Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm phê duyệt tín dụng

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ BĐS IHOUZZ [ SHINHAN BAN ] - TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH

7 - 10 triệu

7 - 10 triệu

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021

Trình độ:

Chat

Quyền lợi: - Lương: 8 - 10 Triệu/Tháng - Các khoản thưởng hiệu quả kinh doanh vượt trội định kỳ (tháng, quý, năm) và thưởng nóng nếu đạt thành tích xuất sắc. - Chính sách tăng lương hàng năm. - Chương trình đào tạo, Team Building định kỳ, du lịch cùng công ty. - Các quyền lợi bảo hiểm quy định của Luật lao động.

- Lương: 8 - 10 Triệu/Tháng - Các khoản thưởng hiệu quả kinh doanh vượt trội định kỳ (tháng, quý, năm) và thưởng nóng nếu đạt thành tích xuất sắc. - Chính sách tăng lương hàng năm. - Chương trình đào tạo, Team Building định kỳ, du lịch cùng công ty. - Các quyền lợi bảo hiểm quy định của Luật lao động.

Yêu cầu: - Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên. - Không có lịch sử nợ xấu. - Nam/nữ không quá 30 tuổi. - Biết sử dụng tin học văn phòng. - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về: cskh, tư vấn ... - Vẫn nhận sinh viên mới ra trường thử việc

- Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên. - Không có lịch sử nợ xấu. - Nam/nữ không quá 30 tuổi. - Biết sử dụng tin học văn phòng. - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về: cskh, tư vấn ... - Vẫn nhận sinh viên mới ra trường thử việc

+ Xem thêm

Công việc liên quan

                         ngân hàng tmCP đại chúng việt nam

Chuyên Gia Phê Duyệt Cấp 1- Phòng Phê Duyệt Tín Dụng HO - Khối Tái Thẩm và Phê Duyệt

ngân hàng tmCP đại chúng việt nam

Hà Nội

Hạn nộp: 21/04/2019 Trên 30 triệu

Thực hiện phê duyệt cấp tín dụng theo hạn mức được phân quyền, phù hợp với quy định của Ngân hàng; Tham gia xây dựng chính sách tín dụng, chính sách rủi ro tín dụng của Ngân hàng theo phân công; Chịu trách nhiệm tổ chức các chương trình đào tạo liên quan đến tín dụng và rủi ro tín dụng theo phân công; Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm TTĐ&PDTD/Giám đốc Khối.

                         công ty tài chính cổ phần tín việt (vietcredit)

Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng

công ty tài chính cổ phần tín việt (vietcredit)

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 21/02/2019 Thỏa thuận

1. Kiểm tra và phê duyệt các hồ sơ tín dụng KHCN theo thẩm quyền được phân công; đảm bảo chất lượng phê duyệt và thời gian xử lý hồ sơ (TAT) theo đúng quy định của công ty; 2. Ngăn chặn, kiểm soát rủi ro; quản lý hồ sơ tín dụng. 3. Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên bán hàng trong công tác thu thập và thẩm định hồ sơ tín dụng theo đúng các quy định/quy trình tín dụng. 4. Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Phê duyệt.

                         ngân hàng tmCP quốc tế việt nam (vib)

Chuyên Gia Phê Duyệt SP Thẻ Tín Dụng/ Credit Card Approval Professional

ngân hàng tmCP quốc tế việt nam (vib)

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 16/02/2019 Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm (i) Tham mưu cho Giám đốc Phòng/Giám đốc Bộ phận trong việc quản lý và triển khai nghiệp vụ về phê duyệt thẻ tín dụng cá nhân tín chấp, (ii) Thực hiện việc phê duyệt các hồ sơ phát hành thẻ có mức độ phức tạp cao hoặc có yếu tố nước ngoài. • Tham mưu cho Giám đốc Phòng trong việc triển khai công tác phê duyệt thẻ tín dụng không có tài sản đảm bảoThực hiện công tác phê duyệt các hồ sơ phát hành thẻ có mức độ phức tạp cao, có yếu tố nước ngoài, đề xuất phương án xử lý tối ưu đảm bảo thông tin phù hợp và đúng quy định của VIB. • Tham gia xây dựng và triển khai quy trình/quy định về nghiệp vụ thẩm định, phê duyệt thẻ đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của NHNN và quy định của VIB. • Phối hợp với Giám đốc Phòng xây dựng và triển khai cơ chế kiểm soát rủi ro hoạt động tại phòng đảm bảo việc xử lý nghiệp vụ được tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và quy định của VIB. • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn mb shinsei

Chuyên Gia Phê Duyệt Tín Dụng

công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn mb shinsei

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 06/12/2018 Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro cho các hồ sơ vay được hệ thống chấm điểm tự động, dựa vào quy trình xét duyệt tín dụng nội bộ để đưa ra quyết định có chấp thuận hồ sơ vay hay không. - Chịu trách nhiệm kiểm tra khả năng thanh toán/vay nợ của khách hàng, kiểm tra thông tin khách hàng thông qua gọi điện thoại, internet - Chịu trách nhiệm về thời gian xét duyệt hồ sơ vay - Báo cáo Trưởng nhóm/TBP khi phát hiện các trường hợp gian lận nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, và hoặc điều tra các hành vi gian lận, lừa đảo, xâm phạm đến lợi ích và các nội quy, quy định của Công ty. - Tham gia Đóng góp ý kiến về xây dựng chính sách/sản phẩm mới. - Lưu trữ những chứng từ kiểm tra cho việc xét duyệt với mục đích kiểm toán sau này. - Tham gia các dự án phát triển của trung tâm hoặc liên quan đến các phòng ban khác khi được phân công.

công ty TNHH công nghệ mạng thông tin việt nam

Nhân Viên Phê Duyệt Tín Dụng Online

công ty TNHH công nghệ mạng thông tin việt nam

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 23/08/2018 Thỏa thuận

 Tư vấn và hỗ trợ về mặt pháp lý cho hoạt động kinh doanh cho vay  Đánh giá và phê duyệt tất cả các thông tin về tín dụng của khách hàng thông qua ứng dụng cho vay online  Tổng hợp báo cáo nhiệm vụ và chất lượng công việc kinh doanh  Một số yêu cầu khác được phân công từ ban Giám đốc (nếu có)

                         ngân hàng tmCP ngoại thương việt nam - vietcombank

Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng TSC (Tại Tp. Hồ Chí Minh)

ngân hàng tmCP ngoại thương việt nam - vietcombank

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 17/08/2018 Thỏa thuận

1. Các nhóm công việc được phân công: a) Phối hợp, góp phần xây dựng tập thể gắn kết, đồng tâm thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. b) Thực hiện đầy đủ, chất lượng và đúng thời gian yêu cầu đối với công việc được giao. c) Thực hiện đầy đủ và gửi cán bộ đầu mối Báo cáo công việc theo mẫu định kỳ. 2. Nhiệm vụ trực tiếp: a) Rà soát rủi ro tín dụng và phê duyệt tín dụng: - Thực hiện rà soát rủi ro tín dụng khách hàng của chi nhánh/HSC trình lãnh đạo Phòng để trình cấp thẩm quyền. - Là thư ký HĐTD TW, HĐTD FI đối với các hồ sơ tín dụng do cán bộ đề xuất. - Nghiên cứu có ý kiến với lãnh đạo Phòng về khách hàng thuộc chi nhánh phụ trách trong các Hôi đồng mà Phòng tham gia theo CNNV của Khối Rủi ro tín dụng. b) Quản lý danh mục tín dụng: - Thực hiện Báo cáo chất lượng tín dụng chi nhánh và định kỳ rà soát dấu hiệu rủi ro khách hàng của chi nhánh theo phân công. - Rà soát chân hàng để cung cấp thông tin, đánh giá cho cán bộ thực hiện báo cáo ngành. c) Thực hiện các báo cáo kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo: - Thực hiện cụ thể các báo cáo theo phân công của lãnh đạo Phòng - Chuẩn bị nội dung giải trình các cơ quan thanh tra, kiểm toán các nội dung liên quan đến tin dụng theo phân công của Trưởng phòng d) Tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị rủi ro: - Trực tiếp tham gia nhóm triển khai dự án chuyển đổi mô hình tín dụng, dự án nâng cao năng lực QTRR khác. 3. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB. 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao: a) Đề xuất nội dung góp ý xây dựng/ sửa đổi chính sách, chế độ, văn bản quy định của các cơ quan nhà nước và của VCB theo phân công và chỉ đạo của lãnh đạo Phòng b) Tham gia các tổ rà soát, giám sát đặc biệt đối với các chi nhánh có vấn đề về chất lượng tín dụng theo phân công của lãnh đạo phòng c) Thực hiện theo phân công của lãnh đạo phòng

Chat Chat với nhà tuyển dụng

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng