Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm nhân viên theo dõi đơn hàng tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cp Dược Phẩm Vạn Ngân

Tuyển nhân viên theo dõi đơn hàng

Công Ty Cp Dược Phẩm Vạn Ngân

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

-Thực hiện công việc của bộ phận theo dõi đơn hàng -Thông báo các bộ phận liên quan những thay đổi của đơn hàng -Kiểm soát thường xuyên tất cả thông tin của đơn hàng -Theo dõi kế hoạch sản xuất, xác nhận thông tin xuất hàng -Lập báo cáo định kỳ, hàng tuần hàng tháng về đơn hàng cho trưởng bộ phận -Hỗ trợ trưởng bộ phận phản ánh, giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng -Các công việc cụ thể và chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Nam An

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Nam An

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

-Thông báo các bộ phận liên quan những thay đổi của đơn hàng. -Kiểm soát thường xuyên tất cả thông tin của đơn hàng. -Theo dõi kế hoạch sản xuất, xác nhận thông tin xuất hàng. -Lập báo cáo định kỳ, hàng tuần hàng tháng về đơn hàng cho trưởng bộ phận. - Hỗ trợ trưởng bộ phận phản ánh, giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng. - Theo dõi và quản lý đơn hàng : theo dõi kế hoạch giao hàng,theo dõi nguyên vật liệu đơn hàng… - Theo dõi và lưu trữ các hồ sơ, chứng từ có liên quan. - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Phương Việt

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Công Ty Tnhh Phương Việt

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tiếp nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng . - Theo dõi phản hồi của khách hàng. - Làm việc với các phòng kinh doanh để đảm bảo đơn hàng được giao kịp thời đến tay khách hàng . - Tham gia vào quá trình sản xuất hàng mẫu, đảm bảo chất lượng cho mẫu trước khi gửi cho khách. - Lưu mẫu và lịch sử đơn hàng. - Làm các công việc khác được giao.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nguyên Sinh

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

-Thực hiện công việc của bộ phận theo dõi đơn hàng -Thông báo các bộ phận liên quan những thay đổi của đơn hàng -Kiểm soát thường xuyên tất cả thông tin của đơn hàng -Theo dõi kế hoạch sản xuất, xác nhận thông tin xuất hàng -Lập báo cáo định kỳ, hàng tuần hàng tháng về đơn hàng cho trưởng bộ phận -Hỗ trợ trưởng bộ phận phản ánh, giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng -Các công việc cụ thể và chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn. -Hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng nếu có. -Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công Ty Cổ Phần Dược Eco

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: - Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận CSKH - Theo dõi và xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng theo quy trình  - Kiểm tra hàng tồn kho, xác nhận lại đơn hàng với bộ phận CSKH  - Tương tác với kho đảm bảo chuẩn bị hàng hóa và giao hàng - Tương tác để điều phối hàng hóa (nếu cần) - Theo dõi và kiểm soát tiến độ giao hàng của các đơn hàng  - Xử lý giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng (đổi/trả hàng,..) -Thực hiện báo cáo liên quan

xem thêm Xem thêm

no image

nhân viên theo dõi đơn hàng

công ty cổ phần dược phẩm An Khang

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

-Thực hiện công việc của bộ phận theo dõi đơn hàng -Thông báo các bộ phận liên quan những thay đổi của đơn hàng -Kiểm soát thường xuyên tất cả thông tin của đơn hàng -Theo dõi kế hoạch sản xuất, xác nhận thông tin xuất hàng -Lập báo cáo định kỳ, hàng tuần hàng tháng về đơn hàng cho trưởng bộ phận -Hỗ trợ trưởng bộ phận phản ánh, giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng -Các công việc cụ thể và chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn. -Hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng nếu có. -Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.

xem thêm Xem thêm

Công ty Zely

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công ty Zely

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Zely cần bổ sung 2 vị trí Nhân viên theo dõi đơn hàng. ( Thời vụ hoặc chính thức) - Nhập xuất đơn hàng - Là trung gian giữa khách hàng với các bộ phận khác. - Thống kê lượng đơn hàng hằng ngày, tháng và năm. - Hỗ trợ các bộ phận khác trao đổi thông tin với khách hàng nếu cần.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công ty cổ phần được Thephaco

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: - Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận CSKH - Theo dõi và xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng theo quy trình  - Kiểm tra hàng tồn kho, xác nhận lại đơn hàng với bộ phận CSKH  - Tương tác với kho đảm bảo chuẩn bị hàng hóa và giao hàng - Tương tác để điều phối hàng hóa (nếu cần) - Theo dõi và kiểm soát tiến độ giao hàng của các đơn hàng  - Xử lý giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng (đổi/trả hàng,..) -Thực hiện báo cáo liên quan

xem thêm Xem thêm

Công Ty CP Tanaphar

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Công Ty CP Tanaphar

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tiếp nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng . - Theo dõi phản hồi của khách hàng. - Làm việc với các phòng kinh doanh để đảm bảo đơn hàng được giao kịp thời đến tay khách hàng . - Tham gia vào quá trình sản xuất hàng mẫu, đảm bảo chất lượng cho mẫu trước khi gửi cho khách. - Lưu mẫu và lịch sử đơn hàng. - Làm các công việc khác được giao.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên Theo Dõi Đơn Hàng tại Thủ Đức

Công Ty Cổ Phầm Dược Phẩm LS Việt Nam

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Kiểm và nhận hàng khi có hàng về - Sắp xếp hàng hóa trong kho - Điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng, thao tác trên hệ thống.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công ty CPDP Ngân Hà

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

-Thực hiện công việc của bộ phận theo dõi đơn hàng -Thông báo các bộ phận liên quan những thay đổi của đơn hàng -Kiểm soát thường xuyên tất cả thông tin của đơn hàng -Theo dõi kế hoạch sản xuất, xác nhận thông tin xuất hàng -Lập báo cáo định kỳ, hàng tuần hàng tháng về đơn hàng cho trưởng bộ phận -Hỗ trợ trưởng bộ phận phản ánh, giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng -Các công việc cụ thể và chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ Phần Thương Mại Hoa Việt Thủ Đức

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Công ty Cổ Phần Thương Mại Hoa Việt Thủ Đức

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc: - Nhập xuất đơn hàng - Là trung gian giữa  khách hàng  với các bộ phận khác. - Thống kê lượng đơn hàng hằng ngày, tháng và năm. - Hỗ trợ các bộ phận khác trao đổi thông tin với khách hàng nếu cần. - Cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên Theo Dõi Đơn Hàng tại Thủ Đức

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vioba Việt Nam

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Kiểm và nhận hàng khi có hàng về - Sắp xếp hàng hóa trong kho - Điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng, thao tác trên hệ thống.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên Theo Dõi Đơn Hàng tại Thủ Đức

Công ty cổ phần megasun

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Thực hiện công việc của bộ phận theo dõi đơn hàng - Thông báo các bộ phận liên quan những thay đổi của đơn hàng - Kiểm soát thường xuyên tất cả thông tin của đơn hàng - Theo dõi kế hoạch sản xuất, xác nhận thông tin xuất hàng - Lập báo cáo định kỳ, hàng tuần hàng tháng về đơn hàng cho trưởng bộ phận - Hỗ trợ trưởng bộ phận phản ánh, giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng - Các công việc cụ thể và chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH Gia Công Bao Bì Trung Tín

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công ty TNHH Gia Công Bao Bì Trung Tín

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

- Theo dõi đơn hàng, đặt hàng, theo dõi kế hoạch xuất hàng và tổng hợp đơn hàng. - Theo sát tiến độ đơn hàng từ khâu lên mẫu, sản xuất đến xuất hàng. - Liên hệ sắp xếp lịch kiểm hàng với QA / QC của khách hàng. - Chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan.

xem thêm Xem thêm

Công Ty TNHH Thái Sơn S.P

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng - Ngành May

Công Ty TNHH Thái Sơn S.P

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Phát triển mẫu. - Đặt tất cả NPL đơn hàng. - Theo dõi NPL về, xử lý khi NPL lỗi, phát sinh. - Theo dõi đơn hàng. - Theo dõi sản xuất đến khi xuất hàng (in thêu, bảng màu, ...), giao hàng cho khách. - Xử lý các vấn đề phát sinh trong sản xuất. - Các công việc liên quan. - Làm việc tại: Văn phòng Công ty TNHH Thái Sơn S.P, 153 Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH sbgear vina  

Merchandiser - Nữ Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

công ty TNHH sbgear vina  

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Tiếp nhận đơn hàng và cung cấp các thông tin về sản phẩm cho khách hàng - Cân đối, tìm kiếm và đặt mua nguyên phụ liệu (NPL) phục vụ đơn hàng - Liên hệ, thực hiện thủ tục đặt hàng với đơn vị gia công - Tổ chức may mẫu duyệt / mẫu đối tại công ty và đơn vị gia công trước khi triển khai sản xuất - Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng tại nhà máy Công ty và các đơn vị gia công - Thực hiện giao hàng cho khách hàng và quyết toán đơn hàng - Theo dõi, xử lý phát sinh với khách hàng sau đơn hàng - Thực hiện các nhiệm vụ khác

xem thêm Xem thêm

no image

Tuyển nhân viên theo dõi đơn hàng

công ty cổ phần công nghệ mới nhật hải

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Thống kê lại số lượng hàng hóa trong ngày. - Cập nhật khách hàng theo mẫu có sẵn. -Hỗ trợ chăm sóc khách hàng ( nếu cần) - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo - Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

Công Ty TNHH Thái Sơn S.P

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng - Ngành May

Công Ty TNHH Thái Sơn S.P

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Phát triển mẫu. - Đặt tất cả NPL đơn hàng. - Theo dõi NPL về, xử lý khi NPL lỗi, phát sinh - Theo dõi sản xuất đến khi xuất hàng (in thêu, bảng màu, ...) - Các công việc liên quan - Làm việc tại: Văn phòng Công ty TNHH Thái Sơn S.P, 153 Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh

xem thêm Xem thêm

no image

NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT

CTY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỒNG QUANG

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch theo dõi đơn hàng sản xuất - Tạo barcode và theo dõi tiến độ của đơn hàng sản xuất - sử dụng Weord, excel căn bản.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân Viên Theo dõi Đơn Hàng

Công ty Cổ Phần Hoàng Yến

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc: - Nhập xuất đơn hàng - Là trung gian giữa khách hàng với các bộ phận khác. - Thống kê lượng đơn hàng hằng ngày, tháng và năm. - Hỗ trợ các bộ phận khác trao đổi thông tin với khách hàng nếu cần. - Không làm việc tại nhà máy sản xuất.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công ty CP Phương Đông

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

•Tiếp nhận và xử lý thông tin đơn hàng •Quản lý tính đầy đủ của số lượng và chất lượng dữ liệu đã nhập. •Thực hiện một số công tác hành chính theo yêu cầu cấp trên. •Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công ty TNHH SX & TM MM Thảo Uyên

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Nhận tài liệu từ khách hàng, phân tích tài liệu và làm giá FOB. - Kiểm tra nguyên phụ liệu vải. - Check mail với khách hàng, theo dõi tiến độ sản xuất các đơn hàng từ khâu chuẩn bị đến khi xuất hàng. - Làm packing list cho shipping.

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm Hồ Chí Minh

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm Hồ Chí Minh

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại