướng dẫn xử lý các lô hàng thành phẩm – nguyên vật liệu không phù hợp; - Tuyệt đối giữ bí mật về chất lượng các sản phẩm và các quy trình chế biến ; - Phối hợp với P.KD và CS trả lời cho các bên liên quan những thắc mắc về chất lượng sản phẩm; - Tiếp QC khách hàng qua Kiểm tra hàng trước khi xuất; - Đảm bảo các thiết bị đo lường phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng sản phẩm được kiểm định/ hiệu chuẩn đầy đủ; 2. Quyền hạn ­ Đề nghị đào tạo các tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn của khách hàng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các bộ phận có liên quan; ­ Đề xuất các biện pháp nhằm ngăn ngừa việc xuất hiện sự không phù hợp của sản phẩm, quy trình và hệ thống chất lượng; ­ Được quyền yêu cầu các bộ phận thực hiện các khắc phục sự không phù hợp; ­ Được quyền yêu cầu các bộ phận cung cấp hồ sơ khi truy xuất nguồn gốc, khi các auditor yêu cầu cung cấp bằng chứng; ­ Phân công trách nhiệm cho các nhân viên trong phòng QA/QC. 3. Báo cáo, ủy quyền và quan hệ công tác ­ Báo cáo cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám Đốc Nhà Máy) trong công tác quản lý hệ thống chất lượng của công ty; ­ Khi vắng mặt thì uỷ quyền lại cho một nhân viên trong Phòng thực hiện.

+ Xem thêm

FOXLINK VIETNAM CO.,LTD

Nhân viên IQC

FOXLINK VIETNAM CO.,LTD

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/03/2022 10 - 15 triệu Chat

1. Sắp xếp và triển khai công việc của nhân viên IQC, sản xuất và thống kê báo cáo liên quan 2. Vật liệu và thể chế điện tử, xử lý bất thường vật liệu đóng gói 3. Kiểm tra và ghi lại các tài liệu điện tử 4Kiểm tra sản phẩm hàng hóa nhập vào 5 Trực tiếp làm việc với nhà cung cấp trao đổi thông tin và khắc phục xử lý hàng hóa gặp sự cố phát sinh.

+ Xem thêm

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật.

KỸ SƯ QA-QC

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật.

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 15 - 20 triệu Chat

- Đảm bảo công trình thi công đúng quy trình và chất lượng. Thực hiện và quản lý hồ sơ chất lượng của công trình - Kiểm soát chất lượng thi công của công trình - Thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công của công trình - Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

+ Xem thêm

Megahome Company

NHÂN VIÊN QC

Megahome Company

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 10 - 15 triệu Chat

1. Hiểu và thực hiện công việc kiểm soát chất lượng theo quy trình, quy định trên toàn bộ quá trình sản xuất (IQC, PQC, OQC,...); 2. Nắm bắt được quá trình sản xuất, nguyên vật liệu sử dụng sản xuất cho từng loại sản phẩm; 3. Biết áp dụng và sử dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng; 4. Phát hiện và loại bỏ/trả lại tất cả các sản phẩm và nguyên vật liệu không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng; 5. Phân tích và đề xuất với các bộ phận liên quan, đưa ra hành động khắc phục và phòng ngừa, giảm tỷ lệ hàng lỗi; 6. Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng; 7. Hướng dẫn cho đội ngũ sản xuất về vấn đề kiểm soát chất lượng để cải thiện sản phẩm; 8. Chịu trách nhiệm trước Quản lý về mục tiêu kiểm soát và chỉ tiêu chất lượng trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm; 9. Lập biểu mẫu, báo cáo các số liệu thống kê kết quả kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định; 10. Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.

+ Xem thêm

Orgtech

QC manual

Orgtech

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 Trên 30 triệu Chat

- Viết và chạy các test cases, checklist cho việc kiểm thử các website, ứng dụng và landing page. - Adhoc test cho các ứng dụng và trang web sản phẩm mới của công ty. - Theo dõi, đối chiếu review các test report. - Phối hợp với các phòng ban khác để nâng cao chất lượng sản phẩm.

+ Xem thêm

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Du Lịch Trường An

KỸ SƯ QS-QC

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Du Lịch Trường An

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/10/2021 Thỏa thuận Chat

- Lập và làm việc với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các Đơn vị liên quan về hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán. - Phối hợp giải quyết các vấn đề kỹ thuật với các Phòng/Ban liên quan trong công ty. - Kiểm tra, xác nhận khối lượng cho các tổ đội thi công, nhà thầu phụ. - Lập biện pháp, tiến độ, kế hoạch thi công. - Theo dõi tiến độ, khối lượng và thực hiện các công tác báo cáo theo định kỳ. - Bóc tách khối lượng, dự trù vật tư… - Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan - Địa điểm làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype