Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm erp tại Hồ Chí Minh

Anh Văn Hội Việt Mỹ - Vus

Business Analyst (Cum Tester ERP)

Anh Văn Hội Việt Mỹ - Vus

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 22/10/2021 Thỏa thuận Chat

Có kế họach để thu thập, phân tích và tư vấn yêu cầu của người sử dụng (bao gồm cả yêu cầu phi chức năng). Đọc hiểu, phân tích tài liệu nghiệp vụ của dự án. Viết tài liệu Yêu cầu nghiệp vụ của người dùng (BRD). Trình bày tài liệu cho Người sử dụng và nhóm lập trình. Tương tác với các bên liên quan và khách hàng khác để đảm bảo phối hợp và thực hiện đúng đắn các dự án phát triển phần mềm hoặc thử nghiệm phần mềm. Tham gia vào nghiên cứu & phát triển (R&D), và các hoạt động đào tạo liên quan đến kiểm soát chất lượng. Hỗ trợ người sử dụng xây dựng các quy trình nghiệp vụ và viết tài liệu nghiệp vụ. Thiết kế các Test Case, checklist, xây dựng và sử dụng các công cụ test tự động. Chuẩn bị dữ liệu test và đảm bảo tuân thủ các quy trình kỹ thuật cho hoạt động thử nghiệm. Thực hiện SIT Test các ứng dụng phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng phần mềm; Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test (SIT, UAT), báo cáo kết quả test cho quản trị dự án. Chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các sản phẩm thử nghiệm cuối cùng. Sọan thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống ứng dụng theo các yêu cầu của nghiệp vụ.

+ Xem thêm

Anh Văn Hội Việt Mỹ - Vus

Dynamic 365 System Admin (ERP)

Anh Văn Hội Việt Mỹ - Vus

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 22/10/2021 Thỏa thuận Chat

Duties and Responsibilities: Key duties and responsibilities but are not limited to those listed below: Monitor and maintain the Application support queue. Ensure support issues are assigned and resolutions are documented. Diagnose and resolve system problems and provide information to educate users on resolutions in a prompt and professional manner. Ensure each problem is resolved according to SLA Engage with appropriate internal and external resources to resolve technical issues and keep users updated on progress toward resolution. Regularly review support log to track performance, trends, anomalies, and opportunities for improvement. Provide day-to-day user support, coordinating with the project team to manage internal D365 system and resolve incidents. Perform system admin tasks for D365 and other business applications such as SharePoint, Promapp (e.g. security access; employee/role etc) Manage D365 environments, including MS and ISV releases, updates, and MS cycles for environments. Manage licensing for D365 and other tools (ISVs, PowerApps, Promapp etc). Perform system admin tasks for business applications as required. Have experience with Microsoft Dynamics Workflow.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÂN MÂY

Trưởng Nhóm Đặt Hàng Và Quản Lý Dữ Liệu Đơn Hàng - Orderpool

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÂN MÂY

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/08/2021 10 - 15 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm đặt hàng từ đến Nhà cung cấp và luân chuyển hàng hóa từ kho Tổng đến các cửa hàng. - Hỗ trợ bộ phận vận hành siêu thị nhằm tối ưu hóa hàng hóa và góp phần trong việc tạo ra doanh số từ cửa hàng. - Đảm bảo việc đặt hàng và chuyển theo đúng trình tự. - Xác định nhóm hàng Topsale cần đặt và dự tính ngày tồn kho an toàn - Thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm NAV: Tạo PO, TO, PRO… - Chịu trách nhiệm duyệt PO, TO trước khi được tạo trên hệ thống. - Thực hiện các báo cáo KPI về Stockday, OOS, Detentionrate (2 lần/tuần) - Cảnh báo tình trạng và tỷ lệ đáp ứng đơn hàng của Nhà cung cấp qua Sevice level (ngày 15 & 30) - Mục tiêu stockday toàn chuỗi về 35 ngày - Mục tiêu Detentionrate đạt 95%

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH MUA SẮM TẠI NHÀ VTV-HYUNDAI

JUNIOR JAVA DEVELOPER - ERP SYSTEM

CÔNG TY TNHH MUA SẮM TẠI NHÀ VTV-HYUNDAI

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Thiết kế hệ thống và chương trình đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Chuẩn bị đặc tả chi tiết các chương trình sẽ lập trình. Đảm bảo chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng và đặc tả kỹ thuật. - Sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lập trình phần mềm. - Tìm hiểu và phân tích hệ thống hiện có theo yêu cầu của cấp trên. - Thiết kế và cải tiến chương trình. - Xây dựng kế hoạch chạy thử để kiểm tra tính đúng đắn của các chương trình chỉnh sửa. Xác định được các sự cố. - Tạo tài liệu liên quan như mã nguồn, tài liệu kĩ thuật.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH MUA SẮM TẠI NHÀ VTV-HYUNDAI

Kỹ Sư Lập Trình Java – Quản Lý Hệ Thống ERP (Java Developer)

CÔNG TY TNHH MUA SẮM TẠI NHÀ VTV-HYUNDAI

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 10 - 15 triệu Chat

Thiết kế hệ thống và chương trình đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Chuẩn bị đặc tả chi tiết các chương trình sẽ lập trình. Đảm bảo chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng và đặc tả kỹ thuật. Sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lập trình phần mềm. Tìm hiểu và phân tích hệ thống hiện có theo yêu cầu của cấp trên. Thiết kế và cải tiến chương trình. Xây dựng kế hoạch chạy thử để kiểm tra tính đúng đắn của các chương trình chỉnh sửa. Xác định được các sự cố. Tạo tài liệu liên quan như mã nguồn, tài liệu kĩ thuật.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH MUA SẮM TẠI NHÀ VTV-HYUNDAI

Software Engineer (Fresher Junior ERP Developer)

CÔNG TY TNHH MUA SẮM TẠI NHÀ VTV-HYUNDAI

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 10 - 15 triệu Chat

- Thiết kế hệ thống và chương trình đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Chuẩn bị đặc tả chi tiết các chương trình sẽ lập trình. Đảm bảo chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng và đặc tả kỹ thuật. - Sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lập trình phần mềm. - Tìm hiểu và phân tích hệ thống hiện có theo yêu cầu của cấp trên. - Thiết kế và cải tiến chương trình. - Xây dựng kế hoạch chạy thử để kiểm tra tính đúng đắn của các chương trình chỉnh sửa. Xác định được các sự cố. - Tạo tài liệu liên quan như mã nguồn, tài liệu kĩ thuật.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH MUA SẮM TẠI NHÀ VTV-HYUNDAI

Lập Trình Viên Hệ Thống ERP

CÔNG TY TNHH MUA SẮM TẠI NHÀ VTV-HYUNDAI

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 10 - 15 triệu Chat

- Thiết kế hệ thống và chương trình đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Chuẩn bị đặc tả chi tiết các chương trình sẽ lập trình. Đảm bảo chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng và đặc tả kỹ thuật. - Sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lập trình phần mềm. - Tìm hiểu và phân tích hệ thống hiện có theo yêu cầu của cấp trên. - Thiết kế và cải tiến chương trình - Xây dựng kế hoạch chạy thử để kiểm tra tính đúng đắn của các chương trình chỉnh sửa. Xác định được các sự cố. - Tạo tài liệu liên quan như mã nguồn, tài liệu kĩ thuật.

+ Xem thêm

Công Ty Cơ Hội Và Thách Thức

KẾ TOÁN TRƯỞNG (CHUYÊN TƯ VẤN ERP VÀ KẾ TOÁN)

Công Ty Cơ Hội Và Thách Thức

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18/06/2021 15 - 20 triệu Chat

Nhiệm vụ và trách nhiệm của Tư vấn ERP: • Tiến hành đào tạo quy trình ERP trước khi thực hiện và thu thập phản hồi; Đánh giá Quy trình và hiệu quả ERP; xây dựng và quản lý quy trình, kế hoạch làm việc; và thực hiện điều tra thực địa, thử nghiệm và phân tích dữ liệu. • Nhận câu hỏi từ người dùng ERP và trả lời theo hướng dẫn sử dụng / sắp xếp phản hồi từ nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật. • Chuẩn bị các giấy tờ và báo cáo công việc phù hợp với quy trình kế hoạch triển khai ERP với mức độ chính xác cao. • Cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên cho Ban quản lý về tình trạng công việc được giao bao gồm thông tin ngay lập tức về bất kỳ vấn đề hoặc thách thức nào. • Phối hợp với Ban Giám đốc để đánh giá tác động của các thiếu sót trong kiểm soát nội bộ và phát triển các khuyến nghị. • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công. Nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán (Sau 3 tháng): • Duy trì dữ liệu chứng từ Tổng hợp trong ERP. • Quản lý các chức năng của Tài khoản phải thu và theo dõi việc thu tiền theo thời hạn tín dụng. • Quản lý các chức năng của Tài khoản phải trả và chuẩn bị yêu cầu thanh toán cho các nhà cung cấp theo thời hạn tín dụng. • Hỗ trợ đối chiếu, kê khai Thuế hàng tháng. • Hợp tác với thành viên trong nhóm để liên lạc nội bộ.

+ Xem thêm

Công ty TNHH E-commerce LLK

Nhân Viên Tư Vấn kinh doanh Phần Mềm ERP

Công ty TNHH E-commerce LLK

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/05/2021 15 - 20 triệu Chat

- Hỗ trợ tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng trong phạm vi được phân công của công ty; - Tổ chức, triển khai kinh doanh để mang lại doanh số, lợi nhuận; - Làm việc với các đối tác để tạo lợi thế kinh doanh cho công ty; - Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới - Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng sử dụng hệ thống ERP;

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Toàn Cầu Spectrum

SAP LOGISTIC CONSULTANT

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Toàn Cầu Spectrum

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 04/04/2021 20 - 30 triệu Chat

• Participate in Implementation and AMS projects • Provide in depth SAP SD or MM or WM knowledge and solutions • Articulate and manage consultation sessions with business users and stakeholders • Understand business process requirement and prepare process blueprint • Manage, keep track and follow up with assigned tasks promptly. • Work independently and proactively with strong commitment to deliver solutions to customers. • Setup and configure system in SD or MM or WM function area to suit business process requirements • Perform unit testing and support UAT and system integration testing • Be effective in communicating with relevant users through development life cycle • Be effective in communicating with technical team and manage technical development in SD or MM or WM area • Follow through development process; ensure proper documentation and knowledge transfer to support member

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype