Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm kiểm toán nội bộ

Công Ty TNHH SƠN HÀ (May xuất khẩu)

NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Công Ty TNHH SƠN HÀ (May xuất khẩu)

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hạn nộp: 01/10/2021 Thỏa thuận Chat

- Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện quy định, quy trình liên quan đến hoạt động Kiểm toán nội bộ trong tại Công ty; - Kiểm tra tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ của Công ty; quy trình lập báo cáo tài chính; báo cáo quản trị; - Phối hợp với các Đơn vị liên quan để thu thập các thông tin và dữ liệu cần thiết khi kiểm toán; Tham gia các công tác kiểm toán các Phòng Ban/Bộ phận; - Lập báo cáo Kiểm toán nội bộ, đưa ra các kết luận, kiến nghị về kết quả Kiểm toán dựa trên các đánh giá và phân tích đã được thực hiện trên cơ sở độc lập và khách quan; - Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện quy định, quy trình liên quan đến hoạt động Kiểm soát nội bộ của công ty; - Thường xuyên rà soát và phát hiện các hạng mục có rủi ro. Đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất các công cụ hạn chế rủi ro, chủ động kiểm soát các hạng mục gây rủi ro trong sản xuất, kinh doanh; - Giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm tra: Giúp cấp trên đánh giá việc thực hiện các giải pháp khắc phục rủi ro đã được duyệt; - Thực hiện kiểm soát chi tiết các hoạt động về mua hàng, kho, kinh doanh, nhân sự, lương, thưởng, các chế độ phúc lợi, đào tạo và marketing… tại Công ty; - Thực hiện các công việc quản trị rủi do phát sinh theo chỉ đạo; - Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ định kỳ hàng năm, hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; - Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

+ Xem thêm

DONG DU INTERNATIONAL ACCOUNTING & LEGAL CONSULTING GROUP, A MEMBER OF ONESMP SINGAPORE

CHUYÊN VIÊN BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

DONG DU INTERNATIONAL ACCOUNTING & LEGAL CONSULTING GROUP, A MEMBER OF ONESMP SINGAPORE

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 7 - 10 triệu Chat

1. Tham gia kiểm tra chất lượng dịch vụ các dự án được thực hiện bởi các bộ phận khác. 2. Xây dựng qui trình, công đoạn làm việc cho từng mảng dịch vụ cung cấp. 3. Xây dựng qui trình, công đoạn làm việc cho từng công ty con trong group. 4. Đánh giá, kiểm tra vận hành hệ thống và điều chỉnh chương trình làm việc. 5. Tham gia soạn thảo & tập huấn chương trình đào tạo chuyên môn cho các công ty con trong group. 6. Tham gia các dư án phức hợp và các dự án lớn của group theo yêu cầu của giám đốc phòng.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAFOODS

Trưởng phòng, Chuyên viên kế toán kiểm toán nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAFOODS

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/09/2021 15 - 20 triệu Chat

Trưởng phòng kế toán kiểm toán nội bộ • Trực tiếp thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính, kiểm tra các nghiệp vụ kế toán, đối chiếu các quy trình, quy định • Kiểm tra, Kiểm toán liên quan đến tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty • Xây dựng và hoàn thiện quy trình, quy định của Công ty, thực hiện kiểm soát tài chính, nguồn lực Công ty • Đánh giá tính chính xác, hợp lý của Báo cáo Tài chính, báo cáo quản trị • Tổng hợp báo cáo các vấn đề ghi nhận sau đợt kiểm tra và đề xuất hướng xử lý và triển khai, giám sát việc thực hiện những để xuất • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác liên quan đến kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của lãnh đạo • Chi tiết sẽ trao đổi trong cuộc phỏng vấn

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/08/2021 15 - 20 triệu Chat

Kiểm soát tại kho: hàng tháng cùng Ban kiểm kê tiến hành kiểm kê kho, lập biên bản kiểm kê kho, tìm nguyên nhân sai lệch để lập biên bản phòng ban liên quan & đưa ra các giải pháp cải tiến. Kiểm soát chi phí bán hàng Kiểm soát các chi phí đề xuất, các thanh quyết toán, chi phí công tác theo quy định. Theo dõi, thu thập số liệu – tài liệu, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của công ty. Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các quy định của P. KT Theo dõi, thu thập số liệu – tài liệu, phân tích và kiểm tra tính chính xác của các báo cáo về hiệu quả đầu tư vốn Tham gia các cuộc kiểm toán, thanh kiểm tra của công ty Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu kiểm tra cho TGĐ khi có yêu cầu Lập kế hoạch kiềm soát và giám sát đột xuất các phòng ban, chi nhánh Đưa ra các nhận xét, đánh giá, kiến nghị, giải pháp cần thiết để ngăn ngừa những sai sót có thể xảy ra liên quan đến công việc phụ trách, khắc phục những điểm hạn chế Lưu trữ dữ liệu và bằng chứng kiểm soát theo quy định. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ban kiểm soát nội bộ/ TGĐ

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG CƯƠNG

Nhân viên Kế toán Nội bộ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG CƯƠNG

Quận Bình Thạnh, Hà Nội

Hạn nộp: 30/08/2021 7 - 10 triệu Chat

- Lập và lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn. - Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác. - Theo dõi các khoản phải thu, phải trả, tiền mặt theo quy định của Công ty, làm báo cáo gửi lãnh đạo cuối ngày. - Theo dõi các chương trình khuyến mãi, các chiến dịch thi đua doanh số nội bộ cũng như với đối tác. - Có ý kiến điều chỉnh, đề xuất, phân tích các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công nhằm đạt được hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp. - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty về công việc được phân công.

+ Xem thêm

Thiện Phú Sĩ Jsc

Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Thiện Phú Sĩ Jsc

Huyện Đức Hòa, Long An

Hạn nộp: 22/07/2021 Thỏa thuận Chat

1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ. 2. Soạn thảo, chỉnh sửa và ban hành lại các quy trình, quy chế, hướng dẫn, biểu mẫu chưa phù hợp. 3. Rà soát toàn bộ hệ thống các quy trình, quy định nội bộ của các phòng ban và giữa các phòng ban trong công ty, đảm bảo tính hợp lý, nhất quán và giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. 4. Phối hợp các phòng ban trong công tác xây dựng, triển khai áp dụng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng. 5. Kiểm soát việc tuân thủ quy trình, quy chế của các bộ phận, phòng ban trong Công ty và các Công ty con đảm bảo theo đúng quy định đã ban hành hoặc theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng.. 6. Rà soát, phát hiện lỗi vi phạm và nhận diện các rủi ro, thiếu sót, tồn tại hoặc bất cập có nguy cơ dẫn đến sự thiếu kiểm soát, tình trạng gian lận, thiệt hại, lãng phí… trong toàn bộ các hoạt động của các phòng ban trong công ty và các công ty con. 7. Đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý khắc phục lỗi vi phạm và phòng ngừa rủi ro. Đề xuất các hướng dẫn, giải pháp cho các phòng ban, bộ phận, công ty con trong công tác phòng ngừa, xử lý và khắc phục sai phạm hoặc rủi ro Triển khai các giải pháp, hướng dẫn đã được phê duyệt. 8. Xem xét, thẩm định, đề xuất ý kiến cho các hồ sơ, văn bản theo phân công trên cơ sở đánh giá việc tuân thủ. 9. Tham gia kiểm tra, đánh giá tính chính xác và hợp lý các báo cáo của các phòng ban, công ty con khi có yêu cầu. 10. Thực hiện việc điều tra, phân tích lỗi vi phạm của CNV và đưa ra đề xuất xử lý; tham gia xử lý các khiếu nại, khiếu kiện của CBNV và của khách hàng đối với công ty hoặc công ty con. 11. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc quản lý thông tin, dữ liệu của Công ty, đảm bảo tính bảo mật và an toàn. 12. Phối hợp và tham gia đánh giá năng lực khách hàng, NCC đảm bảo yếu tố an toàn trong giao dịch của công ty. 13. Tham gia các công tác kiểm kê, kiểm toán theo định kỳ được phân công. 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Check và duyệt các đơn hàng nhập mua, nhập trả lại - Rà xoát chi phí nhập hàng, thực hiện phân bổ thuế nhập khẩu và chi phí theo đơn hàng nhập. - Đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp chốt số liệu theo tháng - Theo dõi và hạch toán các khoản chiết khấu với khách hàng - Theo dõi, rà xoát các khoản chi phí của công ty theo khoản mục phí, báo cáo chi phí theo tháng. - Phối hợp với thủ kho cập nhật tình trạng hàng hóa trong kho - Thực hiện các phiếu xuất kho, nhập kho, xuất gia công, xuất - nhập hàng ký gửi… Báo cáo tình trạng hàng hóa trong kho. - Theo dõi, hạch toán biến động TSCĐ, CCDC, CP trả trước, tham gia kiểm kê các tài sản theo định kỳ. - Hỗ trợ kế toán công nợ gửi đối chiếu công nợ cho khách hàng. - Hỗ trợ kế toán thuế xuất hóa đơn cho khách hàng, lập bảng kê hóa đơn mua vào bán ra kê khai thuế . - Hỗ trợ kế toán tổng hợp hạch toán và đối chiếu thuế GTGT, thuế NK, hạch toán các phiếu kế toán phát sinh. - Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của TBP - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

+ Xem thêm

DONG DU INTERNATIONAL ACCOUNTING & LEGAL CONSULTING GROUP, A MEMBER OF ONESMP SINGAPORE

KIỂM TOÁN VIÊN CÔNG CHỨNG KẾ TOÁN VIÊN CÔNG CHỨNG, CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ LUẬT SU

DONG DU INTERNATIONAL ACCOUNTING & LEGAL CONSULTING GROUP, A MEMBER OF ONESMP SINGAPORE

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 Thỏa thuận Chat

1. Thực hiện chức năng của một giám đốc phòng dịch vụ kế toán, thuế, tư vấn pháp chế doanh nghiệp... 2. Tham gia hỗ trợ ban giám đốc triển khai và phát triển các mạng dịch vụ mới. 3. Hỗ trợ chuyên môn cho các phòng ban đang cung cấp dịch vụ chuyên môn cho khách hàng. 4. Mong muốn sử dụng ngoại ngữ trong quá trình làm việc.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẠNH TOÀN

Nhân viên kế toán kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẠNH TOÀN

Hải Phòng

Hạn nộp: 30/06/2021 10 - 15 triệu Chat

1. Kiểm tra, rà soát các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính; 2. Kiểm tra việc tuân thủ chấp hành các quy định của Pháp luật, các quy chế, quy trình, chính sách, nội quy,… Công ty; 3. Đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro; 4. Đánh giá các quy trình, quy định đã được ban hành; 5. Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống; 6. Đề xuất chính sách bảo vệ tài sản và quản lý rủi ro; 7. Đánh giá nguồn lực của Công ty để tránh lãng phí, thất thoát; 8. Đánh giá việc thực hiện so với mục tiêu, kế hoạch đặt ra; 9. Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát.

+ Xem thêm

công ty cổ phần tập đoàn ecopark

Chuyên viên Tài Chính

công ty cổ phần tập đoàn ecopark

Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Hạn nộp: 03/06/2021 Thỏa thuận Chat

- Tham gia chuẩn bị các phương án huy động vốn với ngân hàng. - Làm việc với cơ quan nhà nước về hoàn thiện các thủ tục, các báo cáo về IPO và sau niêm yết. - Quản lý, theo dõi và đánh giá cổ đông. - Nghiên cứu phân tích thị trường nhằm xây dựng mô hình định giá dự án, cổ phiếu và công ty. Tham mưu Ban điều hành trong quá trình thực hiện phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn. - Kết hợp ban kinh doanh xây dựng các chương trình bán hàng của các dự án và làm việc với ngân hàng. - Huy động vốn và thực hiện làm việc với ngân hàng để huy động vốn. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng tài chính/ Giám đốc Ban tài chính Kế toán.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype