Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm quản lý nhân sự

Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Lao Động Hà Phong Group

Quản lý Công Nhân Và Tuyển Dụng Tại Bắc Ninh

Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Lao Động Hà Phong Group

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Hạn nộp: 30/03/2022 10 - 15 triệu Chat

Công việc :  Theo dõi cập nhật tình hình công nhân đang làm việc trong nhà máy  Theo dõi thông tin kế hoạch vào người của nhà máy  Kết hợp với bộ phận nhân sự của nhà máy để hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn lao động  Kết hợp với kế toán chek giờ công công nhân đi làm trong tháng  Triển khai tuyển dụng và phát triển đội ngũ tuyển dụng bên ngoài  Soạn thảo văn bản giấy tờ khi có yêu cầu

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN  PGT HOLDINGS

HR MANAGER - Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 28/02/2022 Thỏa thuận Chat

1. HR TASK: 1.1. System building and administration: - Building a system of organizational structure, staffing standards, streamlined and effective. - Building a system of job description, working process - interaction from individual to each department, ensuring stable, smooth and continuous operation. - Develop a system of appropriate, fair and effective salary, welfare and remuneration policies. - Building company culture, creating internal cohesion and solidarity. - Planning personnel to serve the work and business strategy of the Company. - Improving regulations, policies, regulations and procedures. - Building and managing solutions to save administrative costs. 1.2. Recruitment and training: Manage, operate and control subordinate personnel for the following jobs: - Recruitment: Meeting the schedule and ensuring the quality of personnel in accordance with the current and future resource requirements of the Company. - Training & development: Develop training programs and plans (internal and external) that are appropriate and meet the needs of professional skills, skills, as well as develop the next management team. - Proposing outsourcing websites and newspapers to support effective human resource recruitment when the conditions of self-employment and the use of free recruitment networks are ineffective. 1.3. C&B: Managing, operating and controlling subordinate personnel for the following jobs: - Calculate salary, bonus, benefits, ... monthly for the entire Company. - Resolve questions and complaints about regimes, policies, etc. when they arise. 2. ADMINISTRATIVE WORKS: Manage, operate and control personnel below the following jobs: - Develop regulations on organization of administrative work, logistics, control budget/administrative expenses in the company. - Advise and propose to develop/establish other policies and regulations arising from actual work during operation. - Coordinate and participate in the construction of operating procedures and operations of departments and divisions. - Direct and guide the review, planning and implementation of repair items of facilities, equipment, tools, Review proposals for new purchases or repairs submitted by Administration staff or other departments. - Management of assets and equipment. - Work with state agencies related to administrative procedures (if any). - Management of archival work. - Manage and store company records, equipment records, vehicle records. 3. OTHER WORKS - Other tasks performed at the request of the General Director. _____________________________________________________________________________________ 1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ 1.1. Xây dựng và quản trị hệ thống: - Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy, định biên – tiêu chuẩn nhân sự, tinh gọn và hiệu quả. - Xây dựng hệ thống mô tả công việc, quy trình làm việc – tương tác từ cá nhân đến từng phòng ban, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt và liên tục. - Xây dựng hệ thống chính sách lương bổng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ phù hợp, công bằng và hiệu quả. - Xây dựng văn hóa Công ty, tạo sự gắn kết và đoàn kết nội bộ. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho công việc và chiến lược kinh doanh của Công ty. - Xây dựng quy định, chính sách, quy chế, quy trình. - Xây dựng và quản trị giải pháp về tiết kiệm chi phí hành chính. 1.2. Tuyển dụng và đào tạo: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tuyển dụng: Đáp ứng đúng tiến độ và đảm bảo về chất lượng nhân sự theo đúng các yêu cầu về nguồn lực trong hiện tại & tương lai của Công ty. - Đào tạo & phát triển: Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo (nội bộ và bên ngoài) phù hợp và đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như phát triển đội ngũ quản lý kế cận. - Đề xuất các thuê ngoài các trang mạng, báo chí hỗ trợ công việc tuyển dụng nhân sự hiệu quả khi điều kiện tuyển dụng tự thân và sử dụng mạng tuyển dụng miễn phí không hiệu quả. 1.3. C&B: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tính lương, thưởng, phúc lợi,.. hàng tháng cho toàn bộ Công ty. - Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về chế độ, chính sách,.. khi có phát sinh. 2. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH: - Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự bên dưới các công việc sau: - Xây dựng các quy chế tổ chức công tác hành chính, hậu cần, kiểm soát ngân sách/chi phí hành chính trong công ty. - Tham mưu, đề xuất xây dựng/thiết lập các chính sách, quy chế khác phát sinh từ thực tế công việc trong quá trình vận hành. - Phối hợp tham gia xây dựng quy trình vận hành, tác nghiệp của các phòng ban, bộ phận. - Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, lập kế hoạch triển khai các hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ. Xem xét các đề xuất mua sắm mới, sửa chữa do nhân viên Hành chính hoặc các bộ phận khác gửi lên. - Quản lý tài sản, trang thiết bị. - Làm việc với những cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục hành chính (nếu có). - Quản lý công tác văn thư lưu trữ. - Quản lý và lưu trữ hồ sơ công ty, hồ sơ thiết bị, hồ sơ phương tiện. 3. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC - Các công việc khác thực hiện theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

+ Xem thêm

Nhon My Co., Ltd

[HCM] THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ ONLINE

Nhon My Co., Ltd

Quận 11, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 28/01/2022 Thỏa thuận Chat

Đăng tin tuyển dụng lên các trang web, group tuyển dụng Lưu trữ, lọc CV, gọi điện hẹn phỏng vấn ứng viên, gửi email mời phỏng vấn. Duy trì và phát triển các tài khoản mạng xã hội. Phỏng vấn ứng viên, gửi email thông báo kết quả phỏng vấn. Tiếp nhận các bạn Thực tập sinh mới, phổ biến những nội dung và quy tắc của công ty. Làm việc với các kênh như Youtube, Tiktok, Facebook,…

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC

Trưởng phòng HCNS

CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC

Quận Long Biên, Hà Nội

Hạn nộp: 28/02/2022 15 - 20 triệu Chat

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Trực tiếp thực hiện tuyển dụng các vị trí cấp quản lý trở. - Tư vấn chiến lược nhân sự cho BGĐ: Tuyển -dùng -giữ- phát triển nhân lực. - Xây dựng thương hiệu MĐG. 2. Đào tạo - Phối hợp các phòng ban xác định nhu cầu đào tạo. - Lên kế hoạch đào tạo ( Nội bộ, thuê ngoài). - Kiểm soát và báo cáo chi phí đào tạo. - Báo cáo các hiệu quả sau đào tạo. - Xây dựng văn hóa học tập. 3. Xây dựng định biên nhân sự. Kiểm soát định biên. 4. Quản lý hiệu suất và khen thưởng hàng tháng, năm. 5. Xây dựng/ chỉnh sửa quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động phù hợp thị trường. 6. Xây dựng,bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong công ty. 7. Quản lý chi phí nhân công, tiền lương, BHXH, quỹ lương hàng tháng. 8. Quyết toán thuế TNCN hàng năm. 9. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính ( Quản lý bếp ăn, vệ sinh 5s, tạp vụ, bảo vệ, các hoạt động phong trào, ...) theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 11. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn vệ sinh lao động và PCCC, môi trường. 12. Báo cáo cơ quan nhà nước các vấn đề về lao động, tai nạn lao động, ATVSLD định kỳ trong năm. 13. Giải quyết các khiếu nại và vi phạm về lao động; HDLD; Thôi việc, ... 14 Quản lý và báo cáo các chi phí Hành chính. . 15. Duy trì và phát triển văn hóa Doanh nghiệp 16. Xây dựng lộ trình thăng tiến nghề nghiệp cho CBNV. 17. Quản lý, đào tạo nhân viên cấp dưới. 18. CÁc công việc khác theo BGD giao.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Kayrus Media

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty Tnhh Kayrus Media

Quận 12, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 28/02/2022 7 - 10 triệu Chat

a. Công việc Hành chính: - Tổ chức lưu trữ, quản lý toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan. - Quản lý, theo dõi, mua sắm các trang thiết bị Văn Phòng, theo dõi và liên hệ bảo trì, sửa chữa các thiết bị, trang trí, văn phòng. - Tổ chức quản lý văn phòng sạch sẽ, gọn gàng. b. Công việc Nhân sự: - Xác định nhu cầu nhân sự hiện nay và đưa ra dự báo, hỗ trợ duy trì và phát triển nguồn nhân lực. - Thực hiện chấm công - Xây dựng chiến lược thu hút ứng viên và các kế hoạch tuyển dụng. - Lên kế hoạch và tiến hành tuyển dụng, sàng lọc ứng viên (lọc CV, phỏng vấn,…) chăm sóc trải nghiệm ứng viên. - Hỗ trợ thực hiện công tác nội bộ, gắn kết các thành viên và tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên. - Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới. - Tham gia xây dựng hệ thống vận hành nội bộ. Đề xuất, tham mưu với ban Giám đốc về công tác xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc và triển khai thực hiện các chế độ cho người lao động. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

+ Xem thêm

Medici Hải Phòng

Chuyên viên đào tạo, tuyển dụng, phát triển nhân sự.

Medici Hải Phòng

Quận Hải An, Hải Phòng

Hạn nộp: 28/02/2022 10 - 15 triệu Chat

– Lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, tổ chức các chương trình đào tạo. – Trực tiếp đào tạo một số kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, đào tạo đội nhóm. – Đánh giá hiệu quả chất lượng đào tạo. – Phối hợp cùng các nhân sự khác để phát triển xây dựng tài liệu đào tạo; cập nhật chương trình đào tạo. – Báo cáo định kỳ các hoạt động đào tạo, đề xuất cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của công ty – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo công ty.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP TRÍ VIỆT..

Trưởng phòng Hành chánh Nhân sự nhà máy

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP TRÍ VIỆT..

Quận 8, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19/11/2021 15 - 20 triệu Chat

- Quản lý chấm công, tính lương, giải quyết chế độ chính sách cho toàn bộ công nhân nhà máy - Đảm bảo duy trì lao động theo định biên - Cập nhật thông tin nhân viên công ty, theo dõi ký kết HĐLĐ - Đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quy định và hiểu rõ chế độ, văn hóa công ty. - Đảm bảo các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ, tránh chồng chéo, đổ lỗi. - Đảm bảo các cá nhân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đạt hiệu quả trong công việc Giám sát công tác văn thư, lưu trữ, cung cấp dịch vụ văn phòng Phát triển mối quan hệ tốt với Cơ quan Quản lý Nhà nước.

+ Xem thêm

Công ty TNHH Việt Nam  Mỹ

Quản lý nhân sự

Công ty TNHH Việt Nam Mỹ

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 30/12/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tổ chức tuyển dụng nhân sự toàn công ty theo quy trình tuyển dụng tại công ty. - Thực hiện các công tác liên quan đến đào tạo nhân viên tại công ty theo quy trình đào tạo. - Theo dõi đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên theo yêu cầu của Công ty. - Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch, quy hoạch nhân sự, phân tích công việc, phân tích nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo và quản lý nhân viên trong phòng. - Đảm bảo hiệu quả của công việc ở mức độ cao nhất. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH MANHOMES

Chuyên viên Nhân sự

CÔNG TY TNHH MANHOMES

Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Hạn nộp: 10/01/2022 5 - 7 triệu Chat

- Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự, phỏng vấn sơ khảo, tuyển chọn nhân sự, sắp xếp lịch phỏng vấn chính thức; - Lập kế hoạch đào tạo, thực hiện đánh giá nhân sự sau khi đào tạo; - Đánh giá năng lực nhân viên trong các phòng ban, đề xuất đào tạo nâng cao năng lực nhân viên cũ; - Thực thi chính sách, chế độ đãi ngộ, thưởng phạt trong quy chế doanh nghiệp sau khi có quyết định; - Kiểm soát tỷ lệ nghỉ việc, tỷ lệ tuyển dụng thành công; - Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề về nhân sự trong doanh nghiệp (thiếu nhân sự, nhân sự thiếu năng lực, kiến thức hay thái độ làm việc).

+ Xem thêm

Công Ty Cp Đầu Tư Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự

Công Ty Cp Đầu Tư Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 30/01/2022 20 - 30 triệu Chat

Tham mưu Giám đốc Công ty kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế quản lý của Công ty: Đề xuất phương án cải tiến, kiện toàn cơ cấu tổ chức và các phòng ban, đơn vị trong Công ty. Ban hành hệ thống các quy chế, quy trình, quy định quản lý, chức năng nhiệm vụ, nội quy lao động, quy trình làm việc theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty Chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác quản trị nhân sự tại Công ty: Tổ chức lập kế hoạch và tiến hành tuyển dụng đào tạo cho cán bộ, công nhân viên của Công ty và các bộ phận. Thực hiện các thủ tục liên quan đến bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác, giải quyết chế độ nghỉ việc cho Người lao động. Tổ chức đánh giá năng lực cán bộ, nhân viên, hoạt động liên quan đến phát động thi đua, khen thưởng người lao động Chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác quản trị hành chính của Công ty: Kiểm tra giám sát soạn thảo, lưu trữ, bảo quản, sử dụng các tài liệu, hồ sơ,quản lý và giám sát sử dụng con dấu của Công ty. Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác tại các đơn vị trong Công ty, quản trị trang thiết bị văn phòng của Công ty. Quản lý và điều hành xe công ty (xe nằm ngoài quản lý của các bộ phận phòng ban khác). Kiểm soát các hoạt động bảo vệ, nấu ăn, vệ sinh – phục vụ tại Công ty. Chỉ đạo và tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, tiêu chí 5S liên quan đến bộ phận: Tổ chức các sự kiện trong nội bộ Công ty. Thay mặt, hỗ trợ Giám đốc Công ty giao dịch với chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng liên quan trong môi trường kho vận, điều vận, logistics,.. Quản lý và điều hành nhân viên trong phòng về lĩnh vực sản xuất và logistic. Điều hành bộ phận chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho các kỳ thanh kiểm tra liên quan đến công tác hành chính nhân sự: BHXH, pháp luật LĐ,... Tổ chức thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT và giải quyết các chế độ liên quan cho NLĐ Công ty. Đại diện Công ty làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến bảo hiểm. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype