Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm nhân viên it tại Đồng Nai

Công Ty Tài Chính Tnhh Vpbank Smbc ( Fe Credit)

Nhân viên hỗ trợ vay vốn Fecredit không lên công ty

Công Ty Tài Chính Tnhh Vpbank Smbc ( Fe Credit)

Đồng Nai

Hạn nộp: 24/02/2022 10 - 15 triệu Chat

Tìm kiếm khách hàng mới để cung cấp bán các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp của VPBFC (sản phẩm cho vay tiền mặt và các sản phẩm khác của FE CREDIT theo từng thời kỳ) • Nhận danh sách khác hàng từ công ty, sắp sếp lịch hẹn gặp khách để hoàn thiện hợp đồng • Thực hiện khai thác khách hàng qua các kênh: Online ( FB, Zalo…) và thị trường theo sự phân công của quản lý trực tiếp • Hỗ trợ khách hàng thanh toán đúng hạn • Thực hiện báo cáo công việc theo quy đình từ Cty • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám Sát Bán Hàng Trực Tiếp

+ Xem thêm

Công Ty Tài Chính Tnhh Vpbank Smbc ( Fe Credit)

Nhân viên hỗ trợ vay vốn Fecredit - Biên Hòa

Công Ty Tài Chính Tnhh Vpbank Smbc ( Fe Credit)

Đồng Nai

Hạn nộp: 20/02/2022 10 - 15 triệu Chat

Tìm kiếm khách hàng mới để cung cấp bán các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp của VPBFC (sản phẩm cho vay tiền mặt và các sản phẩm khác của FE CREDIT theo từng thời kỳ) • Nhận danh sách khác hàng từ công ty, sắp sếp lịch hẹn gặp khách để hoàn thiện hợp đồng • Thực hiện khai thác khách hàng qua các kênh: Online ( FB, Zalo…) và thị trường theo sự phân công của quản lý trực tiếp • Hỗ trợ khách hàng thanh toán đúng hạn • Thực hiện báo cáo công việc theo quy đình từ Cty • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám Sát Bán Hàng Trực Tiếp

+ Xem thêm

Công Ty Tài Chính Tnhh Vpbank Smbc ( Fe Credit)

Nhân viên hỗ trợ vay vốn Fecredit - Long Khánh

Công Ty Tài Chính Tnhh Vpbank Smbc ( Fe Credit)

Đồng Nai

Hạn nộp: 19/02/2022 10 - 15 triệu Chat

Tìm kiếm khách hàng mới để cung cấp bán các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp của VPBFC (sản phẩm cho vay tiền mặt và các sản phẩm khác của FE CREDIT theo từng thời kỳ) • Nhận danh sách khác hàng từ công ty, sắp sếp lịch hẹn gặp khách để hoàn thiện hợp đồng • Thực hiện khai thác khách hàng qua các kênh: Online ( FB, Zalo…) và thị trường theo sự phân công của quản lý trực tiếp • Hỗ trợ khách hàng thanh toán đúng hạn • Thực hiện báo cáo công việc theo quy đình từ Cty • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám Sát Bán Hàng Trực Tiếp

+ Xem thêm

Công Ty Tài Chính Tnhh Vpbank Smbc ( Fe Credit)

Nhân Viên Kinh Doanh - FE CREDIT LONG THÀNH, ĐỒNG NAI ( DIRECT SALE)

Công Ty Tài Chính Tnhh Vpbank Smbc ( Fe Credit)

Đồng Nai

Hạn nộp: 28/02/2022 10 - 15 triệu Chat

Tìm kiếm khách hàng mới để cung cấp bán các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp của VPBFC (sản phẩm cho vay tiền mặt và các sản phẩm khác của FE CREDIT theo từng thời kỳ) • Nhận danh sách khác hàng từ công ty, sắp sếp lịch hẹn gặp khách để hoàn thiện hợp đồng • Thực hiện khai thác khách hàng qua các kênh: Online ( FB, Zalo…) và thị trường theo sự phân công của quản lý trực tiếp • Hỗ trợ khách hàng thanh toán đúng hạn • Thực hiện báo cáo công việc theo quy đình từ Cty • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám Sát Bán Hàng Trực Tiếp

+ Xem thêm

Công Ty Tài Chính Tnhh Vpbank Smbc ( Fe Credit)

Nhân Viên Kinh Doanh - FE CREDIT ĐỒNG NAI ( DIRECT SALE)

Công Ty Tài Chính Tnhh Vpbank Smbc ( Fe Credit)

Đồng Nai

Hạn nộp: 01/03/2022 15 - 20 triệu Chat

Tìm kiếm khách hàng mới để cung cấp bán các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp của VPBFC (sản phẩm cho vay tiền mặt và các sản phẩm khác của FE CREDIT theo từng thời kỳ) • Nhận danh sách khác hàng từ công ty, sắp sếp lịch hẹn gặp khách để hoàn thiện hợp đồng • Thực hiện khai thác khách hàng qua các kênh: Online ( FB, Zalo…) và thị trường theo sự phân công của quản lý trực tiếp • Hỗ trợ khách hàng thanh toán đúng hạn • Thực hiện báo cáo công việc theo quy đình từ Cty • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám Sát Bán Hàng Trực Tiếp

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Gỗ Leefu Việt Nam

Nhân Viên IT - Phần Cứng Và Mạng

Công Ty Tnhh Gỗ Leefu Việt Nam

Đồng Nai

Hạn nộp: 11/02/2022 7 - 10 triệu Chat

- Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng liên quan đến hệ thống máy tính, phần cứng và phần mềm như cài đặt, cấu hình, nâng cấp phần mềm, ... - Chịu trách nhiệm phản hồi nhanh chóng về sự cố trong việc sử dụng máy tính của người dùng và giải quyết các vấn đề sự cố của hệ thống một cách kịp thời và chuyên nghiệp. - Đào tạo người dùng về các chức năng cơ bản của hệ thống và máy tính. - Chủ động duy trì hiệu suất hoạt động bình thường hằng ngày cho hệ thống mạng và máy tính công ty. - Chủ động bảo trì máy tính của người dùng bao gồm việc nâng cấp, sửa chữa cũng như đảm bảo sự tuân thủ bản quyền phần mềm của người sử dụng. - Đề xuất nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin. - Mua sắm mới, quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ thiết bị máy tính, máy in, máy chủ (Servers), NAS và những thiết bị có liên quan (màn hình, bàn phím, chuột, ổ cứng, ...) theo ngân sách phê duyệt hằng năm của bộ phận Công nghệ thông tin. - Chịu trách nhiệm quản lý sắp xếp và phân bổ thiết bị công nghệ thông tin luôn ở mức độ sẵn sàng cấp mới hoặc thay thế cho người dùng. - Giám sát các thầu phụ khi thực hiện các dự án thi công hạ tầng công nghệ thông tin. - Báo cáo và thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng Công nghệ thông tin.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kinh Doanh Long Đức

NHÂN VIÊN IT ( QUẢN TRỊ MẠNG )

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kinh Doanh Long Đức

Đồng Nai

Hạn nộp: 27/02/2022 10 - 15 triệu Chat

- Cài đặt và cấu hình phần cứng máy tính, phần mềm, hệ thống, mạng, máy in, camera và máy scan - Giám sát và bảo trì hệ thống máy tính, hệ thống camera và mạng - Thiết lập tài khoản cho người dùng mới (bao gồm tài khoản email, thảo luận nhóm công ty, quyền tài sản đối với hệ thống khác nếu có…) - Sửa chữa và thay thế thiết bị khi cần thiết - Rà soát và cung cấp phần cứng và phần mềm CNTT phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp - Làm việc với Nhà cung cấp / Quản trị viên về bảo hiểm thiết bị CNTT & kiểm soát thiết bị CNTT - Kiểm soát và cập nhật website của công ty bằng wordpress. - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kinh Doanh Long Đức

NHÂN VIÊN IT BIẾT TIẾNG NHẬT

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kinh Doanh Long Đức

Đồng Nai

Hạn nộp: 31/12/2021 15 - 20 triệu Chat

- Vận hành và quản lý các hệ thống IT của công ty. - Quản lý và vận hành tiêu chuẩn, quy định, hồ sơ liên quan đến IT - Xử lý phục hồi khi máy tính, thiết bị công nghệ thông tin bị hỏng, bị lỗi, nhiễm Virus, Update windows và các vấn đề khác liên quan đến hệ thống thông tin - Trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kinh Doanh Long Đức

NHÂN VIÊN IT ( LẬP TRÌNH VIÊN )

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kinh Doanh Long Đức

Đồng Nai

Hạn nộp: 30/11/2021 10 - 15 triệu Chat

- Quản trị hệ thống mạng và thiết bị IT. - Viết chương trình ứng dụng cho website và quản trị website của công ty. - Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty. - Quản lý Server, hệ thống dữ liệu, hệ thống bảo mật CSDL. - Hỗ trợ các bộ phận trong công ty hoạt động hiệu quả. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ trưởng bộ phận.

+ Xem thêm

Công ty tnhh giáo dục nghề nghiệp Sài Gòn

Nhân Viên Biên Tập Nội Dung Website (Nhân Viên Content)

Công ty tnhh giáo dục nghề nghiệp Sài Gòn

Đồng Nai

Hạn nộp: 09/12/2021 Thỏa thuận Chat

● Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm/dịch vụ của Công ty và đối thủ để xây dựng kế hoạch nội dung. ● Quản lý và triển khai nội dung trên hệ thống website, Google My Business (GMB) theo kế hoạch của Công ty. ● Xây dựng và tối ưu nội dung bài viết chuẩn SEO. ● Tìm kiếm, xử lý hình ảnh cơ bản, trình bày bài viết để đăng bài trên website. ● Lập báo cáo kết quả và kế hoạch định kỳ. ● Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing. ● Các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của quản lý.

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype