Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Chi Tiết Nhà Tuyển Dụng

địa chỉ
Địa chỉ: phòng 603 toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

quy mô công ty
Quy mô: Từ 500 - 999 nhân viên

website công ty
Website: vikomed.vn

Mô tả công ty

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn- Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser và Công ty thiết bị Y tế GEMSS Hàn Quốc. Các dòng sản phẩm mà chúng tôi đã và đang cung cấp trên thị trường như: hệ thống máy X-quang kỹ thuật số Titan 2000 với các model thế hệ mới: Mutil, Dual, Titan, …Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kich E.S.W.L, hệ thống C-arm hỗ trợ phẫu thuật với các model KMC và SPINEL… và các hệ thống máy X-quang di động, X-quang nhũ mammography, X-quang răng…


Công Ty Liêm Doanh Y Học Việt - Hàn Tuyển Dụng

Nhân Viên Dự Án

Nhân viên
7 - 10 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềY tế - Dược
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
Project Specialist is responsible for researching, doing market survey, finding out (potential) project deals and making tendor documents for projects, i.e prepare configuration and quotation for the projects. He/she must be in charge of handling all the works required to complete the project thoughout whole project period including bidding as well as post-bidding. Besides, Project Specialist have to co-work with relavent teams within the Company including Purchasing, Accounting and AS Team for techincal support to ensure the most efficient and smooth internal procedures for project management while maitaining good reputation of the Company with project owner, join venture partners and coordinators.
- Chuyên viên dự án có trách nhiệm nghiên cứu, thực hiện khảo sát thị trường, tìm hiểu các dự án tiềm năng và lập hồ sơ dự thầu cho các dự án, tức là chuẩn bị cấu hình và báo giá cho các dự án. Anh / cô ấy phải chịu trách nhiệm xử lý tất cả các công việc cần thiết để hoàn thành dự án, xuyên suốt toàn bộ thời gian dự án bao gồm tiền đấu thầu cũng hậu đấu thầu. Bên cạnh đó, Chuyên viên dự án cần phối hợp với các phòng ban liên quan trong Công ty bao gồm Phòng Mua hàng, Kế toán và Phòng chăm sóc sau bán hàng để hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo quy trình quản lý dự án nội bộ hiệu quả và thông suốt nhất đồng thời khi duy trì danh tiếng tốt của Công ty với chủ đầu tư dự án, đối tác liên doanh và hợp tác.
1. Continuously monitor, research and update the information on the potential projects, bidding situation and bidding process.
Liên tục theo dõi, nghiên cứu và cập nhật thông tin về các dự án tiềm năng, tình hình đấu thầu và tiến độ đấu thầu.
2. Prepare project dossiers, the best cost estimates and consult for the best bidding packages based on market information collected.
Chuẩn bị hồ sơ dự án, lập dự toán và tư vấn tốt nhất cho các gói thầu dựa trên thông tin thị trường thu thập được.
3. Prepare document, contact customers, submit the bidding documents, keep monitoring the bidding results and take remedy action to address the issues to win the project.
Chuẩn bị tài liệu, liên hệ với khách hàng, nộp hồ sơ mời thầu, liên tục theo dõi kết quả đấu thầu và có biện pháp khắc phục, giải quyết các vấn đề để trúng thầu dự án.
4. Fully manage whole contract process until the project complete; carry out procedures for bidding, monitor, sign on the contract, amendment, contract liquidation and renewal of the contract.
Hoàn toàn quản lý toàn bộ quá trình hợp đồng cho đến khi dự án hoàn thành; làm thủ tục đấu thầu, theo dõi, ký hợp đồng, sửa đổi, thanh lý hợp đồng và gia hạn hợp đồng.
5. Support and work with Accounting Team by urging customers to pay debts until being collected.
Hỗ trợ và làm việc với Nhóm Kế toán bằng cách thúc giục khách hàng thanh toán các khoản nợ cho đến khi được thu thập.
6. Classify the input products of project as required by customers, partners. And prepare the request for purchasing by selecting the equipment to build technical parameters for the project.
Phân loại các sản phẩm đầu vào của dự án theo yêu cầu của khách hàng, đối tác. Và chuẩn bị yêu cầu mua bằng cách chọn thiết bị để xây dựng các thông số kỹ thuật cho dự án.
7. Find out equipment that meets the requirements of bidding documents while comparing the configuration for the tender documents.
Tìm ra thiết bị đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu đồng thời so sánh với cấu hình của hồ sơ mời thầu.
8. Support technical team during the stage of handover and acceptance of medical equipment; complete the documents and procedures for hand-over, installation, acceptance, payment and final settlement of the project.
Hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật trong giai đoạn bàn giao và nghiệm thu trang thiết bị y tế; hoàn thành các tài liệu và thủ tục bàn giao, lắp đặt, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán dự án.
9. Consult and work with Purchasing Team in selecting the best suppliers and the best products for the project at the best condition both for the customer and the Company.
Tư vấn và làm việc với phòng Mua hàng để lựa chọn nhà cung cấp và các sản phẩm tốt nhất cho dự án ở điều kiện tốt nhất cho cả khách hàng và Công ty.
10. Take care of customers on a regular basis by contacting, receiving feedback and handling their requests on the companys products, delivery and/or any issue. Report any complaints and/or customer needs along with your recommendation to ExCom and/or Team Manager.
Chăm sóc khách hàng thường xuyên bằng cách liên hệ, nhận phản hồi và xử lý các yêu cầu của họ về sản phẩm của công ty, tình hình giao hàng và / hoặc bất kỳ vấn đề nào. Báo cáo mọi khiếu nại và / hoặc nhu cầu của khách hàng kèm theo đề xuất với Ban chấp hành và / hoặc Trưởng phòng.
11. Prepare/submit reports regularly as well as irregularly as being instructed by Team Manager and/or ExCom.
Chuẩn bị / gửi các báo cáo thường xuyên cũng như bất thường theo hướng dẫn của Trưởng phòng và / hoặc Ban chấp hành.
12. Perform other tasks as being required by Team Manager- Sales Team 3 and/or ExCom.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Sales Team 3 và / hoặc Ban chấp hành.
Xem chi tiết

Nhân Viên Sales Executive

Nhân viên
7 - 10 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềY tế - Dược
địa điểmHà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
Chuyên viên kinh doanh, dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng kinh doanh, sẽ có trách nhiệm nâng cao doanh thu lợi nhuận từ việc phát triển thị trường chủ yếu thông qua các kênh bệnh viện/ trung tâm y tế/ thị trường thiết bị y tế theo team (Sales Team 1, Sales Team 2, Sales Team 3), theo khu vực (HN, HCM, DN) và các kênh quảng bá khác mà VIKOMED có thể phát triển trong tương lai. Chuyên viên kinh doanh hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh trong các hợp đồng, thỏa thuận với khách hàng và đảm bảo rằng các giấy tờ này phù hợp với quy chế của công ty (P&P) và các quy tắc kinh doanh nói chung
1. Tiến hành đạt được chỉ tiêu bán hàng
– Đạt được chỉ tiêu bán hàng của phòng và của cá nhân bằng việc thực thi các chính sách, chương trình đẩy mạnh bán hàng và sáng kiến bán hàng dưới sự chấp thuận của trưởng phòng kinh doanh.
– Triển khai chương trình bán hàng theo khu vực phù thuộc với chỉ tiêu bán hàng cá nhân
– Tạo ra được lợi nhuận/doanh thu
– Phát triển các chương trình có tính khả thi và hiệu quả về mặt hoạt động.
– Hỗ trợ các dự án / đấu thầu chính với các phòng nội bộ nếu cần
2. Phát triển sales và marketing
– Tìm hiểu thị trường, đối thủ, xu hướng marketing và sales và báo cáo lại với trưởng phòng kinh doanh kèm theo đề xuất thúc đẩy bán hàng
– Chủ động triển khai các kế hoạch bán hàng & marketing đi đôi với giám sát kết quả để có thể cái thiện các kế hoạch lần sau.
3. Quản trị quan hệ khách hàng
– Xây dựng mối liên hệ với các bệnh viện trong khu vực (HN, HCM, DN) cùng với trưởng phòng kinh doanh hoặc dưới sự giám sát của trưởng phòng kinh doanh.
– Xác định các bệnh viện đóng vai trò chủ chốt trong khu vực và báo cáo đén trưởng phòng kinh doanh.
– Lập kế hoạch thâm nhập vào các bệnh viện này cùng với trưởng phòng kinh doanh. Liên hệ tổ chức các triển lãm, hội nghị và các phương thức marketing khác nếu thấy phù hợp.
– Thiết lập và duy trì mạng lưới quan hệ với các đại lý, nhà cung cấp, bệnh viện, …
– Thông báo lại những nhu cầu của khách hàng với trưởng phòng kinh doanh và xử lý những khiếu nại nhằm làm hài lòng khách hàng.
4. Tổ chức hợp tác và điều phối
– Phát triển/ kiến nghị những hoạt động thúc đẩy bán hàng đến trưởng phòng kinh doanh, ví dụ như hội nghị chuyên đề, hội thảo, gửi mail trực tiếp, quảng cáo,…
– Dưới sự giám sát cảu trưởng phòng kinh doanh,giới thiệu sản phẩm mới, đề xuất kế hoạch đẩy mạnh sales và marketing để đáp ứng mục tiêu bán hàng và tối đa hóa việc bán sản phẩm.
5. Báo cáo
– Cung cấp hồ sơ khách hàng, hoàn thành các báo cáo bán hàng, kế hoạch thanh toán, chi tiết dự án và tiền hoa hồng, kế hoạch bán hàng theo yêu cầu, bao gồm cả đề xuất giải pháp khi đưa ra vấn đề gì.
– Thiết lập KYC (Know Your Customer – Hiểu khách hàng) đối với cả khách hàng có sẵn và khách hàng mới. Luôn cập nhật KYC bằng cách khảo sát và thăm hỏi khách hàng theo quý.
Xem chi tiết

Kỹ Sư Hệ Thống Pacs

Nhân viên
7 - 10 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềIT phần mềm
địa điểmHà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
Trách nhiệm của kỹ sư hệ thống Pacs bao gồm triển khai, lắp đặt hệ thống phần mềm y tế ở các bệnh viện, đào tạo, hướng dẫn cho người dùng và khắc phục các lỗi kỹ thuật. Kỹ sư hệ thống Pacs còn cần phải lập báo cáo theo quy trình, chính sách và nội quy của công ty, cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng công ty và tích cực quảng bá các sản phẩm của công ty đến các bệnh viện và khách hàng tiềm năng.
Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật, và hợp tác với những nhân viên khác để hoàn thành các dự án.
Thực hiện các hoạt động kỹ thuật, bao gồm khảo sát, lên kế hoạch lắp đặt, chuẩn bị các điều kiện để lặp đặt tại cơ sở, lắp đặt hệ thống phần mềm y tế.
Vận hành, hiệu chuẩn, thử nghiệm hệ thống, hướng dẫn vận hành, đào tạo ứng dụng, xử lý bảo hành, bảo trì kỹ thuật tại cơ sở của khách hàng.
Tạo ra nguồn kinh doanh mới từ dịch vụ bảo hành, bảo trì khi chuyển giao từ đội kinh doanh tới đội chăm sóc sau bán hàng (tương lai sẽ được gọi là “Đội kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo trì: TBD).
Hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên Marketing.
Chịu trách nhiệm về chất lượng và an toàn của các hoạt động kỹ thuật của hệ thống phần mềm trong phạm vi được phân công.
Duy trì tất cả hồ sơ, chứng chỉ liên quan đến các hoạt động kỹ thuật.
Lắng nghe cẩn thận phản hồi của khách hàng để đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại và thúc đẩy kinh doanh đồng thời lập các kế hoạch tăng cường và giải pháp kinh doanh.
Hỗ trợ nhân viên marketing giới thiệu với khách hàng về hoạt động kỹ thuật của hệ thống.
Hỗ trợ phòng dự án và bán hàng về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
Thực hiện các cuộc gọi bán hàng định kỳ đối với các khách hàng tiềm năng để thiết lập các hoạt động bán hàng, tiền bán hàng và hậu bán hàng.
Phân tích lỗi của hệ thống: quản lý các thông tin bảo trì kỹ thuật để tìm hiểu, phân tích các trục trặc kỹ thuật, tổng hợp báo cáo về lỗi kỹ thuật của hệ thống.
Chuẩn bị/ trình các báo cáo thường xuyên hoặc bất thường dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng hoặc Ban chấp hành.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Marketing 1 và Ban chấp hành.
Thực hiện đào tạo nội bộ thường xuyên và định kỳ cho các thành viên liên quan trong đội
Yêu cầu:
Xem chi tiết

Chuyên Viên Ứng Dụng Phần Mềm

Nhân viên
7 - 10 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềIT phần mềm
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
Sử dụng thuần thục các chức năng ứng dụng của sản phẩm.
Tổ chức các khóa hướng dẫn, đào tạo người dùng (các bác sĩ, kỹ sư, ban lãnh đạo bệnh viện…) cách sử dụng sản phẩm tại các bệnh viện, phòng khám tại các khu vực trên cả nước.
Xây dựng, cập nhật các tài liệu giới thiệu về sản phẩm, tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu khác liên quan.
Dịch tài liệu Việt- Anh, Anh -Việt
Tiến hành khảo sát bệnh viện, hoàn thiện tài liệu khảo sát; từ đó, hỗ trợ bộ phận kinh doanh xây dựng cấu hình phù hợp với nhu cầu của từng bệnh viện.
Chuẩn bị tài liệu giới thiệu sản phẩm, tham gia gặp khách hàng, chuẩn bị hội nghị, hội thảo quảng bá sản phẩm khi được yêu cầu.
Duy trì tất cả hồ sơ, chứng chỉ liên quan đến các hoạt động liên quan của bản thân trong công việc.
Điều tra thông tin phản hồi của khách hàng để hỗ trợ đánh giá các giải pháp kinh doanh.
Hỗ trợ nhân viên marketing giới thiệu với khách hàng về hoạt động kỹ thuật của hệ thống
Hỗ trợ các phòng ban khác (phòng dự án và bán hàng) về các vấn đề liên quan đến ứng dụng phần mềm
Liên hệ với khách hàng trong các hoạt động bán hàng, tiền bán hàng và hậu bán hàng.
Thực hiện các công việc hành chính khác của phòng phần mềm dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng.
Xem chi tiết

Sale Thiết Bị - Phần Mềm Y Tế

Nhân viên
7 - 10 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềNhân viên kinh doanh
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
Xúc tiến thương mại, định vị thị trường sản phẩm và đưa sản phẩm hệ thống phần mềm trong lĩnh vực y tế của công ty tiếp cận đến các đối tượng khách hàng là các bệnh viện, phòng khám lớn trên toàn quốc.
Tổ chức chương trình sự kiện, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.
Lập kế hoạch, chỉ tiêu doanh số cho phòng Phần mềm.
Theo dõi và chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng mối quan hệ với khách hàng mới.
Xem chi tiết

Sale Phần Mềm Y Tế

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềIT phần mềm
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
Xúc tiến thương mại, định vị thị trường sản phẩm và đưa sản phẩm hệ thống phần mềm trong lĩnh vực y tế của công ty tiếp cận đến các đối tượng khách hàng là các bệnh viện, phòng khám lớn trên toàn quốc.
Tổ chức chương trình sự kiện, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.
Lập kế hoạch, chỉ tiêu doanh số cho phòng Phần mềm.
Theo dõi và chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng mối quan hệ với khách hàng mới.
Xem chi tiết

365 mẫu Top CV Xin Việc Online (xem tất cả mẫu CV)

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng
Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng Chat với nhà tuyển dụng