Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm nhân sự cấp cao

Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Tuấn Minh - HN

GẤP TRƯỞNG NHÓM TUYỂN DỤNG

Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Tuấn Minh - HN

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 04/12/2021 10 - 15 triệu Chat

- Quản lý và lập kế hoạch tuyển dụng cho nhóm tuyển dụng và tham gia vào quá trình tuyển dụng theo nhu cầu tuyển dụng của công ty - Triển khai các nghiệp vụ tuyển dụng: Lựa chọn kênh tuyển dụng phù hợp, chọn lọc hồ sơ ứng viên, phỏng vấn, sàng lọc những ứng viên tiềm năng. - Thực hiện các công việc tiếp nhận Nhân viên mới. - Đảm nhận bất cứ trách nhiệm họăc nhiệm vụ nào khác được giao từ ban lãnh đạo

+ Xem thêm

Công Ty Cp Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Nghệ Việt

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Công Ty Cp Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Nghệ Việt

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/11/2021 20 - 30 triệu Chat

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạch định nguồn nhân lực - Nghiên cứu, xây dựng các chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty. * Tuyển dụng - Đào tạo - Xây dựng chính sách, thủ tục tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực. - Xây dựng, áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút ứng viên có năng lực phù hợp với yêu cầu công tác tham gia ứng tuyển. - Cải tiến phương pháp, quy trình tuyển dụng và áp dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá chính xác ứng viên. - Xây dựng quy định, thủ tục về hướng dẫn hội nhập, chế độ đãi ngộ nhân viên mới tuyển. - Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển dụng lao động cho từng nhóm đối tượng. - Xây dựng định mức ngân sách dành cho công tác tuyển dụng. - Kiểm tra, đánh giá các nhu cầu tuyển dụng đột xuất của các đơn vị. * Đào tạo - Phối hợp với các đơn vị/ phòng ban nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo. - Xây dựng kế hoạch đào tạo và điều kiện vật chất (phòng huấn luyện, trang thiết bị, tài liệu, v.v.) phục vụ cho đào tạo và huấn luyện nội bộ. 2. Xây dựng cơ cấu tổ chức – quản lý - Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc các quy định chức năng – nhiệm vụ, trách nhiệm – quyền hạn, quan hệ phối hợp và chế độ thông tin - Hướng dẫn các đơn vị xây dựng bảng mô tả công việc cho các chức danh thuộc bộ máy hoạt động của đơn vị. 4. Đánh giá kết quả công tác và năng lực CBNV - Nghiên cứu xây dựng / hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả công việc của cá nhân, tập thể. - Tổ chức đánh giá kết quả công việc, đánh giá năng lực CBN. 5. Quản trị tiền lương, tiền thưởng, thu nhập - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Nghiên cứu đề xuất chính sách tiền thưởng, phụ cấp… cho CBNV phù hợp với cơ chế thị trường 6. Quan hệ lao động (hợp đồng lao động, khen thưởng kỷ luật, văn hóa ) - Soạn thảo các quy định, phương pháp lề lối làm việc, ứng xử tại nơi làm việc. - Kiểm tra việc thực hiện các quy định nhằm hình thành và duy trì các văn hóa - Tham mưu đề xuất BGĐ việc ký kết, gia hạn, chấm dứt hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động đối với CBNV. - Đề xuất và lập quyết định xử lý kỷ luật, trách nhiệm đối với CBNV vi phạm các quy định. - Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các thủ tục, quy định khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Atalian Global

Senior HR

Công Ty Tnhh Atalian Global

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 29/11/2021 10 - 15 triệu Chat

1. Employee Data and Systems  Establish and maintain HRM system  Support others users in the use of data & system  Process personnel data changes, new hires, status changes, dependants number, terminations, etc in the system 2. HR Staffing  Collects, organizes and maintains a variety of confidential employment related records, files,  Onboarding for new hires  Assures proper storage, organization and retrieval of information of HR records  Prepare documents in relation to employees ( promotion, demotion, documents for termination purpose, certificates etc.) ensuring high standard quality and timeliness criteria are always met.  Follow up probation evaluations/ contract renewal evaluations and prepare labor contract within the required timeframe  Prepare & provide staff list to related stakeholders when required  Get fingerprints for new hires; scan and file employees personal records  Manage payroll process , bonus calculation, Statutory Insurances, PIT, employee benefits as company policy.  Resolve employee queries regarding salary and benefit  Annual leave record  Maintain certificate Iso 9001 and 14001  Insurance/PIT  Administer employee SI, UI, HI insurance including preparing monthly & supporting documents to SI authority/issue & close SI book / submit a document of Sick leave, maternity leave, etc. for the process to claim SI benefit & payment for employee. Provide guidelines on Medical insurance and issue Insurance cards  Issue tax code and register employees dependants information on governments tax system 3. Office Admin management  Office management, pantry, stationary, office rental and other office essentials management  Vendors management.  PR/PO payment management  Health & Safety coordinator

+ Xem thêm

công ty cổ phần kombo

Trưởng phòng Nhân sự

công ty cổ phần kombo

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 01/12/2021 15 - 20 triệu Chat

- Hoạch định nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch phát triển của công ty theo từng giai đoạn. - Lập kế hoạch tổ chức và điều hành hoạt động của phòng hành chính nhân sự trong phạm vi quyền hạn được giao. - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo kế hoạch hoạt động của công ty. - Xây dựng quy trình đánh giá KPI và giúp công ty có những phương án đánh giá nhân sự hiệu quả. - Tổ chức giám sát thực hiện và giám sát thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của Ban Giám đốc. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty. Xây dựng hệ thống quy chế, quy trình, quy định của Công ty. Giám sát việc thực hiện và chấp hành các nội quy đó. - Tham mưu đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty, - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức – Hành chính – Nhân sự. - Xây dựng kế hoạch về công tác tuyển dụng, đào tạo, sa thải CBNV trong Công ty. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về tiền lương, khen thưởng và chế độ phúc lợi khác cho người lao động. - Đại diện cho Công ty xử lý các vấn đề liên quan đến khiếu nại của người lao động khi được BGĐ giao.

+ Xem thêm

Sieuthibepdientu

Chuyên Viên Pháp Lý - Siêu Thị Bếp Điện Từ

Sieuthibepdientu

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 10 - 15 triệu Chat

1.Pháp lý dự án • Thực hiện các thủ tục có liên quan đến thủ tục pháp lý dự án: Hồ sơ xin thỏa thuận, xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thỏa thuận ký quỹ, xin điều chỉnh quy hoạch, cấp phép quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, cấp phép xây dựng.... theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án. • Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án (báo cáo tiến độ dự án theo bảng timeline hàng tuần, hàng tháng cho Ban Giám Đốc công ty Siêu Thị Bếp Điện Từ ) • Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai dự án, để đảm bảo dự án đúng tiến độ; • Liên hệ làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác có liên quan theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về tính chính xác, đầy đủ, phù hợp theo quy định đối với các công việc theo nhiệm vụ được giao. Trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao từ Ban giám đốc. • Soạn thảo, hoặc chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các loại văn bản triển khai xin thực hiện dự án. • Kiểm soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ Pháp lý dự án. • Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ được chấp thuận, thực hiện các hạng mục công việc pháp lý cần thiết để hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành; • Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của cấp quản lý trực tiếp của BOD • Thực hiện và phát hành báo cáo thẩm tra liên quan đến pháp lý dự án. 2. Tham gia tố tụng và đại diện tố tụng • Thu nhập hồ sơ và phân công nhân sự phụ trách nghiên cứu hồ sơ và xây dựng phương án hành động; cử luật sư tham gia bảo vệ/đại diện theo ủy quyền đối với các tranh chấp có liên quan đến lĩnh vực pháp lý dự án của Công ty. 3. Cập nhật và phân tích các chính sách pháp luật • Cập nhật và phân tích các dự thảo/văn bản pháp luật mới ban hành có ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý dự án của Công ty. • Đề xuất phương pháp thực hiện hoặc cách thức giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp lý trong hoạt động của Công ty cho cấp quản lý và các Phòng ban Công ty. 4. Các công việc khác • Quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên trong phòng. • Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng lĩnh vực chuyên môn được phân công. • Báo cáo định kỳ và/hoặc đột xuất theo quy định và theo yêu cầu

+ Xem thêm

Tuyển Dụng Mass

HR MANAGER

Tuyển Dụng Mass

Quận 12, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/11/2021 20 - 30 triệu Chat

Thực hiện quản lí giám sát các công việc hành chánh và nhân sự tại nhà máy sản xuất - Quản lí kiểm tra theo dõi chấm công, tính lương cho toàn bộ nhà máy tại địa phương (>500 công nhân viên) - Đảm bảo việc thực hiện các chính sách về lương và phúc lợi, đảm bảo quy trình chính sách được thực hiện đúng và đầy đủ theo các tiêu chuẩn đã cam kết - Đảm bảo công tác hành chánh nhân sự vận hành theo đúng quy định - Các công việc khác được phân công bởi các cấp quản lí

+ Xem thêm

Sieuthibepdientu

Trưởng Phòng Pháp Lý Và Kiểm Soát Nội Bộ Siêu Thị Bếp Điện Từ

Sieuthibepdientu

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 20 - 30 triệu Chat

1. Tổ chức điều hành, quản lý các hoạt động của Phòng Pháp lý và Kiểm soát nội bộ; hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm, báo cáo trước Phó Tổng Giám đốc phụ trách về toàn bộ hoạt động của Phòng. 2. Kiểm soát, kiểm tra và chịu trách nhiệm tính hợp pháp của các hợp đồng kinh tế trước khi lãnh đạo công ty phê duyệt. 3. Tư vấn pháp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của công ty. 4. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, qui chế quản trị Công ty Siêu Thị Bếp Điện Từ . 5. Tham gia giải quyết tố tụng tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động. 6. Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ của công ty, xác định các lĩnh vực có nguy cơ cao, khuyến nghị, đề xuất những biện pháp. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị. 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và uỷ quyền của Ban Lãnh đạo Công ty Siêu Thị Bếp Điện Từ .

+ Xem thêm

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu

Trưởng Phòng Hành Chinh Nhân Sự

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạn nộp: 18/11/2021 20 - 30 triệu Chat

Quản lý và điều hành hoạt động của phòng Hành chính Nhân sự, chi tiết: - Tuyển dụng: Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng tháng, quý, năm; tham gia phỏng vấn; quản lý quy trình tiếp đón, hội nhập, thử việc của nhân viên mới... - Xây dựng và quản lý tất cả vấn đề liên quan đến quan hệ lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng các quy trình/quy chế Nhân sự; kết hợp cùng các trưởng bộ phận xây dựng KPI cho từng bộ phận; quản lý việc chấm công, tính lương, bảo hiểm, thuế, phúc lợi, hệ thống hợp đồng lao động, ý thức thực hiện nội quy... - Đào tạo: Cùng Ban Giám đốc và các Trưởng bộ phận xây dựng quy trình đào tạo cho các bộ phận; - Quản lý các hoạt động hành chính bao gồm: Hệ thống cơ sở vật chất, tổ chức sự kiện nội bộ... - Là đầu mối giải quyết các phát sinh khác liên quan đến người lao động; - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

công ty cổ phần sữa chuyên nghiệp việt nam..

Trưởng Ban Quản Trị Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực

công ty cổ phần sữa chuyên nghiệp việt nam..

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/08/2021 Thỏa thuận Chat

1. Công tác quản trị nguồn nhân lực: Tuyển dụng, đào tạo, chính sách Công tác Tuyển dụng - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.Xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm. - Lập kế hoạch tuyển dụng, định biên nhân sự, quản lý nhân viên Tìm kiếm nguồn ứng viên phù hợp - Tổ chức tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động của Công ty và theo định biên nhân sự được Tổng Giám Đốc duyệt. - Xây dựng và quản lý hệ thống chức danh, mô tả công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng. Công tác đào tạo - Lập kế hoạch đào tạo kỹ năng và các đào tạo khác cho nhân sự của công ty. - Đầu mối tổ chức, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBNV. - Quản lý việc Tổ chức đào tạo theo kế hoạch và ngân sách được phê duyệt - Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, tổ chức đánh giá. - Hoạch định nguồn nhân lực để có được nhân sự back up và kế thừa Công tác C&B - Đề xuất xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương, quỹ lương, quy trình tăng lương... cho nhân viên phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. - Đề xuất thang bảng lương hiệu quả cho từng thời kỳ. - Quản lý công tác bảo hiểm xã hội chính sách chế độ cho nhân viên - Quản lý công tác tính lương - Đề xuất các chính sách chế độ cho người lao động theo từng thời kỳ - Xây dựng, thực hiện chế độ lương, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ đãi ngộ nhân sự. - Thực hiện tính lương, thưởng và thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBNV theo đúng quy định của Nhà nước và Công ty 2. Công tác pháp chế: - Tổng hợp và quản lý kế hoạch lập quy Công ty. - Đầu mối và hỗ trợ các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc trong công tác rà soát, đánh giá, cải tiến, viết mới các văn bản lập quy. - Tham gia thẩm định tất cả các văn bản lập quy. - Phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc liên quan để kiểm tra, giám sát việc áp dụng các quy định của Công ty. - Xây dựng và quản lý hệ thống phân quyền, ủy quyền trong công tác quản trị, điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty. - Hướng dẫn áp dụng hệ thống phân quyền, ủy quyền cho các cá nhân/phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc liên quan. - Thực hiện các thủ tục về đăng k‎‎ý kinh doanh và các mảng khác liên quan. - Hệ thống hóa và lưu trữ các văn bản lập quy. - Lưu trữ có hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty. 3. Công tác hành chánh quản trị: - Quản l‎ý‎ và sử dụng khuôn dấu Công ty. - Tổ chức lưu trữ, bảo quản hồ sơ pháp lý, giấy tờ quan trọng theo quy định Công ty. - Tổ chức tiếp nhận, phát hành, lưu trữ văn thư. - Tổ chức thực hiện bảo hiểm xe ô tô, xe tải theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty. - Quản lý và theo dõi các hợp đồng dịch vụ liên quan đến công tác của phòng. - Quản lý chi phí hành chánh. - Tổ chức thực hiện công tác tổng đài và lễ tân của Văn phòng Công ty. - Tổ chức thực hiện đăng ký và đăng kiểm xe ôtô của Công ty. - Quản lý và điều phối đội ngũ tài xế của Công ty. - Đảm bảo công tác vệ sinh cho văn phòng Công ty.

+ Xem thêm

Aroma

TRƯỞNG NHÓM TUYỂN DỤNG

Aroma

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 01/10/2021 15 - 20 triệu Chat

“Nhân sự là tài sản hàng đầu của doanh nghiệp, và bộ phận tuyển dụng chính là điểm khởi đầu để quy hoạch, thu hút và phát triển tài sản đó.” - Cùng ban quản trị hoạch định định hướng tổng thể về nhân sự. - Lên kế hoạch cụ thể và triển khai công tác tuyển dụng: Đăng tuyển, tìm kiếm, khai thác hồ sơ ứng viên. - Tham gia phỏng vấn tuyển dụng, đánh giá ứng viên cũng như tương tác, trao đổi, đàm phán các vấn đề liên quan với ứng viên. - Tham gia xây dựng các hệ thống, quy trình, tiêu chuẩn trong việc tuyển dụng.

+ Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype