Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm trưởng phòng dự án tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN TRIỂN KHAI DỰ ÁN - (Đi Làm Sau Tết)

Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 28/02/2022 10 - 15 triệu Chat

*Quản lý Dự án (Công nghệ phần mềm) - Điều phối tổng thể các hoạt động trong suốt quá trình của dự án: Lập kế hoạch, giao việc, điều phối và đảm bảo chất lượng dự án triển khai. - Xây dựng lịch trình của dự án, đảm bảo thời gian và tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch. - Quản lý dự án và thực hiện triển khai các dự án mới, các giải pháp phần mềm mới, đào tạo cho Khách hàng áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới. - Ghi nhận hiện trạng, xử lý và khắc phục linh hoạt, kịp thời các vấn đề phát sinh của dự án. Xem xét các yêu cầu thay đổi để đảm bảo việc cân đối giữa thay đổi và kế hoạch ban đầu. - Đánh giá quá trình triển khai của Phòng và báo cáo hiệu quả, tiến độ hoàn thành dự án theo tuần/tháng. - Tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm phần mềm về hệ thống tính năng, giải pháp công nghệ mới được sử dụng hiệu quả và rộng rãi. - Phối hợp với Bộ phận Dev phân tích, đánh giá hiệu quả và đề xuất triển khai ứng dụng các tính năng vào phần mềm. - Làm việc với các Bộ phận nghiệp vụ để nắm bắt nhu cầu, hiểu được các khó khăn, … phân tích và đưa ra các đề xuất để cải thiện, tăng tính tự động hóa, giảm thiểu công việc thủ công,… tăng hiệu quả hoạt động. - Thực hiện việc tổng hợp và đánh giá dự án khi hoàn tất, phân tích các thành công và thất bại của dự án để rút ra các bài học kinh nghiệm hay đề xuất các cải tiến. - Cải tiến và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ của hệ thống phần mềm hiện tại. - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc. *Quản lý nhân viên - Chuẩn bị nguồn nhân lực, quản lý và phân bổ nhân sự của dự án. - Tham gia phỏng vấn và đánh giá, xây dựng và duy trì đội ngũ nhân sự của Phòng Triển khai. - Triển khai các hoạt động đào tạo cho nhân viên: Đào tạo sản phẩm, kỹ năng chuyên ngành. - Cập nhật, thông tin về các chính sách, quy trình nhân sự và tính năng sản phẩm mới đến nhân viên. - Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên đối với mục tiêu chung của Phòng và điều chỉnh phù hợp. - Tạo động lực, cảm hứng cho nhân viên hoàn thành tốt công việc.

+ Xem thêm

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life

CHUBB LIFE - Trưởng phòng Tuyển dụng, Trưởng đại diện khu vực, nhân viên đại lý bảo hiểm . Cộng tác viên online

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 20 - 30 triệu Chat

- Đề xuất chiến lược Tuyển dụng hiệu quả cho các vị trí Nhân sự trong Khu vực Kinh doanh - Tổ chức hoạt động tìm kiếm, thu hút ứng viên - Thực hiện quá trình sàng lọc, đánh giá ứng viên theo Tiêu chuẩn của Công ty - Thực hiện quá trình đào tạo ban đầu, định hướng cho nhân sự mới; Đào tạo nghiệp vụ tuyển dụng cho đội ngũ nhân viên thuộc Phòng Tuyển dụng - Tham gia họp điều hành với Giám đốc khu vực hàng tuần để nắm bắt thông tin, truyền thông và điều chính chiến lược tuyển dụng hiệu quả - Quản lý công tác tuyển dụng, phát triển nhân sự của Khu vực để đảm bảo các Mục tiêu chiến lược đề ra. - Tham gia đề xuất các chiến lược nhân sự để nâng cao hiệu suất kinh doanh - Tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng mềm phù hợp với tầm chiến lược của Phòng, Khu vực và cả Văn phòng Kinh doanh.

+ Xem thêm

Tnhh Long Hoàng Invetsment

Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Phối Dự Án Đất Nền

Tnhh Long Hoàng Invetsment

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/11/2021 15 - 20 triệu Chat

- Hỗ trợ nhân viên chăm sóc, tư vấn và chốt khách. - Phát triển, đào tạo và quản lý, đánh giá đội ngũ nhân viên. - Xây dựng các kênh bán hàng, tạo hệ thống quản lý khách hàng. - Cập nhật thông tin sản phẩm để kịp thời tư vấn, cung cấp cho khách hàng quan tâm đến dự án công ty đang mở bán. - Tham gia trực tiếp bán hàng. - Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các phòng ban, bộ phận khác trong Công ty. - Thực hiện các công việc và báo cáo theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

+ Xem thêm

misa jsc

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn

misa jsc

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/09/2021 20 - 30 triệu Chat

• Giao mục tiêu doanh số cho nhân viên dưới quyền và giám sát đốc thúc để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao • Xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho nhân viên hoàn thành mục tiêu • Trực tiếp tham gia phát triển và duy trì mối quan hệ với đối tác, khách hàng chiến lược của công ty • Đào tạo, huấn luyện để đảm bảo nhân viên đủ năng lực, thái độ cam kết để làm việc • Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chính sách kinh doanh, phát triển sản phẩm phù hợp

+ Xem thêm

HALO GROUP

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án

HALO GROUP

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 15 - 20 triệu Chat

Thiết lập, tổ chức, quản lý điều hành hoạt động của phòng kinh doanh Dự án. Lên kế hoạch doanh số bán hàng của phòng theo chỉ tiêu được giao để thúc đẩy doanh số. Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi giám sát tình hình thực hiện các hoạt động kinh doanh theo thời gian. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác đại lý bán hàng và các vị trí phụ trách kinh doanh, thu mua của các bên liên quan. Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao. Đôn đốc, quản lý, phân chia chỉ tiêu, giám sát công việc của các nhân viên kinh doanh. Tìm kiếm mở rộng mạng lưới khách hàng, các đại lý. Cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ, nhu cầu khách hàng để đưa ra các định hướng phù hợp. Chịu trách nhiệm thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các phòng ban và của Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

công ty TNHH bất động sản nam thiên

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN

công ty TNHH bất động sản nam thiên

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/12/2020 20 - 30 triệu Chat

- Kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến pháp lý các dự án Bất động sản - Đề nghị chấp thuận chủ trương dự án đầu tư - Thủ tục phê duyệt QHCT 1/500... - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư - Thủ tục cấp giấy phép xây dựng - Trực tiếp làm việc với các Sở, ban, ngành các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư, và các vấn đề liên quan - Hỗ trợ pháp lý cho các bộ phận ở Văn phòng Tập đoàn và các Công ty Con - Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo

+ Xem thêm

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN HOT

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 24/10/2020 15 - 20 triệu Chat

- Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh bao gồm kiểm soát bán hàng, doanh thu và chi phí. - Hiểu, thiết lập mục tiêu và xây dựng khách hàng mục tiêu B2B ( các Khu công nghiệp và các nhà máy lớn) - Tìm kiếm khách hàng mới, Tổng thầu mới, dự án mới, khu công nghiệp lớn, nhà máy lớn và xúc tiến mối quan hệ để trởthành cơ hội kinh doanh. - Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại. - Đặt mục tiêu bán hàng cá nhân với đội bán hàng. - Quản lý các mục tiêu bán hàng và báo cáo kết quả khi cần thiết. - Giám sát các hoạt động và hiệu suất của đội bán hàng. - Thực hiện đào tạo liên tục các nhân viên kinh doanh dự án. - Phát triển đội ngũ kinh doanh dự án của bạn thông qua việc hỗ trợ, tạo động lực, tư vấn và đào tạo kiến ​​thức sản phẩm. - Tổ chức quảng bá sản phẩm

+ Xem thêm

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN, SẢN PHẨM CAMERA

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/07/2020 15 - 20 triệu Chat

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng dự án về các sản phẩm công ty đang kinh doanh (hệ thống an ninh giám sát, hệ thống mạng, hệ thống kiểm soát ra vào, smart home,...) trong khu vực phụ trách. Thực hiện các công tác chào hàng, giới thiệu mặt hàng. - Thu thập và ghi nhận các yêu cầu của khách hàng. - Thu thập các thông tin về thị trường, các biến động về giá cả, đối thủ cạnh tranh trong kênh dự án. - Chủ động lập kế hoạch công việc, xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh cho mình để đạt KPI công việc với sự hỗ trợ của cấp trên. - Làm báo cáo công việc định kỳ

+ Xem thêm

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT DỰ ÁN HỆ ĐIỆN NHẸ

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/07/2020 15 - 20 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm về Team kỹ thuật dự án - Tư vấn/ Giải đáp các thắc mắc, giải quyết các yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật sản phẩm Hikvision của khách hàng dự án - Training các giải pháp kỹ thuật cho nhân viên, khách hàng / dự án - Biên dịch các video clip, brochure, tài liệu kỹ thuật về sản phẩm, công nghệ, giải pháp của hãng Hikvision

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Ngôi Sao Đỏ

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẤT NỀN

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Ngôi Sao Đỏ

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/03/2020 15 - 20 triệu Chat

1. Kinh doanh - Tiếp cận các công ty phân phối, thu thập và phân tích thông tin của các đối thủ cạnh tranh. - Phân tích hoạt động bán sản phẩm của công ty, làm việc với người quản lý phân phối để xử lý các hoạt động quảng bá và tiếp thị, đảm bảo công ty đạt được doanh thu mỗi tháng và mỗi quý. - Tiếp cận, phát triển và duy trì sự hợp tác lâu dài với những khách hàng mới, giới thiệu các sản phẩm và chính sách của công ty. - Giới thiệu và hướng dẫn sản phẩm mới, giải pháp mới - Quản lý và phân bổ công việc cho nhân viên 2. Quản Lý: - Quản lý huấn luyện, đôn đốc, kiểm tra đội ngũ nhân viên kinh doanh. - Đảm bảo mục tiêu doanh thu của bộ phận theo chỉ tiêu được giao, - Phân bổ, kiêm tra, đôn đốc chỉ tiêu doanh thu cụ thể cho từng nhân viên. - Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên, tổng hợp các báo cáo kinh doanh của nhân viên KD

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype