Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm tổ trưởng tại Đà Nẵng

chi nhánh công ty TNHH tm và sx quản trung

Kế toán trưởng

chi nhánh công ty TNHH tm và sx quản trung

Đà Nẵng

Hạn nộp: 31/03/2021 10 - 15 triệu Chat

1.Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. - Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán. 2. Quản lý, đào tạo kế toán viên - Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp - Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên - Đôn đốc, hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan 3. Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ doanh nghiệp… - Nắm bắt quy trình kế toán, thực hiện theo quy trình; các bút toán tính thuế; - Đối chiếu công nợ với khách hàng– chủ đầu tư– ngân hàng; Giám sát, hỗ trợ nhân viên công nợ - Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản (Hàng hóa, quỹ, tài sản khác); - Lập bảng cân đối kế toán; các báo cáo Kết quả Kinh doanh, nguồn tài chính của doanh nghiệp. - Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn– chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định. 4. Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính - Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ - Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp. - Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp. 5. Địa điểm làm việc: 177 Điện Biên Phủ, P. Thanh Khê, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Khiêm Trân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Khiêm Trân

Đà Nẵng

Hạn nộp: 31/10/2020 Thỏa thuận Chat

• Quản lý trực tiếp Phòng Kế toán của Công ty. • Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan chế độ kế toán và chính sách thuế kịp thời, cảnh cáo việc vị phạm các quy định về chế độ kế toán và quy chế quản trị Công ty cho các phòng ban / bộ phận và Giám Đốc. • Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng quy định của Pháp luật về thuế và có giải pháp để tiết kiệm chi phí • Tổ chức lập báo cáo tài chính công ty, báo cáo tài chính về Tập đoàn đảm bảo chất lượng và thời gian Quy định • Tổ chức thu thập chứng từ và ghi nhận các nghiệp vụ Kinh tế phát sinh: Đúng, đủ, hợp lý, hợp lệ, ghi nhận tài sản và Quản trị tài sản Công ty.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI TÍN

Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI TÍN

Đà Nẵng

Hạn nộp: 25/09/2020 10 - 15 triệu Chat

Tổ chức thu thập chứng từ và ghi nhận các nghiệp vụ Kinh tế phát sinh: Đúng, đủ, hợp lý, hợp lệ, ghi nhận tài sản và Quản trị tài sản Công ty. - Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng quy định của Pháp luật về thuế và có giải pháp để tiết kiệm chi phí. - Tổ chức lập báo cáo tài chính công ty, báo cáo tài chính về Tập đoàn đảm bảo chất lượng và thời gian Quy định.

+ Xem thêm

công ty TNHH mtv dịch vụ bảo vệ vi bảo trợ

kế toán trưởng

công ty TNHH mtv dịch vụ bảo vệ vi bảo trợ

Đà Nẵng

Hạn nộp: 15/03/2020 Thỏa thuận Chat

- Biết làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính. - Am hiểu các thông tư và nghị định mới nhất Các công việc khác sẽ được trao đổi trực tiếp khi tham gia phỏng vấn

+ Xem thêm

Công ty Luật TNHH MTV Luật SunLaw

Kế Toán Trưởng

Công ty Luật TNHH MTV Luật SunLaw

Đà Nẵng

Hạn nộp: 01/12/2019 10 - 15 triệu Chat

1. Mô tả công việc: - Quản lý và điều hành Phòng Tài chính kế toán. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán; - Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn; - Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, công ty & tập đoàn hiện hành; - Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty; - Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động; - Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng; - Chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp toàn bộ công tác hạch toán kế toán, thống kê, thông tin kinh tế, hạch toán kinh tế và quản lý tài chính; Quản lý hệ thống kế toán nghiệp vụ; - Trực tiếp báo cáo, phân tích với Ban lãnh đạo tình hình tài chính, việc thực hiện các kế hoạch tài chính của tháng/quý/năm; - Cập nhật quy định, thông tin pháp luật về chính sách thuế, tài chính, tư vấn; tham mưu cho giám đốc về vấn đề tài chính, kế toán; - Lập báo cáo quản trị đình kỳ kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả; - Thực hiện công tác đối ngoại với cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê, các đối tác cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm…; - Tham gia thực hiện các công việc, dự án khác theo chỉ đạo, và các công việc khác thuộc lĩnh vực nghiệp vụ của Kế toán trưởng.

+ Xem thêm

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vạn Lý

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vạn Lý

Đà Nẵng

Hạn nộp: 05/03/2020 10 - 15 triệu Chat

- Tổ chức, sắp xếp công việc thuộc bộ phận kế toán. - Quản lý, giám sát thu chi liên quan đến tiền mặt, ngân hàng,... - Thực hiện các công việc như: lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo nội bộ gửi giám đốc theo yêu cầu quản lý, kế hoạch tài chính. - Các công việc liên quan đến cơ quan thuế, bảo hiểm, nhân sự, các tổ chức thuộc cơ quan nhà nước. - Làm báo cáo cho ngân hàng để phục vụ nhu cầu vay, giải ngân.... - Tư vấn các vấn đề về kế hoạch tài chính, các phương pháp kiểm soát chi phí cho ban giám đốc,..... - Các công việc khác chi tiết khi nhận việc.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype