Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm phó phòng đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Phó trưởng phòng Đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 12/06/2021 Thỏa thuận Chat

Vị trí Phó trưởng phòng Đầu tư sẽ phụ trách quản lý, giám sát các công tác; Tham mưu cho Trưởng Phòng Đầu tư và Ban lãnh đạo Công ty; phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan, tổ chức công việc cùng các cán bộ trong Phòng Đầu tư các công việc sau: - Thu thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết, cơ hội hợp tác kinh doanh để đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty việc tham gia hợp tác liên doanh, phương án góp vốn cổ phần. - Chuẩn bị nội dung và tài liệu để Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp xúc, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước về hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thực hiện dự án; Phối hợp với các đối tác lập bản cam kết thỏa thuận liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh... - Thực hiện quản lý, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện tất cả các hồ sơ liên quan đến công tác tư vấn trong quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án theo các nội dung đã ký kết trong các hợp đồng tư vấn; - Thực hiện các thủ tục về đầu tư (xin đầu tư, giao đất, thuê đất và xin chuyển giao dự án…) - Thực hiện các thủ tục xin ưu đãi đầu tư; đầu mối tổ chức, thực hiện đấu thầu dự án mới; tổ chức, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác lựa chọn nhà thầu và hợp đồng tư vấn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện quản lý, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện tất cả các hồ sơ liên quan đến công tác tư vấn trong quá trình chuẩn bị đầu tư;.. - Đề xuất các cải tiến về quy trình làm việc của Phòng Đầu tư để Trưởng Phòng xem xét. - Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng phân công và kiểm tra thực hiện.

+ Xem thêm

chi nhánh công ty TNHH tm và sx quản trung

Phó Phòng Kế Hoạch - Đầu Tư

chi nhánh công ty TNHH tm và sx quản trung

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 23/08/2020 Trên 30 triệu Chat

- Thực hiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. - Phối hợp với phòng ban của Công ty và các đơn vị tư vấn để xin phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định thiết kế cơ sở -TMĐT, thẩm định thiết kế kỹ thuật -Tổng dự toán, bản vẽ thi công và xin cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nghiệm thu hoàn công công trình. - Thực hiện, bám sát, theo dõi, đôn đốc các nhân viên thụ lý hồ sơ tại các Bộ, Sở, ngành trong quá trình giải quyết công việc. - Nghiên cứu về các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư. - Soạn thảo hồ sơ, văn bản, báo cáo có liên quan trong quá trình làm việc. - Tạo lập, gìn giữ mối quan hệ rộng và tốt với cơ quan, Bộ, UBND tỉnh, Sở ban ngành địa phương.

+ Xem thêm

công ty cổ phần truyền thông hanel

Phó phòng đầu tư thương mại

công ty cổ phần truyền thông hanel

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 12/12/2019 15 - 20 triệu Chat

Mảng dịch vụ: - Tham gia tính toán hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh các hợp đồng; Lập phương án chi phí, phương án giá; Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng chính sách giá bán. - Theo dõi, hướng dẫn điều phối thực hiện các thủ tục thuê/ mua dịch vụ viễn thông trong nước và quốc tế phục vụ sản xuất kinh doanh (Đàm phán giá, lựa chọn đối tác ký kết hợp đồng, đối soát, thanh toán). - Theo dõi, hướng dẫn điều phối thực hiện công tác hỗ trợ kinh doanh (soạn thảo hợp đồng cung cấp, đối soát và xuất hóa đơn, phối hợp thu hồi công nợ). - Phối hợp với các phòng ban khác xây dựng và tổng hợp kế hoạch kinh doanh hàng năm. Mảng dự án: - Tham gia tính toán hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh các dự án của Công ty; Đánh giá, tham mưu về tính khả thi của dự án. Tham gia xây dựng phương án kinh doanh, đề án, dự án… - Tổ chức đàm phán các điều khoản hợp đồng các dự án của Công ty, tìm kiếm nhà thầu phụ và các thủ tục liên quan ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng. Điều phối, hướng dẫn hoặc trực tiếp tham gia đàm phán, thống nhất các vấn đề thương mại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. - Tổ chức soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo phục vụ công tác đối soát thanh toán đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ. - Tham gia lập hồ sơ dự thầu và các công việc liên quan. Mảng đầu tư: - Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm và các thủ tục liên quan. - Tổ chức đầu tư mua sắm, thanh quyết toán theo đúng kế hoạch, đúng quy định của Pháp luật và Công ty. Công việc chung: - Tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Công ty và Trưởng phòng trong tất cả các nhiệm vụ của phòng. - Hỗ trợ quản lý điều phối các hoạt động của phòng, phối hợp với các phòng ban chức năng trong công ty. - Soạn thảo các văn bản, báo cáo theo yêu cầu. - Đảm bảo thực hiện các công việc được phân công phù hợp với các quy định của pháp luật. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Cập nhật ngay các thông tin tuyển dụng vị trí việc làm phó phòng đầu tư mới nhất trong bài viết dưới đây để giúp ứng viên có thể chuẩn bị hành trang thật tốt, ứng tuyển thành công vào vị trí việc làm mình mong muốn nhé.

1. Đôi nét về vị trí việc làm phó phòng đầu tư

Phó phòng đầu tư là một trong những vị trí việc làm rất quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay. Đây là những người có trách nhiệm hỗ trợ cho trưởng phòng quản lý, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư tại doanh nghiệp theo chỉ thị từ cấp trên đưa xuống để đạt được mục tiêu của phòng đầu tư đã đặt ra.

Đôi nét về vị trí việc làm phó phòng đầu tư
Đôi nét về vị trí việc làm phó phòng đầu tư

Các vấn đề mà phó phòng đầu tư cần phải chịu trách nhiệm là khá nhiều như là các dự án đầu tư, đầu tư tài chính, đầu tư kế hoạch,… Vậy cụ thể nhiệm vụ dành cho các phó phòng đầu tư trong doanh nghiệp hiện nay là gì? Để giải đáp cho thắc mắc này, mời các bạn đến với thông tin trong phần 2 của bài viết nhé.

2. Cập nhật thông tin tuyển dụng vị trí phó phòng đầu tư

Có thể thấy, phó phòng đầu tư là một vị trí thuộc ban lãnh đạo trong doanh nghiệp, có quyền, nghĩa vụ quản lý, phát triển các hoạt động của cả một bộ phận, tập thể nhân viên của phòng đầu tư. Chính vì vậy, các yêu cầu về nhiệm vụ, năng lực cũng khá cao, khắt khe và cần phải tuyển chọn kỹ lưỡng. Cụ thể các thông tin liên quan đến vị trí việc làm phó phòng đầu tư mà ứng viên cần quan tâm, hết sức lưu ý như sau:

2.1. Nhiệm vụ của phó phòng đầu tư là gì?

Nhiệm vụ chung của phó phòng đầu tư

Nhiệm vụ của phó phòng đầu tư là gì
Nhiệm vụ của phó phòng đầu tư là gì?

- Phó phòng đầu tư là người sẽ tiếp nhận các hồ sơ, thu thập các thông tin có liên quan đến dự án, từ đó phân tích, xác định về các cơ hội đầu tư, lập các phương án đầu tư để trình lên Ban Lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Khi các dự án đầu tư đã được phê duyệt thì phó phòng đầu tư sẽ có nhiệm vụ là làm việc với các phòng ban liên quan để lập kế hoạch cụ thể, triển khai các dự án.

- Tham gia vào quá trình triển khai các nội dung cụ thể của phương án đầu tư đã được phê duyệt như là:

+ Đàm phán, làm việc với các khách hàng, đối tác theo sự phân công từ trưởng phòng để tiếp nhận các dự án đầu tư.

+ Thực hiện soạn thảo các hợp đồng có liên quan đến các dự án đầu tư đã được tiếp nhận.

+ Lập ra các phương án liên quan đến tài chính để cung cấp cho phòng quản lý vốn, thu xếp thực hiện các dự án.

- Phó phòng đầu tư là người sẽ thay mặt, hỗ trợ trưởng phòng định giá bất động sản, các khoản đầu tư góp vốn, mua cổ phần,… để thực hiện chào bán theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Theo định kỳ, phó phòng đầu tư sẽ cập nhật các thông tin về thị trường, các chính sách về pháp luật có liên quan để tham mưu cho Ban Lãnh đạo.

Nhiệm vụ liên quan đến mạng dịch vụ

Nhiệm vụ liên quan đến mạng dịch vụ
Nhiệm vụ liên quan đến mạng dịch vụ

Trong các hoạt động về đầu tư dịch vụ, phó phòng đầu tư sẽ phải đảm nhiệm một số đầu việc chính như sau:

- Tham gia vào việc tính toán hiệu quả đầu tư, kinh doanh các hợp đồng, lập ra phương án chi phí, phương án giá, tham mưu cho Ban Giám đốc để xây dựng nên chính sách giá bán.

- Thực hiện theo dõi, hướng dẫn điều phối các thủ tục về thuê, mua dịch vụ cần thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như là đàm phán về giá, lựa chọn các đối tác để ký kết hợp đồng, đối soát, thanh toán,…

- Theo dõi, hướng dẫn điều phối và thực hiện công tác hỗ trợ kinh doanh như soạn thảo hợp đồng cung cấp, đối soát, xuất hóa đơn hay phối hợp để thu hồi các công nợ.

- Phó phòng đầu tư sẽ phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng, tổng hợp các kế hoạch kinh doanh hàng năm cho doanh nghiệp.

Nhiệm vụ liên quan đến mảng dự án

- Phó phòng đầu tư sẽ là người tham gia để tính toán về hiệu quả đầu tư, kinh doanh cho các dự án của doanh nghiệp, đánh giá, tham mưu về sự khả thi của các dự án, tham gia xây dựng các phương án, dự án kinh doanh,…

Nhiệm vụ liên quan đến mảng dự án
Nhiệm vụ liên quan đến mảng dự án

- Thực hiện tổ chức đàm phán các điều khoản của hợp đồng cho các dự án của doanh nghiệp, tìm kiếm các nhà thầu phụ, làm các thủ tục để ký kết hợp đồng, thực hiện các hợp đồng, điều phối, hướng dẫn hoặc là tham gia đàm phán để thống nhất về các vấn đề phát sinh khi thực hiện dự án đầu tư.

- Tổ chức soạn thảo, hoàn thiện các hồ sơ, các báo cáo phục vụ cho công việc đối soát thanh toán theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Nhiệm vụ liên quan đến mảng đầu tư

- Phó phòng đầu tư sẽ thực hiện việc tổ chức xây dựng các kế hoạch đầu tư hàng năm cùng các thủ tục liên quan cho các dự án.

- Tổ chức về việc đầu tư mua sắm, thanh quyết toán các khoản theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu, chỉ thị từ Ban Lãnh đạo trong các trường hợp đột xuất, phát sinh.

2.2. Tiêu chí tuyển dụng vị trí phó phòng đầu tư

Đối với vị trí việc làm phó phòng đầu tư, để có thể ứng tuyển cũng như đủ điều kiện để đảm nhiệm thì các ứng viên sẽ cần đáp ứng được một số yêu cầu như sau:

- Yêu cầu tốt nghiệp từ bậc Đại học trở lên theo các chuyên ngành có liên quan đến quản trị kinh doanh, thương mại,…, ưu tiên các ứng viên có bằng nước ngoài hoặc Thạc sĩ, có ít nhất là 3 năm trong nghề ở vị trí tương đương.

Tiêu chí tuyển dụng vị trí phó phòng đầu tư
Tiêu chí tuyển dụng vị trí phó phòng đầu tư

- Phó phòng đầu tư cần sử dụng thành thạo tiếng Anh vì tính chất công việc cần thường xuyên làm việc, giao tiếp với khách hàng nước ngoài.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng tin học cơ bản, hiểu biết về sản phẩm, lĩnh vực công ty hoạt động.

- Đối với vị trí việc làm phó phòng đầu tư thì hầu hết các doanh nghiệp sẽ ưu tiên ứng viên có độ tuổi từ 25 – 35 tuổi, có kiến thức về tài chính, có khả năng phân tích dự án đầu tư, kinh nghiệm soạn thảo, làm hợp đồng,…, có kinh nghiệm làm việc với các đối tác nước ngoài, có kinh nghiệm triển khai dự án, tham gia đấu thầu và hiểu biết về đầu tư.

- Về các kỹ năng mềm thì yêu cầu ứng viên cần có khả năng tư duy logic, xử lý tình huống nhanh nhẹn, năng động, giao tiếp tốt, là người trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực lớn.

2.3. Mức lương dành cho vị trí phó phòng đầu tư là bao nhiêu?

Làm việc ở vị trí phó phòng đầu tư – một vị trí trong Ban Lãnh đạo doanh nghiệp thì chắc chắn mức lương mà bạn nhận được sẽ vô cùng hậu hĩnh. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực của mỗi người cũng như quy mô, sự phát triển của doanh nghiệp mà mức lương dành cho phó phòng đầu tư sẽ có sự khác nhau.

Mức lương dành cho vị trí phó phòng đầu tư là bao nhiêu
Mức lương dành cho vị trí phó phòng đầu tư là bao nhiêu?

Thông thường, với những ai có ít năm kinh nghiệm, làm việc trong công ty vừa và nhỏ thì mức lương cơ bản sẽ khoảng từ 18 – 25 triệu đồng/tháng. Còn những ai làm việc cho công ty lớn, năng lực tốt, nhất là các công ty nước ngoài thì mức lương có thể đạt đến con số 30 – 40 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, các phó phòng đầu tư cũng nhận được các khoản thưởng hoa hồng, thưởng dự án khá lớn, tổng thu nhập nhận được sẽ ở mức vô cùng ngưỡng mộ.

2.4. Một số quyền lợi khác mà phó phòng đầu tư nhận được

Ngoài ra thì các quyền lợi mà phó phòng đầu tư nhận được khi làm việc tại các doanh nghiệp cũng rất hấp dẫn như là:

- Môi trường làm việc năng động, thoải mái, tự do, thường xuyên được ra ngoài gặp gỡ các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, nghiên cứu thị trường,… và có cơ hội để tiếp xúc với các chuyên gia giỏi, hỏi hỏi kinh nghiệm, kiến thức hoàn thiện bản thân.

- Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực, phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc và cuộc sống.

Một số quyền lợi khác mà phó phòng đầu tư nhận được
Một số quyền lợi khác mà phó phòng đầu tư nhận được

- Có cơ hội được thăng tiến trong sự nghiệp nếu là người có năng lực và luôn cố gắng, nỗ lực trong quá trình làm việc.

- Làm việc ở vị trí phó phòng đầu tư, các bạn sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách phúc lợi dành cho người lao động theo quy định của nhà nước, hưởng các chế độ của công ty như là du lịch, party, thưởng lễ, Tết, tăng lương theo định kỳ,…

Hy vọng qua những thông tin tuyển dụng vị trí việc làm phó phòng đầu tư trên đây, các ứng viên đã nắm rõ được các yêu cầu, nhiệm vụ cũng như các vấn đề liên quan đến vị trí việc làm này. Từ đó có thể xác định và ứng tuyển vào vị trí phù hợp với mình nhất nhé.


Việc làm ngân hàng, chứng khoán, đầu tư

Lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đầu tư nói chung đang có điều kiện phát triển vô cùng mạnh mẽ cũng như nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao. Ứng viên quan tâm đến các mảng này có thể tham khảo các thông tin tuyển dụng dưới đây và nộp hồ sơ để ứng tuyển việc làm nhé.

Việc làm ngân hàng, chứng khoán, đầu tư

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype