Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm trưởng phòng tài chính

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Bảo Châu

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Bảo Châu

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 20 - 30 triệu Chat

1. Kiểm soát hệ thống kế toán, việc tổ chức hoạch toán kế toán và thực hiện các nguyên tắc, thể lệ kế toán phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp luật Việt Nam: a. Kiểm soát quy trình kế toán: - Kiểm soát các quy trình nghiệp vụ về công tác kế toán, điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp luật Việt Nam, Tập đoàn. - Giám sát việc thực hiện quy định tài chính kế toán tại Tập đoàn. - Phát hiện kịp thời những bất cập và hạn chế trong công tác kế toán. Đề xuất các biện pháp xử lý. b. Kiểm soát việc thực hiện các báo cáo tài chính cho cơ quan Nhà nước: - Kiểm soát toàn bộ các chứng từ liên quan đến việc lập báo cáo tài chính định kỳ cho Nhà nước. - Kiểm soát ngăn ngừa sai phạm tài chính, vi phạm Pháp luật kinh doanh của Nhà nước. - Chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia các buổi làm việc với cơ quan kiểm toán, thuế, bảo hiểm, thanh tra và các cơ quan ban ngành liên quan khác. c. Kiểm soát hoạch toán, thực hiện phần hành kế toán: - Kiểm soát việc lập chứng từ kế toán. - Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Bộ tài chính. - Lập báo cáo kế toán, kiểm kê tài sản và kiểm tra kế toán, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán… 2. Kiểm soát toàn bộ thu chi và báo cáo định kỳ cho cấp trên: a. Kiểm soát các chứng từ kế toán liên quan đến doanh thu (bán hàng…), chi phí (mua hàng…) của Tập đoàn. b. Kiểm soát các chi phí khác của Tập đoàn (Chi phí sản xuất, chi phí gián tiếp, chi phí vật tư,…). c. Kiểm soát các chi phí phát sinh theo tháng/quý/năm chia theo đối tượng quản lý. d. Lập hồ sơ vay/gửi vốn dài hạn, trung hạn, ngắn hạn với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng. e. Kiểm soát các hoạt động liên quan đến công nợ phải thu và phải trả. f. Cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu. 3. Kiện toàn và vận hành hoạt động có hệ thống phòng kế toán của Tập đoàn và các công ty thành viên. a. Định biên nhân sự. b. Phân bổ công việc. c. Kiểm soát. 4. Phối hợp: a. Phối hợp với GĐTC nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính. b. Phối hợp với GĐTC và Phòng HCNS xây dựng tổ chức, định biên nhân sự phù hợp với hoạt động của phòng TCKT trong từng giai đoạn. c. Phối hợp với phòng HCNS tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu hoạt động của phòng TCKT trong từng giai đoạn. d. Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và đề xuất đào tạo nâng cao, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. e. Quản lý công việc, phân việc, theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng công việc của nhân viên. 5. Các nhiệm vụ khác: a.Tham mưu cấp trên xây dựng và tổ chức thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động của phòng TCKT trong từng giai đoạn. b. Quản lý chất lượng công việc: kiểm soát việc thực hiện công tác chuyên môn, phát hiện kịp thời bất cập, hạn chế; Triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục, nâng cao chất lượng công việc. c. Quản lý thông tin chuyên môn: tổ chức thu thập, cập nhất và phân tích, dự báo thông tin liên quan đến hoạt động của phòng TCKT; Quản lý và lưu trữ tài liệu/thông tin chuyên môn đảm bảo tính bảo mật theo quy định của Tập đoàn. d. Báo cáo cấp trên về kết quả hoạt động của Phòng TCKT và các vấn đề liên quan đến chuyên môn theo quy định Công ty và theo yêu cầu của cấp trên. e. Tham mưu cho cấp trên về các chính sách/vấn đề liên quan đến hoạt động thuộc phòng TCKT. f. Tham gia các cuộc họp xem xét của Ban lãnh đạo về hệ thống QLCL liên quan đến Phòng TCKT. g. Lập và gửi yêu cầu về cải tiến chất lượng của Phòng TCKT đến Ban lãnh đạo. h. Xây dựng mối quan hệ với các đối tác và cơ quan quản lý Nhà nước; Đàm phán các chính sách ưu đãi cho Tập đoàn. k. Kiểm soát và ký duyệt các chứng từ kế toán theo quy định. m. Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán. n. Các công việc phát sinh và được giao khác.

+ Xem thêm

công ty TNHH tín bảo lan

Trưởng phòng Tài chính kế toán

công ty TNHH tín bảo lan

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 22/10/2021 Thỏa thuận Chat

-Quản lý theo dõi công nợ, doanh thu các dự án (các khoản phải thu, phải trả) - Quản lý thanh toán các chi phí phát sinh của các dự án. - Theo dõi quản lý hàng tồn kho, CCDC, TSCĐ. - Kiểm tra tính hoa hồng sale và kiểm tra lại bảng lương nhân viên. - Theo dõi các quản lý các khoản Thuế TNCN, BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn. (bao gồmhồ sơ thuế TNCN) - Lập các báo cáo quản trị định kỳ và theo yêu cầu. - Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác quản lý. - Báo cáo công việc trực tiếp cho Giám đốc Công ty. - Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Công ty khi có yêu cầu.. - Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ZENGROUP

TRƯỞNG BP TÀI CHÍNH

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ZENGROUP

Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/09/2021 20 - 30 triệu Chat

• Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và quản lý, vận hành, báo cáo các hoạt động tài chính của Zenapp • Xây dựng các gói đầu tư, sản phẩm đầu tư, phối hợp với bộ phận marketing đảm bảo huy động vốn. • Thực hiện cân đối nguồn vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản; kiểm soát các tỷ lệ vay vốn, khả năng chi trả và dự trữ. • Quản lý tồn quỹ tiền mặt trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo khả năng chi trả và hiệu quả sử dụng vốn. • Thực hiện phân tích, báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích và thẩm định dòng tiền dự án đầu tư, hỗ trợ các Giám đốc trong các quyết định kinh doanh. • Thẩm định thực tế kinh doanh và sử dụng vốn, đối soát thanh toán, kiểm tra thực tế dòng tiền. • Thực hiện các Báo cáo đánh giá tổng thể tình hình kinh doanh cuả khách hàng và thẩm định giá trị doanh nghiệp để M&A… • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Manulife (Vn)

Trưởng Phòng Tài Chính Kinh Doanh (Lương Cứng 20 Triệu Thưởng Hoa Hồng)

Công Ty Tnhh Manulife (Vn)

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 19/09/2021 Trên 30 triệu Chat

1. Xây dựng và phát triển đội nhóm kinh doanh. 2. Phối hợp để đào tạo kỹ năng cho nhân viên. 3. Giám sát hoạt động kinh doanh của nhóm và đảm bảo chỉ tiêu đề ra. 4. Nâng cao kỹ năng bán hàng và quản lý. 5. Xây dựng và triển khai các hoạt động Marketing, bán hàng. 6. Xây dựng công tác chăm sóc khách hàng của đội nhóm kinh doanh.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ địa ốc An Bình

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ địa ốc An Bình

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 29/09/2021 15 - 20 triệu Chat

- Tham mưu cho BLĐ trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán, Thuế và nghiệp vụ tài chính- kế toán, kiểm soát nội bộ. - Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập Kế hoạch tài chính cho công ty. Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Xây dựng ngân sách trung hạn và dài hạn cho công ty. - Xây dựng hồ sơ gọi vốn, cân đối dòng tiền làm việc với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư để thu xếp nguồn vốn nhằm phục vụ cho các dự án của Công ty. - Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn. - Dự đoán các rủi ro về mặt tài chính để tham mưu cho BLĐ. Lập kế hoạch dự phòng ngân sách phù hợp cho các trường hợp đột xuất. - Cập nhật các quy định của pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho BLĐ. - Thực hiện công tác giám sát nội bộ để đảm bảo công tác tài chính được minh bạch và hiệu quả. - Xây dựng, soạn thảo, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy định, quy chế liên quan đến tài chính - kế toán. - Thực hiện các công việc khác do BLĐ phân công.

+ Xem thêm

Prudential Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Prudential Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đà Nẵng

Hạn nộp: 15/01/2021 10 - 15 triệu Chat

- Lên kế hoạch kinh doanh, huấn luyện - Push sales bộ phận kinh doanh - Lên chương trình, tổ chức các sự kiện quan trọng của VP - MC, thuyết trình chiến lược kinh doanh - Nắm chỉ tiêu kinh doanh của toàn bộ văn phòng - Luôn đưa ra các ý tưởng kinh doanh theo tháng, quý, năm

+ Xem thêm

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Golden Hand

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Forex - Sales Leader

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Golden Hand

Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 15 - 20 triệu Chat

- Xác định thị trường, kế hoạch tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng, lên kế hoạch thực hiện cùng đội ngũ nhân viên nhằm đạt được mục tiêu doanh số và phát triển thị trường - Nghiên cứu thị trường, sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh để có chiến lược phát triển phù hợp. - Thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng, tiếp cận và phát triển sản phẩm, thị trường. - Lên kế hoạch bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu được giao. - Cập nhật liên tục thông tin nguồn sản phẩm hiện có cho nhân viên tư vấn, để kịp thời tư vấn, cung cấp cho khách hàng quan tâm đến dự án công ty đang phân phối. - Theo dõi và thúc đẩy nhân viên trực thuộc phòng hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân. Hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng. - Hỗ trợ nhân viên trong việc đàm phán, thương lượng, chốt các giao dịch với khách hàng trong trường hợp nhân viên gặp khó khăn cần sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp. - Tạo động lực, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc. - Báo cáo công việc trực tiếp cho Giám Đốc

+ Xem thêm

International Fintech Company

Trưởng phòng Tài chính

International Fintech Company

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 14/04/2021 Thỏa thuận Chat

Chúng tôi là một công ty giàu tiềm năng, phát triển nhanh cùng với những hoài bão to lớn. Bắt đầu với việc hỗ trợ tiêu dùng tức thì cho hoạt động thương mại điện tử, chúng tôi đang đặt mục tiêu thay đổi việc cho vay tín chấp ở Đông Nam Á, một trong những khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất trên toàn cầu. Sản phẩm đầu tiên của chúng tôi được tích hợp tại giao diện thanh toán cho người bán. Nó sẽ xác định những người mua hàng đủ điều kiện để được cho vay mua hàng thương mại điện tử tức thì với tỷ giá thấp hơn nhiều so với các công ty tài chính tiêu dùng. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng công nghệ và khoa học đột phá để mở ra những hiểu biết sâu sắc chưa từng có về rủi ro tín dụng và gian lận từ nhiều nguồn dữ liệu: điện thoại, mạng xã hội, viễn thông, dữ liệu tài chính và vị trí. Là một trong những công ty fintech phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, công ty đã huy động được hơn 100 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư mạo hiểm từ các nhà đầu tư hàng đầu và đã giành được nhiều giải thưởng: top 100 công ty fintech toàn cầu, startup fintech số 1 ở Đông Nam Á và top 30 startup toàn cầu của Google. Mô tả công việc: Trưởng phòng tài chính báo cáo trực tiếp với Kiểm soát viên Tài chính Khu vực và Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Các trách nhiệm của người quản lý tài chính như sau (nhưng không giới hạn): - Xử lý toàn bộ công việc kế toán bao gồm kiểm toán, thuế và các vấn đề liên quan đến thư ký. Đảm bảo các giao dịch bao gồm các khoản trích trước và dự phòng được hạch toán đúng. - Đối chiếu báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng để đảm bảo doanh thu, giao dịch mua và chi phí được nắm bắt kịp thời và chính xác. - Tham dự các truy vấn kiểm toán, thuế và ngân hàng. - Liên hệ với nhóm tài chính HQ, đảm bảo các giao dịch giữa các công ty được hạch toán. - Hỗ trợ Kiểm soát viên Tài Chính Khu vực và Tổng Giám đốc trong việc ra quyết định kinh doanh và đưa ra các khuyến nghị dựa trên phân tích tài chính và kinh doanh hợp lý. - Chịu trách nhiệm cải tiến các kiểm soát tài chính và thủ tục kế toán để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và chuẩn mực báo cáo của Việt Nam. - Đảm bảo tuân thủ và tuân thủ các vấn đề tuân thủ tài chính của chính phủ Việt Nam như báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, v.v.

+ Xem thêm

Mkc

ASM Teamleader Ngành Tài chính tín chấp tiêu dùng

Mkc

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19/05/2021 20 - 30 triệu Chat

Giới thiệu công ty: Là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay tín chấp tiêu dùng. 24hPlus hiện nay là đối tác TRỰC TIẾP của những công ty Tài chính và Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam như: Công ty Tài chính Mirae Asset Hàn Quốc, Ngân hàng Quốc Tế VIB, Công ty Tài Chính Quân Đội, Công ty Tài chính TP Bank Fico,... Chúng tôi cũng cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính tiêu dùng với sản phẩm đa dạng và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với môi trường làm việc Thân Thiện, Tích Cực và luôn chú trọng vào Con người, 24hPlus tự hào là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển Tài năng của bạn. Mô tả công việc: • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới về sản phẩm, chính sách và các quy định của công ty. • Theo sát để hỗ trợ, giúp đỡ các nhân viên trong nhóm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. • Trong quá trình làm việc, đưa ra các ý kiến đóng góp, xây dựng nhằm đảm bảo, bảo vệ quyền lợi của nhân viên trong nhóm. • Nâng cao tinh thần đồng đội, động viên tinh thần làm việc và thúc đẩy doanh số kinh doanh của khu vực; • Đặt ra các kế hoạch hoạt động cho nhóm hoặc khu vực phụ trách; • Theo dõi các hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh tạị khu vực; • Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của khu vực; giải quyết các vấn đề tại khu vực (nếu có) • Tiếp nhận thông tin phản hồi từ nhân viên và thị trường để cập nhật, báo cáo cho Ban GĐ để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. • Xây dựng và tạo môi trường làm việc hòa đồng, lành mạnh và chuyên nghiệp. • Và một số công việc khác được giao;

+ Xem thêm

Lms - Giảm Béo Chuẩn Y Khoa

Trưởng phòng Tài chính - kế toán

Lms - Giảm Béo Chuẩn Y Khoa

Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Hạn nộp: 28/02/2021 7 - 10 triệu Chat

Mô tả công việc Công ty cần tuyển 1 bạn trưởng phòng Tài chính - Kế toán Mô tả công việc: TÀI CHÍNH - Lên kế hoạch, lộ trình, bảng dòng tiền, điểm hòa vốn. - Lên chiến lược về giá sản phẩm trong các chương trình khuyến mãi. - Chuẩn bị bảng phân tích tài chính doanh nghiệp cho mục tiêu lên IPO. - Lên quy mô về tiền cho các chiến dịch MKT, truyền thông, đầu tư cho doanh nghiệp. KẾ TOÁN: - Theo dõi dòng tiền thu chi - Lên bảng lương, thưởng cho nhân sự - Các công việc khác của kế toán

+ Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype