Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm chuyên viên pháp lý tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN  PGT HOLDINGS

PGT HOLDING - CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/07/2021 Thỏa thuận Chat

- Đại diện công ty làm việc với Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án, Công an về các vụ việc dân sự (tranh chấp hợp đồng, tranh chấp tài sản, lao động,...), tố cáo hình sự. - Đưa ra ý kiến pháp lý khi có yêu cầu. Soạn thảo công văn, bản ý kiến, văn bản giải trình, đơn thư khi làm việc với cơ quan nhà nước. Theo dõi quá trình giải quyết vụ việc, báo cáo và đề xuất phương án đốc thúc cho Tổng Giám đốc. - Soạn thảo, review hợp đồng kinh tế theo yêu cầu của Tổng Giám đốc. - Tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động, quy trình, thể thức tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông thực hiện đúng pháp luật. - Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến pháp lý doanh nghiệp: xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật giấy phép, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, xin giấy phép đầu tư nước ngoài, ... - Cập nhật những quy định pháp luật mới có ảnh hưởng đến pháp lý doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Kiểm tra pháp lý các vấn đề khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

+ Xem thêm

Cty TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Cty TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 12/08/2021 10 - 15 triệu Chat

- Quản lý và xử lý công việc nhóm trong việc nhắc nhở thanh toán các khách hàng quá hạn. - Đào tạo, giám sát và hỗ trợ nhân viên một làm việc hiệu quả. - Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu được giao - Dựa vào dữ liệu khách hàng trên hệ thống, phân bổ danh sách khách hàng cho nhân viên. - Chủ động lên kế hoạch nhắc nhở việc thanh toán, bao gồm: thanh toán tới hạn và thanh toán trễ hạn: + Xem xét các khoản vay của khách hàng và thông tin khách hàng (địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên quan) + Đưa ra chiến lược cho nhân viên nhằm thu nợ hiệu quả. - Theo dõi tình hình thu nợ hàng ngày của nhóm và của nhân viên. - Giải quyết những vấn đề nội bộ giữa nhân viên với nhau, hoặc với những phòng ban liên quan. - Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho cấp quản lý. - Phụ trách các yêu cầu khẩn và yêu cầu khác từ cấp quản lý.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Tấn Phát

Trưởng phòng pháp chế

Công ty cổ phần Tấn Phát

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/07/2021 Thỏa thuận Chat

- Giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của công ty. - Đảm bảo hoạt động của công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật, nội quy, quy định và điều lệ công ty, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các cổ đông. - Xem xét và chuẩn bị các hồ sơ về pháp lý của công ty, bao gồm hợp đồng, bảng thỏa thuận, bảng thông báo và các công văn… - Am hiểu luật đất đai, luật doanh nghiệp, - Tư vấn, cố vấn, thay mặt công ty (theo ủy quyền và phân công) để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan. - Chuẩn bị, báo cáo các báo cáo định kỳ và các báo cáo theo yêu cầu đột xuất của ban lãnh đạo. - Sẽ trao đổi đầy đủ hơn khi phỏng vấn trực tiếp tại công ty.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Money LMD

Chuyên Viên Pháp Lý

Công ty Cổ phần Tập đoàn Money LMD

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/07/2021 7 - 10 triệu Chat

1. Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Tập đoàn 2. Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Tập đoàn ban hành, ký kết 3. Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn 4. Cố vấn cho Ban Giám đốc về pháp luật 5. Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của Tập đoàn 6. Đảm bảo mọi thủ tục, qui trình hoạt động của Tập đoàn hợp pháp 7. Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý . 8. Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu … 9. Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Tập đoàn. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước 10. Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Tập đoàn theo quy định 11. Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công. Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo Tập đoàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho Tập đoàn 12. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp 13. Chịu trách nhiệm báo cáo trước cấp quản lý trực tiếp các công việc được giao. 14. Dựa trên các nhiệm vụ trên để thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Ttv

Chuyên viên Pháp lý BĐS

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Ttv

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 22/07/2021 15 - 20 triệu Chat

Am hiểu sâu về các vấn đề pháp lý kinh doanh bất động sản để tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Công ty các công việc như sau: - Đánh giá, phân tích đưa ra các khuyến nghị, đề xuất về hồ sơ pháp lý các dự án bất động sản (thuê, mua, bán). - Tham mưu, tư vấn, xây dựng và đề xuất các phương án đầu tư mua bán sát nhập dự án và doanh nghiệp. - Làm việc với các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để thực hiện các thủ tục pháp lý dự án. - Lập kế hoạch, tiến độ, danh mục thực hiện các thủ tục pháp lý dự án theo đúng quy định hiện hành. - Kiểm tra theo dõi, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, phối hợp, hỗ trợ với các đơn vị nhằm hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán phù hợp với thực tế triển khai dự án. - Triển khai công việc khác liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư. - Soạn thảo văn bản, công văn và hỗ trợ trong việc ban hành và sử dụng những văn bản pháp lý. - Cập nhật các văn bản pháp luật và các quy định liên quan đến công tác của phòng Đầu tư. - Thực hiện công tác khác theo yêu cầu của cấp trên.

+ Xem thêm

    Công ty Luật TNHH brandco

Chuyên Viên Pháp Lý Thu Hồi Nợ

Công ty Luật TNHH brandco

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 5 - 7 triệu Chat

- Hỗ trợ hoạt động xử lý nợ xấu của Công ty thông qua việc : - Chịu trách nhiệm thu hồi các khoản nợ xấu từ khách hàng thông qua các biện pháp tố tụng, khởi kiện và / hoặc các công cụ pháp luật khác phù hợp với luật pháp Việt Nam. - Đại diện cho Công ty trong quá trình làm việc với các cơ quan chức năng như Công An, Tòa Án dân sự, Trọng tài Thương Mại, Cơ quan thi hành án… liên quan đến công tác thu hồi nợ. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần  TPS Thành Phong

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Công ty cổ phần TPS Thành Phong

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 14/07/2021 15 - 20 triệu Chat

- Thực hiện các hồ sơ thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng dự án bất động sản. - Thực hiện các thủ tục M&A các dự án bất động sản - Tìm hiểu, tham mưu, tư vấn cho cấp trên về các thay đổi của luật pháp về các vấn đề liên quan - Liên hệ với các đối tác, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị tư vấn để hoàn thiện pháp lý dự án - Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục pháp lý dự án - Soạn thảo các loại văn bản triển khai xin thực hiện dự án - Theo dõi và đảm bảo các hồ sơ, công việc được hoàn thành đúng tiến độ - Thực hiện lưu trữ có hệ thống các hồ sơ pháp lý của dự án để thuận tiện cho việc truy xuất và báo cáo. - Chi tiết cụ thể trao đổi khi tham gia phỏng vấn

+ Xem thêm

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐA KAO1

Chuyên Viên Pháp Lý Thu Hồi Nợ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐA KAO1

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25/06/2021 7 - 10 triệu Chat

- Hỗ trợ hoạt động xử lý nợ xấu của Công ty thông qua việc : - Chịu trách nhiệm thu hồi các khoản nợ xấu từ khách hàng thông qua các biện pháp tố tụng, khởi kiện và / hoặc các công cụ pháp luật khác phù hợp với luật pháp Việt Nam. - Đại diện cho Công ty trong quá trình làm việc với các cơ quan chức năng như Công An, Tòa Án dân sự, Trọng tài Thương Mại, Cơ quan thi hành án… liên quan đến công tác thu hồi nợ. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA

Nhân viên Hành Chánh - Pháp Chế

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/05/2021 7 - 10 triệu Chat

Công tác Hành chính: - Quản lý mối quan hệ với các Cơ quan chính quyền địa phương, các Tổ chức xã hội nghề nghiệp nơi công ty đặt trụ sở làm việc. - Thực hiện các công việc hành chính chung của công ty (bao gồm: Mua bán, cấp phát, quản lý văn phòng phẩm, máy móc, thiết bị văn phòng; quản lý công văn giấy tờ, soạn thảo văn bản, công văn đi, công văn đến). Quản lý chi phí điện, nước, điện thoại, internet - Quản lý công tác vệ sinh, cảnh quan công ty - Hỗ trợ các công việc hành chính và hậu cần khi có phát sinh Công tác Pháp chế - Phát hành, lưu trữ, bảo mật hồ sơ pháp lý, bảo quản chứng từ, các tài liệu quan trọng của công ty đảm bảo tính chính xác, kịp thời, an toàn. - Lưu giữ và bổ sung hồ sơ cán bộ nhân viên kịp thời, chính xác. - Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật trong công ty theo đúng quy định hiện hành. - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ năng lực, tài liệu pháp lý và Đề án phát triển giáo dục kỹ năng sống của công ty; đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho bộ phận tư vấn phát triển dự án giáo dục Kỹ năng sống tại Hồ Chí Minh và các tỉnh thành theo sự định hướng phát triển và kế hoạch doanh đã được Ban giám đốc phê duyệt. - Xây dựng các chương trình công tác của Ban giám đốc, theo dõi, đôn đốc các phòng, bộ phận thực hiện các chương trình công tác đó. - Hỗ trợ đi công chứng hồ sơ, giấy tờ cho công ty. - Thực hiện các công tác được cấp trên giao phó. - Báo cáo định kỳ công việc hàng ngày cho Ban Giám đốc, Trưởng bộ phận hoặc người hướng dẫn.

+ Xem thêm

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ CÔNG NỢ - LV TẠI VĂN PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 7 - 10 triệu Chat

- Tư vấn pháp lý các khoản nợ của KH - Cập nhật lịch sử cuộc gọi, thông tin khách hàng lên hệ thống; - Lên kế hoạch theo dõi danh sách khách hàng theo thứ tự ưu tiên để xử lý nợ; - Theo dõi lịch thanh toán hằng ngày của khách hàng; - Phát hiện, kiểm tra và báo cáo cấp quản lý các trường hợp đặc biệt (gian lận, lừa đảo…); - Hỗ trợ tư vấn khách hàng khi có nhu cầu theo đúng vai trò trách nhiệm; - Truy tìm thông tin liên lạc của khách hàng và đánh giá tình trạng khách hàng; - Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype