Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm maintenance manager

Công ty Cổ phần Thang máy Gama.

Nhân viên kho

Công ty Cổ phần Thang máy Gama.

Quận Tây Hồ, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 10 - 15 triệu Chat

1.Theo dõi số lượng xuất, nhập, tồn vật tư và đề xuất việc lập kế hoạch dự trữ vật tư 2.Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho; đảm bảo hàng hóa, vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý, đúng theo quy định của Công ty. 3.Đối chiếu số liệu nhập xuất của với thủ kho. 4.Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho trong trường hợp hàng nhập, xuất có số lượng lớn. 5.Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê. 6.Phối hợp với thủ kho các thủ tục trong việc xuất hàng hóa đảm bảo kịp thời. 7.Lập báo cáo tồn kho, báo cập nhập xuất tồn

+ Xem thêm

Công ty CPTP Gia đình Anco Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kỹ thuật

Công ty CPTP Gia đình Anco Hồ Chí Minh

Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/08/2021 Thỏa thuận Chat

1. Công tác tổ chức - Tham mưu xây dựng chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý Công ty, đề xuất điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển từng giai đoạn. 2. Quản lý nguồn nhân lực - Quản lý, điều phối hoạt động của bộ phận kỹ thuật, chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về hoạt động của bộ phận. - Điều phối hoạt động của các bộ phận thuộc phạm vi quản lý về tình trạng thiết bị máy móc, đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhà máy. - Bố trí, sắp xếp nhân lực một cách hợp lý, hiệu quả, phát huy cao nhất năng lực của mỗi thành viên trong bộ phận. - Giám sát, chỉ đạo, nghiệm thu lắp đặt mới nếu có. - Xây dựng hệ thống quản lý An toàn lao động Sức khoẻ, Môi trường hiệu quả (SHE) 3. Quản lý Máy móc thiết bị - Quản lý kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và triển khai việc bảo trì một cách thường xuyên/ đột xuất nhằm đảm bảo hệ thống máy móc, trang thiết bị tại nhà máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt. - Tham gia thiết kế, tham mưu cho lãnh đạo Công ty về các dự án đầu tư phát triển công ty; giám sát việc thi công các dự án nhằm an toàn chất lượng đúng tiến độ. - Quản lý nguồn năng lượng tiết kiệm hiệu quả phục vụ cho nhà máy. - Quản lý các tài liệu kỹ thuật về máy móc đặc biệt, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. - Kết hợp cùng bộ phận Kế hoạch - Cung ứng chuẩn bị các vật tư cho thiết bị toàn nhà máy; đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng các thiết bị thay thế, máy móc mới nhập về, đảm bảo đúng các thông số kỹ thuật triển khai tại nhà máy - Quản lý trực tiếp đội ngũ gia công chế tạo mới với các loại máy móc phù hợp để phát triển sản phẩm mới công ty. - Thực hiện các công việc đột xuất do Ban giám đốc giao. - Hỗ trợ các phòng ban, các công ty thành viên về công tác kỹ thuật. 4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Xây dựng hoặc phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực CBCNV. - Thiết lập hệ thống các quy định nội bộ về đào tạo, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đào tạo. - Xây dựng các chương trình phát triển kỹ năng, nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho CBCNV. 5. Quản lý nguồn lực đơn vị - Xây dựng phân công trách nhiệm, quyền hạn, kiểm soát công việc nhân viên - Giám sát các hoạt động liên quan tại các Nhà máy, hỗ trợ khi cần thiết - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đúng nguyên tắc và có trách nhiệm trong phòng, tạo điều kiện cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ, lắng nghe và quan tâm đến nhân viên. Làm việc tại nhà máy Long An.

+ Xem thêm

Công việc liên quan

                         công ty sản xuất của nhật

Maintenance Manager (Trưởng Phòng Bảo Trì kiêm Sản Xuất) ($2000-$2800)

công ty sản xuất của nhật

Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 13/06/2019 Thỏa thuận

- Vị trí trực tiếp quản lý trưởng nhóm sản xuất, bảo trì - Chịu trách nhiệm về việc triển khai và giám sát các hoạt động bảo trì, sản xuất trong nhà máy, đảm bảo tiến độ sản xuất - Triển khai QMS và ISO trong nhà máy - Giám sát, chỉ đạo nhân viên dưới quyền - Đề xuất các cải tiến trong nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - Báo cáo công việc với cấp trên - Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn

navigos search's client - german company

[URGENT] Maintenance Manager (Quảng Nam, Đà Nẵng)

navigos search's client - german company

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Hạn nộp: 09/06/2019 Thỏa thuận

● Manage engineering team and coordinates activities of engineering department related to process, project, maintenance to ensure effective operations. ● Manage and control the engineering department budget to deliver excellent support with the optimum cost. ● Be responsible for engineering and preventive maintenance schedules like electrical, project, maintenance, to achieve maximized capacity utilization on manufacturing operations and superior product performance. ● Generate and provide engineering plan, direction, and coordination for all technical activities like new product design, test procedure, major project, and engineering process to meet the product supply objectives. ● Be accountable for engineering procedures and policies compliance to make sure sustainable operations. ● Facilitate the transfer of technical knowledge and technology from different sources (engineering department, other global operations team, suppliers…) to the related operations unit.

chi nhánh công ty TNHH amann việt nam tại kcn tam thăng tỉnh quảng nam

Maintenance Manager (Work in Quang Nam)

chi nhánh công ty TNHH amann việt nam tại kcn tam thăng tỉnh quảng nam

Quảng Nam

Hạn nộp: 08/06/2019 Thỏa thuận

● Manage engineering team and coordinates activities of engineering department related to process, project, maintenance to ensure effective operations. ● Manage and control the engineering department budget to deliver excellent support with the optimum cost. ● Be responsible for engineering and preventive maintenance schedules like electrical, project, maintenance, to achieve maximized capacity utilization on manufacturing operations and superior product performance. ● Generate and provide engineering plan, direction, and coordination for all technical activities like new product design, test procedure, major project, and engineering process to meet the product supply objectives. ● Be accountable for engineering procedures and policies compliance to make sure sustainable operations. ● Facilitate the transfer of technical knowledge and technology from different sources (engineering department, other global operations team, suppliers…) to the related operations unit.

chi nhánh công ty CP gas việt nhật tại hn (the branch of vietnam japan gas jsc., in hanoi)

Trưởng Phòng Bảo Trì/ Maintenance Manager

chi nhánh công ty CP gas việt nhật tại hn (the branch of vietnam japan gas jsc., in hanoi)

Hưng Yên

Hạn nộp: 06/06/2019 Thỏa thuận

A. Maintenance/ Bảo trì 1. Checking/ contacting, negotiating with suppliers / venders for spare parts/ consummable goods. Kiểm tra/ liên hệ, đàm phán với nhà cung cấp về các thiết bị, phụ tùng dự phòng, các mặt hàng sử dụng. 2. Checking/ Making maintenance plan for the whole factory (Electrical, Instruments, ASP, H2 generator, lorry tank, LGC, Forklift, etc.). Monitoring carrying out maintenance works. Kiểm tra/ lập kế hoạch bảo trì cho toàn nhà máy (điện, thiết bị, nhà máy tách khí, nhà máy H2, xe bồn, LGC, xe nâng …). Giám sát thực hiện công việc bảo trì. 3. Planning/ training staff on calibration of instrument, maintenance. Lập kế hoạch/ đào tạo nhân viên về hiệu chỉnh thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng. 4. Checking on management of spare parts. Kiểm tra, quản lý thiết bị dự phòng. 5. Trouble shooting for all equipment in the factories. Xử lý sự cố đối với tất cả các thiết bị trong nhà máy. 6. In charge of ISO System of MTS. Chịu trách nhiệm về hệ thống ISO của bộ phận bảo trì. B. Others/ Các trách nhiệm khác a. Evaluating salary/ bonus for staffs in department Đánh giá lương/ thưởng cho nhân viên phòng b. Making and controlling yearly budget. Lập và kiểm soát ngân sách hàng năm. c. Others, follow Co. management’s request if any. Các trách nhiệm khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên, nếu có. * Authority/ Quyền hạn 1. Approval for job description for staffs Phê duyệt tất cả các bản mô tả công việc cho nhân viên phòng 2. Approve Purchasing Request according to Company’s regulation Phê duyệt Đề nghị mua hàng theo quy định của Công ty. 3. Approval for days off, overtime and Sat. off for staffs in dept. Phê duyệt ngày nghỉ, ngoài giờ và nghỉ thứ 7 cho nhân viên trong phòng. 4. Warn staff in oral according to the company’s regulation. Cảnh cáo nhân viên bằng miệng theo nội quy công ty. 5. Stop receiving or returning purchasing goods in case of not meet VJG purchasing specification. Không nhận hoặc trả lại hàng hóa đã mua khi không đáp ứng đặc tính kỹ thuật của VJG.

                         hr2b - talent recruitment jsc.

Maintenance Manager (Job#21669)

hr2b - talent recruitment jsc.

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 05/06/2019 Trên 30 triệu

1. Daily activities: ● Manage engineering team and coordinates activities of engineering department related to process, project, maintenance to ensure effective operations. ● Manage and control the engineering department budget to deliver excellent support with the optimum cost. ● Be responsible for engineering and preventive maintenance schedules like electrical, project, maintenance, to achieve maximized capacity utilization on manufacturing operations and superior product performance. ● Generate and provide engineering plan, direction, and coordination for all technical activities like new product design, test procedure, major project, and engineering process to meet the product supply objectives. ● Be accountable for engineering procedures and policies compliance to make sure sustainable operations. ● Manage the acquisition, tracking, modification, and obsolescence of all production assets ● Facilitate the transfer of technical knowledge and technology from different sources (engineering department, other global operations team, suppliers…) to the related operations unit. 2. Planning ● Plans materials, equipment’s, personnel to meet deadlines, increase line output, increase quantity per labor hour and reduce the requirement to work overtime across the site. ● Directs the team as a group to fulfill company goal. ● Monitors work progress and establish follow-up systems, housekeeping program. ● Arranges and assigns a task in a systemic manner and proper priorities. 3. Improvements ● Facilitate the improvement of technical knowledge across the whole related operations organization ● Implement the improvement through SOPs, best practices, and training materials as well as execution of training activities (both in the classroom and on-the-job) 4. EHS ● Ensures the BRC, HACCP & GMP, 5S Programs, Safety, and Firefighting Procedures are trained to new employees and executed in your area. ● Ensures Monthly safety audits are conducted and documented. ● Addresses issues raised in-plant audits in your area on time. ● Active role in occupational health and safety program. ● Devise and implements a plan to raise safety and hygiene standards on your area. 5. Human Resource ● Lead the implementation and continuous execution of the Performance Management Process within the Engineering Department in line with company policy. ● Develop Organizational Capability Management (With training & development, Career and Succession Planning, recruitment, talent management....)

stolz miras (vietnam) ltd is a french company

Maintenance Manager

stolz miras (vietnam) ltd is a french company

Đồng Nai

Hạn nộp: 22/05/2019 Thỏa thuận

- Nhận và triển khai các kế hoạch từ cấp trên. - Lập kế hoạch bảo dưỡng cho từng máy móc thiết bị trong nhà máy. - Quản lý và phân công công việc, giám sát các thành viên trong tổ Bảo trì- Điện thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo thiết bị vận hành tốt. - Trực tiếp tham gia khắc phục sự cố tồn tại về của máy móc thiết bị. - Nghiên cứu, đưa ra các biện pháp xử lý các sự cố máy móc, giải pháp sửa chữa bảo dưỡng nâng cao tuổi thọ vận hành của máy móc thiết bị, tiến độ công việc yêu cầu. - Thiết lập hồ sơ lý lịch của các máy móc thiết bị. - Phân công, đôn đốc, giám sát nhân viên trong tổ đảm bảo cho quá trình sữa chữa bảo dưỡng máy móc đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. - Giám sát chặt chẽ quá trình bảo trì thiết bị. - Bảo quản thiết bị, dụng cụ được giao. - Kết hợp với bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan để khắc phục sự cố đảm bảo thời gian sản xuất. - Tham gia lập chương trình, soạn thảo tài liệu và trực tiếp đào tạo nâng cao chuyên môn cho Nhân viên bảo trì. - Thiết lập, đăng ký với cấp trên các mục tiêu, các biện pháp kiểm soát công tác bảo trì, bảo dưỡng của bộ phận mình (theo quy trinh ISO chất lượng) - Đọc tốt bản vẽ điện, triển khai việc lắp đặt điện trên các máy móc thiết bị chế tạo.

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype