Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm kỹ sư qs

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKJOY

Kỹ sư QS Chuyên M E

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKJOY

Quận 7, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 15 - 20 triệu Chat

- Tổng hợp, lập và kiểm soát hồ sơ thanh toán hàng kỳ với Chủ đầu tư. - Lập và quản lý hồ sơ phát sinh dự án với CĐT. - Lập và kiểm soát danh mục hồ sơ quyết toán với CĐT - Lập và kiểm soát danh mục hồ sơ quyết toán với CĐT - Lập & cập nhật Kế hoạch ký kết hợp đồng (bao gồm dự trù tài chính) với NTP / NCC - Yêu cầu báo giá từ NCC / NTP theo Kế hoạch ký kết hợp đồng - Phối hợp cùng CCM /BP Kiểm soát chi phí cơ điện đàm phán Hợp đồng NCC / NTP - Trình ký và theo dõi, đôn đốc CHT / P/B/BP công ty ký hợp đồng đúng theo quy trình. Đảm bảo theo Kế hoạch ký kết hợp đồng NCC / NTP - Phối hợp cùng BP Kiểm soát chi phí cơ điện / CHT kiểm soát chi phí suốt dự án - Thực hiện đánh giá NTP/NCC (liên quand đến tài chính) theo quy định công ty

+ Xem thêm

Công ty TNHH Bê Tông và Xây Dựng Minh Đức

Cán Bộ QS tại Miền Bắc

Công ty TNHH Bê Tông và Xây Dựng Minh Đức

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 10 - 15 triệu Chat

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và kiểm tra hiện trường: • Thiết lập hệ thống biểu mẫu cần thiết, chỉ dẫn kỹ thuật thi công, hướng dẫn nghiệm thu công việc cho đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật hiện trường. • Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật và phân tích các sai khác để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp trước khi phát hành cho khối công trường triển khai. • Hướng dẫn cách lập bảng biểu ghi chép nhật ký và nghiệm thu công việc. - Kiểm soát chất lượng: • Tập hợp hồ sơ, chứng chỉ, mẫu vật liệu trình TVGS phê duyệt. • Lập và kiểm soát hồ sơ chất lượng, khối lượng của dự án • Kiểm tra, kiểm soát khối lượng và chất lượng vật liệu đầu vào của dự án và có đánh giá độc lập về chất lượng của dự án. • Tham gia nghiệm thu công việc với các bên liên quan . • Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về hồ sơ chất lượng công trình. • Tham gia giải trình chất lượng, khối lượng với các bên liên quan

+ Xem thêm

Công ty CP Đầu tư xây dựng DCQ Việt Nam

KỸ SƯ QS

Công ty CP Đầu tư xây dựng DCQ Việt Nam

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 30/12/2021 Thỏa thuận Chat

- Làm việc tại dự án thấp tầng Whyndham Thanh Thủy Phú Thọ - Lập hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán; - Bóc tách khối lượng, lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình - Lập hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu, báo giá thi công các công trình; - Bóc tách khối lượng dự toán, Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng đơn giá và nội dung của dự toán, áp dụng các định mức hiện hành, quy định của công ty, thực tế. - Xây dựng thư viện giá, các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường, đàm phán với chủ đầu tư cũng như thầu phụ về giá cả; - Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập, quản lý chi phí xây dựng công trình; - Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ; - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo phòng và Công ty.

+ Xem thêm

Công ty CP Đầu tư xây dựng DCQ Việt Nam

KỸ SƯ QS

Công ty CP Đầu tư xây dựng DCQ Việt Nam

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 30/12/2021 Thỏa thuận Chat

- Làm việc tại dự án thấp tầng Whyndham Thanh Thủy Phú Thọ - Lập hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán; - Bóc tách khối lượng, lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình - Lập hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu, báo giá thi công các công trình; - Bóc tách khối lượng dự toán, Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng đơn giá và nội dung của dự toán, áp dụng các định mức hiện hành, quy định của công ty, thực tế. - Xây dựng thư viện giá, các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường, đàm phán với chủ đầu tư cũng như thầu phụ về giá cả; - Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập, quản lý chi phí xây dựng công trình; - Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ; - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo phòng và Công ty.

+ Xem thêm

COMA9

KỸ SƯ QS

COMA9

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/12/2021 Thỏa thuận Chat

- Tính khối lượng và dự toán công trình xây dựng. - Phối hợp với phòng Đấu thầu vẽ biện pháp thi công và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ đấu thầu. - Phối hợp với phòng Đấu thầu lập hồ sơ dự thầu bao gồm: hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật. - Lập hồ sơ quyết toán công trình. - Khảo sát hiện trường các công trình cải tạo theo yêu cầu của trưởng phòng. - Giúp trưởng phòng soạn thảo các văn bản yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin liên quan đến công trình dự thầu. - Thực hiện quy định bảo mật của hồ sơ dự toán. - Lưu trữ hồ sơ thuộc phần việc phụ trách.

+ Xem thêm

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN ĐỨC

Cần Tuyển Kỹ Sư Shopdrawing, QS, QC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN ĐỨC

Quận 12, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/12/2021 10 - 15 triệu Chat

+Triển khai shopdrawing từ bản thiết kế ra thi công. + Kiểm tra thực tế thi công và bản shop được duyệt + Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, + Theo dõi hạng mục thi công và cập nhật dữ liệu bản vẽ shop tương ứng; + Báo cáo các công việc định kỳ và theo đúng quy trình. + Lập hồ sơ quản lý chất lượng; hồ sơ khối lượng , thực hiện công tác thanh, quyết toán công trình;

+ Xem thêm

Hạ Tầng Đô Thị Corporation

Kỹ sư QS QC

Hạ Tầng Đô Thị Corporation

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 04/12/2021 Thỏa thuận Chat

- Bóc tách, tính toán khối lượng và lập dự toán từ các Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt. - Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu quyết toán, bóc tách bản vẽ hoàn công, đánh giá sự sai khác so với bản vẽ thiết kế thi công ban đầu và tham mưu cho Giám đốc tài chính. - Kiểm tra và đánh giá chi phí xây dựng thực tế so với định mức vật tư, nhân công, máy móc..; - Cập nhật dự toán thường xuyên khi có sự thay đổi đơn giá vật tư, loại vật tư thi công, đơn giá nhân công theo thị trường, hoặc khi có thay đổi thiết kế. - Làm hồ sơ quyết toán, hoàn công khi kết thúc công trình; - Thực hiện các yêu cầu khác theo chỉ đạo của Giám đốc tài chính.

+ Xem thêm

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật.

KỸ SƯ QC QS XÂY DỰNG

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật.

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 22/12/2021 15 - 20 triệu Chat

- Kiểm soát giám sát chất lượng việc thi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế. - Thương thảo hợp đồng đội khoán, họp đồng cơ giới đảm bảo chặt chẽ về công tác thực hiện, tiến độ và chi phí. - Kiểm tra và xác nhận khối lượng đề xuất vật tư công trình đúng số lượng, chất lượng. - Kiểm tra khối lượng thanh quyết toán cho đội, thầu phụ đúng theo hợp đồng và thực tế thực hiện. - Kiểm tra dự toán phát sinh. - Kiểm tra khối lượng thực hiện và đánh giá phần trăm hoàn thành các hạng mục theo dự toán nội bộ. - Báo cáo công việc hàng tuần và đảm bảo hồ sơ đúng tiến độ. - Những công việc khác theo dự phân công của Trưởng phòng.

+ Xem thêm

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông

TUYỂN GẤP KỸ SƯ QS-SHOPDRAWING CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông

Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/11/2021 10 - 15 triệu Chat

Hiện nay do nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển Kỹ sư QS lập BPTC phụ trách các công việc sau: - Lập Biện Pháp Thi công dự án giao thông - Lập tiến độ dự án, kế hoạch huy động nhân lực - Tính toán khối lượng - Trình duyệt hồ sưo - Hỗ trợ nghiệm thu công việc hiện trường - Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của cấp trên

+ Xem thêm

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Du Lịch Trường An

KỸ SƯ QS-QC

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Du Lịch Trường An

Quận 3, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/10/2021 Thỏa thuận Chat

- Lập và làm việc với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các Đơn vị liên quan về hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán. - Phối hợp giải quyết các vấn đề kỹ thuật với các Phòng/Ban liên quan trong công ty. - Kiểm tra, xác nhận khối lượng cho các tổ đội thi công, nhà thầu phụ. - Lập biện pháp, tiến độ, kế hoạch thi công. - Theo dõi tiến độ, khối lượng và thực hiện các công tác báo cáo theo định kỳ. - Bóc tách khối lượng, dự trù vật tư… - Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan - Địa điểm làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype