Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm bốc xếp lương cao

Vận Tải Bắc Nam Tuyển Dụng Phổ Thông Lương Cao Tài Xế Lơ Xe Phụ Kho Xếp Bánh Kẹo 600K Ngày

15 - 20 triệu

15 - 20 triệu

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Nhân viên Tài Xế: - Lương 16 triệu/tháng. -Lãnh Lương tuần (4 triệu/tuần) - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên kho hàng: - Lương 600 ngàn/ngày (bao ăn,Bao ở) - Lãnh Lương Ngày. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên giao nhận: - Lương 14 triệu/tháng (bao ăn,ở) - Lãnh Lương Tuần. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ Cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty.

Nhân viên Tài Xế: - Lương 16 triệu/tháng. -Lãnh Lương tuần (4 triệu/tuần) - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên kho hàng: - Lương 600 ngàn/ngày (bao ăn,Bao ở) - Lãnh Lương Ngày. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên giao nhận: - Lương 14 triệu/tháng (bao ăn,ở) - Lãnh Lương Tuần. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ Cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty.

Yêu cầu: - Nam, tuổi từ 18 - 50, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. - Có tinh thần trách nhiệm - Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực - Liên hệ qua điện thoại trước để được tư vấn sắp lịch trước khi đến công ty đăng ký mục tiêu đi làm. =>Tiếp nhận tài xế, lơ xe gọi Anh Đức: 0869-600-358 (Trưởng phòng nhân sự) =>tiếp nhận phụ kho bánh kẹo gọi Anh Thành :0865-310-348 (phó phòng nhân sự)

- Nam, tuổi từ 18 - 50, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. - Có tinh thần trách nhiệm - Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực - Liên hệ qua điện thoại trước để được tư vấn sắp lịch trước khi đến công ty đăng ký mục tiêu đi làm. =>Tiếp nhận tài xế, lơ xe gọi Anh Đức: 0869-600-358 (Trưởng phòng nhân sự) =>tiếp nhận phụ kho bánh kẹo gọi Anh Thành :0865-310-348 (phó phòng nhân sự)

+ Xem thêm

Vận Tải Bắc Nam Việc Làm Lương Cao Lái Xe Lơ Xe Phụ Kho Xếp Bánh Kẹo 16 Tr Tháng

15 - 20 triệu

15 - 20 triệu

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 31/12/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Nhân viên Tài Xế: - Lương 16 triệu/tháng. -Lãnh Lương tuần (4 triệu/tuần) - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên kho hàng: - Lương 600 ngàn/ngày (bao ăn,Bao ở) - Lãnh Lương Ngày. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên giao nhận: - Lương 14 triệu/tháng (bao ăn,ở) - Lãnh Lương Tuần. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ Cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty.

Nhân viên Tài Xế: - Lương 16 triệu/tháng. -Lãnh Lương tuần (4 triệu/tuần) - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên kho hàng: - Lương 600 ngàn/ngày (bao ăn,Bao ở) - Lãnh Lương Ngày. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên giao nhận: - Lương 14 triệu/tháng (bao ăn,ở) - Lãnh Lương Tuần. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ Cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty.

Yêu cầu: - Nam, tuổi từ 18 - 50, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. - Có tinh thần trách nhiệm - Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực - Liên hệ qua điện thoại trước để được tư vấn sắp lịch trước khi đến công ty đăng ký mục tiêu đi làm. =>Tiếp nhận tài xế, lơ xe gọi Anh Đức: 0869-600-358 (Trưởng phòng nhân sự) =>tiếp nhận phụ kho bánh kẹo gọi Anh Thành :0865-310-348 (phó phòng nhân sự)

- Nam, tuổi từ 18 - 50, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. - Có tinh thần trách nhiệm - Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực - Liên hệ qua điện thoại trước để được tư vấn sắp lịch trước khi đến công ty đăng ký mục tiêu đi làm. =>Tiếp nhận tài xế, lơ xe gọi Anh Đức: 0869-600-358 (Trưởng phòng nhân sự) =>tiếp nhận phụ kho bánh kẹo gọi Anh Thành :0865-310-348 (phó phòng nhân sự)

+ Xem thêm

Vận Tải Bắc Nam Lao Động Phổ Thông Tài Xế Lái Xe Lơ Xe Phụ Kho Xếp Bánh Kẹo 16 Triệu Tháng

15 - 20 triệu

15 - 20 triệu

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: Nhân viên Tài Xế: - Lương 16 triệu/tháng. -Lãnh Lương tuần (4 triệu/tuần) - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên kho hàng: - Lương 600 ngàn/ngày (bao ăn,Bao ở) - Lãnh Lương Ngày. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên giao nhận: - Lương 14 triệu/tháng (bao ăn,ở) - Lãnh Lương Tuần. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ Cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty.

Nhân viên Tài Xế: - Lương 16 triệu/tháng. -Lãnh Lương tuần (4 triệu/tuần) - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên kho hàng: - Lương 600 ngàn/ngày (bao ăn,Bao ở) - Lãnh Lương Ngày. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty. Nhân viên giao nhận: - Lương 14 triệu/tháng (bao ăn,ở) - Lãnh Lương Tuần. - Được hưởng đầy đủ BHYT,BHXH,BHTN,lương thưởng tháng thứ 13. - Phụ Cấp 2 triệu/tháng nếu không ở lại công ty.

Yêu cầu: - Nam, tuổi từ 18 - 50, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. - Có tinh thần trách nhiệm - Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực - Liên hệ qua điện thoại trước để được tư vấn sắp lịch trước khi đến công ty đăng ký mục tiêu đi làm. =>Tiếp nhận tài xế, lơ xe gọi Anh Đức: 0869-600-358 (Trưởng phòng nhân sự) =>tiếp nhận phụ kho bánh kẹo gọi Anh Thành :0865-310-348 (phó phòng nhân sự)

- Nam, tuổi từ 18 - 50, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. - Có tinh thần trách nhiệm - Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực - Liên hệ qua điện thoại trước để được tư vấn sắp lịch trước khi đến công ty đăng ký mục tiêu đi làm. =>Tiếp nhận tài xế, lơ xe gọi Anh Đức: 0869-600-358 (Trưởng phòng nhân sự) =>tiếp nhận phụ kho bánh kẹo gọi Anh Thành :0865-310-348 (phó phòng nhân sự)

+ Xem thêm

Tuyển Dụng 1 ngày Tuyển gấp Nam LĐPT bốc xếp lương cao làm việc tại Q9

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 28/02/2022

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: CÔNG TY TNHN TM DV ADP CẦN TUYỂN CÔNG NHÂN BỐC XẾP LÀM VIỆC TẠI KHO : ☘ Địa điểm làm việc: 63 Đường Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Q9 : ☘️ Mô Tả công việc : + Bốc và xếp hàng hóa từ kho chuyển ra xe tải ( Sữa, nước ép trái cây ) + Xếp hàng hóa, chuyển đảo hàng hóa trong khu vực kho khi được yêu cầu. + Sắp xếp hàng từ balet lên xe tải cho nhân viên phụ xe đi giao hàng cho các đại lý. + Tuân thủ các quy định làm việc tại Kho. + Dọn dẹp gọn gàng khu vực làm việc sau ngày làm việc. ☘️ Quyền lợi : + Được đóng Bảo hiểm đầy đủ. + Thưởng theo chế độ công ty: các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13,.. + Tham gia các chương trình team-building, du lịch của công ty hàng năm + Công việc ổn định, lâu dài, ngày nào cũng có hàng hoá để làm việc. ☘️ Mức lương : 7tr- 8,5tr/ tháng ( chưa bao gồm phụ cấp ) ☘️ Thời gian làm việc : + Ca sáng : 6h - 14h + Ca tối : 21h - 5h ☘️ Yêu cầu : + Bằng cấp: Tốt nghiệp phổ thông 9/12 trở lên. + Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực. Có tinh thần trách nhiệm. + Ứng viên nam ( 18 - 50 tuổi ) + Có sức khỏe tốt + Có giấy tờ tùy thân rõ ràng + Trung thực + Chăm chỉ + Ưu tiên làm lâu dài ☘️ LH ứng tuyển trực tiếp : 0931321461 ( Ms. Thoa )

CÔNG TY TNHN TM DV ADP CẦN TUYỂN CÔNG NHÂN BỐC XẾP LÀM VIỆC TẠI KHO : ☘ Địa điểm làm việc: 63 Đường Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Q9 : ☘️ Mô Tả công việc : + Bốc và xếp hàng hóa từ kho chuyển ra xe tải ( Sữa, nước ép trái cây ) + Xếp hàng hóa, chuyển đảo hàng hóa trong khu vực kho khi được yêu cầu. + Sắp xếp hàng từ balet lên xe tải cho nhân viên phụ xe đi giao hàng cho các đại lý. + Tuân thủ các quy định làm việc tại Kho. + Dọn dẹp gọn gàng khu vực làm việc sau ngày làm việc. ☘️ Quyền lợi : + Được đóng Bảo hiểm đầy đủ. + Thưởng theo chế độ công ty: các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13,.. + Tham gia các chương trình team-building, du lịch của công ty hàng năm + Công việc ổn định, lâu dài, ngày nào cũng có hàng hoá để làm việc. ☘️ Mức lương : 7tr- 8,5tr/ tháng ( chưa bao gồm phụ cấp ) ☘️ Thời gian làm việc : + Ca sáng : 6h - 14h + Ca tối : 21h - 5h ☘️ Yêu cầu : + Bằng cấp: Tốt nghiệp phổ thông 9/12 trở lên. + Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực. Có tinh thần trách nhiệm. + Ứng viên nam ( 18 - 50 tuổi ) + Có sức khỏe tốt + Có giấy tờ tùy thân rõ ràng + Trung thực + Chăm chỉ + Ưu tiên làm lâu dài ☘️ LH ứng tuyển trực tiếp : 0931321461 ( Ms. Thoa )

Yêu cầu: CÔNG TY TNHN TM DV ADP CẦN TUYỂN CÔNG NHÂN BỐC XẾP LÀM VIỆC TẠI KHO : ☘ Địa điểm làm việc: 63 Đường Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Q9 : ☘️ Mô Tả công việc : + Bốc và xếp hàng hóa từ kho chuyển ra xe tải ( Sữa, nước ép trái cây ) + Xếp hàng hóa, chuyển đảo hàng hóa trong khu vực kho khi được yêu cầu. + Sắp xếp hàng từ balet lên xe tải cho nhân viên phụ xe đi giao hàng cho các đại lý. + Tuân thủ các quy định làm việc tại Kho. + Dọn dẹp gọn gàng khu vực làm việc sau ngày làm việc. ☘️ Quyền lợi : + Được đóng Bảo hiểm đầy đủ. + Thưởng theo chế độ công ty: các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13,.. + Tham gia các chương trình team-building, du lịch của công ty hàng năm + Công việc ổn định, lâu dài, ngày nào cũng có hàng hoá để làm việc. ☘️ Mức lương : 7tr- 8,5tr/ tháng ( chưa bao gồm phụ cấp ) ☘️ Thời gian làm việc : + Ca sáng : 6h - 14h + Ca tối : 21h - 5h ☘️ Yêu cầu : + Bằng cấp: Tốt nghiệp phổ thông 9/12 trở lên. + Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực. Có tinh thần trách nhiệm. + Ứng viên nam ( 18 - 50 tuổi ) + Có sức khỏe tốt + Có giấy tờ tùy thân rõ ràng + Trung thực + Chăm chỉ + Ưu tiên làm lâu dài ☘️ LH ứng tuyển trực tiếp : 0931321461 ( Ms. Thoa )

CÔNG TY TNHN TM DV ADP CẦN TUYỂN CÔNG NHÂN BỐC XẾP LÀM VIỆC TẠI KHO : ☘ Địa điểm làm việc: 63 Đường Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Q9 : ☘️ Mô Tả công việc : + Bốc và xếp hàng hóa từ kho chuyển ra xe tải ( Sữa, nước ép trái cây ) + Xếp hàng hóa, chuyển đảo hàng hóa trong khu vực kho khi được yêu cầu. + Sắp xếp hàng từ balet lên xe tải cho nhân viên phụ xe đi giao hàng cho các đại lý. + Tuân thủ các quy định làm việc tại Kho. + Dọn dẹp gọn gàng khu vực làm việc sau ngày làm việc. ☘️ Quyền lợi : + Được đóng Bảo hiểm đầy đủ. + Thưởng theo chế độ công ty: các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13,.. + Tham gia các chương trình team-building, du lịch của công ty hàng năm + Công việc ổn định, lâu dài, ngày nào cũng có hàng hoá để làm việc. ☘️ Mức lương : 7tr- 8,5tr/ tháng ( chưa bao gồm phụ cấp ) ☘️ Thời gian làm việc : + Ca sáng : 6h - 14h + Ca tối : 21h - 5h ☘️ Yêu cầu : + Bằng cấp: Tốt nghiệp phổ thông 9/12 trở lên. + Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực. Có tinh thần trách nhiệm. + Ứng viên nam ( 18 - 50 tuổi ) + Có sức khỏe tốt + Có giấy tờ tùy thân rõ ràng + Trung thực + Chăm chỉ + Ưu tiên làm lâu dài ☘️ LH ứng tuyển trực tiếp : 0931321461 ( Ms. Thoa )

+ Xem thêm

Đông Dương Ocean Cần Tuyền Gấp Tài xế, Phụ xe, Bốc xếp - Lương Cao Bao Ăn Ở

15 - 20 triệu

15 - 20 triệu

Toàn quốc và 4 nơi khác

Toàn quốcBình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông

Hạn nộp: 31/12/2020

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: – Nếu tăng ca ngày chủ nhật thì lương x 2 – Thưởng Lễ Tết theo tiêu chuẩn – Hỗ trợ vé xe, vé tàu về quê ăn Tết – Công ty có chổ ăn ở lại miễn phí cho công nhân. Mỗi phòng 3 người. – Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. – Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. – Được hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

– Nếu tăng ca ngày chủ nhật thì lương x 2 – Thưởng Lễ Tết theo tiêu chuẩn – Hỗ trợ vé xe, vé tàu về quê ăn Tết – Công ty có chổ ăn ở lại miễn phí cho công nhân. Mỗi phòng 3 người. – Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. – Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. – Được hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Yêu cầu: Siêng Năng Chịu Khó Nhiệt Tình Có Sức Khỏe

Siêng Năng Chịu Khó Nhiệt Tình Có Sức Khỏe

+ Xem thêm

Công Ty Thương Mại Vilado Cần Tuyền Gấp Tài xế, Phụ xe, Bốc xếp - Lương Cao Bao Ăn Ở

15 - 20 triệu

15 - 20 triệu

Toàn quốc và 4 nơi khác

Toàn quốcSóc Trăng, Cà Mau, Cần Thơ, Trà Vinh

Hạn nộp: 31/12/2020

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: – Nếu tăng ca ngày chủ nhật thì lương x 2 – Thưởng Lễ Tết theo tiêu chuẩn – Hỗ trợ vé xe, vé tàu về quê ăn Tết – Công ty có chổ ăn ở lại miễn phí cho công nhân. Mỗi phòng 3 người. – Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. – Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. – Được hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

– Nếu tăng ca ngày chủ nhật thì lương x 2 – Thưởng Lễ Tết theo tiêu chuẩn – Hỗ trợ vé xe, vé tàu về quê ăn Tết – Công ty có chổ ăn ở lại miễn phí cho công nhân. Mỗi phòng 3 người. – Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. – Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. – Được hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Yêu cầu: Siêng Năng Chịu Khó Nhiệt Tình Có Sức Khỏe

Siêng Năng Chịu Khó Nhiệt Tình Có Sức Khỏe

+ Xem thêm

Chat Chat với nhà tuyển dụng

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng