Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm nhân viên kế toán tại Quận 2 Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma ứng dụng

Nhân Viên Kế Toán (HCM Quận 2 - Đi làm ngay)

Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma ứng dụng

Quận 2, Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/06/2022 Chat

- Thu thập số liệu để làm Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính. - Xuất, nhập hóa đơn VAT - Cân đối chứng từ đầu ra, đầu vào - Theo dõi, hoạch toán thu – chi - Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng - Quản lý hàng hoá xuất và vật tư nhập khẩu - Làm BHXH, BHTN cho công ty. - Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚC HẢI

Nhân viên kế toán tổng hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚC HẢI

Quận 2, Hồ Chí Minh

Từ 8.000.000 VNĐ Đến 12.000.000 VNĐ

Hạn nộp: 20/08/2022 Chat

-Lập báo cáo thuế -Lập báo cáo tài chính -Theo dõi công nợ nhà cung cấp, chủ đầu tư -Thanh toán công nợ -Làm hồ sơ giải ngân Và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của kế toán trưởng

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Thú Y Đông Phương

Nhân Viên Kế toán Kho _ QA&QC

Công Ty Tnhh Thú Y Đông Phương

Quận 2, Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/06/2022 Chat

- Chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho - Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến QA & QC tại BP Kho. NHIỆM VỤ 1 (Task 1) – CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN: 1. Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho 2. Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, vật tư kho, …và lập, kiểm soát phiếu nhập xuất kho và chuyển cho các bộ phận liên quan. 3. Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn 4. Kiểm soát nhập xuất tồn kho trên PM Misa và thực tế, theo dõi quản lý lô date sản phẩm. 5. Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. 6. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập / xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận. 7. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT. 8. Tập hợp, kiểm tra, lưu trữ các chứng từ giao nhận hàng trong ngày, thông báo kế toán bán hàng để cập nhật đầy đủ thông tin. 9. Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định. 10. Nắm vững các nghiệp vụ song song với kế toán bán hàng như xử lý đơn hàng, xuất hóa đơn... để thay thế khi cần. NHIỆM VỤ 2 (Task 2) - CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ QA&QC: 1. Căn cứ vào đặc tính của sản phẩm, để tư vấn, giám sát việc lưu trữ, bảo quản hàng hóa nhằm đảm bảo công tác kiểm soát hàng hóa lưu kho, lưu mẫu đạt tiêu chuẩn chất lượng. 2. Nhận biết, xử lý và kiểm soát việc vấy nhiễm, đóng gói, lưu trữ đối với hàng hóa, vật tư hàng hóa, chứng từ,... trong phạm vi kho. 3. Tư vấn các Phương pháp kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa đạt tiêu chuẩn trước khi xuất hàng và giao hàng tới khách hàng. 4. Tư vấn các Phương pháp kiểm tra, ngăn ngừa lỗi do yếu tố chủ quan thông qua hoạt động vận chuyển hàng hóa, hoạt động giao hàng. 5. Tư vấn các phương pháp, công cụ đo lường để Đánh giá giá trị còn sử dụng và tái sử dụng đối với sản phẩm, vật tư hàng hóa theo định kỳ tháng/quý. NHIỆM VỤ 3 (Task 3) - CÔNG VIỆC KHÁC: - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp Quản lý trực tiếp, Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

Quận 2, Hồ Chí Minh

Từ 8.000.000 VNĐ

Hạn nộp: 30/06/2022 Chat

Kiểm tra lại tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ Hạch toán chứng từ, hóa đơn Xuất hóa đơn Theo dõi công nợ Nhập xuất hàng Luân chuyển các loại giấy tờ theo trình tự khoa học Lưu trữ và bảo mật các giấy tờ nội bộ một cách an toàn Phối kết hợp với các kế toán nội bộ khác trong doanh nghiệp Lập báo cáo theo tuần, tháng, quý Thống kê và phân tích số liệu về thực trạng kinh doanh, sản xuất

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Hàng Hải An Bình

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Hàng Hải An Bình

Quận 2, Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 18/07/2022 Chat

Kiểm tra số liệu, định khoản các nghiệp vụ phát sinh hàng tháng; - Nhập dữ liệu trên phần mềm kế toán misa; - Kiểm tra và đối chiếu sổ quỹ, sổ phụ ngân hàng; - Lập báo cáo thu-chi; Lập báo cáo thuế, - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Lên báo cáo tài chính; - Đóng góp ý kiến cải tiến hoạt động phòng kế toán; - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định - Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty;

+ Xem thêm

công ty cổ phần thương mại du lịch tân thành

Nhân viên Kế toán Tổng hợp

công ty cổ phần thương mại du lịch tân thành

Quận 2, Hồ Chí Minh

10 - 15 triệu

Hạn nộp: 25/06/2022 Chat

- Tổng hợp đối chiếu nội bộ giữa các phòng ban. - Theo dõi đối chiếu số liệu chi tiết, tổng hợp với nhà cung cấp, nhà thầu. - Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ với các phòng ban, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa chi tiết và tổng hợp. - Trích khấu hao TSCĐ, Công cụ dụng cụ, hoạch toán một số chứng từ kế toán khác như lương, chứng từ ngân hàng,.. - Theo dõi đối chiếu công nợ nhà thầu nhà cung cấp. - Theo dõi công nợ bán hàng tháp Aqua với Cen Sài gòn và các chính sách bán hàng. - Xuất hóa đơn GTGT khi có yêu cầu. - Hàng quý kiểm tra hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào lên tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, BC tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN. - Khai thuế môn bài và nộp thuế khi có phát sinh. - Lưu trữ hóa đơn theo bảng kê hàng tháng, quý và năm. - Xử lý số liệu để lên sổ sách kế toán: theo dõi nhập xuất tồn kho, phân bổ, khấu hao, tính giá thành, kết chuyển thuế, kết chuyển lãi lỗ để chốt sổ kế toán. - Rà soát lại hồ sơ cả năm, số liệu đã xử lý, cân đối lại lãi lỗ lên BCTC năm, quyết toán thuế TNDN. - Xử lý một số hồ sơ khai thuế phát sinh khi có yêu cầu (khai thuế thuê tài sản). - Thực hiện cung cấp hồ sơ cho ngân hàng, cho kiểm toán theo yêu cầu cấp trên. - Xử lý đơn giá số lượng, lập phiếu báo giá, hợp đồng, PXK, BBGH, xuất hóa đơn GTGT theo yêu cầu. - Theo dõi và xử lý 1 số hợp đồng hết hiệu lực và làm thủ tục ký lại.

+ Xem thêm

công ty GS E&C

Nhân Viên Kế Toán

công ty GS E&C

Quận 2, Hồ Chí Minh

10 - 15 triệu

Hạn nộp: 01/07/2022 Chat

- Hàng ngày theo dõi tiền mặt trong ngân hàng và nhập sổ nhật ký trên hệ thống - Theo dõi các khoản phải thu / Phải trả - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, CCDC,công nợ, nghiệp vụ khác. - Xuất hóa đơn và gửi cho khách hàng - Nhập tài khoản kế toán chính xác vào ERP - Các yêu cầu khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma ứng dụng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma ứng dụng

Quận 2, Hồ Chí Minh

10 - 15 triệu

Hạn nộp: 29/04/2022 Chat

- Xuất, nhập hóa đơn VAT - Cân đối chứng từ đầu ra, đầu vào - Theo dõi, hoạch toán thu – chi - Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng - Quản lý hàng hoá xuất và vật tư nhập khẩu - Thu thập số liệu để làm Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính. - Làm BHXH, BHTN cho công ty. - Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT

Nhân viên kế toán tổng hợp

CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT

Quận 2, Hồ Chí Minh

10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30/06/2022 Chat

• Triển khai thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn của vị trí kế toán tổng hợp • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ kế toán • Hướng dẫn định khoản các nghiệp vụ phát sinh cho kế toán chi tiết. • Kiểm tra, đối chiếu số dư cuối kỳ và số liệu giữa sổ chi tiết, sổ tổng hợp • Lập báo cáo tài chính hàng quý/kỳ của Công ty. • Lập các báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo theo từng thời điểm • Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. • Lưu trữ và sắp xếp chứng từ kế toán theo quy định của Công ty. • Thực hiểm các công việc phục vụ đoàn kiểm toán, quyết toán định kỳ và phát sinh theo yêu cầu.

+ Xem thêm

Superbrain Group.

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ TOÀN THỜI GIAN

Superbrain Group.

Quận 2, Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 14/04/2022 Chat

+ Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc marketing online/offline và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing,... + Chỉnh sửa, xử lý cắt ghép, biên tập (cân bằng tiếng, hình ảnh, âm thanh...) video, clip trailler, TVC để phục vụ cho các chiến dịch PR, Marketing, hoạt động đào tạo và truyền thông nội bộ theo yêu cầu của công ty. + Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype