Tìm kiếm nâng cao

Ngành nghề

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm Việc Làm kế toán công nợ

Công Ty Tnhh Mtv Bất Động Sản Phú Tài
Kế toán Tổng hợp - Công nợ

Công Ty Tnhh Mtv Bất Động Sản Phú Tài

mức lương Thỏa thuận địa điểm Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

1. Kế toán công nợ: Cập nhập các thông tin của Hợp đồng mua bán, lên kế hoạch – tiến độ thu nợ từng khách hàng, liên hệ - thông báo nhắc khách hàng đóng tiền, xuất hóa đơn, báocáo công nợ, đề xuất xử lý các trường hợp chậm thanh toán,.. 2. Kế Toán Tổng hợp, Giá thành: Tập hợp các chi phí và tính giá thành từng hạng mục công trình, theo từng giai đoạn. Phân bổ chi phí và tính Kết quả kinh doanh.

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán Công nợ

Công ty CP Ông già IKA

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Hà Nội

- Lập hóa đơn GTGT - Kiểm tra, đối chiếu công nợ - Tiến hành đốc thúc, thu hồi công nợ - Báo cáo kế hoạch và tình hình thu hồi công nợ, dự tính công nợ thu trong tháng. - Các công việc khác hỗ trợ BP Kế toán ĐỊA ĐIỂM: 779 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội THỜI GIAN LÀM VIỆC: Giờ Hành chính (8:00 - 17:00), nghỉ Chủ Nhật hàng tuần

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán công nợ

Công ty TNHH TM Bách Quang

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán và tạo mã hợp đồng trong Phần mềm Kế toán để theo dõi từng hợp đồng của từng khách hàng. - Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, thu tiền công nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng và theo mã vụ việc. - Thu hồi công nợ tiền mặt phải đảm bảo việc kiểm tiền, quản lý tiền cho đến khi nhập quỹ tại công ty trong ngày. - Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi công nợ - Định kỳ ngày 05 hàng tháng thực hiện đối chiếu công nợ với 100% khách hàng. - Lập kế hoạch dự kiến thu công nợ hàng tháng - Lập báo cáo phân tích công nợ gồm phân tích khả năng thanh toán, nguyên nhân và kiến nghị các giải pháp. - Lưu giữ chứng từ và hợp đồng ký gởi hàng hóa; chứng từ mượn hàng. - Quản lý, theo dõi, kiểm kê và xuất bán hàng ký gởi, hàng mượn.

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán trưởng/Phó phòng kế toán Công ty thành viên làm việc tại Hà Nội hoặc Yên Bái

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hà Nội

Điều hành hoạt động của Phòng Kế toán, thiết lập hệ thống sổ sách để ghi nhận kịp thời, chính xác, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty; 1. Chủ trì quản lý chung về nghiệp vụ kế toán. 2. Kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của tất cả chứng từ, báo cáo. 3. Tính giá thành, lập báo cáo quản trị, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thống kê theo đúng quy định tài chính hiện hành. 4. Liên hệ với các cơ quan bên ngoài để các vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. 5. Tham gia bố trí, sắp xếp nguồn lực nội bộ hợp lý. Kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên trực thuộc Bộ phận kế toán. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu quả cao nhất. 6. Chủ động đề xuất kiện toàn hoạt động của Phòng Kế toán theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao kỹ năng chuyên môn và cải tiến phương pháp làm việc một cách khoa học. 7. Đảm nhận xử lý các công việc khác trong Phòng kế toán trong phạm vi quyền hạn và theo yêu cầu công việc.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Mtv Bất Động Sản Phú Tài
kế toán công nợ - gái thành

Công Ty Tnhh Mtv Bất Động Sản Phú Tài

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

1. Kế toán công nợ: Cập nhập các thông tin của Hợp đồng mua bán, lên kế hoạch – tiến độ thu nợ từng khách hàng, liên hệ - thông báo nhắc khách hàng đóng tiền, xuất hóa đơn, báocáo công nợ, đề xuất xử lý các trường hợp chậm thanh toán,.. 2. Kế Toán giá thành: Tập hợp các chi phí và tính giá thành từng hạng mực công trinh theo từng giai đoạn.

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán Công nợ

Công ty CP Ông già IKA

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Hà Nội

- Lập hóa đơn GTGT, chuẩn bị chứng từ giao hàng theo quy định. - Kiểm tra, đối chiếu công nợ - Tiến hành đốc thúc, thu hồi công nợ - Báo cáo kế hoạch và tình hình thu hồi công nợ, dự tính công nợ thu trong tháng. - Các công việc khác hỗ trợ BP Kế toán ĐỊA ĐIỂM: 779 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội THỜI GIAN LÀM VIỆC: Giờ Hành chính (8:00 - 17:00), nghỉ Chủ Nhật hàng tuần

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán công nợ

Công ty TNHH TM Bách Quang

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán và tạo mã hợp đồng trong Phần mềm Kế toán để theo dõi từng hợp đồng của từng khách hàng. - Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, thu tiền công nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng và theo mã vụ việc. - Thu hồi công nợ tiền mặt phải đảm bảo việc kiểm tiền, quản lý tiền cho đến khi nhập quỹ tại công ty trong ngày. - Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi công nợ - Định kỳ ngày 05 hàng tháng thực hiện đối chiếu công nợ với 100% khách hàng. - Lập kế hoạch dự kiến thu công nợ hàng tháng - Lập báo cáo phân tích công nợ gồm phân tích khả năng thanh toán, nguyên nhân và kiến nghị các giải pháp. - Lưu giữ chứng từ và hợp đồng ký gởi hàng hóa; chứng từ mượn hàng. - Quản lý, theo dõi, kiểm kê và xuất bán hàng ký gởi, hàng mượn.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA
KẾ TOÁN CÔNG NỢ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

1. Trách nhiệm: a. Công nợ phải thu - Căn cứ thông tin khách hàng liên lạc chốt thu học phí. - Gửi thông báo thu tiền và báo cáo thu tiền cho nhà trường, xuất hóa đơn, gửi hóa đơn điện tử cho trường. - Cập nhật doanh thu vào execl và hạch toán vào misa - Báo cáo công việc cuối ngày cho BGĐ • KPI: thưởng 1.000.000/tháng khi đạt được 90% danh sách b. Công nợ phải trả - Căn cứ thông tin khách hàng liên lạc chi chính sách. - Xác nhận tài khoản, lập phiếu thanh toán chi trả cho nhà trường, - Thực hiên trực tiếp đi chi tiền mặt . - Lập phiếu chi danh sách đầu năm. - Quản lý danh sách cấp thiết bị cho nhà trường. - Lưu trữ hồ sơ trường cách khoa học. - Cập nhật doanh thu vào execl và hạch toán vào misa. - Báo cáo công việc cuối ngày cho BGĐ • KPI: thưởng 1.000.000/tháng khi đạt được 90% danh sách

xem thêm Xem thêm

La
[HOÀNG MAI, HÀ NÔI] TUYỂN 2 KẾ TOÁN CÔNG NỢ

La

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh

***Mô tả CÔNG VIỆC: Xuất hóa đơn cho khách hàng dựa vào bảng kê chi tiết các dịch vụ phát sinh. Kiểm tra việc xuất hóa đơn đầu ra, ghi nhận doanh thu và hoàn tất các báo cáo liên quan đến doanh thu thu được. Kiểm tra đơn hàng Kiểm soát công nợ Kiểm tra số liệu và đối chiếu công nợ thực tế với KH Hỗ trợ kinh doanh và trao đổi với khách hàng thu hồi nợ khách hàng đến hạn và quá hạn Làm báo cáo tình hình thu tiền để thống kê chi tiết tình hình thu tiền cả đơn nợ cần phải thu, Tổng hợp CN - thu tiền công nợ, làm báo cáo công nợ đến hạn và quá hạn Theo dõi các khoản khách hàng thanh toán qua ngân hàng. Theo dõi, lập báo cáo tình hình số dư công nợ quá hạn. Thu thập các chứng từ kế toán, theo dõi các tài khoản và xử lý nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến bộ phận Hỗ trợ phần thuế Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP HCMC
Kế toán thanh toán & Kế toán công nợ

DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP HCMC

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

(I) Kế toán công nợ: - Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày. - Theo dõi tiền gửi ngân hàng. - Kết hợp với phòng kinh doanh để theo dõi kế hoạch thu hồi công nợ - Xác nhận nội dung và thời hạn thanh toán của bộ phận kinh doanh để quản lý lịch thanh toán đúng hạn. - Kiểm tra công nợ - Lập bộ chứng từ thanh toán và lưu trữ chứng từ đúng nghiệp vụ - Cập nhật thông tin của nhà cung cấp với bộ phận kinh doan hoặc bộ phận quản trị hợp đồng để theo dõi, kiểm tra chứng từ chính xác trước khi thanh toán. - Theo dõi tình hình nhận/giao chứng từ của nhà cung cấp - Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận - Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ - Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty hoặc nhà cung cấp. - Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty - Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp - Kiểm tra báo cáo công nợ trên phần mềm hệ thống kế toán - Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt - Lập thông báo thanh toán công nợ - Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ. - Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp. - Các công việc khác liên quan về nghiệp vụ của kế toán thanh toán sẽ được chỉ định bởi công ty. (II) Kế toán thanh toán Quản lý các khoản chi - Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần. - Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt,qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi. - Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài… - Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng. - Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán ko đảm bảo. - Kiểm tra và quản lý sổ chi tiết, sổ phụ ngân hàng - Lưu chứng từ thanh toán đúng quy định 2) Kiểm soát hoạt động thu ngân - Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân. - Kiểm tra tính hợp lý,hợp lệ của các chứng từ 3) Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt - Kết hợp với thủ quỹ thu và chi theo đúng quy định - Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày - Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc 4) Các công việc khác liên quan về nghiệp vụ của kế toán thanh toán sẽ được chỉ định bởi công ty.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM
Nv Kế Toán Công Nợ Phải Thu Ngành Bán Lẻ

CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Theo dõi công nợ phải trả Nhà cung cấp (khoảng 20 NCC) - Theo dõi công nợ phải thu Khách hàng (Khoảng 500 khách hàng). - Đối chiếu công nợ với Khách hàng - Theo dõi dòng tiền khách hàng thanh toán chuyển khoản, theo dõi các đơn hàng đã thanh toán hàng ngày - Thúc giục công nợ - Lên các báo cáo công nợ. (Theo dõi trên cả Phần mềm Bravo và excel)

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM
Nv Kế Toán Công Nợ Phải Thu (Ngành Bán Lẻ)

CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Theo dõi công nợ phải trả Nhà cung cấp (khoảng 20 NCC) - Theo dõi công nợ phải thu Khách hàng (Khoảng 500 khách hàng). - Đối chiếu công nợ với Khách hàng - Theo dõi dòng tiền khách hàng thanh toán chuyển khoản, theo dõi các đơn hàng đã thanh toán hàng ngày - Thúc giục công nợ - Lên các báo cáo công nợ. (Theo dõi trên cả Phần mềm Bravo và excel)

xem thêm Xem thêm

Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Bộ
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Bộ

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Lập báo cáo theo dõi công nợ của khách hàng, các khoản thu chi, sổ quỹ tiền mặt, tiền chuyển khoản vào tài khoản công ty, các khoản phải thu, các khoản phải trả, tiền đặt cọc và hoàn cọc của khách hàng. - Gửi thông báo thanh toán công nợ đến khách hàng. - Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng - Theo dõi và lập báo cáo tình hình thanh toán của khách hàng. - Đôn đốc và trực tiếp thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu. - Tổng hợp và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình công nợ từng loại cho quản lý để có biện pháp xử lý ( nợ trong hạn, nợ quá hạn, các đối tượng có vấn đề…) - Tương tác với bộ phận kế toán thuộc chủ đầu tư và kế toán tập đoàn - Các công việc phát sinh khác trong quá trình làm việc

xem thêm Xem thêm

no image
Kế Toán Công Nợ

Công Ty TNHH SX TM DV Nam Khải Phú

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh

1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận: – Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán. – Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới – Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi – Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng 2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp 3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán 4. Kiểm tra công nợ: 5. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng. 6. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng. 7. Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận. 8. Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty 9. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp. 10.Theo dõi khaonr thu-chi công ty. 11. Những công việc phát sinh chị đạo trưởng bộ phận/BGĐ

xem thêm Xem thêm

no image
Chuyên viên Kế toán Doanh thu và Công nợ

CÔNG TY TNHH MUA SẮM TẠI NHÀ VTV-HYUNDAI

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh

• Dựa vào báo cáo bán hàng trong kì và báo cáo phụ thu nhà cung cấp để chuẩn bị dữ liệu, ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ trên phần mềm SAP • Tạo lập và gửi hóa đơn cho nhà cung cấp • Giám sát thông tin thanh toán của nhà cung cấp • Thực hiện đóng kì bán hàng và đăng kí thanh toán trên hệ thống Netshopping • Tạo lập báo cáo thanh toán, báo cáo từ Netshopping về thanh toán cho nhà cung cấp và biên bản cấn trừ công nợ • Chuẩn bị đề nghị thanh toán • Giao tiếp, trao đổi với nhà cung cấp thông qua điện thoại, thư, thư điện tử, trực tiếp • Tìm hiểu và giải quyết các yêu cầu của nhà cung cấp • Kiểm tra, chuẩn bị đề nghị thanh toán và thay đổi trạng thái trên Netshopping cho yêu cầu hoàn tiền cho khách hàng từ bộ phận Chăm sóc khách hàng • Nhận và kiểm tra hóa đơn VAT từ kho gửi về • Điều tra và giải quyết các vấn đề sai khác giữa hóa đơn VAT nhận được và hệ thống • Lưu hóa đơn VAT • Thu thập và xử lí dữ liệu hỗ trợ cho cấp trên

xem thêm Xem thêm

Tập Đoàn Mai Linh
KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Tập Đoàn Mai Linh

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh

1. Thực hiện đúng Quy định của Bộ Tài chính và Quy chế của MLG (báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo MLG); Strictly comply with the regulations of the Ministry of Finance and the regulations of Mai Linh Group (reporting periodically or irregularly at the request of the Management Board of MLG); 2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, chứng từ hạch toán công nợ, doanh thu, chi phí; Check the appropriateness and validity of cash receipts and expenses, credit, accounting vouchers of public debt, revenue, and expense; 3. Lập kế hoạch thanh toán hàng ngày, tuần, tháng và thanh toán đúng hạn các khoản nợ vay, nợ phải trả nhà cung cấp; Make payment plans on the daily, weekly, monthly basis and punctual payment of debts and liabilities for suppliers. 4. Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả giữa các bộ phận và các khách hàng bên ngoài định kỳ tháng, quý, năm; Compare account receivable and payable amongst departments and external customers on a monthly, quarterly or annual basis; 5. Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán và các báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước; Set up an accounting system, archive accounting vouchers and reports according to the government regulations; 6. Tổ chức kê khai và báo cáo thuế, quyết toán thuế đúng thời gian quy định; Organize tax declaration, reports and finalization in a timely manner; 7. Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tài chính kế toán và áp dụng kịp thời cho Đơn vị. Study and regularly update legal documents related to finance and accounting and promptly apply them to the Unit. 8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Kế toán Công nợ To perform other tasks as assigned by the Head of the Accounting Department.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH Samaser Investment Holdings
KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Công ty TNHH Samaser Investment Holdings

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh

Kế toán công nợ phải chịu trách nhiệm về hoạt động của phòng Kế toán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây: - Cập nhật kịp thời những đơn hàng mới, hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kế toán công nợ phát sinh hàng ngày liên quan đến công nợ phải thu vào hệ thống Odoo (ERP) và phần mềm Misa; - Theo dõi đối chiếu công nợ khách hàng và thu hồi công nợ; - Gọi điện, gởi mail nhắc khách hàng những đơn hàng tới hạnh thanh toán; - Cập nhật, kiểm tra, lưu trữ tất cả chứng từ, hồ sơ, hợp đồng liên quan đến bán hàng và công nợ phải thu, phải trả; - Phối hợp với phòng Kinh doanh để kiểm tra hồ sơ, xuất hóa đơn cho khách hàng; - Làm báo cáo công nợ hàng tuần, hàng tháng; - Các công việc khác theo sự yêu cầu của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản bảo minh
Nhân viên kế toán mua hàng và công nợ phải trả

công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản bảo minh

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Hoàng Mai, Hà Nội

-Tiếp nhận, phân loại các hồ sơ, chứng từ mua hàng (trong nước,ngoài nước) và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ (bộ hồ sơ nhập hàng), đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình - Thực hiện nhập mua vật tư, hàng hóa, tài sản, công cụ dung cụ, văn phòng phẩm mua ngoài theo đúng quy trình mua hàng trong nước và nhập khẩu đảm bảo đúng quy định của công ty và pháp luật về hàng mua. - Phối hợp với các bộ phận có liên quan để quản trị được hàng mua đúng chủng loại, giá cả, số lượng và chất lượng. Kiểm soát tiến độ,kế hoạch mua hàng. - Theo dõi và lập kế hoạch trả nợ (NCC, L/C) chi tiết và đề xuất phương án trả nợ tối ưu. - Theo dõi và quản lý giá nhập mua, báo cáo ban lãnh đạo về sự thay đổi giá cả của các nhà cung cấp có dấu hiệu bất thường. - Cuối mỗi tháng tiến hành đối chiếu công nợ với tất cả các nhà cung cấp bằng văn bản . -Trong trường hợp có phát sinh nợ phải trả quá hạn thì chủ động đề xuất giải pháp và phối hợp với bộ phận mua hàng, kế toán thanh toán để thanh toán nợ kịp thời (tránh trường hợp phạt chậm trả). - Lập báo cáo mua hàng, công nợ phải trả theo quy định. - Mở sổ theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ mua hàng và công nợ phải trả (theo chi tiết từng khách hàng, từng nhà cung cấp). - Lưu trữ chứng từ và sổ sách kế toán theo đúng quy định, và quy trình lưu trữ, luân chuyển chứng từ đã ban hành - Phải bàn giao hồ sơ chứng từ, sổ sách đầy đủ và hướng dẫn thực hiện công việc cho người kế nhiệm (nếu có)

xem thêm Xem thêm

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tháng giêng
NAM KẾ TOÁN THU HỒI CÔNG NỢ

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tháng giêng

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Lập kế hoạch thu công nợ hàng ngày, tuần, tháng; - Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ thu công nợ khách hàng; - Hàng tháng đối chiếu công nợ với khách hàng - Hàng ngày cập nhật công nợ khách hàng vào bảng theo dõi tổng hợp công nợ; - Chủ động liên hệ với khách hàng để thu hồi công nợ đến hạn; - Báo cáo công nợ khách hàng khó đòi, đề xuất phương án thu hồi với Trưởng phòng; - Báo cáo kế hoạch thu hồi công nợ với Trưởng phòng và Ban lãnh đạo Công ty; - Thực hiện 1 số công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán công nợ

Công ty TNHH Con Cò Vàng

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Huyện Long Thành, Đồng Nai

Theo dõi công nợ khách hàng (Đơn hàng giao nhận) Hàng ngày theo dõi, kiểm tra, báo cáo các đơn hàng khách nợ và tình hình thu nợ của giao nhận Tiến hành duyệt hạch toán chi phí nội bộ vào phần mềm. Hạch toán các khoản phát sinh TK ngân hàng cty, cá nhân,…. Liên quan phải thu

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán công nợ

Công ty TNHH Công Nghệ HP Gold Việt Nam

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Theo dõi công nợ khác hàng - Thực hiện các thủ tục để hoàn thành hồ sơ thanh toán với khách hàng - Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám Đốc

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán công nợ

Công ty TNHH Quảng Tin

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Theo dõi công nợ của khách hàng - Hoàn thành các hồ sơ để gửi khách hàng thanh toán - Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám Đốc

xem thêm Xem thêm

no image
02 Nhân viên kế toán công nợ, kế toán thuế

Công ty TNHH Đa Lộc

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

Yêu cầu kỹ năng • Có khả năng làm việc độc lập; • Lên được Báo Cáo • Sử dụng tốt phần mềm kế toán của Fast, Misa… • Có tinh thần chịu được khó khăn, tính trung thực chăm chỉ; • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; • Có khả năng xử lý công việc linh động, không cứng nhắc; • Hiểu việc và nắm bắt công việc nhanh; • Chịu được áp lực công việc cao; Yêu cầu kinh nghiệm • Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán; • Ưu tiên đã từng làm Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh thương mại mặt hàng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt. Yêu cầu học vấn/ bằng cấp • Tốt nghiệp loại Khá trở lên các trường Đại học Thương Mại, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân... hệ chính quy, chuyên ngành Kế toán; • Có kỹ năng máy tính, tin học, thành thạo Word, Excel, Powerpoint…

xem thêm Xem thêm

Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Kế toán công nợ

Công Ty TNHH Thái Sơn S.P

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Kế toán công nợ: - Theo dõi, cập nhật, xuất hóa đơn. - Làm báo cáo nhập xuất tồn kho trên chứng từ và đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp. - Nhận hóa đơn VAT từ bộ phận mua hàng. - Phân bổ chi phí: công cụ dụng cụ, tài sản cố định, bảo hiểm, giá thành, chênh lệch ngoại tệ,... - Định khoản các chi phí, hóa đơn đầu vào. - Kiểm tra công nợ và sổ phụ ngân hàng. Kế toán thuế: - Nhập, lưu hóa đơn đầu vào và hóa đơn bán ra. - Cân đối, làm, nộp tờ khai thuế GTGT (tháng), TNCN (tháng), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (quý). - Nộp thuế điện tử (thuế môn bài, thuế TNCN,...) - Nhập, lưu tờ khai nhập khẩu - Nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN (năm) - Nhập, lưu sổ phụ ngân hàng. Và những công việc khác trong phạm vi nghiệp vụ của kế toán.

xem thêm Xem thêm

công ty cổ phần navi land
Kế toán Công nợ

công ty cổ phần navi land

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Thành phố Thuận An, Bình Dương

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Tiếp nhận hợp đồng mua bán căn hộ từ các bộ phận 2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp 3. Kiểm tra công nợ 4. Lập thông báo thanh toán công nợ 5. Báo cáo thuế ……. chi tiết công việc được trao đổi thêm khi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
KẾ TOÁN CÔNG NỢ XUẤT HÓA ĐƠN

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Kiểm tra, phát hành hóa đơn/ phiếu XKVCNB tương ứng Theo dõi giao nhận/ thu hồi/ lưu trữ đóng cuốn chứng từ hóa đơn theo quy định Theo dõi đối chiếu công nợ KSKD/ BP liên quan/ khách hàng theo định kỳ, liên hệ thăm hỏi, thông tin khách hàng thanh toán công nợ đến hạn/ quá hạn Phát hành phiếu thu /báo có ngân hàng – thông tin tình hình thanh toán của KH đến BP liên quan Lập kế hoạch thu công nợ & báo cáo phân tích tình hình công nợ khách hàng Hỗ trợ đi thu hồi công nợ khách hàng

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán Công Nợ

Công Ty TNHH SX TM DV Nam Khải Phú

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh

1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận: – Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán. – Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới – Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi – Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng 2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp 3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán 4. Kiểm tra công nợ: 5. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng. 6. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng. 7. Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận. 8. Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty 9. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp. 10.Theo dõi khaonr thu-chi công ty. 11. Những công việc phát sinh chị đạo trưởng bộ phận/BGĐ

xem thêm Xem thêm

no image
Nhân viên kế toán công nợ

Công ty Amore Pacific Việt Nam

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

• Theo dõi, đối chiếu và thu hồi công nợ phải thu phải trả khách hàng • Kiểm tra đối chiếu chi tiết số liệu với khách hàng • Tính lương hàng tháng cho nhân viên • Tổng hợp lưu trữ số liệu chứng từ kế toán • Xử lý các khoản Thu - Chi và hạch toán trên phần mềm Misa • Hạch toán Thuế, hỗ trợ KTTH làm báo cáo tài chính. • Thực hiên các công việc khác theo phân công của ban giám đốc

xem thêm Xem thêm

no image
Nhân viên kế toán kho - Công nợ

Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc( Hồ Chí Minh)

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Theo dõi công nợ, đôn đốc kinh doanh thu hồi nợ, cung cấp các khoản chi tiêu liên quan - Theo dõi nhập xuất kho, hạch toán phần mềm - Kiểm kê kho - Đề xuất mua hàng theo nhu cầu tồn kho - Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ khác: Lương, TSCĐ, 242 - Hoàn thiện và lưu trữ chứng từ liên quan - Báo cáo: chi phí liên quan, báo cáo công nợ, báo cáo tồn kho

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán Công nợ

CURNON WATCH

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả Đối soát doanh thu cùng kế toán thanh toán Theo dõi chi phí vận chuyển của các hãng vận chuyển Một số yêu cầu khác của quản lý

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán Công nợ thu nhập từ 8-10 triệu/ tháng

Công ty TNHH Đa Lộc

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Toàn quốc

• Quản lý công nợ khách hàng: Chịu trách nhiệm kiểm soát, đối chiếu và đôn đốc thu hồi công nợ theo đúng quy định của nhân viên kinh doanh • Theo dõi, cảnh báo tình trạng công nợ và phân loại; tổng hợp nợ xấu • Phối hợp cùng với bộ phận kinh doanh để đối chiếu và thu hồi công nợ với khách hàng • Chịu trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT và chốt hóa đơn cuối tháng. • Xác nhận việc đi đơn hàng dựa trên công nợ hiện tại và chính sách khách hàng. • Chịu trách nhiệm kiểm tra chính sách bán hàng và kiểm soát toàn bộ chi phí FOC của NVKD • Chịu trách nhiệm kiểm soát giá bán và các chương trình bán hàng đi kèm của khách hàng so với giá công ty quy định • Thực hiện báo cáo: định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty

xem thêm Xem thêm

no image
KẾ TOÁN CÔNG NỢ

cong ty tnhh sanaky Viet Nam.

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Thị xã Bến Cát, Bình Dương

 Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thanh toán và công nợ.  Các công việc khác liên quan đến vị trí công việc đảm nhiệm và theo chỉ đạo của cấp trên.  Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán công nợ

Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận 4, Hồ Chí Minh

-Kiểm tra và đối soát công nợ với nhà cung cấp hàng hàng tháng. -Lập các báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả hàng tháng. -Thực hiện các bút toán kết chuyển công nợ, dịch vụ với các cửa hàng và chi nhánh -Thông báo lịch thanh toán công nợ cho nhà cung cấp -Báo cáo tuổi nợ, các khoản nợ khó đòi và quá hạn -Theo dõi hợp đồng, thời hạn thanh toán của các Trung tâm thương mại và đối tác

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán công nợ

365 Group

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

• Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận • Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp • Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán • Kiểm tra công nợ: • Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng. • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng. • Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận. • Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ • Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty • Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty • Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp • Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt • Lập thông báo thanh toán công nợ • Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ. • Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp. • Công nợ tạm ứng của cán bộ nhân viên công ty. • Các khoản vay cá nhân và cán bộ trong công ty: • Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời. • Phải kiểm tra đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối tháng từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu. • Phải phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng. • Phải căn cứ vào số dư chi tiết bên nợ của một số tài khoản thanh toán như 131,331... để lấy số liệu ghi vào các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN GIA MINH
Nhân viên kế toán công nợ tại Quận 6

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN GIA MINH

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Mô tả công việc Phụ trách công nợ khách hàng toàn hệ thống công ty. Theo dõi đối chiếu công nợ định kỳ bảo đảm đúng, đủ, chính xác. Theo dõi kiểm soát công nợ của khách. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. NỘP HỒ SƠ VÀ PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP TẠI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG CTY 10-12 Đường 59, Phường 10, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh. Liên hệ: Anh Lâm 0903461465

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH thương mại hospitality
Kế Toán công nợ

công ty TNHH thương mại hospitality

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Xuất hóa đơn điện tử BH- PM Misa , nhâp bảng kê bán hàng , đối chiếu công nợ, lập phiếu thu chi , lưu trữ hồ sơ kế toán- hành chính nhân sự - Đối chiếu/hối thúc công nợ phải thu của KH, Báo cáo tình hình công nợ hoặc thời điểm theo chế độ báo cáo hiện hành hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc . - Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán. - Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền - Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty

xem thêm Xem thêm

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA
KẾ TOÁN CÔNG NỢ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

- Theo dõi tình hình thu chi nội bộ thực hiện giao dịch với ngân hàng. - Theo dõi tình hình công nợ (lên kế hoạch thanh toán khoản phải trả, đốc thúc thu hồi khoản phải thu). - Kiểm tra hoá đơn chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và nhập vào phần mềm kế toán công ty. - Bảo quản và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán của công ty. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

no image
Nhân viên kế toán công nợ, vật tư

Công ty TNHH Thiết bị Tín Quang

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

• Kiểm tra, cập nhật thu tiền khách hàng, đòi nợ • Đối chiếu công nợ với các bộ phận • Quản lý, giám sát hợp đồng bán ra • Gửi hóa đơn, chứng từ khách hàng • Đối chiếu số liệu vật tư, thu hồi vật tư • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán công nợ/ kế toán thanh toán

NHÀ MÁY CƠ KHÍ AN HẠ _ CTY TNHH TM DV KT SX AN HẠ

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Huyện Đức Hòa, Long An

-Theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả, công nợ tạm ứng của CNV - Theo dõi báo giá, hợp đồng kinh tế, đôn đúc thu hồi công nợ và hẹn nợ khách hàng. - Theo dõi các khoản thanh toán trong công ty. - Lên bảng kê hàng hóa mua vào hàng ngày trong công ty. - Lập phiếu thu, phiếu chi hàng ngày để thủ quỹ thu chi theo đúng quy định. - Thực hiện công việc theo chỉ đạo, phân công của Trưởng phòng/ Ban Giám Đốc.

xem thêm Xem thêm

no image
Kế toán công nợ kiêm hành chính văn phòng (Part time)

công ty TNHH pico hà nội

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

Về hành chính: - Quản lý tài sản công ty, các công việc hành chính văn phòng. Về kế toán: -Xuất hóa đơn vat, ghi nhận doanh thu -Theo dõi công nợ khách hàng -Làm báo cáo cuối tháng và các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

xem thêm Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Kế toán công nợ là quản lý và theo dõi toàn bộ công nợ của một doanh nghiệp có liên quan đến các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả. Các khoản tiền thu chi, số quỹ tiền mặt, tiền gửi ở ngân hàng và các khoản khác. Việc quản lý công nợ tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của doanh nghiệp.
Là một nhân viên kế toán công nợ thì công việc hàng ngày của bạn là:
+ Kiểm soát được chi tiết những khoản nợ của từng đối tượng, thường xuyên tiến hành kiểm tra và đôn đốc việc thanh toán tiền nợ cho kịp thời hạn.
+ Đối chiếu các khoản nợ phát sinh vào cuối tháng, tháng này phải thu nợ được bao nhiêu và số dư còn lại như thế nào?
+ Phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian cũng như từng đối tượng một cách chi tiết nhất.
+ Dựa vào số dư của bên nợ để thanh toán bằng các tài khoản 131,331...(những tài khoản này chỉ bên kế toán biết, chúng dùng để lấy số liệu ghi vào các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.
Nhiệm vụ chính của một kế toán công nợ đó chính là:
+ Theo dõi, phân tích và đánh giá giúp các doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của họ.
+ Ghi chép đầy đủ và kịp thời các nghiệp vụ thanh toán phát sinh tùy vào từng đối tượng, đôn đốc việc thanh toán nợ, tránh trường hợp chiếm dụng vốn lỗn nhau.
+ Giám sát việc thực hiện thanh toán công nợ từng ngày và khả năng chấp hành kỷ luật như thế nào.
+ Cung cấp kịp thời tình hình công nợ để công ty có hướng giải quyết sớm 
Nhìn chung công việc chính hàng ngày của một nhân viên kế toán công nợ không vất vả như kế toán thông thường. Tuy nhiên những yêu cầu cơ bản trong quá trình tuyển dụng thì vẫn phải đáp ứng được các yêu cầu như:
+ Nghiệp vụ kế toán vững, am hiểu về nợ công
+ Trình độ máy tính thành thao Excel và các phần mềm kế toán 
+ Khả năng tính toán và giải quyết vấn đề tốt, chăm chỉ, thật thà. Nếu đáp ứng được những yêu cầu trên thì vấn đề tìm được một công việc kế toán công nợ trở nên rất đơn giản. Với mức thu nhập ổn định dao động từ 6-10 triệu/đồng đã và đang là một việc làm được dân kế toán săn đón.


Bài viết liên quan:

Giải bài toán xây dựng nguồn nhân lực ngành y

Tìm kiếm lòng tin – bài toán khó của ngành bảo hiểm

Đào tạo kế toán hàng đầu, đảm bảo có việc làm sau khi tốt nghiệp

Kế toán kho là gì? Bí quyết tránh sai sót khi kiểm toán cho kế toán kho

Kế toán thuế là gì? Kế toán thuế khác kế toán nội bộ như nào

Ngành an toàn thông tin là gì? Bật mí triển vọng việc làm cho bạn

Bật mí toàn bộ cách xử lý việc từ chức của nhân viên

Quản trị kinh doanh và kế toán? Bạn nên chọn việc làm nào?

Nhận thức đúng về tính cách cầu toàn trong công việc

Quản lý nhân viên nhà hàng làm sao cho hiệu quả và toàn vẹn?

Khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình?

Bạn đã biết công việc kế toán yêu cầu những gì chưa?

Chi tiết về quản lý sản xuất - cho bạn cái nhìn toàn diện

Làm kế toán cần biết những gì để có việc làm

Môn học và cơ hội việc làm trong ngành kế toán sau khi ra trường

Bản mô tả công việc kế toán sản xuất chi tiết nhất

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại