Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm trưởng phòng vật tư

Công ty CP Holdings Tràng An

Trưởng phòng vật tư (Bình Dương)

Công ty CP Holdings Tràng An

Quận Long Biên, Hà Nội

Hạn nộp: 31/07/2021 15 - 20 triệu Chat

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác hoạch định kế hoạch mua và cung ứng vật tư phục vụ hoạt động xây dựng và tổ chức điều hành kho bãi trong hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty. - Điều hành, quản lý nhân viên phòng vật tư, thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vật tư nguyên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất. - Lập các kế hoạch về vật tư, cung ứng, điều phối vật tư cho các dự án theo tháng, quý, năm. - Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động SXKD trên cơ sở lãnh đạo đã phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả. - Lựa chọn, quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của công ty theo các chỉ tiêu: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển… tổ chức đánh gía nhà cung cấp định kỳ; - Thương thảo giá cả, soạn thảo các Hợp đồng kinh tế trình lãnh đạo ký kết với các Nhà Cung ứng. - Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập - dự trữ - xuất - tồn - kiểm kê vật tư của hệ thống Kho bãi của Công ty. - Duy trì thực hiện hệ thống sổ sách Kho theo qui định của chế độ Kế toán Tài chính - Quyết toán định kỳ tình hình sử dụng vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm - Phối hợp với các phòng ban trong công ty để đảm bảo hoàn thành công việc chung - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban TGĐ trong phạm vi quy định của Pháp luật. - Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

+ Xem thêm

CN công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp

Trưởng phòng kế hoạch vật tư

CN công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp

Hải Phòng

Hạn nộp: 01/12/2020 Thỏa thuận Chat

-Thiết lập các mục tiêu của phòng. -Tổ chức hoạt động, điều phối công tác kế hoạch vật tư. -Xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin về nguồn cung ứng vật tư, trang thiết bị máy móc đảm bảo công tác cung ứng vật tư đầy đủ cho hoạt động các dự án/ công trình. -Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn danh sách các nhà cung ứng vật tư, trang thiết bị máy móc. -Tổ chức, xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn căn cứ vào tiến độ thi. -Lập kế hoạch thu mua & kiểm soát việc cung ứng vật tư, máy móc thiết bị cho từng dự án/ công trình. -Dự trù tài chính phục vụ các dự án/công trình. -Đàm phán, thương thảo và đề xuất lựa chọn đối tác cung cấp trình lãnh đạo phê duyệt. -Thực hiện kiểm tra việc giao nhận đơn hàng và thanh toán cho khách hàng. -Theo dõi, kiểm tra, đánh giá báo cáo định kỳ việc sử dụng vật tư, máy móc thiết bị của các dự án/ công trình. -Lập kế hoạch, triển khai thực hiện việc kiểm soát sữa chữa, bảo trì định kỳ các trang thiết bị máy móc. -Thường xuyên thông tin về thị trường vật tư và tư vấn cho lãnh đạo về thông tin thị trường, thông tin nhà cung cấp.Tìm kiếm, phát triển mối quan hệ với nhà cung cấp để tăng tính cạnh tranh. -Xây dựng hệ hống kế hoạch, hệ thống báo cáo và hệ thống đánh giá kết quả công việc của phòng. -Thực hiện công tác báo cáo hằng tuần/ tháng/ quý/năm theo quy định và báo cáo bất thường theo yêu cầu của lãnh đạo. -Kiểm soát về việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ của phòng. -Tổ chức theo dõi, giải quyết triệt để các sự cố cung ứng cho các dự án/ công trình. -Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Phú tài

Trưởng phòng kỹ thuật – vật tư

Công ty cổ phần Phú tài

Bình Định

Hạn nộp: 31/03/2020 Thỏa thuận Chat

- Phối hợp với nhóm kỹ thuật phát triển sản phẩm trong chế tạo mẫu sản phẩm theo yêu cầu của từng bước phát triển sản phẩm.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype