Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm chỉ huy trưởng tại Hà Nội

no image

Chỉ huy trưởng công trường, kỹ thuật hiện trường, kỹ thuật nội nghiêp

vietraco

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hà Nội

1- Chỉ huy trường- kỹ thuật hiện trường • Trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao từ Trưởng phòng thi công • Kiểm tra bản vẽ thiết kế các hạng mục xây dựng, nhận biết sai sót của hồ sơ thiết kế để phân tích, đề nghị hiệu chỉnh cho phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật • Phụ trách hướng dẫn công nhân cầu đường thực hiện công việc thi công đường, cầu, cống đúng quy trình, quy định. • Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và chất lượng theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt • Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các công việc thi công xây dựng và đối với công nhân • Hàng ngày viết nhật ký thi công • Bóc tách khối lượng công trình, hàng ngày tổng hợp khối lượng báo cáo về văn phòng và ban chỉ huy. • Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát các nhà thầu thực hiện đúc cống, cọc, dầm, bệ, bốc thấm,… 2- Kỹ thuật nội nghiệp & hồ sơ • Lên kế hoạch công việc chi tiết hàng ngày/ tuần/ tháng và phân bổ công việc cho đội/ nhóm công nhân • Lập tiến độ thi công chi tiết, tổng thể thi công cho công trình • Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ công trình • Thường xuyên theo dõi, phát hiện những bất cập, sai sót và đề xuất hướng xử lý với chủ đầu tư trong quá trình tiến hành để kịp thời xử lý. • Thực hiện công tác nghiệm thu khối lượng từ công trường • Làm hồ sơ thanh toán, hồ sơ quản lý chất lượng đường, cầu, cống theo mẫu. • Hàng ngày viết nhật ký thi công • Tham gia nghiệm thu xác nhận công trình chỉ khi công trình đảm bảo đúng thiết kế, đúng theo quy chuẩn chất lượng • Có quyền yêu cầu nhà thầu đảm bảo thực hiện những phần việc theo đúng hợp đồng

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ phần Xây Lắp Nam Hải

[ Tuyển Gấp ] - Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Xây Lắp Nam Hải

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hà Nội

- Chịu trách nhiệm giám sát các công trình thi công của công ty; - Phối hợp với các đơn vị bên ngoài: Chủ đầu tư, Đơn vị giám sát, Đơn vị thiết kế, Quản lý dự án…để thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý, nghiệm thu liên quan đến dự án, công trình; - Cung cấp thông tin, báo cáo thường xuyên và trực tiếp với Ban Giám đốc nhằm giải quyết các vấn đề liên quan; - Và các công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 Điện Biên

Chỉ huy trưởng công trình

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 Điện Biên

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

- Quản lý điều hành công trình thi công đạt đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn; - Phân công công việc hợp lý cho các nhân viên cấp dưới, các tổ đội; Tổ chức đời sống sinh hoạt cho cán bộ trên toàn công trường; - Lập kế hoạch, mục tiêu công việc theo tuần, tháng, quý. Phân công và sử dụng các nguồn lực có sẵn để hoàn thành công việc được giao; - Xây dựng kế hoạch vật tư – vật liệu, máy móc, thiết bị. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc sử dụng vật tư – vật liệu, máy móc trong quá trình thi công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh gây thất thoát; - Chịu trách nhiệm tư vấn, giám sát tiến trình xây dựng và các công việc xây dựng khác tại công trường; - Kiểm tra các bản vẽ, số lượng và đảm bảo tính chính xác; - Giám sát và quản lý nhân lực tại công trường, điều hành việc thi công của các nhà thầu phụ, tổ khoán, tổ công nhật, xe, máy; - Theo dõi và chịu trách nhiệm chất lượng thi công công trình và các vấn đề ATVSLĐ tại công trường; - Giải quyết các vấn đề kĩ thuật và các vấn đề phát sinh khác; - Báo cáo cấp trên các vấn đề phát sinh tại công trường theo quy định (kiểm tra báo cáo của cấp dưới trước khi nộp); - Kiểm soát cán bộ thi công trực tiệp thông qua họp nội bộ thường kì hoặc đột xuất; - Họp các tổ đội thi công trực tiếp và cán bộ kĩ thuật để giải quyết các vướng mắc trên công trường khi có phát sinh; - Họp cán bộ toàn công trường khi có các công văn thông báo từ Văn phòng Công ty;

xem thêm Xem thêm

no image

chỉ huy trưởng công trình

Công ty Cổ phần Xây dựng J-TECH

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hà Nội

- Tổ chức triển khai thi công dự án - Quản lý các tổ đội thi công, giám sát thi công trên toàn công trình - Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi công, tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu các hạng mục và nghiệm thu hoàn thành công trình - Quản lý, phân công công việc cho nhân viên công trình - Theo dõi, xử lý kịp thời các vướng mắc, sự cố xảy ra tại công trình

xem thêm Xem thêm

no image

0984666693 TUYỂN GẤP CHỈ HUY TRƯỞNG DỰ ÁN HẠNG MỤC CƠ ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC, PCCC LƯƠNG 15-25 TRIỆU

Công ty TNHH Mesco

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hà Nội

- Đảm bảo triển khai thi công đúng tiến độ, chất lượng, thiết kế theo hợp đồng đã ký; - Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các công việc trên công trường, đưa ra biện pháp thi công hợp lý trên công trường, đề xuất những giải pháp có hiệu quả nhất để thực hiện dự án theo đúng tiến độ, chất lượng. - Điều phối hoạt động của các tổ đội, nhân công trong công trình làm việc hiệu quả. - Nghiệm thu, bàn giao theo đúng trình tự với với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, TVGS theo đúng Luật định - Hoàn thiện bộ hồ sơ về chất lượng, pháp lý theo đúng quy định; - Báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc Công ty về tiến độ triển khai của dự án; - Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Công ty trong quá trình triển khai thực hiện công việc. - Báo cáo các công việc hàng ngày cho Giám đốc

xem thêm Xem thêm

no image

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng KM Việt Nam

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hà Nội

• Quản lý điều hành thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả; • Kiểm soát sự thay đổi và kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án; • Triển khai kiểm soát các chi phí hạng mục thi công; • Triển khai thực hiện các biện pháp an toàn nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản trong quá trình thi công; • Lập kế hoạch, mục tiêu công việc cụ thể hàng tuần, tháng. Quyết định và điều hành các nguồn lực sẵn có để hoàn thành mục tiêu công việc; • Chịu trách nhiệm tư vấn, tổ chức, giám sát tiến trình xây dựng và các công tác kỹ thuật khác tại công trường; • Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ thiết kế và các hồ sơ liên quan đến dự án theo thẩm quyền; • Giám sát và quản lý nhân lực tại công trường; • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật và các vấn đề phát sinh khác; • Chịu trách nhiệm với cấp trên về khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán; • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

no image

Chỉ huy trưởng thi công cơ điện

Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng KM Việt Nam

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hà Nội

- Giám sát thi công M&E tại các dự án - Lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công, hò sơ thanh quyết toán công trình - Trực tiếp giải quyết các phát sinh ngoài hiện trường - Kiểm soát thi công theo đúng layout và bản vẽ thiết kế - Giám sát chất lượng thi công, tham gia nghiệm thu/ xác nhận khối lượng công trình theo từng giai đoạn. - Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của ban giám đốc trong trường hợp phát sinh - Các nhiệm vụ cho ban giám đốc chỉ đạo

xem thêm Xem thêm

no image

Chỉ huy trưởng giám sát nội thất

công ty trách nhiệm hữu hạn nesta

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hà Nội

1. Tiếp nhận công trình và chuẩn bị thi công - Lên kế hoạch, lập phương án thi công, lên kế hoạch nhân sự, thời gian triển khai hoàn thành. - Làm việc trực tiếp với đội thi công, thầu phụ, nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao. - Nhận và kiểm tra bản vẽ - khảo sát, kiểm tra mặt bằng, đo đạc kích thước hiện trạng - Nghiên cứu hiểu rõ và triển khai chính xác bản vẽ cùng biện pháp thi công. - Làm các thủ tục liên quan để triển khai thi công. 2. Tổ chức công việc tại công trường - Quản lý, đôn đốc, chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động tại công trường. - Trao đổi, giám sát đối với các nhà thầu phụ tại công trường (nếu có) - Quản lý, phân công công việc cho nhân viên lắp đặt tại công trường đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. - Giám sát, kiểm tra kết quả thi công các hạng mục, các đội lắp đặt - Chủ động giải quyết các phát sinh trên công trường. Thông tin, phối hợp các bộ phận liên quan để giải quyết nhanh gọn các phát sinh sao cho hiệu quả, tối ưu. - Giải quyết các mâu thuẫn, phát sinh tại công trường của nhân viên, của khách hàng, của đối tác hợp lý, khéo léo. - Tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng. - Đảm bảo hình ảnh công ty, cách giao tiếp với khách hàng. 3. Kiểm soát tiến độ tại công trường - Triển kai và kiểm soát các hạng mục, đầu việc theo đúng tiến độ. - Trao đổi kịp thời với các bộ phận liên quan, tìm hướng giải quyết nhanh gọn dứt điểm các phát sinh nhằm đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ. - Báo cáo, nhật ký công việc hàng ngày với cấp trên. Tổng kết sau mỗi công trình. 4. Kiểm soát chất lượng thi công - Kiểm tra kiểu dáng, kích thước, chất liệu, màu sắc của các vật liệu, hạng mục đã hoàn tất đảm bảo đúng thiết kế, đúng kỹ thuật - Kiểm tra, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động 5. Bàn giao – Nghiệm thu - Bàn giao khối lượng, chất lượng với thầu phụ (nếu có) - Bàn giao khối lượng, chất lượng với khách hàng, nghiệm thu với khách hàng - Báo cáo tổng kết các chi phí phát sinh chính xác trung thực

xem thêm Xem thêm

no image

Chỉ Huy Trưởng quản lý quản lý thi công cơ điện

Công Ty Tnhh Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

- Quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đạt chất lượng, đúng tiến độ. - Quản lý kế hoạch thi công dự án, kế hoạch nhân sự. - Quản lý phân công nhân sự/ đơn vị thi công dự án. - Quản lý chi phí trong phạm vi dự toán của dự án. - Quản lý điều phối thiết bị, vật tư, nhân lực cho các dự án. - Quản lý kiểm tra, cập nhật và theo dõi tình hình thực hiện các dự án. - Quản lý và kiểm soát tiến độ, kỹ thuật lắp đặt theo thiết kế, quy định và tiêu chuẩn của công ty. - Tham gia các cuộc họp, làm việc với chủ đầu tư , tư vấn, các nhà thầu có liên quan về các vấn đề kỹ thuật tại công trường - Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các dự án cho quản lý dự án, ban giám đốc công ty. - Quản lý triễn khai bản vẽ thi công, hoàn công, hồ sơ nghiệm thu - Hướng dẫn giám sát lập biện pháp thi công - Lập dự toán, làm báo giá, thực hiện hồ sơ quyết toán dự án

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại