Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm trưởng phòng nhân sự

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vẻ đẹp Toàn Cầu

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vẻ đẹp Toàn Cầu

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1. Tổ chức và thực hiện các công tác hành chính, quản lý văn phòng theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban giám đốc. 2. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. 3. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. 4. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. 5. Lập ngân sách nhân sự 6. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. 7. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. 8. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 9. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. 10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. 11. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. 12. Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. 13. Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự. 14. Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. 15. Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty. 16. Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. 17. Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty. 18. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tổ chức quản lý nguồn nhân lực: Tuyển dụng, hành chính, thu mua, quan hệ lao động, C&B...; - Trực tiếp tham gia phát triển, quản trị bộ máy nguồn lực 1000+ nhân sự - Xây dựng, triển khai, quản lý, hạch toán và phân tích chi phí lương nhân viên; - Xây dựng chính sách và cơ cấu lương theo khoán sản lượng và doanh thu; - Xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống Đánh giá Hiệu quả làm việc (KPI) và Đánh giá Năng lực nhân viên; - Tư vấn, xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế liên quan đến nhân sự, hành chính theo định hướng phát triển của công ty; đảm bảo cho quy trình này được thực hiện đúng quy định pháp luật; - Xây dựng, triển khai hệ thống chính sách, quy định liên quan đến công tác: hành chính, quản trị, vận hành hệ thống, quản lý và mua sắm, cấp phát tài sản, trang thiết bị, công cụ lao động, an ninh, an toàn lao động, môi trường làm việc, ... - Đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo và định hướng phát triển đội ngũ ngắn hạn/trung hạn/dài hạn. - Xây dựng đội ngũ kế thừa, phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng cho các nhu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Xây dựng, triển khai, và giám sát thực hiện các Hoạt động Tập thể, gắn kết đội ngũ hình thành văn hóa doanh nghiệp - Thực hiện công việc đột xuất được giao từ người quản lý; - Thực hiện các báo cáo liên quan công việc định kỳ.

xem thêm Xem thêm

cn cty cổ phần đầu tư nắng ban mai

Trưởng phòng hành chính nhân sự tại Phú Yên

cn cty cổ phần đầu tư nắng ban mai

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Toàn quốc

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai cần tuyển nhân sự cao cấp vị trí Trưởng phòng HCNS làm việc tại Tuy Hòa, T. Phú Yên. Mô tả công việc: - Quản lý chung công tác hành chính nhân sự tại công ty - Tham mưu cho Lãnh Đạo trong việc xây dựng mô hình tổ chức của Công ty và các đơn vị trực thuộc phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả; - Nghiên cứu xây dựng các Quy chế , qui định, thông báo,... - Tổ chức thực hiện yêu cầu, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bố trí sử dụng lao động theo phân công của Giám đốc chi nhánh; - Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động; giải quyết các công việc có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động -Theo dõi, quản lý tình hình thực hiện hợp đồng lao động, theo dõi chế độ BHXH, tính lương , thanh toán lương , và các chế độ khác cho người lao động. - Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của các phòng ban và cán bộ công nhân viên, kết hợp với Ban KSNB kiến nghị Giám đốc áp dụng các biện pháp khen thưởng, kỷ luật nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người lao động; - Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc để giám sát, đánh giá chất lượng công việc của cán bộ công nhân viên hàng tháng, quý, năm để làm cơ sở tính lương, thưởng và đánh giá năng lực người lao động; - Thay mặt Giám đốc làm việc với các cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền và báo cáo công việc để Giám đốc chi nhánh giải quyết - Theo dõi và quản lý các loại chi phí hành chính - Các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo cấp trên

xem thêm Xem thêm

3S Solution Corporation

Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự

3S Solution Corporation

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Recruitment and Selection (20%) - Keep track of and improve the recruitment efficiency of the recruitment team - Develop and implement recruitment process for achieving professional standard - Work with oursourcer to ensure human resource sufficiency in a lowest cost Compensation and Benefits (40%) - Manage all compensation related issues, including working timesheet, payment of salaries, social insurance, personal income tax, contract termination and other requirements with relevant authorities - Monitor PIT, Social Insurance/Health Insurance/ Unemployment Insurance of the company - Build up the company’s salary structure, KPI for the whole company and appraisal system (performance of department and key persons) - Recommend HR budget and manage HR budget approved - Negotiate salary and benefits based on individual’s experience and performance Employee Relations (30%) - Develop, update, review and follow up company policy, procedure and regulations in accordance to the Vietnamese Labour Law - Handle employee relations, deal with and follow up employee suggestion via “employee meeting” Training and development (10%) - Build up orientation training program and other training courses and personal training roadmap - Set up and operate HR system based on digital/automation - Manage the HR team via allocation of work, providing personal development and performance appraisal of the individuals.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Khải Thành

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Khải Thành

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng; - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty; - Lập ngân sách nhân sự; - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động; - Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban giám đốc; - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty; - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó; - Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty; - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương, bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động; - Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH

Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thực hiện Tuyển Dụng Thực hiện đào tạo ( trong & ngoài ) Tiếp nhận & phát triển NNL Xây dựng hệ thống mô tả công việc Theo dõi HĐ & chính sách NLĐ Xây dựng hệ thống KPI Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Xây Tm Minh Việt

Trưởng phòng Hành chính nhân sự Giám đốc Hành chính nhân sự

Công Ty Tnhh Xây Tm Minh Việt

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Huyện Gia Lâm, Hà Nội

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự -Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.. - Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Triển khai các dự án tuyển dụng, thương hiệu Nhà tuyển dụng đáp ứng nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực - Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm, quyết định nhân sự, hợp đồng lao động, ...… - Các công việc khác do Ban lãnh đạo giao.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Xây dựng, triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp; các chương trình đào tạo & phát triển nguồn lực; các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBNV; xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện qui chế lương, thưởng, các chế độ phúc lợi, các biện pháp khuyến khích, kích thích người lao động gắn kết làm việc lâu dài. - Nghiên cứu, soạn thảo, trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty và giám sát quá trình tổ chức thực hiện. - Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs. - Xây dựng định biên nhân sự theo kế hoạch thực mục tiêu kinh doanh hàng năm. - Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả công tác tuyển dụng và đào tạo. - Quản lý công tác BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, giải quyết khiếu nại…liên quan đến lương, phúc lợi, xử lý kỷ luật… trong Công ty. - Quản lý lao động. Tham gia vào các quyết định khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ hoặc sa thải nhân viên. - Đề xuất các giải pháp để đảm bảo, duy trì các chức năng hành chính, phục vụ: Hệ thống máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống camera giám sát an ninh, nhà ăn, hệ thống thông tin liên lạc. - Đại diện/ thay mặt BGĐ trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ CBNV. - Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa người sử dụng lao động và Người LĐ trong Công ty.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ngân Viên

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ngân Viên

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng Nhân sự: - Là cầu nối giữa BGĐ và người lao động (NLĐ). Phụ trách tham mưu cho BGĐ ra các quyết định về NS. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự - Thực hiện và đề xuất quy chế lương, thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc - Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Triển khai các dự án tuyển dụng, thương hiệu nhà tuyển dụng đáp ứng nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực. - Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến NS: Chế độ học việc, thử việc, HĐLĐ, lương, thưởng, phép năm, quyết định NS, chấm công tính lương, nghỉ phép,… - Hoàn thiện và thực thi hệ thống Lương – Thưởng – Phúc lợi dài hạn, cạnh tranh theo hiệu quả công việc. - Xây dựng hệ thống các quy định, quy chế, quy trình. Xây dựng cơ cấu tổ chức của Cty – các bộ phận trong Cty và giám sát việc chấp hành. - Cập nhật các thay đổi của Luật LĐ, Luật BH, luật thuế thu nhập.... và đề xuất các chế độ chính sách cho NLĐ đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực. - Các yêu cầu công việc phát sinh từ BGĐ.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Nhà Thời Đại

TrưởngPhó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Nhà Thời Đại

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

I. Công việc thực hiện: 1. Tuyển dụng: - Lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo kết quả việc tuyển dụng (Đảm bảo việc tuyển dụng đúng kế hoạch, đúng qui trình, qui định, đảm bảo đủ nhân sự làm việc) - Làm tất cả các thủ tục hội nhập cho nhân sự mới - Thực hiện sa thải đúng qui định, qui trình 2. Chấm công: - Tổ chức thực hiện, tổng hợp dữ liệu, đối chiếu với các bộ phận liên quan trình ký bảng công. 3. Tính lương, thưởng: - Tổ chức, tập hợp dữ liệu, đối chiếu với các bộ phận liên quan, tính lương, thu nhập cho nhân viên. - Nhắc nhở, đôn đốc các bộ phận gom dữ liệu tính lương. 4. Phúc lợi: - Tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, TNCN...cho người lao động theo đúng qui định. - Tổ chức, theo dõi thực hiện các khoản phúc lợi, chế độ của nhà nước, công ty cho người lao động. - Tổng hợp, đối chiếu, kiểm tra theo qui trình, đề xuất thưởng. 5. Kỷ luật: - Tổ chức giám sát thực hiện - Xử lý, đề xuất xử lý kỷ luật nhân sự làm sai các cấp. 6. Xử lý phát sinh: - Xử lý phát sinh theo đúng qui định, qui trình - Quản lý, tổ chức lưu trữ, cất giữ hồ sơ chứng từ liên quan đến người lao động. 7. Các công việc khác: - Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu - Xây dựng tài liệu huấn luyện -Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên. * Công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH du thuyền hoa sen

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

công ty TNHH du thuyền hoa sen

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh

Bao quát, thực hiện tất cả các chức năng của Phòng Hành chính – Nhân sự gồm: Nhân sự: 1. Họach định nguồn nhân lực 2. Tuyển dụng 3. Đào tạo 4. Đánh giá thành tích CBNV (thi đua – khen thưởng – kỷ luật) 5. Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách, BHYT, BHXH 6. Xử lý quan hệ lao động 7. Vệ sinh – An toàn – Bảo hộ lao động Hành chính: 1. Văn thư lưu trữ 2. Lễ tân 3. Tạp vụ 4. Đội xe 5. Bảo trì văn phòng 6. Văn phòng phẩm 7. Tổ chức sự kiện Quản lý thuyền viên: 1. Điều động, phân bổ thuyền viên 2. Hệ thống quản lý an toàn hàng hải đối với thuyền viên 3. Lao động Cambodia phục vụ tàu nhà hàng

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH du thuyền hoa sen

Trưởng phòng Hành Chánh - Nhân Sự

công ty TNHH du thuyền hoa sen

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh

Bao quát, thực hiện tất cả các chức năng của Phòng Hành chính – Nhân sự gồm:  Nhân sự: 1. Họach định nguồn nhân lực 2. Tuyển dụng 3. Đào tạo 4. Đánh giá thành tích CBNV (thi đua – khen thưởng – kỷ luật) 5. Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách, BHYT, BHXH 6. Xử lý quan hệ lao động 7. Vệ sinh – An toàn – Bảo hộ lao động  Hành chính: 1. Văn thư lưu trữ 2. Lễ tân 3. Tạp vụ 4. Đội xe 5. Bảo trì văn phòng 6. Văn phòng phẩm 7. Tổ chức sự kiện  Quản lý thuyền viên: 1. Điều động, phân bổ thuyền viên 2. Hệ thống quản lý an toàn hàng hải đối với thuyền viên 3. Lao động Cambodia phục vụ tàu nhà hàng

xem thêm Xem thêm

công ty CP phát triển giáo dục igarten

trưởng phòng nhân sự + pháp chế

công ty CP phát triển giáo dục igarten

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Xây dựng quy chế lương thưởng - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. - Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. - Phụ trách các công việc liên quan đến pháp lý: hợp đồng, hồ sơ, xử lý các tranh chấp lao động

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cp Đầu Tư Thương Mại Smc

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty Cp Đầu Tư Thương Mại Smc

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

- Phụ trách mọi hoạt động liên quan đến hành chính, nhân sự trong Công ty theo chức năng nhiệm vụ được giao. - Lập kế hoạch và kiểm soát chi phí nhân sự theo định kỳ; Phối hợp với phòng HCNS TCT để xây dựng và thực hiện các chính sách hành chính, nhân sự phù hợp với hoạt động SXKD của đơn vị. - Tham mưu đề xuất cho Ban lãnh đạo để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Hành chính - Nhân sự. - Xây dựng hệ thống chính sách, quy định liên quan đến công tác: hành chính, quản trị, vận hành hệ thống, quản lý và mua sắm, cấp phát tài sản, trang thiết bị, công cụ lao động, anh ninh, an toàn lao động, văn hóa DN, môi trường làm việc, kỷ luật lao động… Và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. - Đảm bảo an ninh, an toàn PCCC, ATVSLĐ cho toàn nhà máy. - Quản lý, báo cáo chi phí phát sinh hàng tháng liên quan đến Hành chính – Nhân sự. - Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các yêu cầu Pháp luật về công tác an toàn, môi trường, hành chính… - Thực hiện công tác đối ngoại với các đơn vị, tổ chức, ban ngành Đoàn thể Nhà nước trong phạm vi công việc. - Lập chính sách nhân sự theo định hướng kinh doanh và phát triển của công ty; Lập kế hoạch bổ sung nhân lực dựa trên nhu cầu, phát triển và thực hiện hoạt động tuyển dụng. - Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo. - Thực hiện công việc khác theo yêu cầu BGĐ.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Tm-Dv Green Home Sài Gòn

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự ưu tiên kinh nghiệm tuyển dụng BĐS

Công Ty Tnhh Tm-Dv Green Home Sài Gòn

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tuyển dụng của công ty. Quản lý các kênh đăng tuyển của công ty, tuyển dụng theo nhu cầu phát sinh. - Xây dựng mạng lưới ứng viên sáng giá, phục vụ các nhu cầu tuyển dụng khi cần thiết. - Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên, tiếp nhận nhân sự mới theo quy định. - Tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự, gắng kết nhân viên. - Soạn hợp đồng lao động, lưu trữ hợp đồng. - Thực hiện lưu trữ hồ sơ ứng viên vào dữ liệu của công ty - Cập nhật số lượng nhân sự, theo dõi quá trình thử việc. - Và một số công việc khác liên quan thuộc mảng tuyển dụng, nhân sự theo yêu cầu của Ban giám đốc.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH mỹ phẩm edally

Trưởng phòng nhân sự

công ty TNHH mỹ phẩm edally

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

1. Tuyển dụng và quản lý mối quan hệ người lao động Đầu mối xây dựng văn bản quy trình liên quan đến nhân sự và quản lý mối quan hệ với người lao động; Xây dựng định biên lao động; Thực hiện công tác tuyển dụng và quản lý mối quan hệ với người lao động phát sinh tại đơn vị. Phát triển nhân sự. Triển khai các chương trình đo lường hài lòng nhân viên; chương trình gắn kết nhân viên 2. Lương thưởng, BHXH, phúc lợi, các chế độ phúc lợi cho người lao động Đầu mối xây dựng văn bản quy trình liên quan đến lương, thưởng và các chế độ phụ cấp, đãi ngộ đối với người lao động; Tổ chức thực hiện công tác lương, thưởng, bảo hiểm (xã hội, y tế) và phụ cấp phát sinh tại đơn vị đúng hạn. Theo dõi, cập nhật thông tin lương, thưởng và các chế độ phụ cấp, đãi ngộ 3. Hành chính, văn phòng Công tác quản lý VPP, chấm công, CCDC/trang thiết bị/tài sản Văn thư lưu trữ Tổ chức hội họp, an toàn vệ sinh lao động Tổ chức thực hiện 5 S 4. Kiểm soát tuân thủ và rủi ro Tuân thủ các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn, nội quy… của Tập đoàn/Công ty; Tổ chức kiểm soát tuân thủ định kỳ, đột xuất với các phòng, bộ phận nội bộ Quản lý rủi ro. 5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Xây dựng những giá trị và chuẩn mực về niềm tin, hành vi, cách nhận thức và phương pháp tư duy được mọi người trong công ty cùng công nhận, suy nghĩ và hành động như một thói quen

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Green Group Việt Nam

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công Ty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Green Group Việt Nam

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức hoạt động hiệu quả theo từng giai đoạn - Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh doanh của Chi nhánh theo tháng/quý/năm. - Xây dựng, triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp; các chương trình đào tạo & phát triển nguồn lực; các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBNV; xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi, các quy định về an toàn lao động và sức khỏe cho nhân viên. - Xây dựng quan hệ tốt với các tổ chức bên ngoài liên quan đến công việc nhân sự. - Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs - Nghiên cứu, soạn thảo, trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty và giám sát quá trình tổ chức thực hiện. - Quản lý công tác BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, giải quyết khiếu nại…liên quan đến lương, phúc lợi, xử lý kỷ luật… trong Công ty. - Quản lý lao động. Tham gia vào các quyết định khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ hoặc sa thải nhân viên. - Đề xuất các giải pháp để đảm bảo, duy trì các chức năng hành chính, phục vụ: - Hệ thống máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống camera giám sát an ninh, nhà ăn, hệ thống thông tin liên lạc. - Đại diện/ thay mặt BGĐ chi nhánh trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ CBNV trong chi nhánh với Cơ quan, đoàn thể khác khi được ủy quyền. - Xây dựng và kiểm soát ngân sách Hành chính - Nhân sự của chi nhánh. - Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa người sử dụng lao động và NLĐ trong Công ty.

xem thêm Xem thêm

no image

[HÀ NỘI] - Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công ty Onpun

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hà Nội

- Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự trong công ty, đảm nhiệm các công việc trong quy trình tuyển dụng ( Đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vẫn, đào tạo) - Tiếp nhận nhân sự mới và phối hợp các phòng ban đánh giá sau thử việc. - Quản lý việc nghỉ phép, thực hiện chấm công và các chế độ khác hàng tháng. - Lập và theo dõi hợp đồng lao động , hồ sơ nhân sự của nhân viên công ty. Lập các văn bản liên quan đến công tác nhân sự. - Quản lý team thực tập sinh nhân sự - Tham gia xây dựng quy trình và các tiêu chí đánh giá kết quả công việc của nhân viên. - Tham gia xây dựng quy chế thi đua khen thưởng – kỷ luật của công ty. - Thực hiện các công việc khác do BGĐ yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường

Trưởng phòng hành chánh nhân sự

Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động HCNS của phòng theo quy định của Công ty. - Hoạch định, xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự, hệ thống quản lý nguồn nhân lực, đề xuất các dự án phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược sản xuất – kinh doanh và phát triển toàn diện của Công ty. - Hoạch định và phát triển kế hoạch xây dựng văn hóa công sở phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Thực hiện hoạt động đánh giá nhân viên định kỳ theo quy định của Công ty nhằm đánh giá nguồn nhân sự và chất lượng nhân sự của Công ty. - Cập nhật các văn bản pháp luật mới có liên quan đến người lao động để kịp thời cố vấn cho Ban Giám Đốc khi có yêu cầu cũng như áp dụng và truyền thông nội bộ Công ty. - Phối hợp với các Phòng/ BP theo dõi xử lý vi phạm nội quy quy định công ty. - Là kết nối đối thoại giữa BGĐ và nhân viên Công ty, tổ chức hòa giải và/ hoặc giải quyết các mâu thuẩn phát sinh (nếu có) hoặc trực tiếp/ phối hợp quyết khiếu nại, kỷ luật, tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật. - Quan tâm đời sống tinh thần, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của CB – CNV. - Quản lý, thực hiện/ Hướng dẫn (nếu có), điều hành các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng của công ty và đào tạo - Hướng dẫn (nếu có) và thực hiện áp dụng đúng hệ thống lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của Công ty - Kiểm tra giám sát và hướng dẫn (nếu có) trong công tác xử lý hồ sơ BHXH theo quy định của pháp luật cụ thể trtong các vấn đề - Kiểm tra giám sát và hướng dẫn (nếu có) trong công tác :theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty - Hướng dẫn (nếu có) và trực tiếp thực hiện/ kiểm tra giám sát trong công tác Công đoàn - Hướng dẫn và trực tiếp xử lý trong các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động - Hướng dẫn và trực tiếp Xây dựng nội quy lao động, Thang bảng lương, Các loại báo cáo lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động. - Hướng dẫn(nếu có) và điều hành cũng như phối hợp các thành viên khác trong phòng đối với các công việc hành chính của phòng HCNS - Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc trong phạm vi Công việc HCNS

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ THỜI ĐẠI

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ THỜI ĐẠI

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của công ty - Là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty, phụ trách tham mưu cho Ban Giám đốc ra các quyết định về nhân sự - Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Triển khai các dự án tuyển dụng, thương hiệu Nhà tuyển dụng đáp ứng nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực - Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm, quyết định nhân sự, hợp đồng lao động, chấm công tính lương, nghỉ phép,… - Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống Đánh giá Hiệu quả làm việc (KPI) và Đánh giá Năng lực nhân viên - Hoàn thiện và thực thi hệ thống Lương – Thưởng – Phúc lợi dài hạn, cạnh tranh theo hiệu quả công việc. - Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận trong Công ty và giám sát việc chấp hành - Đánh giá nhu cầu và xây dựng kế hoạch đạo tạo và định hướng phát triển đội ngũ ngắn hạn/trung hạn/dài hạn. Xây dựng và đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp cho nhu cầu phát triển nguồn lực và đào tạo hội nhập - Quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

xem thêm Xem thêm

công ty CP địa ốc thành lê

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

công ty CP địa ốc thành lê

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

1. Phổ biến văn bản của Nhà nước, Tập đoàn, xây dựng các văn bản nội bộ của Công ty - Theo dõi, xây dựng, phổ biến và tư vấn về các Quy chế, Nội quy, Văn bản của Tập đoàn cũng như nội bộ Công ty tới toàn thể CBNV. - Cập nhật các thay đổi trong các quy định của Luật lao động, luật bảo hiểm và các văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến người lao động tư vấn cho CBNV, Báo cáo tình hình sử dụng lao động cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. - Tham mưu xây dựng các quy trình phối hợp công tác giữa các phòng/ban trong Công ty, xây dựng Nôi quy lao động, Thoả ước lao động, thang bảng lương đăng ký với các cơ quan Nhà nước, xây dựng các văn bản quy định nội bộ trong Công ty. - Xây dựng kế hoạch định biên, chi phí nhân sự, phối hợp với các bộ phận xây dựng bản mô tả công việc từng vị trí chức danh. 2. Công tác nhân sự - Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác nội chính, công tác tổ chức quản lý cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động. - Tổ chức tuyển dụng, đào tạo nguồn cán bộ vì sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty. - Cập nhật thông tin nhân sự, theo dõi quá trình công tác của cán bộ nhân viên, theo dõi nghỉ phép, nghỉ bù. - Đề xuất khen thưởng kỷ luật, điều chỉnh thu nhập, hưởng chế độ ưu đãi đối với CBNV Công ty theo quy định của Tập đoàn. - Tổ chức triển khai công tác đánh giá CBNV công ty theo đúng quy định của Tập đoàn. - Triển khai công tác tính lương hàng tháng, đảm bảo các chính sách nhân sự được thực hiện đầy đủ. - Đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội, bảo và chế độ phúc lợi khác cho CBNV theo đúng quy định. 3. Công tác Hành chính - Quản lý việc sử dụng con dấu, công tác văn thư lưu trữ, sao lưu giấy tờ theo quy định. - Quản lý hồ sơ pháp lý của Công ty cũng như các Giấy tờ hành chính của công ty. - Đôn đốc, kiểm tra và thực hiện công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh và phòng cháy chữa cháy tại trụ sở Công ty. - Tổ chức đối nội, đối ngoại, khánh tiết trong trường hợp được ban giám đốc ủy quyền. 4. Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

mức lương Thỏa thuận địa điểm Đồng Tháp

ADMINISTRATIVE STAFF PERSONNEL/ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự. Bộ phận: Phòng Hành Chính Nhân Sự. Nơi làm việc: Lô B3, đường Số 2, cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Nhóm nhân viên: Gián tiếp. REPORT TO/ BÁO CÁO CHO: Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự. Các trách nhiệm chính: 1. Nắm vững các quy định pháp lý về Hành Chính Nhân Sự trong Công Ty; 2. Nắm vững các quy trình bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, tiền lương...

xem thêm Xem thêm

Tâp đoàn FLC Group

Trưởng phòng Nhân sự-Công ty Dịch vụ Hàng không PAS

Tâp đoàn FLC Group

mức lương Trên 30 triệu địa điểm Hà Nội

- Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty - Hoạch định nguồn Nhân lực, lập ngân sách Nhân sự theo Tháng/Quý/Năm nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng các Quy trình liên quan đến công tác Tuyển dụng, giám sát việc thực hiện theo đúng quy trình đã ban hành. - Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và các phòng ban năm/ quý/tháng/tuần … - Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc. Đảm bảo việc chi trả lương, thưởng, các phúc lợi cho người lao động đúng Luật, đúng quy định. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài. Chỉ đạo công tác đào tạo. - Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các báo cáo bảo hiểm, các thủ tục nhận bảo hiểm xã hội & các thủ tục chấm dứt bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc. - Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp, định kỳ đánh giá nhân viên. - Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của công ty - Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBCNV, giải quyết tranh chấp lao động. - Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ phần Hương Phong

[Hạ Long] - TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty Cổ phần Hương Phong

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ hàng năm, quý, tháng. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các báo cáo bảo hiểm, các thủ tục nhận bảo hiểm xã hội & các thủ tục chấm dứt bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc. Tổ chức thực hiện các công tác soạn thảo hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Xây dựng các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. Lập ngân sách nhân sự. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp để khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động. Tham mưu cho BGĐ về cơ cấu tổ chức điều hành, công tác đào tạo tuyển dụng, phương án lương bổng khen thưởng & phúc lợi, công tác hành chính của công ty Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

xem thêm Xem thêm

Công ty cổ phần TM và DV Hành Tinh Xanh

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công ty cổ phần TM và DV Hành Tinh Xanh

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Xây dựng KPI. - Hiểu về lương 3P - Một số công việc khác khi có yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng nhân sự

WorklinkViệt Nam

mức lương Trên 30 triệu địa điểm Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật, thành lập tại Việt Nam từ 2016, hoạt động trong lĩnh vực hoạt động về FPC, cao su chính xác, linh kiện nhựa, nhựa chính xác cho di động, ô tô, thiết bị Wearable, Robotics. - Quản lý phòng Hành chính nhân sự - Quản lý nhà thầu liên quan - Báo cáo, đối ứng Audit Khách hàng, tập đoàn - Đối ứng, thanh tra, đánh giá của cơ quan, bộ ngành - Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn...... • Thời gian làm việc: Theo giờ Hành chính từ thứ 2 – thứ 7 • Thời gian nghỉ: 2 thứ 7 và 4 CN/ tháng • Thời gian nghỉ trưa: 12h – 13h

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh, nhân sự

CÔNG TY CP BĐS SAIGON CITY

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kinh doanh (02 người) – Mức lương từ 12 triệu/tháng trở lên + thưởng kinh doanh + Hoa hồng (ưu tiên các ứng viên có đội nhóm). . Chuyên viên kinh doanh (20 người) – Mức lương từ 5 triệu – 10 triệu/tháng + hoa hồng từ 30 triệu – 50 triệu/tháng. Chuyên viên tuyển dụng (01 người) – Mức lương từ 7 triệu – 10 triệu/tháng + hoa hồng.

xem thêm Xem thêm

công ty cổ phần thương mại hương việt

Trưởng phòng Hành Chính - Nhân Sự

công ty cổ phần thương mại hương việt

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Toàn quốc

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ hàng năm, quý, tháng. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các báo cáo bảo hiểm, các thủ tục nhận bảo hiểm xã hội & các thủ tục chấm dứt bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc. Tổ chức thực hiện các công tác soạn thảo hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Xây dựng các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. Lập ngân sách nhân sự. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp để khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động. Tổ chức thực hiện & giám sát việc thực hiện công tác 5S của công ty. Tham mưu cho BGĐ về cơ cấu tổ chức điều hành, công tác đào tạo tuyển dụng, phương án lương bổng khen thưởng & phúc lợi, công tác hành chính của công ty Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

xem thêm Xem thêm

no image

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Chung Group

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

-Lập kế hoạch, chịu trách nhiệm tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực tháng, quý, năm của toàn công ty. -Xây dựng chương trình tuyển dụng; lập và quản ký ngân sách tuyển dụng. -Công tác quản trị chế độ lương thưởng, chế độ đãi ngộ và phúc lợi cho toàn công ty. -Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả công việc của CBCNV định kỳ làm căn cứ để sắp xếp công việc, đào tạo bổ sung và xét thưởng -Đào tạo: xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch thiết kế và phát triển chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; đánh giá hiệu quả -Xây dựng & hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ bao gồm quy định, quy trình trong lĩnh vực quản trị nhân sự, tuyển dụng và đào tạo, chế độ chính sách và hành chính quản trị; -Các công việc theo chỉ đạo BGĐ.

xem thêm Xem thêm

no image

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Chung Group

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

-Lập kế hoạch, chịu trách nhiệm tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực tháng, quý, năm của toàn công ty. -Xây dựng chương trình tuyển dụng; lập và quản ký ngân sách tuyển dụng. -Công tác quản trị chế độ lương thưởng, chế độ đãi ngộ và phúc lợi cho toàn công ty. -Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả công việc của CBCNV định kỳ làm căn cứ để sắp xếp công việc, đào tạo bổ sung và xét thưởng -Đào tạo: xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch thiết kế và phát triển chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; đánh giá hiệu quả -Xây dựng & hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ bao gồm quy định, quy trình trong lĩnh vực quản trị nhân sự, tuyển dụng và đào tạo, chế độ chính sách và hành chính quản trị; -Các công việc theo chỉ đạo BGĐ.

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng hành chính nhân sự

công ty cổ phần phát triển nhân lực jis

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty, chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban giám đốc và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự. - Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

xem thêm Xem thêm

no image

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Ngôi Sao Đỏ

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Sắp xếp nhân sự đúng người, đúng việc. - Quản lý dữ liệu và hồ sơ nhân sự: có trách nhiệm bảo quản dữ liệu và lưu trữ hồ sơ nhân sự đầy đủ và bảo mật; bảo quản và lưu trữ các hồ sơ sơ nhân viên như nghỉ phép năm, chấm công.. - Quan hệ lao động: duy trì tuân thủ kỷ luật của toàn công ty đồng thời nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên. - Lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện việc đánh giá công việc; đánh giá định kỳ hàng tháng và hàng năm cho nhân viên - Giám sát thực hiện nội qui, quy định công ty và làm việc trực tiếp với các Trưởng bộ phận. - Xây dựng quy định, quy trình và quy chế quản lý trong lĩnh vực nhân sự cho toàn công ty. - Thực hiện các chính sách lao động tuân thủ quy định của Pháp luật. - Tham mưu cho Ban Giám đốc các chiến lược trong bộ máy tổ chức và điều hành hoạt động của công ty.

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng Nhân sự

Công ty CP ĐTDĐ Thành Công

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự - Quản trị tài sản, điều hành - Xây dựng chính sách lương, BHXH, KPI - Thủ tục pháp lý - Phát triển, xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Tham mưu trực tiếp cho Lãnh đạo các chính sách khác

xem thêm Xem thêm

Công Ty TNHH bTaskee

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công Ty TNHH bTaskee

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh

- Tham mưu, đề xuất cho BGĐ các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, công tác tuyển dụng đào tạo, các chính sách về lương thưởng, chế độ phúc lợi cho nhân viên. - Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ; hoạch định tuyển dụng, chiến lược đào tạo và phương pháp quản lý nguồn nhân lực. - Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty. - Là cầu nối giữa Ban giám đốc và nhân sự các chi nhánh, phòng ban trong công ty. - Tiến hành phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đào tạo nhân viên, đánh giá nhân sự định kỳ. - Quản lý, điều hành các hoạt động của nhân sự trong phòng; hỗ trợ Leader của phòng ban khác. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc phù hợp với quy chế của công ty và pháp luật hiện hành.

xem thêm Xem thêm

PIC Co ., ltd

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

PIC Co ., ltd

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hưng Yên

Quản lý các công việc của phòng HCNS bao gồm 04 nhân viên và nhóm công nhân hành chính ) bao gồm các công việc như 1- Công việc hành chính ( Canteen, Bảo Vệ, Pccc, Rác thải, môi trường, làm vườn, quản lý điều động xe, bảo dưỡng xe..) 2- Công việc nhân sự ( Theo dõi công, Giám sát tính lương, Thanh toán giải quyết chế độ... ) 3- Giải quyết chế độ cho người lao động ( BHXH, Ốm, tai nạn, Thai sản.. ) 4- Tuyển dụng lao động ( shortlist ứng viên, sắp lịch phỏng vấn, làm thủ tục nhận việc ) 5- Quản lý lao động thuê ngoài 6- Chuẩn bị hồ sơ cho đánh giá khách hàng, tham gia làm CAP gửi cho khách hàng Các công việc khác theo chỉ thị từ Ban giám đốc

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Golden Land

Cần Tuyển 1 Trưởng Phòng Nhân Sự - (Kinh Nghiệm 1 Năm Trở Lên)

Công Ty Cổ Phần Golden Land

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công ty - Theo dõi và cập nhật tình hình nguồn nhân lực của Công ty, nắm rõ, dự báo và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi nhu cầu về nguồn nhân lực. - Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình tuyển dụng. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám Đốc. - Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức và giám sát công việc -Thực hiện việc tổng hợp và báo cáo kết quả tuyển dụng hàng tuần/hàng tháng. - Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, trung thực nhiệt tình, chủ động trong công việc.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Lập ngân sách nhân sự. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. - Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự. - Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. - Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng nhân sự.

Công ty TNHH Đầu Tư BĐS Kiên Cường Phát

mức lương Trên 30 triệu địa điểm Bình Dương

- Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. - Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường. - Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh. - Thu thập và phân tích số liệu nhằm đánh giá và xây dựng mục tiêu kinh doanh. - Hàng tháng, hàng quý báo cáo hoạt động kinh doanh cho Ban giám đốc công ty.

xem thêm Xem thêm

NGÂN HÀNG WOORI BANK VIỆT NAM

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ ( TUYỂN GẤP)

NGÂN HÀNG WOORI BANK VIỆT NAM

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực Quản trị Nhân sự (lộ trình thăng tiến, lộ trình đào tạo, chế độ đãi ngộ, hệ thống đánh giá, luật lao động... ) Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng đủ định biên nhân sự và phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty (xây dựng cơ cấu tổ chức, kế hoạch nhân sự, thực hiện tuyển dụng, kế hoạch đào tạo, đánh giá.. ) Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích, tạo động lực cho người lao động. Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định chung cho Công ty, phòng HCNS và giám sát việc chấp hành nội quy công ty. Phối hợp xây dựng hệ thống đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Quản lý các công việc thuộc phòng HCNS Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

xem thêm Xem thêm

no image

Trưởng phòng nhân sự, hành chính BĐS MeeyLand

BDS MeeyLand

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

- Tham mưu, đề xuất cho tổng giám đốc các vấn đề thuộc nhân sự như: Xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho công ty. - Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong công ty. - Quản lý điều hành các hoạt động của nhân sự trong phòng. - Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của tổng giám đốc. - Quản lý, kiểm soát các chi phí hành chính. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định,...

xem thêm Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Bài viết liên quan:

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại