Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Good Earth Foods Viet Nam

Kế toán công nợ

Good Earth Foods Viet Nam

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/10/2021 7 - 10 triệu Chat

Kiểm tra đơn hàng theo chính sách bán hàng. Ghi sổ chứng từ bán hàng vào hệ thống kế toán Misa. Theo dõi, đối chiếu, thu hồi công nợ với khách hàng. Ghi sổ nghiệp vụ tiền mặt, ngân hàng phát sinh vào hệ thống kế toán Misa. Báo cáo công nợ hàng tuần/hàng tháng. Đối chiếu kiểm tra tình trạng đơn đảm bảo không sót đơn trên hệ thống theo ngày, đốc thúc các bên quản lý đơn, quản lý huỷ đơn, sao kê ngân hàng để làm rõ các khoản mục treo . Theo sát chính sách về chi phí - phí ship để kiểm soát thu ngân, KPIS shipper, doanh thu của tháng so sánh với thực thu

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Tm Sx Organic Herbs

Kế Toán Nội Bộ Tổng Hợp

Công Ty Tnhh Tm Sx Organic Herbs

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/07/2021 7 - 10 triệu Chat

1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. 2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. 3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. 4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết. 5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty. 6. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. 7. In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định. 8. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. 9. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. 10. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. 11. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo. 12. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. 13. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. 14. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV. 15. Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến. 16. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

+ Xem thêm

Công Ty Cp Virtual Desire Events

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cp Virtual Desire Events

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/07/2021 7 - 10 triệu Chat

Phối hợp cùng kế toán trưởng lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng tháng/quý của các công ty Theo dõi công nợ phải trả-phải thu với nhà cung cấp Xử lý, hạch toán số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Lập các báo cáo kế toán và giải trình số liệu khi có yêu cầu. Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu

+ Xem thêm

công ty TNHH tư vấn và đào tạo pms

Kế toán tổng hợp

công ty TNHH tư vấn và đào tạo pms

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27/08/2021 10 - 15 triệu Chat

- Địa điểm làm việc: TP.HCM. - Mức lương: Thỏa thuận. - Số lượng cần tuyển: 01. - Hình thức làm việc: Làm giờ hành chính (Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7). ** Các trách nhiệm chính: - Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất... Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán theo quy định. - Lập chứng từ ngân hàng, giao dịch với các ngân hàng. - Theo dõi quỹ, nhập sổ quỹ và lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt. - Theo dõi quản lý công nợ. - Báo cáo thuế. - Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. - Báo cáo, quyết toán thuế TNCN, TNDN, Báo cáo tài chính cuối năm. - Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc. - Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định

+ Xem thêm

Công ty dịch vụ kế toán GKN

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty dịch vụ kế toán GKN

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 06/06/2021 Thỏa thuận Chat

- Tính lương, BHXH, BHYT cho các công ty - Lập báo cáo thuế quý, BCTC năm , quyết toán thuế TNDN, TNCN - Lập sổ sách kế toán cho các công ty - Am hiểu về pháp luật kế toán, thuế - Thành thạo tin học word, excel và phần mềm kế toán - Hướng dẫn, kiểm tra và phân công việc làm cho nhân viên

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm Softone

Thực tập sinh Kế toán

Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm Softone

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 1 - 3 triệu Chat

- Theo dõi và quản lý công nợ của Công ty và của khách hàng. - Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty - Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nhất Phát

Tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nhất Phát

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/04/2021 10 - 15 triệu Chat

­ Kiểm tra đối chiếu các số liệu nội bộ (tiền, hàng tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả, công cụ, tài sản…), kiểm tra đối chiếu dữ liệu chi tiết và tổng hợp. ­ Kiểm tra giá nhập kho/giá bán/chi phí phát sinh. ­ Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh. ­ Kiểm tra đối chiếu việc hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, ngân hàng, nghiệp vụ khác, thuế GTGT … ­ In sổ chi tiết và tổng hợp công ty theo quy định. ­ Lập báo cáo tài chính theo năm và các báo cáo giải trình chi tiết theo yêu cầu ban giám đốc, cơ quan thuế. ­ Hướng dẫn nhân viên cấp dưới xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. ­ Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. ­ Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. ­ Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan thuế. ­ Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định. ­ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế Toán Trưởng và Giám Đốc.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh T.h.m

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công Ty Tnhh T.h.m

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/04/2021 Thỏa thuận Chat

- kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm. - Lập báo cáo trình Ban GĐ công ty, Phân loại & cung cấp thông tin quản lý - check hồ sơ khai thuế tháng. - thử nghiệm báo cáo tài chính mỗi tháng. Công việc hàng ngày: - Tập hợp những khoản chi, check các khoản chi, đối chiếu tổng cộng số dư tiền mặt, tiền gửi, cân đối & khắc phục những khoản thu, chi. - Làm lương, giao dịch ngân hàng - Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

+ Xem thêm

Công Ty Xnk Tân Quang

Kế toán kho - Bình Tân

Công Ty Xnk Tân Quang

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/04/2021 7 - 10 triệu Chat

• Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của hóa đơn & chứng từ. • Hạch toán dữ liệu nhập xuất hàng vào hệ thống. • Kiểm soát tình hình nhập xuất tồn kho giữa sổ sách và thực tế. • Phân tích xử lý biến động nhập xuất và giải thích sự chênh lệch khác biệt với cấp trên. • Phối hợp kế toán thanh toán đối chiếu công nợ nhà cung cấp và giải quyết các vấn đề nhập xuất hàng với các bộ phận liên quan. • Hỗ trợ thu mua hàng hóa và làm việc với các Nhà cung cấp hàng hóa. • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ với thủ kho. • Đóng và lưu trữ chứng từ hợp lý. • Lập báo cáo nhập xuất tồn.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Mtv Sgd Group

Kế toán tổng hợp tại văn phòng

Công Ty Tnhh Mtv Sgd Group

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/01/2021 7 - 10 triệu Chat

Chấm công , tính lương nhân viên Quản lý phân chia giỏ sản phẩm, các thông báo bán hàng, chính sách bán hàng của Công ty. - Tiếp nhận và sử lý thông tin hỗ trợ khách hàng - Soạn thảo/trình kí/thu hồi: soạn thảo và trình kí bản mềm, thu hồi bản cứng các văn bản liên quan - Hỗ trợ bán hàng - Quản lý thư đến đi của khách hàng. - Và một số yêu cần khách theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

+ Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype