Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm giám đốc kinh doanh ô tô

Công ty TNHH con heovàng

GIÁM ĐỐC TP Kinh doanh BẤT ĐỘNG SẢN lương up to 50 triệu

Công ty TNHH con heovàng

Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/04/2021 Trên 30 triệu Chat

Phối hợp tổ chức bộ máy, định biên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá kết quả công việc, đề xuất các vấn đề liên quan đến lương, thưởng, chế độ cho CBNV Lập báo cáo tuần tổng hợp các nhiệm vụ của bộ phận kinh doanh gửi BTGĐ Điều hành các hoạt động kinh doanh của bộ phận kinh doanh tìm kiếm khách hàng, và các hoạt động của bộ phận Tuyển dụng, đào tạo kỹ năng chuyên môn bán hàng cho nhân viên, giám sát, đôn đốc các hoạt động bán hàng Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng và lên kế hoạch triển khai chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty Thực hiện các thủ tục xử lý giao dịch (Check căn, lock căn, giữ chỗ, đặt cọc, hủy căn, đổi tên, đổi căn, gia hạn...) Thanh toán promotion cho khách hàng (trả thưởng, khuyến mại đặc biệt theo chính sách Công ty/ CĐT..); Hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục nhận promotion

+ Xem thêm

Worklink Việt Nam

Giám đốc kinh doanh dịch vụ nhà máy oto tải

Worklink Việt Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 Trên 30 triệu Chat

- Manage the field sales team to achievement the target for each dealer, each region with following details: - Responsible for Spare Part sales promotion: - CPUS/Service units/Service Sales expansion planning; - Parts sales promotion planning for each sales channel, segment, products; - Planning & implementing contest for Sales Promotion/Event; - Service products development, and maintenance products planning; - Deployment of products sales; - Pricing strategy for key products; - Responsible for Spare Part sales planning: - Build medium to long-term strategy planning; - Budget planning (Parts, Service), sales expense management; - Achievement management (Sales & Profit), - Incentive scheme development; - Staff training; - Direct Sales activity support (If any); - Report: - Weekly, monthly, annually revenue& profit performance report - Activities planning report, budget reports; - Others: Other job assigned by the Management

+ Xem thêm

Công việc liên quan

no image

GIÁM ĐỐC TP Kinh doanh BẤT ĐỘNG SẢN lương up to 50 triệu

Công ty TNHH con heovàng

Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2021 Trên 30 triệu

Phối hợp tổ chức bộ máy, định biên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá kết quả công việc, đề xuất các vấn đề liên quan đến lương, thưởng, chế độ cho CBNV Lập báo cáo tuần tổng hợp các nhiệm vụ của bộ phận kinh doanh gửi BTGĐ Điều hành các hoạt động kinh doanh của bộ phận kinh doanh tìm kiếm khách hàng, và các hoạt động của bộ phận Tuyển dụng, đào tạo kỹ năng chuyên môn bán hàng cho nhân viên, giám sát, đôn đốc các hoạt động bán hàng Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng và lên kế hoạch triển khai chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty Thực hiện các thủ tục xử lý giao dịch (Check căn, lock căn, giữ chỗ, đặt cọc, hủy căn, đổi tên, đổi căn, gia hạn...) Thanh toán promotion cho khách hàng (trả thưởng, khuyến mại đặc biệt theo chính sách Công ty/ CĐT..); Hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục nhận promotion

no image

Giám đốc kinh doanh dịch vụ nhà máy oto tải

Worklink Việt Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 Trên 30 triệu

- Manage the field sales team to achievement the target for each dealer, each region with following details: - Responsible for Spare Part sales promotion: - CPUS/Service units/Service Sales expansion planning; - Parts sales promotion planning for each sales channel, segment, products; - Planning & implementing contest for Sales Promotion/Event; - Service products development, and maintenance products planning; - Deployment of products sales; - Pricing strategy for key products; - Responsible for Spare Part sales planning: - Build medium to long-term strategy planning; - Budget planning (Parts, Service), sales expense management; - Achievement management (Sales & Profit), - Incentive scheme development; - Staff training; - Direct Sales activity support (If any); - Report: - Weekly, monthly, annually revenue& profit performance report - Activities planning report, budget reports; - Others: Other job assigned by the Management

công ty TNHH homedy

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Dưới 38 Tuổi)Top management

công ty TNHH homedy

Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 05/06/2019 Trên 30 triệu

Tóm tắt trách nhiệm công việc: 1. Chịu trách nhiệm thực hiện: Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh cho khu vực miền Bắc và miền Nam 2. Tổ chức hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty 3. Tư vấn Ban giám đốc xây dựng kế hoạch đầu tư 4. Phối hợp các bộ phận giải quyết các công việc liên quan đến kinh doanh. Quyền hạn và trách nhiệm công việc chính: Quyền hạn: • Được quyền thừa lệnh Tổng giám đốc yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ và các nhân viên tiến hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và cung cấp những thông tin cần thiết liên quan tới khách hàng. • Có quyền kiểm tra chất vấn các bộ phận, nhân viên trong vấn đế kinh doanh và phối hợp xử lý những sự cố trong kinh doanh. • Được quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh nếu có vấn đế phát sinh bất lợi cho công ty. • Có quyền chỉ đạo trực tiếp đối với nhân viên kinh doanh trong quá trình sản xuất kinh doanh. • Có quyền đề xuất về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều chỉnh lương, xử lý Nhân viên trong nội bộ Phòng Kinh doanh. Trách nhiệm các công việc chính: 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh: • Có trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh căn cứ trên kế hoạch đầu tư và định hường phát triển kinh doanh của Ban lãnh đạo công ty. • Xây dựng kế hoạch kinh doanh trên chiến lược kinh doanh đã được phê duyệt, đồng thời đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh do Ban lãnh đạo công ty giao. • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả kế hoạch kinh doanh. 2. Tổ chức hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty: • Kiểm tra điều kiện của các gói sản phẩm trước khi thương mại ra thị trường. • Chủ trì xây dựng phương án thương mại tối ưu nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh. • Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kết quả kinh doanh của các cán bộ nhân viên trong phòng. • Phổ biến, đào tạo cán bộ nhân viên các nghiệp vụ kinh doanh mới, sản phẩm mới. • Hỗ trợ nhân viên trong công tác xử lý các tình huống phát sinh trong bán hàng,…. để nhân viên hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh. • Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức thực thi hợp đồng đã giao dịch. • Đôn đốc, thúc đẩy các khách hàng thanh toán công nợ đầy đủ. • Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng đã giao dịch. • Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu quả. • Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kết quả kinh doanh của bộ phận. • Phát triển thị trường trong và hướng đến ngoài nước thông qua hệ thống văn phòng, đại lý, đối tác, cộng tác viên. 3. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ: • Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất tuyển dụng • Phân công công việc cho từng nhân viên • Kiểm tra kế hoạch thực hiện công việc của nhân viên • Giám sát, nhắc nhở nhân viên thực hiện công việc. Điều chỉnh mục tiêu kế hoạch khi cần thiết và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên • Động viên, khuyến khích, thúc đẩy nhân viên thực hiện công việc 4. Tham vấn cho Ban lãnh đạo công ty về chiến lược đầu tư • Tham vấn cho Ban lãnh đạo công ty đầu tư sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. • Tham vấn cho Ban lãnh đạo công ty về mô hình tổ chức nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh. 5. Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc • Phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình marketing, chăm sóc khách hàng của Công ty. • Chủ trì, phối hợp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của bộ phận Kinh doanh. • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và yêu cầu của Tổng Giám đốc.

công ty TNHH homedy

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Dưới 42 Tuổi)Top management

công ty TNHH homedy

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 05/06/2019 Trên 30 triệu

Tóm tắt trách nhiệm công việc: 1. Chịu trách nhiệm thực hiện: Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh cho khu vực miền Bắc và miền Nam 2. Tổ chức hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty 3. Tư vấn Ban giám đốc xây dựng kế hoạch đầu tư 4. Phối hợp các bộ phận giải quyết các công việc liên quan đến kinh doanh. Quyền hạn và trách nhiệm công việc chính: Quyền hạn: • Được quyền thừa lệnh Tổng giám đốc yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ và các nhân viên tiến hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và cung cấp những thông tin cần thiết liên quan tới khách hàng. • Có quyền kiểm tra chất vấn các bộ phận, nhân viên trong vấn đế kinh doanh và phối hợp xử lý những sự cố trong kinh doanh. • Được quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh nếu có vấn đế phát sinh bất lợi cho công ty. • Có quyền chỉ đạo trực tiếp đối với nhân viên kinh doanh trong quá trình sản xuất kinh doanh. • Có quyền đề xuất về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều chỉnh lương, xử lý Nhân viên trong nội bộ Phòng Kinh doanh. Trách nhiệm các công việc chính: 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh: • Có trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh căn cứ trên kế hoạch đầu tư và định hường phát triển kinh doanh của Ban lãnh đạo công ty. • Xây dựng kế hoạch kinh doanh trên chiến lược kinh doanh đã được phê duyệt, đồng thời đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh do Ban lãnh đạo công ty giao. • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả kế hoạch kinh doanh. 2. Tổ chức hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty: • Kiểm tra điều kiện của các gói sản phẩm trước khi thương mại ra thị trường. • Chủ trì xây dựng phương án thương mại tối ưu nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh. • Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kết quả kinh doanh của các cán bộ nhân viên trong phòng. • Phổ biến, đào tạo cán bộ nhân viên các nghiệp vụ kinh doanh mới, sản phẩm mới. • Hỗ trợ nhân viên trong công tác xử lý các tình huống phát sinh trong bán hàng,…. để nhân viên hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh. • Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức thực thi hợp đồng đã giao dịch. • Đôn đốc, thúc đẩy các khách hàng thanh toán công nợ đầy đủ. • Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng đã giao dịch. • Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu quả. • Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kết quả kinh doanh của bộ phận. • Phát triển thị trường trong và hướng đến ngoài nước thông qua hệ thống văn phòng, đại lý, đối tác, cộng tác viên. 3. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ: • Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất tuyển dụng • Phân công công việc cho từng nhân viên • Kiểm tra kế hoạch thực hiện công việc của nhân viên • Giám sát, nhắc nhở nhân viên thực hiện công việc. Điều chỉnh mục tiêu kế hoạch khi cần thiết và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên • Động viên, khuyến khích, thúc đẩy nhân viên thực hiện công việc 4. Tham vấn cho Ban lãnh đạo công ty về chiến lược đầu tư • Tham vấn cho Ban lãnh đạo công ty đầu tư sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. • Tham vấn cho Ban lãnh đạo công ty về mô hình tổ chức nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh. 5. Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc • Phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình marketing, chăm sóc khách hàng của Công ty. • Chủ trì, phối hợp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của bộ phận Kinh doanh. • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và yêu cầu của Tổng Giám đốc.

công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền tây

Giám Đốc Kinh Doanh (Kiêm Giám Đốc Dự Án)Top management

công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền tây

Cần Thơ

Hạn nộp: 19/05/2019 Trên 30 triệu

- Tham mưu TGĐ hoạch định chiến lược kinh doanh - Phát triển khách hàng - Đàm phán ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh - Phát triển dự án phục vụ hoạt động kinh doanh - Báo cáo kết quả thực hiện cho TGĐ - Cùng các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được TGĐ giao

hưng vượng real

Giám Đốc Kinh Doanh (Sales Director)-Thu Nhập Lên Tới $4000/thángTop management

hưng vượng real

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 08/05/2019 Thỏa thuận

- Hỗ trợ Ban Giám Đốc lập kế hoạch bán hàng của công ty - Lập kế hoạch phát triển khách hàng mới - Tổ chức đào tạo cho nhân viên toàn hệ thống công ty (khối kinh doanh trực thuộc) về dự án, kỹ năng sale. - Hoàn thành mục tiêu doanh số trong tháng, quý năm - Công tác phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc kinh doanh, hiệu quả kinh doanh chung của Công ty - Phối hợp với khối MKT lên kế hoạch tiếp thị, quảng cáo sản phẩm, chi phí MKT và điều phối chi phí MKT - Thực hiện chế độ báo cáo cho Công ty cụ thể tuần/tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc - Đề cao hình ảnh của Công ty, góp phần quảng bá thương hiệu Công ty với các đối tác, sàn liên kết

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype