Tìm kiếm nâng cao

Ngành nghề

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm Việc Làm kỹ sư qc

no image
Kỹ Sư QS, QC

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Bình Dương

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra các công việc kiểm soát chất lượng các công trường bao gồm: + Sắp xếp hồ sơ pháp lý cho hồ sơ công trình + Đo bóc, tính toán khối lượng và tổng hợp số liệu từ các tài liệu, bản vẽ, biên bản nghiệm thu để làm hồ sơ thanh quyết toán các hạng mục công trình với Chủ đầu tư. + Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án. + Thiết lập các biểu mẫu kiểm tra thử nghiệm chất lượng, các qui trình test kiểm tra thử nghiệm, các qui trình kiểm tra nghiệm thu các hệ thống MEP, thực hiện kiểm tra bản vẽ hoàn công, trình duyệt vật tư thiết bị, hồ sơ bàn giao hoàn thành công trình, qui trình thu hồi vật tư thiết bị từ công trình,..; + Thiết lập các kế hoạch kiểm tra trực tiếp các Công trình; - Đảm bảo chất lượng theo đúng Hợp đồng cho tất cả các dự án; - Kiểm soát hồ sơ QA/QC và báo cáo trực tiếp Ban Chỉ huy công trình hàng tuần. - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

no image
Kỹ sư xây dựng QA QC

Công Ty TNHH SX TM DV Nam Khải Phú

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh

• 1. Giám sát chất lượng công trình, quản lý hồ sơ bản vẽ, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, công tác thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu các hạng mục công trình (với thầu phụ, CĐT/tư vấn)… • 2. Trình duyệt mẫu vật tư, thiết bị cho bên tư vấn; xây dựng biểu mẫu, quy trình và thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu: thép, bê tông, cột, bản mã… • 3. Triển khai bản vẽ shopdrawing để gia công. Trong một số trường hợp phải diễn giải cho những shopdrawing đặc biệt. • 4. Theo dõi thời tiết công trường, báo cáo các vấn đề cần xử lý liên quan đến công việc QA/QC dưới công trường. • 5. Thực hiện báo cáo ngày/ tuần/ tháng, gửi cho CHT/ Giám đốc Dự án/Trưởng ban Dự án

xem thêm Xem thêm

no image
Kỹ Sư Công Trình Xây Dựng: QA QC

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Bình Dương

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra các công việc kiểm soát chất lượng các công trường bao gồm: • Thiết lập các biểu mẫu kiểm tra thử nghiệm chất lượng, các qui trình test kiểm tra thử nghiệm, các qui trình kiểm tra nghiệm thu các hệ thống MEP, thực hiện kiểm tra bản vẽ hoàn công, trình duyệt vật tư thiết bị, hồ sơ bàn giao hoàn thành công trình, qui trình thu hồi vật tư thiết bị từ công trình,..; • Thiết lập các kế hoạch kiểm tra trực tiếp các Công trình; - Đảm bảo chất lượng theo đúng Hợp đồng cho tất cả các dự án; - Kiểm soát hồ sơ QA/QC và báo cáo trực tiếp Ban Chỉ huy công trình hàng tuần. - Thực hiện tốt bản vẽ ShopDrawing. - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

no image
Kỹ sư xây dựng QS/ QA/ QC

Công Ty TNHH SX TM DV Nam Khải Phú

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh

1. Nắm vững các yêu cầu chất lượng của công trình - Kiểm tra các hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình như (Giấy phép xây dựng, Giấy phép phòng cháy chữa cháy,...). - Tập hợp các yêu cầu kỹ thuật từ bản vẽ thiết kế, hồ sơ thầu, hợp đồng kinh tế và các hồ sơ khác có liên quan đến chất lượng công trình. 2. Lập biện pháp quản lý chất lượng thi công - Tham gia soạn thảo biện pháp thi công, các hướng dẫn công việc, các danh mục kiểm tra. - Lập các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về chất lượng công trình. - Xây dựng các quy trình nhập vật tư, thiết bị thi công, các quy trình lấy mẫu, thí nghiệm, các quy trình thi công và các quy trình kiểm tra nghiệm thu. - Phối hợp với giám sát thi công xây dựng các biểu mẫu hồ sơ phục vụ cho công trình. - Lên kế hoạch trình duyệt mẫu vật tư trước khi sử dụng cho công trình. 3. Kiểm tra sự phù hợp của các thiết bị thi công và các cơ sở sản xuất - Kiểm tra các thiết bị và dụng cụ thi công trước khi đưa vào công trường. - Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình. - Kiểm tra phòng thí nghiệm trước khi mang mẫu đến thí nghiệm. - Kiểm tra các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trước khi cho xuất xưởng mang đến công trình. 4. Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư vào công trường - Thực hiện công tác trình, duyệt mẫu vật tư với Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát. - Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của sản phẩm có phù hợp theo yêu cầu. - Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm. - Kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị khi nhận vào công trình. - Phối hợp với Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát lấy mẫu vật tư thí nghiệm chất lượng trước khi đưa vào sử dụng. - Theo dõi tình hình sử dụng vật tư nguyên vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình. - Kiểm tra tình trạng thiết bị khi nhập – xuất tại công trường. 5. Kiểm soát quá trình thi công - Phải thường xuyên theo dõi, kiểm soát tiến độ công trường để lên kế hoạch cho hợp lý. - Thường xuyên kiểm soát ngoài công trường nhằm phát hiện, sửa chữa những lỗi sai và có những cải tiến phù hợp. - Phối hợp với giám sát thi công lập các báo cáo thi công không phù hợp và đề xuất hành động khắc phục – phòng ngừa. - Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh. - Phối hợp với giám sát thi công để cùng nhau kiểm tra, chỉnh sửa những lỗi sai và làm thủ tục nghiệm thu nội bộ trước khi tiến hành nghiệm thu chính thức với đơn vị Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư. - Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng. - Báo cáo chất lượng thi công cho Chỉ huy trưởng. 6. Giải quyết các ý kiến, khiếu nại của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về vấn đề chất lượng - Ghi nhận và tổ chức giải quyết các ý kiến, khiếu nại của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về vấn đề chất lượng thi công. - Thống kê và để xuất các hành động khắc phục – phòng ngừa, cải tiến trong công tác thi công.. 7. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan - Phối hợp với Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư giải quyết những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình. - Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình. - Cùng các giám sát thi công tiến hành nghiệm thu với Chủ đầu tư. - Phối hợp sửa chữa khi có sai sót chưa đạt yêu cầu theo sổ tay chất lượng đã lập. - Cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện. Chứng minh rằng các sản phẩm, dịch vụ, quá trình thi công phù hợp với các yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

no image
Kỹ sư QC xây dựng

Công ty Cổ phần Thiết kế & Xây dựng GIZA Việt Nam

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

- kiểm soát chất lượng công trình trên cơ sở yêu cầu chất lượng của CĐT theo hợp đồng, yêu cầu của Công ty và quy chuẩn pháp luật. - Phụ trách công tác hoàn công, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu cuối công trình, hồ sơ chất lượng của Dự án với mục tiêu hoàn chỉnh hồ sơ song hành cùng tiến độ thi công và đáp ứng được yêu cầu hồ sơ thanh, quyết toán. - Triến khai HTQL chất lượng, quản lý hệ thống bản vẽ, hồ sơ đảm bảo tính pháp lý và chủ động khi làm việc với TVGS, CĐT và các đối tác. - Phối hợp với các nhóm chức năng khác để kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng dự án. - Báo cáo, thống kê - Hoàn thành các mục tiêu chung của BCH công trường. - Xây dựng và kiêm soát chât lượng công trình trên cơ sở yêu cầu chất lượng của CĐT theo hợp đồng, yêu cẩu của công ty và qui chuẩn pháp luật.

xem thêm Xem thêm

no image
5 kỹ sư thủy sản, vị trí: QC, QA, KỸ THUẬT, SALE, BÁN HÀNG

công ty TNHH đồng nguyên xanh

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Long An

- 2 kỹ sư vị trí QC, QA làm việc tại công ty. - 2 kỹ sư thủy sản vị trí kỹ thuật kiêm sale, làm việc thị trường - 1 kỹ sư thủy sản bán hàng tại đại lý, làm việc tại Huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

xem thêm Xem thêm

no image
Kỹ sư xây dựng QS/ QA/ QC

Công ty CP TM TaDaKi

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Lập thuyết minh và bản vẽ, tiến độ biện pháp thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. - Kiêm soát chi phí, lập dự toán bóc tách khối lượng và ước tính chi phí của công trình và hạng mục công việc, hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán. - Thực hiện hồ sơ chất lượng, hoàn công hạng mục công trình, tiến độ công trình, hồ sơ phát sinh và hồ sơ hoàn công. - Lập dự toán chi tiết cho các dự án, công trình. - Xác định các chi phí đặc biệt để đưa vào báo giá - Xử lý được những tình huống phát sinh ngoài dự toán - Hiểu về pháp luật và những quy định liên quan để có các giải pháp phù hợp khi làm việc với nhà thầu cũng như các bên liên quan. - Cập nhật thường xuyên các thay đổi hệ số áp dụng, giá cả vật tư, định mức vật tư - Kiểm tra các hợp đồng xây dựng theo sự phân công của Quản lý Dự án, kiểm tra khối lượng và thanh toán của nhà thầu trước khi trình QLDA xem xét để được phê duyệt từ Ban quản lý. - Lập báo giá chính thức khách hàng. - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý

xem thêm Xem thêm

no image
KỸ SƯ QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦn XÂY DỰNG VIỆ VƯỢNG

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

1. Quản lý hồ sơ QS, QA/QC tại công trình. 2. Trương tác với QS, QA/QC của đối tác: Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Thầu phụ 3. Căn cứ vào tiến độ và chỉ đạo của Chủ quản, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên Bộ phận do mình quản lý để đạt được mục tiêu tốt nhất từ chất lượng cũng như tiến độ các hạng mục thi công tại công trình. 4. Phối hợp với thủ kho, đội thi công cùng giải quyết các nhu cầu về việc sử dụng vật tư, thi công tại Công trình và các vấn đề phát sinh được giới hạn trong phạm vi công việc do mình quản lý. 5. Tuân thủ lưu trữ theo hệ thống, sắp xếp gọn gang tài liệu hồ sơ, vật dụng, vpp do mình quản lý. 6. Truyền đạt yêu cầu của Chủ quản đến bộ phận QS, QC/QA các đội thi công liên quan và giải quyết vấn đề phản hồi từ đơn vị đó. 7. Và một số công việc khác mà cấp trên yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

no image
Kỹ Sư QA, QC Hệ Thống Cơ Điện

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng BSE

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Đảm bảo thực hiện đúng quy trình của công ty đối với việc triển khai, thi công các công trình. - Kiểm tra, phát hiện các sai sót trong quá trình triển khai, thi công dự án & đưa ra phương án xử lý... - Lưu hồ sơ và các chứng nhận năng lực theo quy trình và quy định - Tham gia Đánh giá nhà cung cấp, thầu phụ thực hiện các công việc tại của công ty - Làm báo cáo chất lượng ở công trình... - Tham gia giám sát thi công công trình khi được yêu cầu. - Lập các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về chất lượng công trình. - Các chi tiết khác sẽ trao đổi trong quá trình PV

xem thêm Xem thêm

no image
KỸ SƯ XÂY DỰNG- KỸ SƯ QS/QC

Công ty cổ phần tập đoàn Việt BT

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Làm việc tại Hà Nội - Khảo sát công trình , mặt bằng thi công - Khảo sát mặt bằng thi công - Phổ biến nội dung tiến độ thi công công trình và thống nhất tiến độ với nhà thầu phụ - Giám sát chất lượng và tiến độ thi công - Trực tiếp giải quyết các phát sinh ngoài công trình; báo cáo và xin chỉ đạo kịp thời trong trường hợp phát sinh đặc biệt. - Kiểm soát chi phí, vật tư, nhân công, máy móc thiết bị,...tại công trình theo dự toán được duyệt - Biết bóc tách khối lượng, quản lý hồ sơ QA - QC và QS

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Công ty:

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại