Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm chuyên viên phân tích

Ctcp Sài Gòn Phát Thịnh Rating

Chuyên viên phân tích Xếp Hạng tín nhiệm

Ctcp Sài Gòn Phát Thịnh Rating

Quận 7, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/01/2022 Thỏa thuận Chat

1. Nghiên cứu, học hỏi và hiểu biết kiến thức chuyên sâu về nền tảng nghiệp vụ chuyên môn của các định chế Xếp hạng tín nhiệm quốc tế, khu vực Châu Á và Saigon Ratings. 2. Thực hiện trách nhiệm chuyên trách cá nhân và/hoặc phối hợp làm việc theo chế độ hợp tác nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và các yêu cầu công tác được phân công. 3. Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật và tổng hợp thông tin về vĩ mô kinh tế, ngành kinh tế và các hoạt động của hệ thống doanh nghiệp, tổ chức tài chính của thị trường trong nước. 4. Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật và tổng hợp theo định kỳ về hệ thống thông tin pháp luật, chính sách và quy định của nhà nước liên quan đến công tác cá nhân chuyên trách chuyên môn. 5. Cá nhân tham gia trực tiếp các hoạt động nghiệp vụ cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm, Báo cáo chuyên môn chuyên sâu và các dịch vụ dữ liệu thông tin doanh nghiệp nhằm cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu. 6. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên môn, huấn luyện đào tạo nội bộ và đào tạo quốc tế.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Tập đoàn BSG

Chuyên viên phân tích hiệu quả đầu tư

Công ty cổ phần Tập đoàn BSG

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 31/01/2022 15 - 20 triệu Chat

Phân tích, thẩm định tính khả thi của dự án bất động sản (về mặt pháp lý, tài chính, kinh doanh; nghiên cứu thị trường); Lập phương án tài chính, dòng tiền, nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư; Lập hồ sơ về hiệu quả dự án và đề xuất phương án đầu tư; Đánh giá lại hiệu quả thực tế của dự án theo định kỳ; Theo dõi và cập nhật tình hình kinh tế và các quy định pháp luật đối với lĩnh vực bất động sản, đầu tư xây dựng cơ bản để phục vụ cho công tác phân tích, thẩm định hiệu quả dự án báo cáo Giám đốc Đầu tư theo định kỳ hàng tháng; Phối hợp với các bộ phận khác, cung cấp số liệu cho các bên trong phạm vi chức năng và được sự chấp thuận của Lãnh đạo Khối Đầu tư; Định kỳ báo cáo cấp trên; Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia - Nsi

Chuyên viên phân tích đầu tư (chứng khoán)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia - Nsi

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 03/03/2022 Thỏa thuận Chat

- Theo dõi và viết báo cáo phân tích ngành ngân hàng, tài chính - Lập báo cáo phân tích công ty lần đầu (initiating report) - Xây dựng mô hình tài chính công ty (build financial models) - Theo dõi, cập nhập các cổ phiếu thuộc ngành mình phụ trách, đánh giá sự thay đổi và ảnh hưởng các thông tin sự kiện trọng yếu tác động đối với cổ phiếu trong ngành - Tìm kiếm cơ hội đầu tư - Thực hiện các báo cáo, thuyết trình, nhận định ngành nghề - cơ hội đầu tư. - Xây dựng mạng lưới quan hệ với các hiệp hội, các doanh nghiệp lớn, các chuyên gia; - Xây dựng hệ thống các danh mục đầu tư (ngắn hạn / trung hạn) cung cấp thông tin, nhận định, kiến nghị đầu tư cho khách hàng.

+ Xem thêm

VPBank AMC - Chi Nhánh Miền Bắc

Chuyên viên chính phân tích kinh doanh

VPBank AMC - Chi Nhánh Miền Bắc

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 15 - 20 triệu Chat

• Thực hiện phân tích và tính toán chỉ tiêu thu nợ đến từng bucket, sản phẩm cho các đơn vị thu hồi nợ (Phòng, TBP, cán bộ) đảm bảo kết quả hoàn thành chỉ tiêu của trung tâm thu hồi nợ sớm • Phối hợp với Trung tâm phân tích kinh doanh (BICC) để xây dựng các chỉ số theo dõi hoạt động thu hồi nợ, và tối ưu hóa hệ thống báo cáo quản trị hoạt động thu hồi nợ bao gồm: báo cáo kết quả thu hồi nợ, báo cáo vận hành thu hồi nợ, báo cáo quản lý chất lượng nhân sự thu hồi nợ,.. • Xây dựng văn bản/quy định/quy trình nhằm hướng dẫn nhằm định hướng hoạt động thu hồi nợ phù hợp theo chiến lược từng thời kỳ • Phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng để phân tích hiệu quả chi phí hoạt đông thu hồi nợ, tìm ra nguyên nhân và thống nhất giải pháp cải tiến hệ thống, quy trình liên quan hoạt động thu hồi nợ • Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị trong Trung tâm thu hồi nợ triển khai hoạt động thu nợ theo đúng định hướng, chiến lược từng thời kỳ • Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động thu hồi nợ cho Trưởng phòng quản lý hoạt động thu hồi nợ theo yêu cầu • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Phần Mềm

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK

Hà Nội

Hạn nộp: 10/02/2022 10 - 15 triệu Chat

Tiếp nhận và thu thập thông tin, yêu cầu, mong muốn của khách hàng về sản phẩm mong muốn Phân tích, làm rõ các yêu cầu của khách hàng, từ đó thiết kế, mô hình hóa được quy trình hoạt động thực tế của khách hàng dựa trên những thông tin đã thu thập Soạn thảo, xây dựng tài liệu mô tả về sản phẩm dựa trên những thông tin đã thu thập được Làm việc với bộ phận lập trình viên, đào tạo, giải thích cho các lập trình viên hiểu rõ mong muốn, nghiệp vụ của khách hàng để Lập trình viên có căn cứ xây dựng phần mềm Thống nhất yêu cầu đáp ứng về sản phẩm với đội ngũ phần mềm, hỗ trợ đội lập trình trong quá trình hoàn thiện sản phẩm Tham gia nghiệm thu phần mềm đảm bảo phần mềm đáp ứng đúng, đủ yêu cầu của khách hàng Tổ chức hướng dẫn, đào tạo, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng sản phẩm

+ Xem thêm

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THĂNG LONG

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THĂNG LONG

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 31/01/2022 10 - 15 triệu Chat

- Khảo sát, tiếp nhận, thu thập yêu cầu của khách hàng, người dùng cuối, đề xuất giải pháp với khách hàng - Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, chi tiết hóa các yêu cầu của khách hàng - Viết tài liệu đặc tả, tài liệu phân tích, tài liệu SRS - Thiết kế mockup, vẽ các sơ đồ khối, sơ đồ phân rã chức năng, sơ đồ use case - Thiết kế database ở mức cơ bản - Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia - Nsi

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGÀNH NGÂN HÀNG - CHỨNG KHOÁN

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia - Nsi

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 21/01/2022 Thỏa thuận Chat

- Theo dõi và viết báo cáo phân tích ngành ngân hàng, tài chính - Lập báo cáo phân tích công ty lần đầu (initiating report) - Xây dựng mô hình tài chính công ty (build financial models) - Theo dõi, cập nhập các cổ phiếu thuộc ngành mình phụ trách, đánh giá sự thay đổi và ảnh hưởng các thông tin sự kiện trọng yếu tác động đối với cổ phiếu trong ngành - Tìm kiếm cơ hội đầu tư - Thực hiện các báo cáo, thuyết trình, nhận định ngành nghề - cơ hội đầu tư. - Xây dựng mạng lưới quan hệ với các hiệp hội, các doanh nghiệp lớn, các chuyên gia; - Xây dựng hệ thống các danh mục đầu tư (ngắn hạn / trung hạn) cung cấp thông tin, nhận định, kiến nghị đầu tư cho khách hàng.

+ Xem thêm

 FPT Telecom.

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING (PHÂN TÍCH DỮ LIỆU)

FPT Telecom.

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 15/01/2022 15 - 20 triệu Chat

- Phân tích số liệu, thị trường để đưa ra các yêu cầu, cập nhật các trend bán hàng - Đánh giá công tác bán hàng của trung tâm marketing online để đưa ra các đề xuất chính sách, công cụ, giải pháp, đào tạo phù hợp để đảm bảo toàn hệ thống vận hành tối ưu - Phân tích và cải tiến các chính sách phù hợp với từng giai đoạn, chiến dịch marketing.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BESTB GROUP

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BESTB GROUP

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 7 - 10 triệu Chat

• Tổng hợp, tìm kiếm, phân tích các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của Công ty • Đánh giá các hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính • Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính • Phân tích, nghiên cứu thị trường, ngành • Làm hồ sơ định giá, hồ sơ gọi vốn cho các doanh nghiệp • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

+ Xem thêm

công ty cổ phần chứng khoán việt thành

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

công ty cổ phần chứng khoán việt thành

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 Thỏa thuận Chat

• Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu tài chính. • Phân tích hoạt động của các doanh nghiệp, ngành, thị trường và xây dựng các mô hình dự báo định giá doanh nghiệp. • Soạn thảo điểm tin thị trường hàng ngày. • Thực hiện phân tích hoạt động của các doanh nghiệp, ngành, thị trường và xây dựng các mô hình tài chính. • Tham gia các hoạt động dịch vụ tư vấn dành cho doanh nghiệp Tham gia nghiệp vụ định giá doanh nghiệp, nghiệp vụ soát xét đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng và ban Tổng giám đốc • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Tổng giám đốc.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype