Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm quản lý nhân sự

Công ty TNHH Việt Nam  Mỹ

Quản lý nhân sự

Công ty TNHH Việt Nam Mỹ

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 30/10/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tổ chức tuyển dụng nhân sự toàn công ty theo quy trình tuyển dụng tại công ty. - Thực hiện các công tác liên quan đến đào tạo nhân viên tại công ty theo quy trình đào tạo. - Theo dõi đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên theo yêu cầu của Công ty. - Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch, quy hoạch nhân sự, phân tích công việc, phân tích nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo và quản lý nhân viên trong phòng. - Đảm bảo hiệu quả của công việc ở mức độ cao nhất. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

+ Xem thêm

công ty cổ phần máy tính biên hòa

Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Quản Lý Nhân Sự (10-12tr)

công ty cổ phần máy tính biên hòa

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hạn nộp: 31/10/2021 7 - 10 triệu Chat

+ Lập BCTC, Báo cáo quản trị, Báo cáo thống kê + Định kỳ lập và kê khai thuế tháng/ quý cho Công ty mẹ và chi nhánh - quyết toán thuế TNDN, TNCN, làm BCTC hợp nhất.. + Hạch toán thu chi, thu nhập, chi phí, khấu hao, thuế, lương + Kiểm tra, rà soát số liệu của Công ty. + Kiểm tra giá vốn- giá bán cty mẹ và chi nhánh + Theo dõi - xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh. + Update các thông tư nghị định mới về luật thuế/ luật lao động/ BHXH + Theo dõi kho, CCDC, TSCĐ... +Kiểm kê hàng hóa, ccdc, tsnb tại CTy mẹ và các chi nhánh theo lịch định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng. +Lập các báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT cho cơ quan thống kê ban ngành + Quản lý nhân sự: tuyển dụng, làm HĐLĐ, tính lương, đăng ký mst, GTGC, kiểm tra lịch làm việc của khối shop, khối kho, xử lý các sự vụ liên quan đến nhân sự. xây dựng về chế độ tiền lương, nội quy lao động, các quy chế làm việc và quy trình, quy chế trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với nhân viên. + Bảo hiểm: Làm các thủ tục cáo báo BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng với cơ quan bảo hiểm - Lập tờ khai cấp sổ bảo hiểm cho NLĐ - Theo dõi việc giải quyết chính sách - chế độ cho NLĐ: Thôi việc, Thai sản, đau ốm, chế độ dưỡng sức, tăng/ giảm LĐ - Chốt sổ và trả sổ cho người lao động nghỉ việc. + Làm việc trực tiếp với CQ thuế và các cơ quan ban ngành + Nhận việc làm ngay + Công việc trao đổi cụ thể hơn khi Phỏng vấn. Lương từ 10-12tr

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN  PGT HOLDINGS

HR MANAGER - Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/10/2021 20 - 30 triệu Chat

1. HR TASK: 1.1. System building and administration: - Building a system of organizational structure, staffing standards, streamlined and effective. - Building a system of job description, working process - interaction from individual to each department, ensuring stable, smooth and continuous operation. - Develop a system of appropriate, fair and effective salary, welfare and remuneration policies. - Building company culture, creating internal cohesion and solidarity. - Planning personnel to serve the work and business strategy of the Company. - Improving regulations, policies, regulations and procedures. - Building and managing solutions to save administrative costs. 1.2. Recruitment and training: Manage, operate and control subordinate personnel for the following jobs: - Recruitment: Meeting the schedule and ensuring the quality of personnel in accordance with the current and future resource requirements of the Company. - Training & development: Develop training programs and plans (internal and external) that are appropriate and meet the needs of professional skills, skills, as well as develop the next management team. - Proposing outsourcing websites and newspapers to support effective human resource recruitment when the conditions of self-employment and the use of free recruitment networks are ineffective. 1.3. C&B: Managing, operating and controlling subordinate personnel for the following jobs: - Calculate salary, bonus, benefits, ... monthly for the entire Company. - Resolve questions and complaints about regimes, policies, etc. when they arise. 2. ADMINISTRATIVE WORKS: Manage, operate and control personnel below the following jobs: - Develop regulations on organization of administrative work, logistics, control budget/administrative expenses in the company. - Advise and propose to develop/establish other policies and regulations arising from actual work during operation. - Coordinate and participate in the construction of operating procedures and operations of departments and divisions. - Direct and guide the review, planning and implementation of repair items of facilities, equipment, tools, Review proposals for new purchases or repairs submitted by Administration staff or other departments. - Management of assets and equipment. - Work with state agencies related to administrative procedures (if any). - Management of archival work. - Manage and store company records, equipment records, vehicle records. 3. OTHER WORKS - Other tasks performed at the request of the General Director. _____________________________________________________________________________________ 1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ 1.1. Xây dựng và quản trị hệ thống: - Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy, định biên – tiêu chuẩn nhân sự, tinh gọn và hiệu quả. - Xây dựng hệ thống mô tả công việc, quy trình làm việc – tương tác từ cá nhân đến từng phòng ban, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt và liên tục. - Xây dựng hệ thống chính sách lương bổng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ phù hợp, công bằng và hiệu quả. - Xây dựng văn hóa Công ty, tạo sự gắn kết và đoàn kết nội bộ. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho công việc và chiến lược kinh doanh của Công ty. - Xây dựng quy định, chính sách, quy chế, quy trình. - Xây dựng và quản trị giải pháp về tiết kiệm chi phí hành chính. 1.2. Tuyển dụng và đào tạo: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tuyển dụng: Đáp ứng đúng tiến độ và đảm bảo về chất lượng nhân sự theo đúng các yêu cầu về nguồn lực trong hiện tại & tương lai của Công ty. - Đào tạo & phát triển: Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo (nội bộ và bên ngoài) phù hợp và đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như phát triển đội ngũ quản lý kế cận. - Đề xuất các thuê ngoài các trang mạng, báo chí hỗ trợ công việc tuyển dụng nhân sự hiệu quả khi điều kiện tuyển dụng tự thân và sử dụng mạng tuyển dụng miễn phí không hiệu quả. 1.3. C&B: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tính lương, thưởng, phúc lợi,.. hàng tháng cho toàn bộ Công ty. - Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về chế độ, chính sách,.. khi có phát sinh. 2. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH: - Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự bên dưới các công việc sau: - Xây dựng các quy chế tổ chức công tác hành chính, hậu cần, kiểm soát ngân sách/chi phí hành chính trong công ty. - Tham mưu, đề xuất xây dựng/thiết lập các chính sách, quy chế khác phát sinh từ thực tế công việc trong quá trình vận hành. - Phối hợp tham gia xây dựng quy trình vận hành, tác nghiệp của các phòng ban, bộ phận. - Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, lập kế hoạch triển khai các hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ. Xem xét các đề xuất mua sắm mới, sửa chữa do nhân viên Hành chính hoặc các bộ phận khác gửi lên. - Quản lý tài sản, trang thiết bị. - Làm việc với những cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục hành chính (nếu có). - Quản lý công tác văn thư lưu trữ. - Quản lý và lưu trữ hồ sơ công ty, hồ sơ thiết bị, hồ sơ phương tiện. 3. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC - Các công việc khác thực hiện theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

+ Xem thêm

KHÁCH SẠN HYATT REGENCY WEST HANOI

Assistant Human Resources Manager Trợ lý Quản lý Nhân sự

KHÁCH SẠN HYATT REGENCY WEST HANOI

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/10/2021 Thỏa thuận Chat

Hành chính • Hỗ trợ cho Giám đốc Nhân sự các công việc hành chính và đảm bảo thực hiện đúng chính sách, tiêu chuẩn và quy trình của Khách sạn khi áp dụng. • Nhận và chuyển phát thư đến. • Lưu trữ tệp thông tin tương ứng phù hợp để được giải đáp bởi Giám đốc Nhân sự. • Soạn thảo văn bản, lưu trữ, bảo mật thông tin và các vấn đề riêng tư, bí mật liên quan đến bộ phận. • Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu một cách khoa học và hiệu quả, cho cả sổ sách giấy tờ và tài liệu hồ sơ mềm, nhằm tìm kiếm dễ dàng khi cần thiết. • Đảm bảo các hồ sơ giấy tờ phải luôn được cập nhật. • Chuẩn bị các tài liệu liên quan cho tất cả các cuộc họp mà Giám đốc Nhân sự tham dự như: Họp hằng ngày, Họp Ban Quản lý cấp cao, Họp phòng Nhân sự và các cuộc họp đột xuất khác. • Trả lời điện thoại và cung cấp thông tin cho người gọi đến hoặc chuyển cuộc gọi cho người thích hợp, thực hiện các cuộc gọi đi. • Biên soạn các loại báo cáo thống kê. • Sao và in các chứng từ. • Chuẩn bị công văn đi. • Đánh văn bản, kiểm tra chính tả, ghi biên bản, soạn thư, sắp xếp và lưu trữ văn bản tương ứng • Tham dự và chuẩn bị biên bản cho các cuộc họp bộ phận. • Giám sát và duy trì sự tươm tất và gọn gàng của khu Văn phòng Nhân sự. • Xử lý các vấn đề liên quan đến lương thưởng và phúc lợi cho các bộ phận. • Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự trong việc quản lý hệ thống people soft và các cơ sở dữ liệu tuyển dụng trên các trang mạng. • Thỉnh thoảng đề xuất yêu cầu xây dựng khái niệm quản lý nguồn nhân lực.

+ Xem thêm

vieclam24gio

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

vieclam24gio

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 14/11/2021 10 - 15 triệu Chat

CÔNG TY TNHH BABEENI VN ĐC: Số 66 Việt Hưng, P.Việt Hưng, Long Biên, HN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH: 01 Ngành nghề: Sản xuất may mặc hàng trẻ em xuất khẩu Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định I Địa điểm làm việc: Xã Dân Chủ - Tứ Kỳ - Hải Dương Số năm KN: 3 năm I YC bằng cấp: Đại học trở lên Chuyên ngành: Quản trị nhân sự/ Hành chính/Luật MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản lý thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng của Công ty. -Tổ chức, giám sát thực hiện công tác tuyển dụng; -Hoạch định, xây dựng hệ thống mạng lưới nhân sự trong ngành, phát triển nguồn lực nội bộ tiềm năng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng; -Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan đến tuyển dụng; -Xây dựng và hoàn thiện hệ thống bảng mô tả công việc cho tất cả các vị trí công việc của từng nhân viên -Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan đến đào tạo; -Giám sát việc thực hiện các thủ tục tiếp nhận, ký kết, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên -Giám sát công tác quản lý và cập nhật hồ sơ của nhân viên, quá trình công tác của nhân viên trong toàn Công ty -Điều động, bố trí, bổ nhiệm nhân sự theo yêu cầu SX KD của Công ty -Phối hợp với Ban Lãnh Đạo xây dựng và thực hiện lộ trình lương thưởng cho nhân viên trong toàn Công ty. -Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho NV toàn Công ty. -Xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá nv định kỳ hàng tháng, quý nhằm đánh giá nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. -Xây dựng, đề xuất thay đổi các chính sách, chế độ, phúc lợi cho nhân viên trong Công ty theo quy định của BLLĐ và PL hiện hành. -Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho SXKD và chiến lược phát triển của Công ty -Lên kế hoạch, tổ chức các phong trào, hoạt động văn hóa, thể thao cho CBCNV nhằm tạo MT làm việc năng động, tăng cường tinh thần đoàn kết

+ Xem thêm

Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường

Trưởng phòng nhân sự

Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường

Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 15 - 20 triệu Chat

I/ Mục đích công việc Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty. II/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. 2. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. 3. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. 4. Lập ngân sách nhân sự. 5. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. 6. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. 7. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 8. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. 9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. 10. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. 11. Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. 12. Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự. 13. Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. 14. Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty. 15. Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. 16. Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty. 17. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dich vụ SHC Việt Nam.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dich vụ SHC Việt Nam.

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/10/2021 20 - 30 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý bộ phận hành chính nhân sự đảm bảo thực hiện tốt các chức năng của phòng ban bao gồm tuyển dụng, chấm công tính lương, đào tạo và phát triển đội ngũ. - Tham gia kiểm soát các chi phí nhân sự, lập các báo cáo liên quan. Đề xuất các điều chỉnh cần thiết. - Lên các kế hoạch đánh giá và phát triển đội ngũ nhằm đáp ứng cho nhu cầu tương lai. - Thực hiện các chính sách phúc lợi cho nhân viên. - Lên kế hoạch cho các hoạt động đoàn thể, xây dựng đội ngũ. - Dự trù, quản lý ngân sách hàng năm liên quan tới hành chính nhân sự. - Xây dựng các chính sách về con người đảm bảo hài hòa các yếu tố. - Quản trị văn phòng. - Xây dựng văn hóa làm việc toàn chi nhánh đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Dược Phẩm Sato

Trưởng phòng Nhân sự Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Dược Phẩm Sato

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 30/10/2021 10 - 15 triệu Chat

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng. 2. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ ; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan. 3. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. 4. Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Hành chánh-Nhân sự-Kế toán. 5. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương

Nhân viên nhân sự

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương

Hải Dương

Hạn nộp: 30/10/2021 10 - 15 triệu Chat

- Đầu mối tiếp nhận nhu cầu nhân sự từ các bộ phận được phân công, đưa ra giải pháp tuyển dụng phù hợp - Phối hợp với bộ phận tiến hành phân tích công việc để phục vụ mục tiêu tuyển dụng - Trực tiếp thực hiện việc thu hút hồ sơ ứng viên qua các kênh tuyển dụng - Phối hợp với bộ phận được giao thực hiện công tác sử dụng, quản lý nhân lực một cách trật tự, hiệu quả - Xây dựng quy định về việc đánh giá thực hiện công việc. Tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo - Hàng tuần, phối hợp với các phòng ban thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát công tác thực hiện nội quy, quy định đã ban hành - Theo dõi, đề xuất các chế độ phúc lợi cho người lao động

+ Xem thêm

Công ty cathaylife - Việt Nam

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Công ty cathaylife - Việt Nam

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạn nộp: 15/10/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp và khoá huấn luyện theo yêu cầu của Công ty ( Giao tiếp, thuyết trình, quản lý,... cầm tay chỉ việc, hỗ trợ nhiệt tình) 2. Chăm sóc khách hàng và các dịch vụ hậu mãi 3. Xây dựng, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh. 4. Hoàn thành chỉ tiêu và các công việc cấp trên đề ra

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype