Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm kỹ sư qs tại Hồ Chí Minh

no image

Kỹ Sư QS, QC

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra các công việc kiểm soát chất lượng các công trường bao gồm: + Sắp xếp hồ sơ pháp lý cho hồ sơ công trình + Đo bóc, tính toán khối lượng và tổng hợp số liệu từ các tài liệu, bản vẽ, biên bản nghiệm thu để làm hồ sơ thanh quyết toán các hạng mục công trình với Chủ đầu tư. + Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án. + Thiết lập các biểu mẫu kiểm tra thử nghiệm chất lượng, các qui trình test kiểm tra thử nghiệm, các qui trình kiểm tra nghiệm thu các hệ thống MEP, thực hiện kiểm tra bản vẽ hoàn công, trình duyệt vật tư thiết bị, hồ sơ bàn giao hoàn thành công trình, qui trình thu hồi vật tư thiết bị từ công trình,..; + Thiết lập các kế hoạch kiểm tra trực tiếp các Công trình; - Đảm bảo chất lượng theo đúng Hợp đồng cho tất cả các dự án; - Kiểm soát hồ sơ QA/QC và báo cáo trực tiếp Ban Chỉ huy công trình hàng tuần. - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam

Kỹ Sư Dự Toán Có CCHN Định Giá XD

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

- Công tác tiếp nhận hồ sơ, thông tin dự án: + Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ, yêu cầu báo giá từ Chủ Đầu Tư/thiết kế của các dự án. + Đọc và kiểm tra thông tin chi tiết của hồ sơ mời thầu/báo giá. + Nghiên cứu và tìm hiểu bản vẽ triển khai thi công, xây dựng, hoàn thiện xây dựng, MEP. - Công tác bóc tách khối lượng và tính giá: + Thực hiện việc bóc tách khối lượng hạng mục, chất liệu và lựa chọn vật tư; + Tính giá dự toán vật liệu các dự án, đơn hàng nhằm hoàn thành hồ sơ thầu, đảm bảo báo giá đúng tiến độ và đạt chất lượng. + Biết cập nhật được đơn giá gốc và đơn giá cạnh tranh với các doanh nghiệp khác để đấu thầu. + Quản lí và kiểm soát chi phí các dự án. + Liên hệ nhà cung cấp cập nhật thông tin về giá cả, chất lượng vật tư nhằm phục vụ công tác dự toán hiệu quả. + Chủ động phối hợp các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hạng mục dự toán chi tiết trước khi trình cấp quản lý phê duyệt. + Lập và hoàn thiện hồ sơ giá phục vụ cho việc dự thầu/báo giá. + Phối hợp với bộ phận giám sát để kiểm tra, xác nhận khối lượng đã thực hiện và phát sinh (nếu có) trong quá trình thi công + Tập hợp các văn bản pháp lí có liên quan, điều kiện thanh toán và tổng hợp khối lượng, áp giá để làm hồ sơ thanh toán với chủ thầu theo qui định của dự án. + Phối hợp chặt chẽ với bộ phận thi công để theo dõi tiến độ thi công, công tác nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu kỹ thuật và lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu khối lượng và thanh quyết toán dự án; + Phối hợp với phòng kế toán trong công tác giải ngân cho các công trình. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên. - Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

no image

Kỹ Sư QS

Cômg ty tnhh idt viet nam

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Phân tích, đánh giá bóc tách khối lượng chi tiết và ráp giá hồ sơ thầu - Nghiệm thu khối lượng thi công trong công trình  - Thực hiện các công tác lập dự toán công trình, dự toán thiết kế thi công các công trình xây dựng, thẩm định dự toán các công trình hoàn thiện và nội thất - Định giá các công tác phát sinh để giao khoán cho tổ đội, nhà thầu phụ - Phối hợp công việc mời thầu, giao thầu, quyết toán công trình - Đọc bản vẽ - Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của BGĐ

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Ht

Kỹ sư QS

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Ht

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

• Có kinh nghiệm tính toán, bóc tách khối lượng công trình nhà phố, chung cư … • Thiết kế Autocad • Đọc bản vẽ về kỹ thuật, hồ sơ bản vẽ thi công công trình • Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công; • Hướng dẫn kiểm tra ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Ht

Kỹ sư QS

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Ht

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

• Có kinh nghiệm tính toán, bóc tách khối lượng công trình nhà phố, chung cư … • Thiết kế Autocad • Đọc bản vẽ về kỹ thuật, hồ sơ bản vẽ thi công công trình • Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công; • Hướng dẫn kiểm tra ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Ht

Kỹ sư QS

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Ht

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

• Có kinh nghiệm tính toán, bóc tách khối lượng công trình nhà phố, chung cư … • Thiết kế Autocad • Đọc bản vẽ về kỹ thuật, hồ sơ bản vẽ thi công công trình • Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công; • Hướng dẫn kiểm tra ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Ht

Kỹ sư QS, dự toán M&E

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Ht

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

• Có kinh nghiệm tính toán, bóc tách khối lượng dự toán hoặc 05 năm trong lĩnh vực ME công trình nhà phố, chung cư … • Thiết kế Autocad, Revit ME, dự toán • Đọc bản vẽ về kỹ thuật, hồ sơ bản vẽ ME công trình • Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công; • Hướng dẫn kiểm tra ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH Lewu Groups

Kỹ sư QS

Công ty TNHH Lewu Groups

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

• Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty; • Đánh giá vật liệu, kiểm tra hồ sơ dự toán trong bảng dự toán do tư vấn thiết kế lập trong giai đoạn thiết kế thi công; • Cung cấp đầu mục khối lượng dự toán, chủng loại thiết bị vật tư… cho phòng Tổng hơp quản lý để tiến hành chọn thầu và mua hàng; • Phối hợp phòng ban Vật tư – Mua hàng, Ban quản lý dự án, để kiểm tra, xác nhận các công tác phát sinh trong giai đoạn thi công dự án; • Tính toán được rủi ro khi thi công để dự trù chi phía phát sinh nếu có trong quá trình thi công; • Tham mưu, kiểm tra chi phí và có ý kiến về khối lượng, chất lượng đối với các đơn vị được đề xuất trúng thầu; • Lập dự toán cho các dự án công trình (tất cả các hạng mục trong bảng vẽ và hạng mục phát sinh), cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục phát sinh vào hồ sơ dự toán của dự án; • Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp quản lý.

xem thêm Xem thêm

no image

Kỹ sư xây dựng QS/ QA/ QC

Công Ty TNHH SX TM DV Nam Khải Phú

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

1. Nắm vững các yêu cầu chất lượng của công trình - Kiểm tra các hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình như (Giấy phép xây dựng, Giấy phép phòng cháy chữa cháy,...). - Tập hợp các yêu cầu kỹ thuật từ bản vẽ thiết kế, hồ sơ thầu, hợp đồng kinh tế và các hồ sơ khác có liên quan đến chất lượng công trình. 2. Lập biện pháp quản lý chất lượng thi công - Tham gia soạn thảo biện pháp thi công, các hướng dẫn công việc, các danh mục kiểm tra. - Lập các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về chất lượng công trình. - Xây dựng các quy trình nhập vật tư, thiết bị thi công, các quy trình lấy mẫu, thí nghiệm, các quy trình thi công và các quy trình kiểm tra nghiệm thu. - Phối hợp với giám sát thi công xây dựng các biểu mẫu hồ sơ phục vụ cho công trình. - Lên kế hoạch trình duyệt mẫu vật tư trước khi sử dụng cho công trình. 3. Kiểm tra sự phù hợp của các thiết bị thi công và các cơ sở sản xuất - Kiểm tra các thiết bị và dụng cụ thi công trước khi đưa vào công trường. - Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình. - Kiểm tra phòng thí nghiệm trước khi mang mẫu đến thí nghiệm. - Kiểm tra các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trước khi cho xuất xưởng mang đến công trình. 4. Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư vào công trường - Thực hiện công tác trình, duyệt mẫu vật tư với Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát. - Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của sản phẩm có phù hợp theo yêu cầu. - Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm. - Kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị khi nhận vào công trình. - Phối hợp với Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát lấy mẫu vật tư thí nghiệm chất lượng trước khi đưa vào sử dụng. - Theo dõi tình hình sử dụng vật tư nguyên vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình. - Kiểm tra tình trạng thiết bị khi nhập – xuất tại công trường. 5. Kiểm soát quá trình thi công - Phải thường xuyên theo dõi, kiểm soát tiến độ công trường để lên kế hoạch cho hợp lý. - Thường xuyên kiểm soát ngoài công trường nhằm phát hiện, sửa chữa những lỗi sai và có những cải tiến phù hợp. - Phối hợp với giám sát thi công lập các báo cáo thi công không phù hợp và đề xuất hành động khắc phục – phòng ngừa. - Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh. - Phối hợp với giám sát thi công để cùng nhau kiểm tra, chỉnh sửa những lỗi sai và làm thủ tục nghiệm thu nội bộ trước khi tiến hành nghiệm thu chính thức với đơn vị Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư. - Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng. - Báo cáo chất lượng thi công cho Chỉ huy trưởng. 6. Giải quyết các ý kiến, khiếu nại của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về vấn đề chất lượng - Ghi nhận và tổ chức giải quyết các ý kiến, khiếu nại của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về vấn đề chất lượng thi công. - Thống kê và để xuất các hành động khắc phục – phòng ngừa, cải tiến trong công tác thi công.. 7. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan - Phối hợp với Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư giải quyết những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình. - Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình. - Cùng các giám sát thi công tiến hành nghiệm thu với Chủ đầu tư. - Phối hợp sửa chữa khi có sai sót chưa đạt yêu cầu theo sổ tay chất lượng đã lập. - Cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện. Chứng minh rằng các sản phẩm, dịch vụ, quá trình thi công phù hợp với các yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

no image

Kỹ Sư QS - lv tại Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra các công việc kiểm soát chất lượng các công trường bao gồm: + Sắp xếp hồ sơ pháp lý cho hồ sơ công trình + Đo bóc, tính toán khối lượng và tổng hợp số liệu từ các tài liệu, bản vẽ, biên bản nghiệm thu để làm hồ sơ thanh quyết toán các hạng mục công trình với Chủ đầu tư. + Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường + Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án. - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại