Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm chuyên viên phân tích

Công Ty Cp Đầu Tư Tài Chính Bảo Hiểm Dầu Khí

Chuyên viên Phân tích - Đầu tư Đi làm sau Tết

Công Ty Cp Đầu Tư Tài Chính Bảo Hiểm Dầu Khí

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 31/01/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tìm kiếm và đề xuất đầu tư cổ phiếu/ trái phiếu; phân tích tài chính, định giá cổ phiếu/ trái phiếu; thẩm định cơ hội đầu tư , phân tích Dự án đầu tư. - Thực hiện báo cáo đánh giá thông tin kinh tế; nhận định xu hướng thị trường chứng khoán, thị trường kinh tế phục vụ hoạt động đầu tư của Công ty. - Nghiên cứu, khảo sát, tiếp cận với các doanh nghiệp để thu thập thông tin phục vụ cho việc định giá các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư của Công ty; đồng thời cập nhật thông tin, đánh giá các cơ hội và rủi ro liên quan tới việc đầu tư vào doanh nghiệp. - Tìm kiếm, đề xuất các cơ hội đầu tư vào các công cụ tài chính trên thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ cho hoạt động đầu tư của Công ty, các danh mục ủy thác đầu tư. - Triển khai hoạt động Hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư. - Xây dựng quy chế/ quy định nội bộ và quản lý, cập nhật dữ liệu thông tin về các danh mục đầu tư của Công ty. - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

+ Xem thêm

công ty TNHH xuân cương

Công ty TNHH Xuân Cương tuyển dụng Chuyên viên phân tích tài chính 2021

công ty TNHH xuân cương

Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Hạn nộp: 31/01/2021 15 - 20 triệu Chat

• Tham gia thực hiện phân tích và lập các báo cáo quản trị để ghi nhận, phân tích đánh giá toàn bộ chỉ tiêu kinh doanh theo đa chiều (ngành, hàng, khối, sản phẩm...) phục vụ các quyết định của Ban Lãnh đạo • Thực hiện chiết xuất, xử lý và lưu trữ dữ liệu tài chính phục vụ lập các báo cáo tài chính quản trị định kỳ tháng/quý/6 tháng/năm hoặc các báo cáo tài chính quản trị phát sinh theo yêu cầu • Thực hiện nghiệp vụ phân tích tài chính bao gồm phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, tình hình kinh doanh toàn hàng và tham gia lập các báo cáo tài chính quản trị toàn hàng định kỳ và các báo cáo tài chính quản trị đa chiều theo chuyên đề • Thực hiện các tư vấn chủ động trên cơ sở các phân tích, nhận định đối với các chỉ số tài chính, hoạt động kinh doanh cho công ty mẹ và công ty con theo yêu cầu • Rà soát thường xuyên, định kỳ để đưa ra các đề xuất/ giải pháp hoàn thiện cơ chế ghi nhận quản trị bao gồm, nhưng không giới hạn ở cơ chế ghi nhận doanh thu, chi phí, dự phòng rủi ro,… • Thực hiện các công việc hỗ trợ việc lập kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu của lãnh đạo • Tham gia giám sát và quản lý việc thực hiện các chính sách quản trị toàn hàng nhằm đảm bảo phản ánh kết quả kinh doanh, hoạt động phù hợp về các khối/trung tâm, hội sở và các công ty con

+ Xem thêm

Bigone Group

Nhân viên phân tích và phát triển thị trường ngoại hối

Bigone Group

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 12/12/2020 10 - 15 triệu Chat

• Phân tích số liệu, nhân tố ảnh hưởng tới thị trường ngoại hối • Tham gia và lập kế hoạch chiến lược cùng leader để phát triển thị trường • Xây dựng mối quan hệ với các khách hàng dựa trên nguồn cung có sẵn • Tư vấn các dịch vụ và hướng dẫn khách hàng cách thức vận hành • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

+ Xem thêm

công ty cổ phần quốc huy anh

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

công ty cổ phần quốc huy anh

Quận 3, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/11/2020 Thỏa thuận Chat

- Quản trị các yếu tố SXKD, mua sắm, hàng tồn kho, sử dụng lao động và tiền lương. - Quản trị về chi phí, phân loại chi phí, khoản mục, tính toán, phân bổ chi phí. Lập báo cáo phân tích chi phí theo bộ phận, theo các ngành hàng... - Quản trị về doanh thu và kết quả kinh doanh. Phân loại doanh thu, xác định giá bán, lập dự toán doanh thu...Xác định kết quả chi tiết, lập báo cáo phân tích kết quả chi tiết theo bộ phận, ngành hàng. - Quản trị các khoản nợ, các hoạt động đầu tư và các hoạt động khác liên quan đến chi phí của Công ty. - Phân tích xác định lợi nhuận, nợ phải trả, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, tính thanh khoản và tính ổn định. - Đánh giá hiệu quả của từng hoạt động của Công ty, khả năng giải quyết rủi ro về tài chính, thanh toán tài chính của Công ty. - Phân tích các thông tin tài chính, phân tích xu hướng và đưa ra các dự báo. Thu thập các bảng thống kê, báo cáo kinh doanh, báo cáo kế toán và đưa ra các báo cáo nhằm tư vấn tài chính và đầu tư cho Ban Giám đốc - Chịu trách nhiệm điều phối hoạt động lập kế hoạch hoạt động và ngân sách các bộ phận phòng ban hàng quý/ năm của Công ty. - Cập nhật và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch ngân sách, đảm bảo các kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng theo đúng nguyên tắc đã được phê từ ban điều hành - Tham gia xây dựng các định mức, hạn mức chi phí phục vụ cho việc lập Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch ngân sách và điều hành hoạt động của Công ty. - Thu thập dữ liệu và lập các báo cáo phân tích, kiểm soát tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh. - Xây dựng các biểu mẫu báo cáo quản trị định kỳ, các báo cáo phân tích hiệu quả hoạt động, hiệu quả đầu tư theo yêu cầu của các BP, Phòng ban. - Tiến hành xây dựng mô hình tài chính đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án, hiệu quả hoạt động kinh doanh theo mô hình B2B của Công ty - So sánh, phân tích, đánh giá giữa thực tế thực hiện với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính

+ Xem thêm

Long Beach Group

Chuyên viên phân tích phần mềm

Long Beach Group

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 16/09/2020 7 - 10 triệu Chat

2.1. Chuyên viên CNTT phụ trách phần mềm ứng dụng có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham gia triển khai các dự án phần mềm trong doanh nghiệp; có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các dự án phục vụ trong lĩnh vực kinh doanh; 2.2. Là cầu nối giữa các đơn vị nội bộ và lập trình viên; 2.3. Chịu trách nhiệm xấy dựng triển khai kế hoạch về phần mềm ứng dụng cho toàn hệ thống; 2.4 Tối ưu hóa các công nghệ, liên tục cập nhật, cải tiến để cải thiện hệ thống IT; 2.5 Chịu trách nhiệm trước Ban quản trị về: - Tiến độ thực hiện, triển khai các chương trình, dự án phần mềm; - Sự chuẩn hóa về quy trình vận hành;

+ Xem thêm

công ty cổ phần phần mềm Châu Á Thái Bình Dương

BA- chuyên viên phân tích nghiệp vụ

công ty cổ phần phần mềm Châu Á Thái Bình Dương

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 15/08/2020 10 - 15 triệu Chat

• Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế các trường hợp sử dụng (usecase), giao diện mẫu (prototype, wireframe) và các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm. • Phân tích các rủi ro liên quan đến các sản phẩm phần mềm, cơ sở dữ liệu và đề xuất các giải pháp khắc phục (nếu có); đóng góp các ý kiến, sáng kiến cải tiến sản phẩm phần mềm, giải pháp công nghệ. • Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng. • Tương tác chặt chẽ với các bên liên quan và khách hàng khác để đảm bảo phối hợp và thực hiện đúng đắn các dự án phát triển sản phẩm phần mềm. • Chủ động làm việc cùng đội ngũ phát triển và kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm. • Hỗ trợ quản lý dự án trong việc lên kế hoạch và triển khai dự án.

+ Xem thêm

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 31/07/2020 15 - 20 triệu Chat

- Khảo sát, tiếp nhận, thu thập yêu cầu của khách hàng, người dùng cuối, đề xuất giải pháp với khách hàng - Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, chi tiết hóa các yêu cầu của khách hàng - Viết tài liệu đặc tả, tài liệu phân tích, tài liệu SRS - Thiết kế mockup, vẽ các sơ đồ khối, sơ đồ phân rã chức năng, sơ đồ use case - Thiết kế database ở mức cơ bản - Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

+ Xem thêm

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

Chuyên viên phân tích kinh doanh

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2020 10 - 15 triệu Chat

Phối hợp với bộ phận kế toán lập báo cáo quản trị định kỳ cho công ty gồm: Báo cáo bán hàng (doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất…): + Báo cáo bán hàng định kỳ (ngày/ tuần/ tháng…): báo cáo theo nhân viên, theo phòng ban, theo chủng loại hàng hóa, theo vùng miền, theo nhóm khách hàng… + Báo cáo tiến độ đã đạt so với kế hoạch tuần/ tháng, so với tháng trước/ tuần trước. Phân tích lý do tăng giảm và đề xuất cải thiện cho Trưởng phòng/Ban giám đốc. Báo cáo tồn kho: + Báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho định kỳ (ngày/ tuần/ tháng…). + Phối hợp với các bộ phận liên quan đề xuất chương trình đẩy hàng tồn kho…. Tính các chỉ số và hiệu quả của chương trình. Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình và kết quả. Báo cáo khách hàng: tỷ trọng doanh số từng khách hàng, lợi nhuận và tỷ trọng lợi nhuận của khách hàng, số lượng đơn hàng trong tuần, giá trị trung bình/đơn hàng. Báo cáo tình hình công nợ: phối hợp với kế toán công nợ định kỳ báo cáo tình hình công nợ: tổng công nợ, tỷ lệ nợ trong hạn, quá hạn, nợ xấu. Báo cáo tài sản, nguồn vốn. Phân tích báo cáo quản trị (lý do tăng/ giảm kỳ này so với kỳ trước, so với cùng kỳ năm ngoái, so với kế hoạch…) và đưa ra các đề xuất cải thiện cho Trưởng phòng/Ban giám đốc.

+ Xem thêm

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2020 10 - 15 triệu Chat

- Thực hiện báo cáo phân tích, lập chiến lược tài chính, đầu tư của Công ty theo từng giai đoạn cụ thể. - Phân tích/ báo cáo định kỳ hàng ngày/ tuần/ tháng/ năm (tiến độ bán hàng, tổng kết doanh số, tiến độ thực hiện điểm tích lũy lợi nhuận, hàng tồn kho, các chỉ số sinh lời, chỉ số thanh toán…) và đưa ra khuyến nghị cải thiện tình hình tài chính cho Công ty. - Kiểm soát hàng tồn kho, biến động, hàng chậm luân chuyển và đề xuất hướng giải quyết. - Phân tích giá bán ra của công ty. - Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy trình lập ngân sách, dự báo dòng tiền cho năm tài khoá tiếp theo của Công ty.

+ Xem thêm

Công ty CP Công nghệ Truyền thông Four Zero

BA/Chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm

Công ty CP Công nghệ Truyền thông Four Zero

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/04/2020 15 - 20 triệu Chat

1.1 Phân tích nghiệp vụ ERP - Khảo sát nhu cầu, phân tích nghiệp vụ và đưa ra mô hình, giải pháp phù hợp. - Tư vấn giải pháp cho khách hàng. - Xây dựng hồ sơ giải pháp, thiết kế tổng thể, lập dự toán, làm hồ sơ thầu. 1.2 Viết tài liệu báo cáo - Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến nhiệp vụ khách hàng. - Tài liệu đào tạo nội bộ. 1.3 Đào tạo - Đào tạo nghiệp vụ cho đội lập trình và teser.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype