Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Katsuma

Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh - Bình Thuận

Công Ty Cổ Phần Katsuma

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Kiểm lại BCMH - Phát hành và trình ký hóa đơn điện tử. - Lưu trữ hóa đơn đã phát hành - Kiểm lại PXKKVCNB - Tập hợp lại PGH, biên nhận, phiếu chi, hóa đơn mua hàng, PXKKVCNB và các chứng từ kèm theo để scan gửi kiểm cho kiểm toán. - Báo cáo số dư ngân hàng lên group - Lập phiếu thu, chi phát sinh trong ngày. - Hạch toán ngân hàng, đối chiếu sổ phụ - Lưu trữ chứng từ theo sổ phụ NH - Kiểm công tác phí phát sinh trong tuần, theo dõi LĐĐ và đánh số lệnh điều động. - Chốt biên bản kiểm toán - Đối chiếu DATA KT quản trị và thuế - Kiểm VAT tuần - Kiểm kho + kiểm quỹ cuối tuần - Hạch toán PB lương, trích bảo hiểm - Làm bảng khấu hao TS, bảng phân bổ CCDC và hạch toán - Lên tờ khai VAT - Chạy kết chuyển, kiểm giá xuất kho - Phân tích số dư - Báo cáo ấn chỉ - In sổ sách - Nộp tờ khai, nộp tiền thuế (nếu có)

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Katsuma

Kế Toán Tổng Hợp Nha Trang

Công Ty Cổ Phần Katsuma

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

công ty CP hóa dầu mekong

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Chi Nhánh

công ty CP hóa dầu mekong

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Theo dõi công nợ của khách hàng, nhà cung cấp. - Tính các khoản thu - chi của công ty. - Hạch toán, tổng hợp thu – chi phát sinh lên phần mềm kế toán. - Hoàn thành báo cáo thuế định kỳ hàng tháng. - Kiểm kê quỹ tiền mặt. - Theo dõi, kiểm kê lượng hàng hóa thực tế và đối chiếu với sổ sách. - Tham gia đào tạo theo yêu cầu công việc. - Quản lý văn phòng phẩm và các thiết bị văn phòng. - Lưu trữ hồ sơ của công ty. - Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

Tập Đoàn Inox Việt Na

kế toán tổng hợp

Tập Đoàn Inox Việt Na

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Rành nghiệp vụ kế toán tổng hợp: hợp đồng tín dụng ngân hàng, báo cáo thuế, tính lương, bảo hiểm... - Biết sử dụng phần mềm MiSa - Theo dõi công nợ và danh sách khách hàng - Gọi điện thoại đòi nợ và nhắc nợ khách hàng - Đi đối chiếu công nợ bên khách hàng - Duyệt đơn hàng và theo dõi đơn giá bán hàng - Xuất hóa đơn và biên bản giao hàng - Lưu trữ và báo cáo công nợ, giấy tờ liên quan - Hỗ trợ các công việc trong bộ phận kế toán

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Ifree Beauty

Nhân viên Kế toán Tổng hợp

Công Ty Tnhh Ifree Beauty

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1. Có khả năng điều phối, giám sát quá trình làm việc của kế toán kho và kế toán thanh toán 2. Kiểm tra lại chứng từ và hạch toán nghiệp vụ của kế toán thanh toán 3. Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán thanh toán 4. Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho 5. Tập hợp chi phí, trích khấu hao, phân bổ các chi phí để tính giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm. 6. Tính thưởng doanh số cho sales 7. Kết chuyển chi phí tính kết quả hoạt động kinh doanh

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH ifree việt nam

Nhân viên Kế toán Tổng hợp

công ty TNHH ifree việt nam

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1. Có khả năng điều phối, giám sát quá trình làm việc của kế toán kho và kế toán thanh toán 2. Kiểm tra lại chứng từ và hạch toán nghiệp vụ của kế toán thanh toán 3. Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán thanh toán 4. Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho 5. Tập hợp chi phí, trích khấu hao, phân bổ các chi phí để tính giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm. 6. Tính thưởng doanh số cho sales 7. Kết chuyển chi phí tính kết quả hoạt động kinh doanh

xem thêm Xem thêm

công ty CP hóa dầu mekong

[ĐỒNG NAI] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

công ty CP hóa dầu mekong

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Công việc Kế toán tổng hợp, và bao gồm: - Theo dõi công nợ của khách hàng, nhà cung cấp. - Tính các khoản thu - chi của công ty. - Hạch toán, tổng hợp thu – chi phát sinh lên phần mềm kế toán. - Hoàn thành báo cáo thuế định kỳ hàng tháng. - Kiểm kê quỹ tiền mặt. - Theo dõi, kiểm kê lượng hàng hóa thực tế và đối chiếu với sổ sách. - Tham gia đào tạo theo yêu cầu công việc. - Quản lý văn phòng phẩm và các thiết bị văn phòng. - Lưu trữ hồ sơ của công ty. - Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH ifree việt nam

Nhân viên Kế toán Tổng hợp

công ty TNHH ifree việt nam

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

xem thêm Xem thêm

no image

Kế toán tổng hợp

Vận tải Thiên Tâm

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Làm việc tại trụ sở chính. Cty làm việc h hành chính. Bắt đầu làm việc lúc 8h kết thúc 16h chủ nhật nghỉ. Công việc bao gồm báo thuế và lương cbcnvc.

xem thêm Xem thêm

no image

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ A.P Việt Nam

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chình, kế toán. - Quản lý, đào tạo kế toán viên. - Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp. - Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính. - Lập – trình bày báo cáo tài chính hoặc các báo cáo khác khi được yêu cầu. - Và các nhiệm vụ khác sẽ trao đổi trự tiếp khi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại