Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm nhân viên kế toán tại Thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương

Công Ty Tnhh Man Power Việt Nam

Nhân viên Kế toán

Công Ty Tnhh Man Power Việt Nam

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

7 - 10 triệu

Hạn nộp: 29/03/2022 Chat

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp. - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Giống Gia Cầm Vietswan

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Tnhh Giống Gia Cầm Vietswan

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

10 - 15 triệu

Hạn nộp: 17/07/2021 Chat

- Thực hiện các công việc liên quan đến phòng kế toán dựa trên các yêu cầu hoạt động của Công ty, cụ thể: 1. Kho: + Kiểm tra và đối chiếu kho, đảm bảo tính chính xác về số liệu kho hàng tháng. + Lập kế hoạch và tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. 2. Công nợ: + Kiểm tra tổng quát công nợ của công ty và chi nhánh. + Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. 3. Thuế + Kiểm tra sự cân đối, chính xác giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. + Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng của số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết. + Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. + Lập các loại báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng tháng. + Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. + Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. + Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định. - Các công việc khác được giao bởi kế toán trưởng và Ban lãnh đạo công ty.

+ Xem thêm

Ông Ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình

Nhân viên kế toán

Ông Ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

7 - 10 triệu

Hạn nộp: 31/12/2021 Chat

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Thu thập nhận hóa đơn chứng từ từ khách hàng - Làm báo cáo hàng tháng quý năm - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty. - Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. - In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định. - Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. - Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV. - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty. - Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. - In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định. - Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. - Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV. - Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Hưng Thịnh

[HOÀNG HƯNG THỊNH BÌNH DƯƠNG] - NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Hưng Thịnh

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

7 - 10 triệu

Hạn nộp: 29/06/2021 Chat

hu thập và phân tích thông tin kế toán để lập bút toán tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu. Ghi chép các nghiệp vụ tài chính. Thu thập thông tin, lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác để tổng kết tình hình tài chính hiện tại. Kiểm tra chứng từ để xác minh các nghiệp vụ tài chính. Xây dựng, triển khai các thủ tục kế toán bằng cách phân tích các thủ tục hiện tại và kiến nghị thay đổi. Nghiên cứu, diễn giải dữ liệu để trả lời các vấn đề về kế toán – tài chính. Giữ bí mật thông tin để bảo vệ giá trị của tổ chức. Tham gia các khóa đào tạo, đọc các sách báo chuyên ngành, duy trì các mối quan hệ và tham gia các tổ chức nghiệp vụ để cập nhật kiến thức ngành. Hoàn thành các kết quả liên quan khi cần để hoàn thành nhiệm vụ kế toán.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đt Dv Địa Ốc Hòa Phát

Nhân Viên Kế Toán - Kiểm Toán

Công Ty Cổ Phần Đt Dv Địa Ốc Hòa Phát

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

7 - 10 triệu

Hạn nộp: 24/04/2021 Chat

- Kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm soát số liệu báo cáo ngày, tuần, tháng - Kiểm soát chi phí, khấu hao,TSCĐ, hàng tồn kho, công nợ......... - Quản lý tổng quát công nợ phải thu, phải trả - Lập báo cáo kế toán theo quy định - Quản lý dữ liệu kế toán & chứng từ theo quy định - Kiểm soát hạch toán các khoản mục chi phí, mã vụ việc đúng quy định - Làm các công việc phát sinh khác theo sự phân công của quản lý và BGĐ

+ Xem thêm

Công ty TNHH Dược Phẩm An Thiên

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Công ty TNHH Dược Phẩm An Thiên

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

7 - 10 triệu

Hạn nộp: 25/09/2020 Chat

-Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục - Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho - Kiểm tra các hóa đơn, các nguyên vật liệu cần bổ sung - Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống - Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu, chi phí chương trình - Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn - Làm đề nghị thanh toán, mua bán các đồ dùng cần thiết cho việc vận hành - Tham gia công tác kiểm kê định kỳ - Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Dược Sài Gòn

Nhân viên kế toán

Công Ty Tnhh Dược Sài Gòn

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

7 - 10 triệu

Hạn nộp: 31/08/2020 Chat

Công Ty TNHH Dược Sài Gòn tuyển * Mô tả công việc Tiếp đón các vị khách đến làm việc tại công ty. Hướng dẫn các vị khách tham quan các văn phòng làm việc tại công ty. Trực tổng đài điện thoại, tiếp nhận điện thoại gọi đến và kết nối tới đúng địa chỉ. Sắp xếp và trang hoàng gọn gàng, ngăn nắp quầy lễ tân. Trả lời thư điện tử và cung cấp các thông tin chính xác cho khách hàng của doanh nghiệp. Tiếp nhận và phân loại thư đến công ty hàng ngày.

+ Xem thêm

công ty tnhh dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ 307

Nhân viên kế toán

công ty tnhh dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ 307

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

7 - 10 triệu

Hạn nộp: 20/07/2020 Chat

Lập Chấm công , tính lương cho người lao động - Xuất hoá đơn , theo dõi công nợ khách hàng - Khai báo thuế hàng quý theo quy định - Làm thủ tục BHXH cho người lao động trong công ty công việc cụ thể trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype