Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm nhân viên kế toán tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Katsuma

Nhân Viên Kế Toán (Bình Phước)

Công Ty Cổ Phần Katsuma

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Định khoản, kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Theo dõi, báo cáo doanh thu, công nợ - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Katsuma

Nhân Viên Kế Toán - Long An

Công Ty Cổ Phần Katsuma

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Kiểm tra, duyệt và in đơn hàng từ PM - Làm lệnh điều động - In PXK KVCNB - Bàn giao chứng từ cho tài xế - Nhập hóa đơn mua hàng và kiểm lại BCMH - Nhập phiếu xuất, khai báo hóa đơn - Đối chiếu kho cuối ngày với thủ kho - Phân tích công nợ tuần/tháng - Đón khách, tiếp nhận điên thoại của khách hàng - Lưu trữ, tiếp nhận công văn giấy tờ liên quan đến hành chánh - Quản lý tiêu hao NL, Chi phí vật tư bão dưỡng cho xe - Quản lí, đăng ki suất ăn, cấp phát vật dụng cần thiết cho khách nội tú - Hỗ trợ soạn đồ cúng - Theo dõi đề xuất và cấp phát văn phòng phẩm - Mua nhu yếu phẩm - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi PV

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Katsuma

Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Phú Yên

Công Ty Cổ Phần Katsuma

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Kiểm tra, duyệt và in đơn hàng từ PM - Làm lệnh điều động - In PXK KVCNB - Bàn giao chứng từ cho tài xế - Nhập hóa đơn mua hàng và kiểm lại BCMH - Nhập phiếu xuất, khai báo hóa đơn - Đối chiếu kho cuối ngày với thủ kho - Phân tích công nợ tuần/tháng - Đón khách, tiếp nhận điên thoại của khách hàng - Lưu trữ, tiếp nhận công văn giấy tờ liên quan đến hành chánh - Quản lý tiêu hao NL, Chi phí vật tư bão dưỡng cho xe - Quản lí, đăng ki suất ăn, cấp phát vật dụng cần thiết cho khách nội tú - Hỗ trợ soạn đồ cúng - Theo dõi đề xuất và cấp phát văn phòng phẩm - Mua nhu yếu phẩm - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi PV

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Katsuma

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Katsuma

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. - Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty - Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán. Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết - Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Katsuma

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Katsuma

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Định khoản, kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Theo dõi, báo cáo doanh thu, công nợ - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn

Nhân viên kế toán

Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: Nhân viên kế toán không yêu cầu kinh nghiệm - Phụ kho nhập số liệu, hợp đồng, chứng từ liên quan, .... - Cập nhật kịp thời các nghiệp vụ vào phần mềm kế toán - Nhận chứng từ, hỗ trợ kê khai thuế, làm sổ sách - Công việc sẽ mô tả cụ thể khi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Katsuma

(Long An) Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Katsuma

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Định khoản, kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Theo dõi, báo cáo doanh thu, công nợ - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Thương Mại Đại Phú

nhân viên kinh doanh, kế toán , kế toán xuất nhập khẩu, nhân viên điều phối hàng hóa

Công Ty Tnhh Thương Mại Đại Phú

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Kế toán công nợ: làm công nợ cho khách hàng Kế toán bán hàng: bán hàng qua điện thoại và những công việc liên quan đến sản phẩm đang bán. kế toán xuất nhập khẩu: soạn hợp đồng theo mẫu đã có sẵn, viết mail trao đổi với nhà cung cấp nước ngoài bằng tiếng anh.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mobell

Nhân viên kế toán

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mobell

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Điều phối, giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên. - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ. - Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm. - Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho. - Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó. - Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó. - Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển. - Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm) - Theo dõi và lập báo cáo nội bộ. - Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới. - Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,.. - Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,...

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Katsuma

Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh - Bình Thuận

Công Ty Cổ Phần Katsuma

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Kiểm lại BCMH - Phát hành và trình ký hóa đơn điện tử. - Lưu trữ hóa đơn đã phát hành - Kiểm lại PXKKVCNB - Tập hợp lại PGH, biên nhận, phiếu chi, hóa đơn mua hàng, PXKKVCNB và các chứng từ kèm theo để scan gửi kiểm cho kiểm toán. - Báo cáo số dư ngân hàng lên group - Lập phiếu thu, chi phát sinh trong ngày. - Hạch toán ngân hàng, đối chiếu sổ phụ - Lưu trữ chứng từ theo sổ phụ NH - Kiểm công tác phí phát sinh trong tuần, theo dõi LĐĐ và đánh số lệnh điều động. - Chốt biên bản kiểm toán - Đối chiếu DATA KT quản trị và thuế - Kiểm VAT tuần - Kiểm kho + kiểm quỹ cuối tuần - Hạch toán PB lương, trích bảo hiểm - Làm bảng khấu hao TS, bảng phân bổ CCDC và hạch toán - Lên tờ khai VAT - Chạy kết chuyển, kiểm giá xuất kho - Phân tích số dư - Báo cáo ấn chỉ - In sổ sách - Nộp tờ khai, nộp tiền thuế (nếu có)

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại