Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm full stack developer tại Đà Nẵng

Evizi LLC

Senior Full Stack Developers (React JS + .NET)

Evizi LLC

mức lương Thỏa thuận địa điểm Đà Nẵng

Job Requirements: • 2+ Years of React JS Experience. • Experience in developing HTML5 applications and using HTML5, CSS3, JS & client-side framework – React JS. • Good working experience in building Architecture for React based applications. • Strong experience in data binding and DOM manipulations using React. • Experience in creating and integrating UI components compatible with React. • Implementing controllers and API integrations using frameworks compatible with React (preferably Redux/Reflux). • Deep experience in object-oriented design, data structures, algorithm design, problem solving, and complexity analysis. Nice-to-Haves: • Experience .Net framework, C#, ASP.NET MVC, Web API, OOP, design patterns, web services and SQL server database. • Experience in front end HTML5, CSS, JavaScript, React JS, Angular JS, Angular 2, Typescript, Bootstrap. • Experience in .Net core is a plus. • Experience with media processing (image, graphics, text, annotation, etc.), multi-threading, asynchronous programming and inter-process communications. • English and teamwork skills are a plus.

xem thêm Xem thêm

Evizi LLC

Full Stack JS Developers

Evizi LLC

mức lương Thỏa thuận địa điểm Đà Nẵng

Job Requirements: • Over 2 years of experience in JavaScript. • Over 2 years of experience in Angular and TypeScript. • Over 2 years of experience in MEAN stack. • Experience with ReactJS, VueJS is a big plus. • Experience with HLS and Video streaming is an advantage. • Have a good command of English both verbally and non-verbally.

xem thêm Xem thêm

Evizi LLC

Full-stack Java Developers

Evizi LLC

mức lương Thỏa thuận địa điểm Đà Nẵng

Job Requirements: ● Over 2 years of hands-on experience in Java, Java EE and related technologies. ● Over 2 years of hands-on experience in developing web solutions using Spring framework (all components / technologies including Spring Boot). ● Having hands-on experience with IBM WebSphere Application Server (support and migration) and Messaging Queue (IBM MQ) is required. ● Over 1.5 years of hands-on experience in JavaScript, TypeScript, Angular 7 or later. ● Having experience with Oracle and PostgreSQL (schema design, support, migration) is required. ● Having hands-on experience of CI and DevOps (Jenkins, EC2, S3, Docker, Docker Compose, Docker Swarm, Kubernetes, Helm, Cloud Data Storage) is required. ● Having hands-on hands-on experience in GIT (GitHub / Bitbucket) & agile development tools is required. ● Having a good command of English is required. ● Passionate about web based application development. ● Keep pace with quick changes. ● Candidates are Vietnamese people.

xem thêm Xem thêm

Cmt - Dragon

FULL-STACK DEVELOPER

Cmt - Dragon

mức lương Thỏa thuận địa điểm Đà Nẵng

YÊU CẦU ỨNG VIÊN ● Đối tượng tuyển dụng: 22-32 tuổi ● Trình độ chuyên môn: Sinh viên năm 3 đến cử nhân tốt nghiệp đại học chính quy các ngành liên quan như CNTT, Toán-Tin... ● Có kinh nghiệm với ít nhất một trong các vị trí dưới đây: ○ Kỹ năng lập trình (MATLAB, R, VBA, Python, etc); ○ Phát triển ứng dụng & web; ○ Quản lý trang web & ứng dụng; ● Kĩ năng quản lí thời gian và kĩ năng làm việc nhóm; ● Có khả năng sử dụng ngoại ngữ là một lợi thế; Trung thực, tỉ mỉ, cầu tiến, có sáng tạo trong công việc; Có đầy đủ trang thiết bị: laptop, micro, webcam;

xem thêm Xem thêm

Evizi LLC

Full-stack JS Developers

Evizi LLC

mức lương Thỏa thuận địa điểm Đà Nẵng

Job Requirements •2+ years of hands-on experience in JavaScript, ES6 or TypeScript. •2+ years of hands-on experience in developing API services using NodeJS, Express, MongoDB or PostgreSQL. •1+ years of hands-on experience in ReactJS, Redux both client side and server side rendering. •Hands-on experience in developing HTML, CSS layout (for both desktop and mobile). •Experience of React Native (iOS and Android) will be a great advantage. •Hands-on experience in writing automated unit and integration tests (TDD or BDD). •Having experience of CI and DevOps (Jenkins, EC2, S3, Docker, Cloud Data Storage) is a big plus. •Hands-on experience in GIT (GitHub or Bitbucket) & Agile development tools. •Having a good command of English is required. •Passionate about web based / web mobile application development. •Keep pace with quick changes. •Candidates are Vietnamese people.

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại