Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm trưởng phòng kế hoạch

Công ty TNHH Việt Nam  Mỹ

Quản lý kinh doanh

Công ty TNHH Việt Nam Mỹ

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 30/11/2021 15 - 20 triệu Chat

Tổ chức tuyển dụng nhân sự toàn công ty theo quy trình tuyển dụng tại công ty. - Thực hiện các công tác liên quan đến đào tạo nhân viên tại công ty theo quy trình đào tạo. - Theo dõi đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên theo yêu cầu của Công ty. - Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch, quy hoạch nhân sự, phân tích công việc, phân tích nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo và quản lý nhân viên trong phòng. - Đảm bảo hiệu quả của công việc ở mức độ cao nhất. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần NHANH.VN - VNP GROUP

Trưởng Dự Án Đào Tạo Nhanh Uni (8 - 15 triệu)

Công ty Cổ phần NHANH.VN - VNP GROUP

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 30/10/2021 10 - 15 triệu Chat

- Phối hợp với các Trưởng Phòng/ Trưởng nhóm KD phân tích nhu cầu đào tạo về kỹ năng để phát triển nghiệp vụ cho nhân viên Kinh Doanh - Khảo sát, phân tích, xây dựng thiết kế chương trình, nội dung đào tạo. - Có khả năng cải biên hình thức đào tạo, tổ chức đào tạo, xây dựng chính sách về đào tạo nội bộ - Xây dựng quy trình, quy chế, biểu mẫu về nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo - Tham mưu, đề xuất, cải tiến những nội dung công việc trong phạm vi được giao - Theo dõi và đánh giá đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo đã thực hiện. - Quản lý nhân sự trong nhóm, phân công, kiểm soát, đánh giá hiệu quả công việc, tạo động lực thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm; chịu trách nhiệm về công tác đào tạo trước Ban lãnh đạo và Giám đốc nhân sự. - Quản lý các công việc khác trong Bộ phận đào tạo.

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư nhật huy

Trưởng phòng kế hoạch Sản xuất

công ty cổ phần đầu tư nhật huy

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạn nộp: 25/10/2021 Thỏa thuận Chat

- Tiếp nhận đơn hàng từ phòng kinh doanh, trực tiếp làm việc với các đơn vị sản xuất thông báo có đơn hàng để xác nhận khả năng thực hiện. - Lên kế hoạch sản xuất đơn hàng - Theo dõi nguyên phụ liệu về đồng bộ, báo cáo sự cố về chất lượng, số lượng, lập bảng cân đối nguyên phụ liệu. - Báo cáo tình hình tiến độ sản xuất cho P.KD, theo dõi thống kê số liệu sản xuất từ đầu cho đến khi xuất hàng. Báo cáo tình hình sản xuất cho Giám đốc sản xuất. - Làm cầu nối giữa các bộ phận trong Công ty, với Giám đốc công ty để xử lý các sự cố trong sản xuất. - Đôn đốc bộ phận sản xuất thực hiện theo kế hoạch, lập báo cáo sản xuất - Thông báo thường xuyên cho Tổ trưởng, Trưởng ca, Quản đốc về tình hình cung cấp nguyên phụ liệu, về tiến độ sản xuất, giao hàng. - Chủ động thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các bộ phận, đảm bảo nguồn thông tin luôn xuyên suốt trong việc thực hiện đơn hàng. Thường xuyên có mặt tại bộ phận sản xuất để xử lý kịp thời các sự cố sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng. - Thu thập, lưu trữ tất cả các chứng từ chính xác, tin cậy liên quan đến đơn hàng theo đúng qui định của Công ty. Các số liệu được cập nhật kịp thời, phản ánh trung thực việc thực hiện đơn hàng. Lưu trữ cẩn thận các hồ sơ: hợp đồng, phụ kiện đơn hàng, tài liệu kỹ thuật, bảng màu gốc, lịch giao nguyên phụ liệu, chứng từ . - Sau khi kết thúc đơn hàng, báo cáo tổng kết đơn hàng cho QĐSX , Giám đốc Công ty.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG.

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG.

Quận Long Biên, Hà Nội

Hạn nộp: 06/11/2021 15 - 20 triệu Chat

- Tổ chức, xây dựng và quản lý cán bộ, công nhân viên của Phòng Hồ sơ Đấu thầu theo quy định của Công ty, đảm bảo hiệu quả công việc được giao. - Lập và xây dựng kế hoạch dự án của Công ty; - Chịu trách nhiệm về quản lý các hợp đồng đã ký kết (bao gồm: Phạm vi công việc, chất lượng, tiến độ và chất lượng của dự án, công tác an toàn lao động...); - Chịu trách nhiệm Quản lý thiết kế và lập dự toán; áp giá; triển khai thực hiện /form/biểu/mẫu báo cáo phục vụ cho việc quản lý Phòng hồ sơ và đấu thầu. - Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường mỗi tháng 1 lần. - Triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa rủi ro, thu hồi công nợ, ngăn ngừa nợ xấu. Chịu trách nhiệm về công nợ của Phòng hồ sơ đấu thầu. - Chịu trách nhiệm quản lý về thực hiện tiến độ làm hồ sơ dự án đảm bảo kịp thời và có chất lượng, hạn chế các sai sót không đáng có trong đấu thầu. - Triển khai quản lý, thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng của công tác hồ sơ và đấu thầu, nâng cao hiệu suất trúng thầu. - Chịu trách nhiệm Quản lý về yêu cầu mua vật tư, hàng hóa của dự án và giải quyết hậu quả. - Triển khai thực hiện các chính sách, các giải pháp xây dựng Phòng hồ sơ và đấu thầu ngày càng phát triển vững mạnh. - Quản lý danh mục hồ sơ hoàn công của dự án Phòng sạch, đại diện Công ty hoàn thành các thủ tục hoàn công theo quy định của pháp luật hiện hành; - Quản lý, chỉ đạo kỹ sư công trường, chỉ huy công trường trong việc triển khai các bản vẽ thi công, trình duyệt mẫu; - Kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai các biện pháp thi công có tính khả thi và tiết kiệm chi phí của dự án; - Báo cáo công việc hàng tuần, tháng, quý, năm cho Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc về công tác quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý và các công việc liên quan đến hoạt động của Phòng; - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo mục tiêu, kế hoạch được giao phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;

+ Xem thêm

nhat huy group

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Tại Nghệ An

nhat huy group

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạn nộp: 31/08/2021 10 - 15 triệu Chat

- Lương từ 12 -16 triệu - Tiếp nhận đơn hàng từ phòng kinh doanh, trực tiếp làm việc với các đơn vị sản xuất thông báo có đơn hàng để xác nhận khả năng thực hiện. - Lên kế hoạch sản xuất đơn hàng - Theo dõi nguyên phụ liệu về đồng bộ, báo cáo sự cố về chất lượng, số lượng, lập bảng cân đối nguyên phụ liệu. - Báo cáo tình hình tiến độ sản xuất cho P.KD, theo dõi thống kê số liệu sản xuất từ đầu cho đến khi xuất hàng. Báo cáo tình hình sản xuất cho Giám đốc sản xuất. - Làm cầu nối giữa các bộ phận trong Công ty, với Giám đốc công ty để xử lý các sự cố trong sản xuất. - Đôn đốc bộ phận sản xuất thực hiện theo kế hoạch, lập báo cáo sản xuất - Thông báo thường xuyên cho Tổ trưởng, Trưởng ca, Quản đốc về tình hình cung cấp nguyên phụ liệu, về tiến độ sản xuất, giao hàng. - Chủ động thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các bộ phận, đảm bảo nguồn thông tin luôn xuyên suốt trong việc thực hiện đơn hàng. Thường xuyên có mặt tại bộ phận sản xuất để xử lý kịp thời các sự cố sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng. - Thu thập, lưu trữ tất cả các chứng từ chính xác, tin cậy liên quan đến đơn hàng theo đúng qui định của Công ty. Các số liệu được cập nhật kịp thời, phản ánh trung thực việc thực hiện đơn hàng. Lưu trữ cẩn thận các hồ sơ: hợp đồng, phụ kiện đơn hàng, tài liệu kỹ thuật, bảng màu gốc, lịch giao nguyên phụ liệu, chứng từ . - Sau khi kết thúc đơn hàng, báo cáo tổng kết đơn hàng cho QĐSX , Giám đốc Công ty. Địa điểm làm việc: Đường N2, Khu A, Khu Công Nghiệp Thọ Lộc, Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An.

+ Xem thêm

Công Ty Cp Dha Ninh Bình

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất làm việc tại Ninh Bình

Công Ty Cp Dha Ninh Bình

Huyện Yên Khánh, Hà Nội

Hạn nộp: 17/08/2021 15 - 20 triệu Chat

- Tham gia cùng Ban TGĐ sản xuất hoạch định các chiến lược và kế hoạch phát triển Công ty, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh. - Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát kế hoạch theo ngày, tuần, tháng... để có hành động điều chỉnh, hỗ trợ, cảnh báo và thúc đẩy kịp thời nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất được duy trì một cách có hiệu quả. - Phối hợp cùng phòng tài chính kế toán thực hiện giám sát thường xuyên công tác thực hiện kế hoạch sản xuất. - Tổ chức thực hiện các công việc lập kế hoạch cho sản xuất, nguyên vật liệu và thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu, báo cáo, thông tin ... theo kế hoạch sản xuất theo từng mặt hàng. - Đảm bảo nhu cầu đầu ra theo yêu cầu của các bộ phận/ đơn hàng, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch và thẩm duyệt các điều chỉnh nếu có. - Tham mưu cho Ban TGĐ trong xây dựng/ điều chỉnh các kế hoạch sản xuất. - Cung cấp các báo cáo thống kê sản xuất, thống kê chi phí đã phân tích cho bộ phận liên quan và cho Ban TGĐ trong hoạt động cân đối và đáp ứng tối đa các nguồn lực. - Lập các kế hoạch sản xuất, đảm bảo các hoạch định, chỉ tiêu định mức tiêu hao được phổ biến, thực hiện và kiểm soát. - Quản lý trực tiếp về chuyên môn đối với các bộ phận thống kê kiểm soát chi phí định mức, tiêu hao sản xuất, phối hợp cùng bộ phận kế hoạch sản xuất, bộ phận kho,

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Và Thương Mại Phúc An

[HÀ NỘI] - TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Và Thương Mại Phúc An

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 08/06/2021 10 - 15 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của Phòng dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty; - Lập kế hoạch hoạt động, Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngành dọc đối với đơn vị cơ sở, các công trường. + Kiểm tra quá trình triển khai thi công tại các công trình của Tổng công ty đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, chất lượng theo các quy định hiện hành. Tổng hợp báo cáo từ Ban chỉ huy công trình hàng ngày, trực tiếp xử lý hoặc đề xuất các phương án xử lý kịp thời + Chủ trì hướng dẫn xây dựng và giám sát thực hiện các quy trình quản lý thi công tại các dự án. Chỉ đạo và kiểm tra công tác an toàn lao động tại hiện trường các dự án - Thay mặt công ty làm việc với các đơn vị liên quan: chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các đơn vị thi công, các nhà thầu có liên quan - Phụ trách, điều hành các công việc của mảng đấu thầu: Chấm thầu, xét thầu; Phụ trách công tác lập hồ sơ dự thầu của Tổng công ty; - Chỉ đạo lập hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ nghiệm thu chất lượng, hoàn công công trình; Kiểm soát và xử lý các vấn đề liên quan để đảm bảo tiến độ và tính chính xác của hồ sơ thanh quyết toán trước khi trình Lãnh đạo; - Chịu trách nhiệm kiểm soát, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện thanh quyết toán giai đoạn, quyết toán hợp đồng của các công trình đúng thời hạn quy định; - Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của bộ phận, nhân viên thuộc quyền; - Tham mưu cho Tổng giám đốc các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Khang Minh Group

Trưởng phòng kế hoạch cung ứng

Công Ty Cổ Phần Khang Minh Group

Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Hạn nộp: 31/05/2021 20 - 30 triệu Chat

- Căn cứ vào FC sản lượng bán hàng, tính toán nhu cầu vật tư cần mua để đảm bảo hoạt động sản xuất. - Tìm kiếm NCC, đàm phán giá cả, lập đơn hàng mua để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tồn kho. - Lập kế hoạch sản xuất theo Tháng/ Quý/ Năm để làm cơ sở cho các bộ phận tại nhà máy vận hành quản lý công nợ. - Quản lý, điều tiết kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu bán hàng của kinh doanh, tồn kho và các nguồn lực tại nhà máy để đáp ứng sản lượng bán hàng của khối kinh doanh. - Quản lý, vận hành và xây dựng quy trình cho hoạt động quản lý đơn hàng và công nợ theo các quy chế và chính sách bán hàng của công ty. - Quản lý công tác vận chuyển để đáp ứng theo yêu cầu từ khách hàng. - Đề xuất xây dựng quy trình kiểm soát, vận hành cho các hoạt động xuất/nhập vật tư hàng hóa của kho hàng nhằm kiểm soát được hệ thống vận hành sản xuất. - Lập kế hoạch định biên nhân sự, đào tạo, kiểm soát công việc của nhân viên trong phạm vi quản lý để đáp ứng được các mục tiêu được giao hàng năm. - Tiếp nhận, xử lý các phát sinh các vấn đề về khiếu nại về chất lượng sản phẩm dịch vụ và khiếu nại phát sinh. - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Trưởng phòng Kế hoạch kinh tế kỹ thuật

CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 30/05/2021 Trên 30 triệu Chat

- Phụ trách và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của phòng Kế hoạch Kinh tế Kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý và đầu tư xây dựng các Dự án Bất động sản. a/ Công tác kế hoạch: • Phân tích Tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, phân kỳ đầu tư, lập KH tiến độ đầu tư các dự án. • Xác định phạm vi thi công, điều kiện thi công để lập kế hoạch triển khai thực hiện các dự án/gói thầu. • Lập/quản lý kế hoạch thực hiện dự án, gói thầu. b/ Công tác chuyên môn kinh tế, kỹ thuật. • Kiểm tra hồ sơ thiết kế BVTC, Bóc tách, thẩm định khối lượng. • Tổ chức lập, thẩm định các tiêu chuẩn kĩ thuật, vật tư, vật liệu, thiết bị công trình cho các dự án. • Xây dựng, xác định các định mức kinh tế kỹ thuật, giá cả thị trường; • Tổ chức lập/kiểm tra phương án tổ chức thi công, biện pháp thi công của tư vấn, Nhà thầu. • Tổ chức Lập kế hoạch đấu thầu, chấm xét thầu, lựa chọn tư vấn, nhà thầu. • Thương thảo đàm phán, dự thảo hợp đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị. • Giám sát, kiểm soát việc thực hiện các Hợp đồng của Công ty; Quản lý/Giám sát hoạt động của Ban QLDA và các Nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án. • Nghiệm thu, kiểm tra xác nhận hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng cho nhà thầu; Thẩm định, trình hồ sơ thanh quyết toán của các hợp đồng.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Đồ Mộc Việt Nam

Tuyển 1 trưởng phòng kế hoạch

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Đồ Mộc Việt Nam

Huyện Bến Lức, Long An

Hạn nộp: 30/04/2021 15 - 20 triệu Chat

I/ MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: - Chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ kế hoạch sản xuất tại nhà máy. - Kiểm soát tiến độ sản xuất theo từng công đoạn đảm bảo đạt được chỉ tiêu kế hoạch của Ban lãnh đạo Công ty. - Chịu trách nhiệm quyết toán giá thành sản xuất. - Nắm vững tất cả quy trình kiểm soát kế hoạch, tiến độ trong sản xuất.

+ Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype