Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm chuyên viên pháp lý tại Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần  TPS Thành Phong

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Công ty cổ phần TPS Thành Phong

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Thực hiện các hồ sơ thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng dự án bất động sản. - Thực hiện các thủ tục M&A các dự án bất động sản - Tìm hiểu, tham mưu, tư vấn cho cấp trên về các thay đổi của luật pháp về các vấn đề liên quan - Liên hệ với các đối tác, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị tư vấn để hoàn thiện pháp lý dự án - Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục pháp lý dự án - Soạn thảo các loại văn bản triển khai xin thực hiện dự án - Theo dõi và đảm bảo các hồ sơ, công việc được hoàn thành đúng tiến độ - Thực hiện lưu trữ có hệ thống các hồ sơ pháp lý của dự án để thuận tiện cho việc truy xuất và báo cáo. - Chi tiết cụ thể trao đổi khi tham gia phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

công ty CP hóa dầu mekong

Chuyên viên Pháp chế

công ty CP hóa dầu mekong

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động và kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực hóa dầu phục vụ cho việc soạn thảo văn bản định chế, hợp đồng, tư vấn pháp lý và tham mưu cho ban lãnh đạo trong quản trị, điều hành và xử lý các công việc liên quan. - Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục thành lập, thay đổi, đăng ký kinh doanh, đăng ký và bảo vệ thương hiệu. - Soạn thảo và thẩm định nội dung hợp đồng, các văn bản giao dịch do các phòng ban phụ trách đàm phán với đối tác trước khi trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt. - Chủ động xử lý và tham mưu cho ban lãnh đạo các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế... - Tư vấn, chuẩn bị, làm các hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh về quyền lợi giữa Công ty với bên thứ 3. - Lập các bộ hồ sơ pháp lý, chứng từ cho Công ty và các cơ sở đại diện kinh doanh, đảm bảo không vi phạm pháp luật khi có đoàn kiểm tra, thanh tra. - Kiểm tra chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch… - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết các tranh chấp trên tiêu chí tuân thủ tối đa luật pháp hiện hành. - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định. - Kiểm tra, giám sát các công việc liên quan đến: Làm việc với nhà cung cấp về các giấy tờ phục vụ làm giấy công bố, tem phụ… - Các công việc khác theo sự phân công công việc của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Katsuma

Nhân viên Pháp Lý

Công Ty Cổ Phần Katsuma

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

A. Pháp lý - Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động và kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực hóa dầu phục vụ cho việc soạn thảo văn bản định chế, hợp đồng, tư vấn pháp lý và tham mưu cho ban lãnh đạo trong quản trị, điều hành và xử lý các công việc liên quan. - Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục thành lập, thay đổi, đăng ký kinh doanh, đăng ký và bảo vệ thương hiệu. - Soạn thảo và thẩm định nội dung hợp đồng, các văn bản giao dịch do các phòng ban phụ trách đàm phán với đối tác trước khi trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt. - Chủ động xử lý và tham mưu cho ban lãnh đạo các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế... - Lập các bộ hồ sơ pháp lý, chứng từ cho Công ty và các cơ sở đại diện kinh doanh, đảm bảo không vi phạm pháp luật khi có đoàn kiểm tra, thanh tra. - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định. B. Hành chính - Kiểm quỹ chi nhánh, công ty định kỳ 9h sáng và 16h chiều - Tổng hợp đánh giá xếp loại toàn công ty hàng tháng. - Cấp phát VPP, đồng phục, quà lễ, tết... - Các công việc khác theo sự phân công công việc của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật

Chuyên viên pháp lý dự án

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Thu thập, đánh giá, nghiên cứu và phân tích về mặt pháp lý của các dự án dự định phát triển theo khả năng chuyên môn công việc được giao. - Lập Báo cáo hiện trạng pháp lý cho các dự án dự án dự định phát triển - Lập Lộ trình pháp lý / Báo cáo thẩm tra pháp lý của các dự án dự định đầu tư và phối hợp với các phòng ban khác có liên quan để tối ưu hóa phương án và lộ trình thực hiện. - Lập Văn bản đề xuất dự án, chuẩn bị các hồ sơ pháp lý liên quan cho việc trình duyệt Chủ trương đầu tư dự án. - Nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp hoặc của Ban Giám đốc.

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Chuyên Viên Pháp Chế Dự Án

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm về các nội dung chuyên môn pháp lý, tham mưu và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án Bất động sản (Dự Án), trực tiếp và/hoặc tham mưu xuyên suốt cho đến khi DA hoàn thành đưa vào khai thác: 1. Soạn thảo, các hồ sơ, văn bản pháp lý liên quan Dự án để xin chủ trương đầu tư, đề xuất thực hiện Dự Án, tham gia đấu giá, xin chủ trương địa điểm thực hiện Dự án, 2. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để đảm bảo các hồ sơ soạn thảo đáp ứng đầy đủ chuyên môn cho cho các Dự án trước khi nộp đến các cơ quan chức năng, 3. Tham mưu, tư vấn về chuyên môn cho các hồ sơ thực hiện sau giai đoạn xin chủ trương, xuyên suốt cho đến khi Dự án hoàn thành đưa vào khai thác, 4. Cập nhật thường xuyên các văn bản, quy định pháp luật liên quan để tham mưu cho BLĐ và các phòng ban đơn vị thực hiện Dự Án, 5. Phối hợp với BQLDA, Phòng hành chính để bảo đảm công tác lưu trữ văn bản, hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ theo quy định, 6. Phối hợp với Phòng hành chính để xác nhận ý kiến chuyên môn trong các trong tất cả các hồ sơ văn bản trình ký Ban Điều Hành, HĐQT, hồ sơ pháp lý liên quan Dự án, đảm bảo công tác trình ký hồ sơ theo quy định Công ty, 7. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, những công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận, BĐH,

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Pi Group

Phó Phòng Pháp Lý Dự Án Đất Nền

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Pi Group

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Thực hiện các công việc có liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án bất động sản: Hồ sơ xin thỏa thuận, xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thỏa thuận ký quỹ, xin điều chỉnh quy hoạch, cấp phép quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, cấp phép xây dựng, … theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án. - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác mua bán/chuyển nhượng bất động sản; công tác nghiệm thu, hoàn công, xin cấp Giấy chứng nhận, … theo quy định của pháp luật. - Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến các thủ tục của Pháp lý dự án (báo cáo tiến độ dự án cho Lãnh đạo trực tiếp). - Chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đảm bảo dự án đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. - Liên hệ làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác có liên quan theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. - Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo trực tiếp/ BGĐ về tính chính xác, đầy đủ, phù hợp theo quy định đối với các công việc theo nhiệm vụ được giao. Trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao từ Lãnh đạo trực tiếp/ BGĐ. - Soạn thảo, hoặc chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các loại văn bản trong quá trình xin thực hiện/triển khai dự án. - Kiểm soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ Pháp lý dự án. - Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ được chấp thuận, thực hiện các hạng mục công việc pháp lý cần thiết để hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành. - Quản lý nhân viên Pháp lý dự án theo sự phân công của Lãnh đạo trực tiếp. - Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Lãnh đạo trực tiếp/BGĐ.

xem thêm Xem thêm

no image

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

Công ty CP VINAHUB

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tìm hiểu thông tin, phân tích, đánh giá các khía cạnh pháp lý đối với các dự án đầu tư tiềm năng; Phân tích, nhận định và đưa ra ý kiến đánh giá để hỗ trợ cho quyết định đầu tư; - Soạn thảo các văn bản, tài liệu, phê duyệt, hợp đồng,.. đối với dự án được cấp có thẩm quyền của Công ty quyết định đầu tư; Tham gia vào quá trình đàm phán, lập dự án đầu tư, xin chấp thuận, phê duyệt tại các cơ quan nhà nước; - Tham gia các hoạt động huy động vốn và công việc khác liên quan đến các giai đoạn dự án; - Hỗ trợ chuyên môn, giám sát hoạt động đối với các công ty con, liên doanh, liên doanh, liên kết; - Soạn thảo, thẩm định các hợp đồng, văn bản pháp lý trong hoạt động của doanh nghiệp; - Hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các Phòng/Ban, đơn vị kinh doanh, các công ty có liên quan; - Cập nhật thông tin về tình hình thay đổi các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước có liên quan đến tổ chức hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp; - Thực hiện công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của Công ty.

xem thêm Xem thêm

ELAND ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM COMPANY LIMITED

Chuyên viên pháp lý

ELAND ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM COMPANY LIMITED

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ JOB DESCRIPTION: 1. Tư vấn pháp lý bao gồm các vấn đề đầu tư, xây dựng & bất động sản, các vấn đề M & A. Give legal advice covering investment, construction & real estate matters, M&A matters. 2. Có kinh nghiệm trong xây dựng là một lợi thế; Experience in Construction project is an advantage. 3. Dự thảo / review thỏa thuận / hợp đồng / POA / công văn / thư từ. Draft/ review the agreement/ contracts/ POA/ dispatch/ letter …. 4. Có khả năng dịch các tài liệu pháp lý và các tài liệu khác. Be able to translate legal documents and other documents; 5. Hỗ trợ Trưởng phòng Pháp chế theo yêu cầu. Assist Legal Department Manager as required; 6. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Pháp chế. Directly report to Legal Department Manager.

xem thêm Xem thêm

ELAND ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM COMPANY LIMITED

Chuyên viên pháp lý tư vấn về lĩnh vực doanh nghiệp, thủ tục hải quan, quy định xuất nhập khẩu, lao động, quy định chung.

ELAND ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM COMPANY LIMITED

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ JOB DESCRIPTION: 1. Tư vấn pháp lý về doanh nghiệp, thủ tục hải quan, quy định xuất nhập khẩu, lao động, quy định chung. Give legal advice covering Customs procedures, export/import regulation, labor, general regulation. 2. Cập nhật các Chính sách nội bộ theo quy định của Công ty và pháp luật Việt Nam; Internal regulations updating in accordance with Companys policies and Vietnamese Law; 3. Dự thảo / review thỏa thuận / hợp đồng / POA / công văn / thư từ. Draft/ review the agreement/ contracts/ POA/ dispatch/ letter …. 4. Có khả năng dịch các tài liệu pháp lý và các tài liệu khác; Be able to translate legal documents and other documents; 5. Liên hệ & nộp hồ sơ cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Contact & Submit dossiers to competent authorities; 6. Hỗ trợ Trưởng phòng Pháp chế theo yêu cầu; Assist Legal Department Manager as required; 7. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Pháp chế. Directly report to Legal Department Manager.

xem thêm Xem thêm

ELAND ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM COMPANY LIMITED

Legal Specialist – Chuyên Viên Pháp Lý M&A

ELAND ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM COMPANY LIMITED

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Give legal advice covering Customs procedures, export/import regulation, labor, general regulation; - Internal regulations updating in accordance with Companys policies and Vietnamese Law; - Draft/ review the agreement/ contracts/ POA/ dispatch/ letter …; - Contact & Submit dossiers to competent authorities; - Store legal files and documents; - To assist Legal Department Manager as required; - Directly report to Legal Department Manager. - Give legal advice covering Customs procedures, export/import regulation, labor, general regulation; - Internal regulations updating in accordance with Companys policies and Vietnamese Law; - Draft/ review the agreement/ contracts/ POA/ dispatch/ letter …; - Contact & Submit dossiers to competent authorities; - Store legal files and documents; - To assist Legal Department Manager as required; - Directly report to Legal Department Manager.

xem thêm Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại