Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm safety engineer

CÔNG TY TNHH KOMIPO VÂN PHONG POWER SERVICE

SAFETY SECURITY SENIOR ENGINEER (Kỹ sư cao cấp về an toàn,và an ninh)

CÔNG TY TNHH KOMIPO VÂN PHONG POWER SERVICE

Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

Hạn nộp: 31/01/2022 15 - 20 triệu Chat

• Establish safety, health and environment procedures to achieve the performance standards, targets and all obligations of the O&M Agreement. Thiết lập các quy trình an toàn, sức khỏe và môi trường nhằm đạt được các tiêu chuẩn hoạt động, mục tiêu và các nghĩa vụ của Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng. • Provide expert advice with respect to conditions of service, duties and responsibilities, and privileges and entitlements under the company’s rules and regulations. Đưa ra lời khuyên của chuyên gia về các điều kiện dịch vụ, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng như các đặc quyền và quyền lợi theo các quy tắc và quy định của công ty. • Implement and monitor project management and safety, health and environment in compliance with Van Phong 1 Thermal power plant’s requirement. Tổ chức thực hiện và giám sát việc quản lý dự án và an toàn, sức khỏe và môi trường theo yêu cầu của Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1. • Develop and implement occupational health and safety (OHS) management system in accordance with ISO. Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS) phù hợp với tiêu chuẩn ISO. • Preventing incidents, occupational related disease, potential occupational health and safety hazards in every activity, facility and process of all work units. Phòng ngừa các sự cố, bệnh nghề nghiệp, các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong mọi hoạt động, cơ sở và quy trình của tất cả các đơn vị làm việc. • Conducting continuous improvement for occupational health and safety by providing sustainable training programs and improving employee’s awareness. Tiến hành cải tiến liên tục về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo bền vững và nâng cao nhận thức của nhân viên. • Conduct daily inspection rounds to observe and guide personnel in safe work practices and methods. Thực hiện các đợt kiểm tra hàng ngày để quan sát và hướng dẫn nhân viên các phương pháp và thực hành làm việc an toàn. • Conduct all incident investigation and analysis and verify documentation. Tiến hành tất cả các cuộc kiểm tra và phân tích sự cố và xác minh tài liệu. • Develop and manage security facilities including fire fighting system, fire trucks, CCTV, Ambulance, etc. Phát triển và quản lý các phương tiện an ninh bao gồm hệ thống chữa cháy, xe cứu hỏa, camera quan sát, xe cứu thương, v.v.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH KOMIPO VÂN PHONG POWER SERVICE

SAFETY SECURITY SENIOR ENGINEER (Kỹ sư cao cấp về An toàn và An ninh)

CÔNG TY TNHH KOMIPO VÂN PHONG POWER SERVICE

Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

Hạn nộp: 30/10/2021 15 - 20 triệu Chat

RESPONSIBILITY/NHIỆM VỤ: Thiết lập các quy trình quản lý dự án và an toàn, sức khỏe và môi trường nhằm đạt được các tiêu chuẩn hoạt động, mục tiêu và các nghĩa vụ của Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng. Đưa ra lời khuyên của chuyên gia về các điều kiện dịch vụ, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng như các đặc quyền và quyền lợi theo các quy tắc và quy định của công ty. Tổ chức thực hiện và giám sát việc quản lý dự án và an toàn, sức khỏe và môi trường theo yêu cầu của Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1. Thực hiện các đợt kiểm tra hàng ngày để quan sát và hướng dẫn nhân viên các phương pháp và thực hành làm việc an toàn Tiến hành tất cả các cuộc kiểm tra và phân tích sự cố và xác minh tài liệu Phát triển và quản lý các phương tiện an ninh bao gồm hệ thống chữa cháy, xe cứu hỏa, camera quan sát, xe cứu thương, v.v.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Safety Engineer là khía cạnh quan trọng nhất của các dự án thiết kế và kỹ thuật. Điều này là cần thiết cho việc thiết kế, vì nó cho phép phân tích các hậu quả khác nhau về sức khỏe, môi trường và an toàn trong giai đoạn đầu của sự tồn tại của chúng. Điều này tạo ra sự khác biệt đáng kể về mức độ căng thẳng tài chính có thể mua được trong những trường hợp bất khả kháng như vậy khi thực hiện dự án.

1. Các khái niệm về an toàn kỹ thuật

Kỹ thuật an toàn là quá trình thiết kế nơi làm việc để ngăn ngừa tai nạn. Các khái niệm về an toàn kỹ thuật cung cấp các cách tiếp cận và phương thức chi tiết để giảm thiểu tai nạn bằng cách sử dụng quy trình quản lý rủi ro để xác định và "thiết kế" các mối nguy.

Safety Engineer
Safety Engineer

Tai nạn có thể xảy ra. Nơi làm việc và nhà máy có thể sử dụng máy móc, hóa chất và các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn khác, luôn là những địa điểm có thể xảy ra tai nạn có thể gây thương tích hoặc thậm chí tử vong nếu không áp dụng phương pháp tiếp cận an toàn kỹ thuật toàn diện..ly.

Bản chất đa ngành của kỹ thuật an toàn có nghĩa là rất nhiều chuyên gia đang tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa tai nạn hoặc kỹ thuật an toàn.

2. An toàn kỹ thuật theo thiết kế

Các khái niệm kỹ thuật an toàn cung cấp cấu trúc cho cả kỹ sư an toàn và thiết kế công nghiệp để phát triển thiết bị, hệ thống, quy trình và cơ sở vật chất an toàn về bản chất. Khi được tuyển dụng sớm trong quá trình thiết kế, các kỹ sư an toàn sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách mọi người sẽ tiếp xúc với thiết bị và thiết kế cơ sở. Lý tưởng nhất là việc sớm thiết kế an toàn sẽ đảm bảo không chỉ thiết kế an toàn cho con người mà còn đảm bảo một khái niệm vận hành an toàn sẽ chuyển hóa các khả năng cho cơ sở để xử lý các sự cố công nghiệp và phi công nghiệp và giảm thiểu nguyên nhân. An toàn kỹ thuật bao gồm thiết bị quy trình an toàn hỏng hóc, thiết bị chịu được lỗi, các tính năng an toàn cháy nổ và các hệ thống nguy hiểm kèm theo ngăn ngừa sự tiếp xúc với cả người lao động và môi trường.

An toàn kỹ thuật
An toàn kỹ thuật

Kỹ thuật an toàn cũng là thành phần quan trọng để loại bỏ các mối nguy mà nếu không sẽ được kiểm soát bởi các biện pháp kiểm soát hành chính hoặc sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân như một rào cản giữa mối nguy và người lao động. Các biện pháp bảo vệ được thiết kế này bao gồm bảo vệ máy móc, lựa chọn thiết bị ít nguy hiểm hơn, xây dựng lịch trình bảo trì để đảm bảo an toàn thiết bị, quy trình kiểm tra và đánh giá, lựa chọn các công cụ an toàn hơn, đánh giá an toàn thiết bị mới, đào tạo bảo trì nhân viên, thiết kế an toàn dòng vật liệu và mọi người thông qua một cơ sở và phân tích rủi ro cho cả sự cố nhân tạo và tự nhiên có thể xảy ra.

Các khái niệm thiết kế được thiết kế an toàn bao gồm tất cả các khía cạnh môi trường của nơi làm việc như ánh sáng, mức độ tiếng ồn, chất gây ô nhiễm trong khí quyển, nhiệt độ môi trường xung quanh và nhiệt độ địa phương, khả năng chống trượt của vật liệu lát sàn, lối thoát hiểm và hệ thống báo động và dập lửa.

Đánh giá an toàn của các tiện ích sắp có bao gồm đảm bảo nguồn cung cấp dự phòng cho các hệ thống quan trọng của quy trình cho cả nguồn và nước. Hệ thống điện được đánh giá để ngăn chặn việc mở rộng cơ sở bổ sung hoặc thiết bị tạo ra ứng suất cho hệ thống phân phối điện.

3. 5 công việc cho kỹ sư an toàn kỹ thuật hàng đầu của tương lai

Các công việc kỹ thuật trong Robot, In 3D, Trí tuệ Nhân tạo và Kỹ thuật Thuật toán đang thay đổi tương lai. Những công nghệ này đang định hình lại cách mọi thứ xung quanh chúng ta hoạt động. Những cải tiến vượt trội đến nỗi nhiều người gọi nó như một cuộc Cách mạng Công nghiệp hoàn toàn mới và tạo nên nhiều việc làm cho các kỹ sư an toàn kỹ thuật trong tương lai.

Công việc cho kỹ sư an toàn kỹ thuật
Công việc cho kỹ sư an toàn kỹ thuật

Xem xét các công nghệ đang thay đổi nhanh chóng như thế nào, việc đưa ra các dự đoán cho tương lai là một nhiệm vụ khó khăn. Dự đoán những chuyển dịch ngành đáng kể nhất về an toàn kỹ thuật trong những năm tính đến năm 2030. Dưới đây là 5 công việc kỹ thuật hàng đầu của tương lai:

3.1. Lập trình viên Robot

Vì chúng ta đang chuyển từ thế giới nơi robot được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể lặp đi lặp lại, chẳng hạn như robotlắp ráp các bộ phận trong nhà máy sản xuất ô tô, sang thế giới nơi rô-bốt chịu trách nhiệm phân tích tình huống và đưa ra quyết định thực hiện công việc, nên sự cần thiết của sự tham gia của con người tăng lên.

Ngày càng có nhiều robot có khả năng làm việc cùng với các đồng nghiệp của con người.

Các lập trình viên an toàn Robot, hay còn gọi là người huấn luyện sẽ được yêu cầu thể hiện các nhiệm vụ phức tạp để robot học và hành động theo đó.

Hãy xem xét điều này: người đầu bếp nhận ra sự kết hợp hương vị và tạo ra một bữa ăn ngon sẽ không sớm biến mất, nhưng công việc tốn thời gian của việc thái hành tây và thái nhỏ cà rốt có thể được giải quyết tốt hơn nhiều bằng cách đào tạo một robot để thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ các công nghệ máy học, robot có thể sớm phân biệt hoàn toàn và hiểu các loại rau củ khác nhau, tất cả đều có hình dạng độc đáo.

3.2. Tích hợp hệ thống cảm biến

Khi nhiều sản phẩm được trang bị cảm biến hơn, chúng trở thành một phần của Internet of Things đang phát triển đáng kể. Nhưng việc cho phép tất cả các cảm biến kết nối Internet nói chuyện với nhau đang trở thành một vấn đề còn lớn hơn.

Với công nghệ, giày của bạn có thể theo dõi bài tập của bạn và tủ lạnh của bạn có thể đặt trứng khi bạn sắp hết. Vấn đề thực sự xảy ra khi đôi giày của bạn nói với tủ lạnh rằng bạn đã làm việc nhiều hơn trong ngày hôm nay và nó làm tăng gấp đôi số lượng đồ uống có protein của bạn.

Tích hợp hệ thống cảm biến
Tích hợp hệ thống cảm biến

Đó có thể không phải là một ví dụ điển hình, nhưng nhu cầu về các kỹ sư có thể lập trình và tích hợp các cảm biến đang gia tăng.

Công việc của một kỹ sư an toàn kỹ thuật cảm biến và tích hợp hệ thống sẽ có nhiều hình dạng và hình thức khác nhau. Nó có thể là tạo ra mạng lưới cảm biến trong các tòa nhà dân cư hoặc tích hợp các thiết bị được kết nối trong nhà, hoặc thậm chí phân tích dữ liệu cảm biến để phát triển sản phẩm hơn nữa.

Hãy nghĩ về một công ty nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng của máy giặt và máy sấy. Một giải pháp khả thi là sử dụng các cảm biến theo dõi thời điểm quần áo đủ khô để tắt máy, nhưng một nhà tích hợp cảm biến có thể nghĩ lớn hơn và thêm vào hệ thống một cảm biến độ ẩm.

Việc lắp đặt cảm biến đó sẽ dẫn đến việc phát hiện ra rằng việc tiếp tục chu trình vắt trong máy lâu hơn trên thực tế sẽ làm cho thời gian sấy nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và năng lượng.

Loại “kích hoạt cảm biến” này cũng có thể cực kỳ có lợi cho các nhà sản xuất, vì các nhà tích hợp hệ thống sẽ phải đảm bảo rằng máy móc có thể nói chuyện với tất cả các loại thiết bị khác trong nhà máy. Về lâu dài, đó là một chu kỳ lành mạnh của các sản phẩm thông minh hơn và các cơ hội việc làm kỹ thuật mới.

3.3. Trình thiết kế thuật toán

Thiết kế thuật toán là một sự nghiệp đang phát triển. Trong khi các công cụ phần mềm thiết kế theo thuật toán ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp hơn, chúng sẽ không thể thay thế yêu cầu của các nhà thiết kế và phát triển phần mềm. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi cách thức hoạt động của một nhà phát triển thuật toán.

Danh mục các hệ thống thiết kế thuật toán ngày càng tăng sẽ cung cấp vô số tùy chọn thiết kế ngay lập tức theo các tiêu chí như trọng lượng, lực, tỷ lệ, chi phí, số lượng, kích thước, v.v.

Trình thiết kế thuật toán
Trình thiết kế thuật toán

Con người sẽ đầu tư một khoảng thời gian ngắn hơn vào hình dạng của một sản phẩm và cách nó được tạo ra. Họ sẽ tiếp tục phải xem và hiểu thách thức kỹ thuật cũng như các sai sót trong thiết kế, tìm ra các thông số thiết kế phù hợp sẽ dẫn đến giải pháp ban đầu.

Về cơ bản, thay vì tự tạo mô hình 3 chiều từ đầu, nhà thiết kế thuật toán sẽ cho phép phần mềm thiết kế dựa trên AI tạo ra một giải pháp thông minh sẽ xác định và cải thiện kết quả.

3.4. Chuyên gia in 3D

Máy in 3D đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc và chúng cũng trở nên nhanh hơn trong khi xử lý nhiều vật liệu mới. Khi chi phí giảm và các ứng dụng phần mềm được cải thiện, sản xuất phần 3D ngày càng trở nên phổ biến hơn.

In 3D là một thay đổi được chấp nhận trong cách chúng tôi sản xuất một bộ phận. Nó sử dụng ít bộ phận hơn và giảm chi phí vật liệu. Nó có thể tạo ra các bộ phận phức tạp với các hình dạng không phổ biến bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất khác.

Chúng tôi đang đối phó với sự thiếu hụt ngày càng nhiều thợ máy lành nghề có thể làm việc với các máy dựa trên CNC như máy tiện và máy xay. Riêng Hoa Kỳ sẽ thiếu hụt hai triệu nhà thiết kế máy và lập trình phần mềm có tay nghề cao trong vòng 20 năm tới.

Sự phát triển trong lĩnh vực in 3D đều sẽ đòi hỏi các chuyên gia phần mềm 3D và lập trình máy có kinh nghiệm, đổi lại sẽ tạo thêm cơ hội việc làm và công việc kỹ thuật lớn trong hai thập kỷ tới.

3.5. Lập trình viên thực tế ảo & tăng cường

Trò chơi 3D mới và sắp tới chứng minh một điều, đó là công nghệ thực tế tăng cường (AR) và Thực tế ảo (VR) sẽ khổng lồ như thế nào. Mặc dù sự nghiệp trong lĩnh vực thực tế ảo và tăng cường đang trên đà phát triển, nhưng nó sẽ còn phát triển đáng kể hơn nữa.

Nhiều ứng dụng AR & VR được thiết kế cho các ứng dụng chơi game. Tuy nhiên, cơ hội cho các công việc kỹ sư và các dự án thiết kế là vô số.

AR và VR có thể mang lại lợi ích cho nhân viên trong các lĩnh vực như thiết kế ứng dụng ô tô và tự động hóa tòa nhà. Nó cũng có thể giúp ích trong các lĩnh vực mà sức khỏe và an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Lập trình viên thực tế ảo & tăng cường
Lập trình viên thực tế ảo & tăng cường

Trái ngược với trò chơi 3D vốn đã thành thạo về hoạt ảnh 3D, các công ty mới sử dụng những công nghệ này đang xây dựng các công ty thiết kế, các nhà sản xuất hạng nặng, các tổ chức giáo dục sẽ dẫn dắt nhân viên của họ trong việc tạo ra các cơ hội nơi Thực tế ảo và tăng cường những kinh nghiệm có thể được thực hiện.


Kỹ sư HVAC là gì? Các yêu cầu để trở thành một kỹ sư HVAC là gì?

Kỹ sư HVAC – làm kỹ sư hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí hay còn gọi tắt là hệ thống điều hòa không khí là làm những công việc như thế nào? Để trở thành một kỹ sư HVAC thì bạn phải đáp ứng được những yêu cầu gì? Làm kỹ sư HVAC có khó không? Có lẽ đây là nỗi băn khoăn của nhiều người trong đó có các bạn trẻ đam mê kỹ thuật nhưng chưa thực có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Môi trường làm việc của một kỹ sư HVAC đòi hỏi những người làm tạ vị trí này cần phải đảm bảo các yêu về kiến thức chuyên môn và kỹ năng như thế nào? Hãy cùng theo thông tin trong bài viết với nội dung trả lời cho câu hỏi kỹ sư HVAC là gì nhé!

Kỹ sư HVAC là gì? 

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype