Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm Việc Làm trợ lý pháp lý

no image

Nhân viên pháp chế

Công ty TNHH Vsip Hải Phòng

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Toàn quốc

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến các vấn đề pháp lý đối với các dự án bất động sản (khu công nghiệp, dự án C & R), các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty. - Tư vấn các phòng ban về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty. - Soạn thảo, xem xét, kiểm tra các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu nội bộ trước khi nộp các tài liệu đó cho trưởng phòng để ký . - Tư vấn và chuẩn bị các văn bản pháp lý, tham gia giải quyết / tố tụng tranh tụng để xử lý các vấn đề phát sinh trên quan điểm pháp lý trong quá trình kinh doanh đầu tư bất động sản, dự án xây dựng. - Cung cấp hỗ trợ pháp lý cho hoạt động của Công ty; - Duy trì tuân thủ pháp luật đối với hoạt động của Công ty; - Nghiên cứu và cập nhật các văn bản pháp lý; - Phối hợp với các thành viên khác của phòng pháp lý và các phòng ban khác để hoàn thành các nhiệm vụ mà phòng pháp lý chịu trách nhiệm; - Các nhiệm vụ khác được người phụ trách giao tại từng thời điểm.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH FuGiang

Nhân viên văn phòng (chuyên ngành luật)

Công ty TNHH FuGiang

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Bắc Giang

Phụ trách xử lý các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng Các công việc liên quan đến pháp lý

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng nhân sự

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Dobe Việt Nam

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

A. Các hoạt động chuyên môn - Tham mưu cho BLĐ trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển nhân sự, các hoạt động điều hành của Công ty, các cơ chế chính sách, đánh giá nhân sự; - Xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty và định biên nhân sự hàng năm; - Xây dựng chính sách nhân sự chung toàn Công ty (chính sách tạo nguồn nhân sự nội bộ, chính sách bổ nhiệm, quy định chức danh, chính sách luân chuyển nhân sự); - Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự trong toàn Công ty (KPIs) và triển khai thực hiện; - Xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng kỷ luật trong toàn hệ thống Công ty; - Xây dựng quy chế tiền lương, thang bảng lương, phụ cấp, phúc lợi; - Xây dựng hệ thống chính sách lương, thưởng cho từng Phòng ban phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty; - Xây dựng quỹ lương và các chỉ số về lương, thưởng cho các Phòng ban; - Lập ngân sách tuyển dụng hàng năm . Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch tổng thể và tổ chức tuyển dụng nhân sự; - Lập ngân sách đào tạo hàng năm . Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch tổng thể và tổ chức đào tạo; - Xây dựng các chính sách tạo môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp phù hợp; - Xây dựng phương pháp quản lý tài sản; - Xây dựng phương pháp quản lý văn thư, lưu trữ. B. Các hoạt động chung - Quản lý, điều hành hoạt động chung của Phòng HCNS; - Giao việc, kiểm soát, đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân việc trong phạm vi quản lý; - Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong phạm vi quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp làm việc và các kỹ năng xử lý công việc; - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ.

xem thêm Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại