Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm kế toán bảo hiểm y tế

Bệnh viện đa khoa Phương Đông

Kế toán bảo hiểm y tế

Bệnh viện đa khoa Phương Đông

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

5 - 7 triệu

Hạn nộp: 05/12/2020 Chat

- Làm việc với các Công ty bảo hiểm để ký Hợp đồng hợp tác - Kiểm tra hồ sơ khám chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu khám chữa bệnh BHYT cho cơ quan BHYT theo quy định - Lập các báo cáo, thống kế theo quy định của BHYT - Giải trình và cung cấp các hồ sơ khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra của cơ quan BHYT - Theo dõi công nợ với các đơn vị bảo hiểm để thu tiền - Làm việc trực tiếp với cơ quan BHYT và các khoa, phòng, bộ phận liên quan đến việc khám chữa bệnh BHYT

+ Xem thêm

TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT NGA

Kế toán bảo hiểm y tế

TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT NGA

Hà Nội

7 - 10 triệu

Hạn nộp: 10/01/2020 Chat

- Kiểm tra hồ sơ khám chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu khám chữa bệnh BHYT cho cơ quan BHYT theo quy định. - Lập các báo cáo, thống kê theo Quy định của cơ quan BHYT. - Kiểm tra đối chiếu doanh thu khám chữa bệnh BHYT hàng ngày với hệ thống PIS và Phòng tài chính kế toán. - Áp giá, mã, tên dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Cơ quan BHYT lên hệ thống. - Lưu hồ sơ liên quan đến BHYT và cung cấp chứng từ khi có yêu cầu. - Làm việc trực tiếp với Cơ quan BHYT và các khoa phòng, bộ phận liên quan đến việc khám chữa bệnh BHYT - Giải trình và cung cấp các hồ sơ khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra của Cơ quan BHYT. - Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Cấp trên.

+ Xem thêm

Công việc liên quan

no image

Kế toán bảo hiểm y tế

Bệnh viện đa khoa Phương Đông

Hà Nội

Hạn nộp: 05/12/2020 5 - 7 triệu

- Làm việc với các Công ty bảo hiểm để ký Hợp đồng hợp tác - Kiểm tra hồ sơ khám chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu khám chữa bệnh BHYT cho cơ quan BHYT theo quy định - Lập các báo cáo, thống kế theo quy định của BHYT - Giải trình và cung cấp các hồ sơ khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra của cơ quan BHYT - Theo dõi công nợ với các đơn vị bảo hiểm để thu tiền - Làm việc trực tiếp với cơ quan BHYT và các khoa, phòng, bộ phận liên quan đến việc khám chữa bệnh BHYT

TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT NGA

Kế toán bảo hiểm y tế

TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT NGA

Hà Nội

Hạn nộp: 10/01/2020 7 - 10 triệu

- Kiểm tra hồ sơ khám chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu khám chữa bệnh BHYT cho cơ quan BHYT theo quy định. - Lập các báo cáo, thống kê theo Quy định của cơ quan BHYT. - Kiểm tra đối chiếu doanh thu khám chữa bệnh BHYT hàng ngày với hệ thống PIS và Phòng tài chính kế toán. - Áp giá, mã, tên dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Cơ quan BHYT lên hệ thống. - Lưu hồ sơ liên quan đến BHYT và cung cấp chứng từ khi có yêu cầu. - Làm việc trực tiếp với Cơ quan BHYT và các khoa phòng, bộ phận liên quan đến việc khám chữa bệnh BHYT - Giải trình và cung cấp các hồ sơ khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra của Cơ quan BHYT. - Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Cấp trên.

bệnh viện gia an 115 ( tên cũ bv hoa lâm 115)

Kế Toán Bảo Hiểm Y Tế ( Khám Bhyt)

bệnh viện gia an 115 ( tên cũ bv hoa lâm 115)

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19/12/2018 20 - 30 triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: • Kiểm tra hồ sơ khám chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu khám chữa bệnh BHYT cho cơ quan BHYT theo quy định. • Lập các báo cáo, thống kê theo Quy định của cơ quan BHYT. • Giải trình và cung cấp các hồ sơ khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra của Cơ quan BHYT. • Kiểm tra đối chiếu doanh thu khám chữa bệnh BHYT hàng ngày với hệ thống HIS và Phòng tài chính kế toán. • Áp giá, mã, tên dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Cơ quan BHYT lên hệ thống. - Lấy doanh thu BH Hsoft sys các cơ sở để tổng hợp báo cáo (có xử lý lại dữ liệu) - Xuất lỗi sai trên cổng/Hsoft sys của mẫu 19,20,21, 79, 80 của ngày hôm trước, xử lý và đẩy lại dữ liệu - Hỗ trợ khoa/ phòng đẩy lại dữ liệu trong quá khứ - Đẩy dữ liệu BHYT của ngày hôm nay, có lỗi phát sinh liên hệ các khoa/ phòng xử lý - Lấy số liệu phục vụ công tác báo cáo (doanh thu BHYT, trình bày slide họp ban, ...) - Làm báo cáo hàng tháng, quý (excel/giấy) đối chiếu với dữ liệu XML hằng ngày trên cổng - Giải trình vượt trần/quỹ - Tổng hợp những vấn đề đoàn quyết toán nhắc nhở gửi lại trưởng ban BHYT - Lưu hồ sơ liên quan đến BHYT và cung cấp chứng từ khi có yêu cầu - Dashboard SHI quý - Các công việc theo yêu cầu của cấp trên • Làm việc trực tiếp với Cơ quan BHYT và các khoa phòng, bộ phận liên quan đến việc khám chữa bệnh BHYT.

công ty TNHH bệnh viện đức khang

Kế Toán Bảo Hiểm Y Tế

công ty TNHH bệnh viện đức khang

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/01/2018 7 - 10 triệu

Phụ trách công tác giám định chi phí khám và điều trị của tất các các đối tượng tham gia loại hình BHYT. - Tiếp nhận, kiểm tra và tính chi phí khám chữa bệnh trên phiếu thanh toán điều trị nội trú, ngoại trú của đối tượng BHYT thuộc diện cùng chi trả do bộ phận thu viện phí chuyển giao sang hoặc thuộc diện không cùng chi trả do bộ phận khoa lâm sàng chuyển giao sang. - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về thu chi ngân sách của bệnh viện nhằm từng bước tiến đến hoạch toán chi phí khám chữa bệnh. - Tổ chức quản lý thu chi các nguồn kinh phí từ các dịch vụ - y tế như Bảo hiểm y tế, Viện phí, Đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác. - Chiu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện việc thu chi tài chính trong bệnh viện theo đung quy định.. - Phối hợp với các khoa phòng liên quan xây dựng kế hoạch, tham mưu cho giám đốc tổ chức sử dụng hiệu quả ngân sách của bệnh viện. - Lập báo cáo đề nghị quyết toán chi phí khám chữa bệnh của đối tượng BHYT gửi cho cơ quan BHYT gửi cho cơ quan BHYT để tiến hành quyết toán kinh phí khám chữa bệnh biện viện - Trực tiếp tham gia và kiểm tra số liệu trên báo cáo quyết toán kinh phí khám chữa bệnh hàng quý đối với cơ quan BHYT. - Lập danh sách CCVC bệnh viện tham gia BHYT bắt buộc gửi cho BHYT và báo cáo với Giám đốc, trưởng phòng những số liệu về chi phí khám chữa bệnh không hợp lý của đối tượng BHYT mà cơ quan BHYT từ chối thanh toán để có biện pháp chấn chỉnh.

công ty cổ phần đầu tư khang minh

Kế Toán Về Bảo Hiểm Y Tế

công ty cổ phần đầu tư khang minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18/12/2017 3 - 5 triệu

• Tiếp nhận, kiểm tra và tính chi phí khám chữa bệnh trên phiếu thanh toán điều trị của đối tượng BHYT thuộc diện cùng chi trả do bộ phận thu viện phí chuyển giao sang hoặc thuộc diện không cùng chi trả do bộ phận khoa lâm sàng chuyển giao sang. • Tổ chức quản lý thu chi các nguồn kinh phí từ các dịch vụ - y tế như Bảo hiểm y tế, Viện phí, Đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác. • Lập báo cáo đề nghị quyết toán chi phí khám chữa bệnh của đối tượng BHYT gửi cho cơ quan BHYT gửi cho cơ quan BHYT để tiến hành quyết toán kinh phí khám chữa bệnh biện viện. • Trực tiếp tham gia và kiểm tra số liệu trên báo cáo quyết toán kinh phí khám chữa bệnh hàng quý đối với cơ quan BHYT. • Lập danh sách cán bộ viên chức bệnh viện tham gia BHYT bắt buộc gửi cho BHYT và báo cáo với Trưởng phòng những số liệu về chi phí khám chữa bệnh không hợp lý của đối tượng BHYT mà cơ quan BHYT từ chối thanh toán để có biện pháp chấn chỉnh.

công ty CP bệnh viện quốc tế đồng nai

Kế Toán Thu Ngân / Bảo Hiểm Y Tế

công ty CP bệnh viện quốc tế đồng nai

Đồng Nai

Hạn nộp: 15/12/2017 5 - 7 triệu

- Thu tiền các đối tượng khám chữa bệnh ngoại trú/nội trú - Hướng dẫn bệnh nhân đến nơi KCB cần thiết, giải đáp các thắc mắc của bệnh nhân (đặc biệt về phần BHYT chi trả) - Lập báo cáo, giải trình các nghiệp vụ phát sinh. - Nộp báo cáo, tiền về phòng kế toán - Nộp hồ sơ BHYT về phòng bảo hiểm.

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype