Tìm kiếm nâng cao

Ngành nghề

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm Việc Làm trưởng phòng kế hoạch

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Và Thương Mại Phúc An
[Hà Nội] - TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHỎNG KỸ THUẬT KẾ HOẠCH

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Và Thương Mại Phúc An

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Quản lý, theo dõi các hợp đồng giữa Công ty với Chủ đầu tư và các đối tác liên quan đến Dự án / gói thầu được phân công: - Lập hồ sơ thanh quyết toán, dự toán điều chỉnh bổ sung, hợp đồng / phụ lục hợp đồng trình lãnh đạo Phòng xem xét, kiểm tra trước khi trình ký Ban tổng giám đốc. Làm việc với Chủ đầu tư, TVGS và các cơ quan liên quan đến khi được chấp thuận, phê duyệt; - Kiểm soát, giải quyết hồ sơ nghiệm thu đề nghị thanh toán của các nhà thầu phụ, đội thi công và đối tác; - Bóc tách vật tư, nhân công, máy trên cơ sở đơn giá trúng thầu theo từng kỳ thanh toán để cung cấp số liệu cho Phòng kế toán; - Cùng lãnh đạo Phòng tham gia giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán; - Theo dõi báo cáo sản lượng hàng tháng từ các Ban chỉ huy công trường báo về để lên kế hoạch nghiệm thu thanh toán, kịp thời cập nhật các thay đổi phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời báo cáo lãnh đạo Phòng tổng hợp trình Ban Tổng Giám đốc xem xét quyết định; - Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến Dự án / gói thầu được phân công: Hồ sơ dự thầu; hợp đồng với Chủ đầu tư, hợp đồng với các nhà thầu phụ; hồ sơ điều chỉnh, bổ sung phát sinh được duyệt; hồ sơ thanh quyết toán công trình... Tham gia vào một hay nhiều công đoạn lập hồ sơ dự thầu theo sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng;

xem thêm Xem thêm

Đồ Da
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHỎNG KỸ THUẬT KẾ HOẠCH

Đồ Da

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

- Quản lý, theo dõi các hợp đồng giữa Công ty với Chủ đầu tư và các đối tác liên quan đến Dự án / gói thầu được phân công: - Lập hồ sơ thanh quyết toán, dự toán điều chỉnh bổ sung, hợp đồng / phụ lục hợp đồng trình lãnh đạo Phòng xem xét, kiểm tra trước khi trình ký Ban tổng giám đốc. Làm việc với Chủ đầu tư, TVGS và các cơ quan liên quan đến khi được chấp thuận, phê duyệt; - Kiểm soát, giải quyết hồ sơ nghiệm thu đề nghị thanh toán của các nhà thầu phụ, đội thi công và đối tác; - Bóc tách vật tư, nhân công, máy trên cơ sở đơn giá trúng thầu theo từng kỳ thanh toán để cung cấp số liệu cho Phòng kế toán; - Cùng lãnh đạo Phòng tham gia giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán; - Theo dõi báo cáo sản lượng hàng tháng từ các Ban chỉ huy công trường báo về để lên kế hoạch nghiệm thu thanh toán, kịp thời cập nhật các thay đổi phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời báo cáo lãnh đạo Phòng tổng hợp trình Ban Tổng Giám đốc xem xét quyết định; - Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến Dự án / gói thầu được phân công: Hồ sơ dự thầu; hợp đồng với Chủ đầu tư, hợp đồng với các nhà thầu phụ; hồ sơ điều chỉnh, bổ sung phát sinh được duyệt; hồ sơ thanh quyết toán công trình... Tham gia vào một hay nhiều công đoạn lập hồ sơ dự thầu theo sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng;

xem thêm Xem thêm

no image
Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Công ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Long An

Tổ chức, quản lý điều hành công việc của phòng giúp công tác tiếp nhận đơn hàng, chuẩn bị sản xuất, lập KHSX. Triển khai sản xuất, kiểm tra tiến độ, điều phối KHSX tại xưởng sản xuất được thuận lợi, đảm bảo đúng hạn, đúng chất lượng. Tổ chức thực hiện việc báo cáo của các bộ phận theo quy định về thời gian và nội dung báo cáo của công ty. Đôn đốc nhắc nhở các bộ phận cá nhân trực thuộc thực hiện nghiêm túc theo quy định. Kiểm soát và quản lý công việc của phòng 1 cách chặc chẽ. Hoàn thành các công việc Ban Giám Đốc giao cho phòng

xem thêm Xem thêm

no image
Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh

công ty cpxd vận tải hoàng ngân

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Toàn quốc

+ Nhiệm vụ : - Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động của Phòng. - Lập kế hoạch và giao dịch mua bán bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, cống, ... - Tham mưu, xây dựng và triển khai các chương trình dự án kinh doanh cho GĐ - Có khả năng và kinh nghiệm kinh doanh, đàm phán, thương lượng, tư vấn…với nhà cung cấp, để tìm kiếm nguồn cung cấp vật liệu (cát, đá, xi măng, ... ) có giá cả tốt nhất, cạnh tranh nhất để có thể mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất cung cấp cho công trình, nhà máy - Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp.

xem thêm Xem thêm

CN công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp
Trưởng phòng kế hoạch vật tư

CN công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hải Phòng

-Thiết lập các mục tiêu của phòng. -Tổ chức hoạt động, điều phối công tác kế hoạch vật tư. -Xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin về nguồn cung ứng vật tư, trang thiết bị máy móc đảm bảo công tác cung ứng vật tư đầy đủ cho hoạt động các dự án/ công trình. -Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn danh sách các nhà cung ứng vật tư, trang thiết bị máy móc. -Tổ chức, xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn căn cứ vào tiến độ thi. -Lập kế hoạch thu mua & kiểm soát việc cung ứng vật tư, máy móc thiết bị cho từng dự án/ công trình. -Dự trù tài chính phục vụ các dự án/công trình. -Đàm phán, thương thảo và đề xuất lựa chọn đối tác cung cấp trình lãnh đạo phê duyệt. -Thực hiện kiểm tra việc giao nhận đơn hàng và thanh toán cho khách hàng. -Theo dõi, kiểm tra, đánh giá báo cáo định kỳ việc sử dụng vật tư, máy móc thiết bị của các dự án/ công trình. -Lập kế hoạch, triển khai thực hiện việc kiểm soát sữa chữa, bảo trì định kỳ các trang thiết bị máy móc. -Thường xuyên thông tin về thị trường vật tư và tư vấn cho lãnh đạo về thông tin thị trường, thông tin nhà cung cấp.Tìm kiếm, phát triển mối quan hệ với nhà cung cấp để tăng tính cạnh tranh. -Xây dựng hệ hống kế hoạch, hệ thống báo cáo và hệ thống đánh giá kết quả công việc của phòng. -Thực hiện công tác báo cáo hằng tuần/ tháng/ quý/năm theo quy định và báo cáo bất thường theo yêu cầu của lãnh đạo. -Kiểm soát về việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ của phòng. -Tổ chức theo dõi, giải quyết triệt để các sự cố cung ứng cho các dự án/ công trình. -Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH thương mại và sản xuất đức minh
Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

công ty TNHH thương mại và sản xuất đức minh

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Huyện Hoài Đức, Hà Nội

1. Kết hợp với bộ phận kinh doanh Đánh giá, phân tích tình hình cung – cầu của thị trường về sản phẩm Công ty đang kinh doanh, dự báo về kế hoạch sản xuất và định mức tiêu thụ theo kế hoạch dự kiến. 2. Lập kế hoạch sản xuất theo tháng, quý, năm để đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất sao cho phù hợp với kế hoạch kinh doanh. 3. Tổ chức thực hiện các công việc lập kế hoạch cho sản xuất, mua nguyên vật liệu và thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu, báo cáo, thông tin… theo kế hoạch sản xuất với từng mặt hàng. 4. Đảm bảo nhu cầu đầu ra theo yêu cầu của các bộ phận, đơn hàng, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch . 5. Cung cấp các báo cáo thống kê sản xuất, thống kê chi phí đã phân tích cho bộ phận liên quan và cho Ban Giám Đốc trong hoạt động cân đối và đáp ứng tối đa các nguồn lực 6. Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát kế hoạch theo ngày, tuần, tháng… để có các hành động điều chỉnh, hỗ trợ, cảnh báo và thúc đẩy kịp thời nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất được duy trì một cách có hiệu quả. 7. Tổ chức quản lý việc tồn kho Min-Max nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm. 8. Liên kết với các phòng ban để thực hiện kế hoạch. 9. Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận và nhân viên thực hiện kế hoạch được giao. 10. Báo cáo BGĐ các vấn đề liên quan đến tiến độ sản xuất, kết quả thực hiện kế hoạch.

xem thêm Xem thêm

kangaroo group
Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh

kangaroo group

mức lương Trên 30 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo Tập đoàn đối với toàn bộ hoạt động của phòng/ban Kế hoạch Kinh doanh. - Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc về hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh dài hạn cho các khối ngành của Tập đoàn. - Thực hiện phân tích hàng tuần / hàng tháng về năng suất SKU phù hợp với xu hướng thị trường khu vực và hợp tác với các bên liên quan để tinh chỉnh các phạm vi sản phẩm. - Dự báo các yếu tố bán hàng và nâng cao đúng cách để lập kế hoạch đặt hàng hiệu quả và tối ưu hóa tăng trưởng doanh số của các danh mục liên quan. - Quản lý đơn đặt hàng và lập kế hoạch cung ứng. - Cân đối P&L cho các kênh, ngành hàng. - Phối hợp với Nhóm phân tích dữ liệu & lập kế hoạch các sản phẩm để kiểm soát mức tồn kho trung bình (ngày tồn kho) của tổng số mặt hàng. - Chủ trì và phối hợp với các phòng ban hướng dẫn các đơn vị thuộc Tập đoàn xây dựng kế hoạch kinh doanh năm, kế hoạch trung, dài hạn - Tổ chức lập báo cáo phản biện kế hoạch kinh doanh của các công ty thành viên. - Tổ chức, tham gia công tác kiểm soát, đôn đốc các kế hoạch, chỉ tiêu của các đơn vị. Đề xuất và điều chỉnh kế hoạch quý, 6 tháng, năm. - Chủ trì xây dựng các quy trình làm việc cho Phòng Kế hoạch kinh doanh tại Tập đoàn. - Chịu trách nhiệm phát triển nhân sự: Cân đối nhu cầu, đào tạo hướng dẫn nhân viên phòng Kế hoạch kinh doanh, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. - Tổng hợp kế hoạch bán hàng từ kinh Doanh - Phân tích và đánh giá tình khả thi của kế hoạch - Điều phối kế hoạch mua hàng và thời gian đáp ứng - Thúc đẩy kinh doanh thực hiện kế hoạch bán hàng - Quản lý hiệu quả chỉ số hàng tồn kho

xem thêm Xem thêm

Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hà Nội

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng vật tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo phù hợp với chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng thời kỳ. - Tổ chức, điều hành hoạt động của phòng kế hoạch dự án thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ (bao gồm các mảng công việc: cung ứng, điều vận, tư vấn thiết kế, quản lý sản phẩm, lập dự toán công trình) - Tổ chức tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp nhằm tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp và tiềm năng. - Lập và quản lý kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao nhận hàng hóa, vật tư ... - Quản lý và điều phối hoạt động logistic phục vụ công tác bán hàng và thi công dự án - Xây dựng và quản lý hệ thống giá Cost sản phẩm. - Lập và phân tích dự toán công trình - Xây dựng và quản lý thông tin sản phẩm. - Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thóng quy trình, quy định và tiêu chuẩn thực hiện công việc của phòng.

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Bài viết liên quan:

Điểm chuẩn ngành kế toán các trường đại học cao đẳng hiện nay

Ngành kinh doanh thương mại là gì? Học gì và ra trường làm gì?

4 ý tưởng kinh doanh hiệu quả khi ở gần trường học

Thực trạng việc làm của sinh viên mới ra trường

Việc làm lương cao hay môi trường tốt - Đâu là lựa chọn của bạn?

Tố chất cần có của một thủ lĩnh thông qua hình ảnh Lương Xuân Trường

Tại sao nên tuyển dụng sinh viên mới ra trường?

7 cách xây dựng và duy trì môi trường làm việc nhóm hiệu quả nhất

Thay đổi môi trường làm việc giúp tăng hiệu quả

Có nên tuyển dụng sinh viên mới ra trường làm việc hay không?

Các nhà lãnh đạo trẻ cần gì cho một kế hoạch kinh doanh

Bí kíp vàng giúp bạn hòa nhập môi trường làm việc mới là gì?

Lý do gì để bạn tuyển sinh viên mới ra trường làm việc?

Tuyệt chiêu thu hút lôi kéo đầu tư cho kế hoạch kinh doanh

Tìm hiểu về việc làm trưởng phòng kinh doanh

Bí quyết xoa dịu áp lực khi làm việc trong môi trường căng thẳng

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại