Tìm kiếm nâng cao

Ngành nghề

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Độ tuổi

Cập nhật

Tìm thấy 14 việc làm

DANH MỤC VIỆC LÀM TẠI Quảng Nam

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm tại Quảng Nam

Tìm thấy 14 tin tuyển dụng Việc làm tốt nhất tại Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

no image
Quản Lý Sản Xuất

Công Ty Oriental Commerce

- Tổng quản lý sản xuất tại chỗ ở máy - Công việc sẽ được mô tả cụ thể khi đến phỏng vấn

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 22/04/2018

Fashion Garments Co. Ltd.
Warehouse In Charge - Chi Nhánh Tam Kỳ, Quảng Nam

Fashion Garments Co. Ltd.

- Ensuring material in house are dispatched to the factory according to the production plan requirement - Coordinate with Production, Planning and Merchandising eliminating delay of receipt of...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 10/04/2018

Fashion Garments Co. Ltd.
Planning Staff/nhân Viên Kế Hoạch Chi Nhánh Tam Kỳ, Quảng...

Fashion Garments Co. Ltd.

- Conduct Critical Path meeting/Thực hiện các cuộc họp - Check and update information into CP/Kiểm tra và cập nhật thông tin trong cuộc họp - Record CP meeting minute send to relevant department/Viết...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 18/03/2018

Fashion Garments Co. Ltd.
Recruitment Staff - Nhân Viên Tuyển Dụng, Chi Nhánh Tam Kỳ,...

Fashion Garments Co. Ltd.

- Participate in Recruitment activities: + Search and screen to select suitable candidates. + Contact candidates and arrange interview with related department heads attendance. + Follow up interview...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 17/03/2018

Fashion Garments Co. Ltd.
Warehouse Staff - Nhân Viên Kho - Chi Nhánh Tam Kỳ, Quảng...

Fashion Garments Co. Ltd.

- Follow up Production plan / goods request of production facility and arranging / delivery of required goods for production on time. - Check goods availability on completed style - Arrange truck/...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 28/02/2018

Fashion Garments Co. Ltd.
Work Study Officer-Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May, Chi Nhánh...

Fashion Garments Co. Ltd.

* Feeding line - Rải chuyền * Study sample - Nghiên cứu mẫu * Coordinate with maintenance team to adjust m/c ready before feeding line - Cùng với bộ phận bảo trì chỉnh máy sẵn sàng trước khi rải...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 28/02/2018

Fashion Garments Co. Ltd.
Technical Officer/nhân Viên Kỹ Thuật Rải Chuyền, Chi...

Fashion Garments Co. Ltd.

- Co-ordinate with sample room, pilot run and QA team and sew technical sample before feeding the line to minimize the feeding losses to increase First day efficiency - Feed the sewing lines...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 28/02/2018

Fashion Garments Co. Ltd.
Assistant Production Manager- Undies - Tam Ky City, Quang...

Fashion Garments Co. Ltd.

- Analyzing new styles together with the technical manager, providing the technical input to decide production viability and liaising with merchandisers as necessary. - Attending pre-production...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 20/01/2018

Fashion Garments Co. Ltd.
Production Staff - Nhân Viên Bộ Phận Sản Xuất - Chi Nhánh...

Fashion Garments Co. Ltd.

- Check input and output in system and give feed back to PA and APM - Follow shipment plan - Make reconciliation - Prepare Achieved Efficiency Statements - Update daily band wise WIP detail - Make...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 20/01/2018

Fashion Garments Co. Ltd.
Sewing Supervisor/tổ Trưởng Chuyền May - Chi Nhánh Tam Kỳ,...

Fashion Garments Co. Ltd.

- Tổ chức và tham gia họp sản xuất buổi sáng, đặt ra mục tiêu sản xuất trong ngày và thông báo cho toàn thành viên trong chuyền may biết về chỉ tiêu giao hàng. - Cân đối chuyền may, hướng dẫn công...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 20/01/2018

Fashion Garments Co. Ltd.
Production Assistant (Phụ Tá Sản Xuất) - Chi Nhánh Tam Kỳ,...

Fashion Garments Co. Ltd.

- Responsible for daily activities of the six lines to ensure its smooth operation in order to meet production targets, quality standards and pre-planned delivery requirements - Ensure all issued...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 20/01/2018

Fashion Garments Co., Ltd
Assistant Qa Manager - Quang Nam Plan

Fashion Garments Co., Ltd

- Be responsible and Support to Q/A Manager to promote a top of the mind attitude for quality for all staff of Fashion Garments. - Mainly responsible in meeting the customer quality standards of a...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 15/12/2017

Fashion Garments Co. Ltd.
Merchandiser - Nhân Viên Kinh Doanh (Cn Tam Kỳ, Quảng Nam)

Fashion Garments Co. Ltd.

- Make sub contract & liquidation for undies s order - Arrange related documents for pp meeting - Follow up CP, request & update RM status - Fill MCP form - Follow up shipment & solve...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 25/11/2017

Fashion Garments Co. Ltd.
Translator (Korean - English) Chi Nhánh Quảng Nam

Fashion Garments Co. Ltd.

- Translating and interpreting from Korean to English and vice versa. - Assigned to take care some important roles in merchandising - High salary can be negotiated, work in profestional working...

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hạn nộp hồ sơ 23/11/2017Liên hệ qua skype