Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm phó giám đốc tại Thành phố Huế Thừa Thiên Huế

Halotimes

Phó giám đốc

Halotimes

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 30/07/2021 Thỏa thuận Chat

Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm chính trong công tác điều hành, kiểm soát hoạt động của công ty theo sự phân công của Ban lãnh đạo. - Tư vấn, đề xuất, tham mưu cho Ban lãnh đạo các chiến lược, định hướng phát triển, phương án phát triển kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kiểm soát hoạt động kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty - Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của mình hoặc được Ban Giám đốc ủy quyền. - Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty - Hoạch định chiến lược, giải pháp và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động của công ty. - Xem xét, phê duyệt các kế hoạch hoạt động của các phòng ban trong công ty. - Điều hành, quản lý và giám sát, trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của các bộ phận/phòng/ban trong công ty. - Chịu trách nhiệm về doanh thu, lợi nhuận và kiểm soát chi phí của công ty. - Triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kết quả hoạt động. - Thực hiện chiến lược phát triển nhân sự: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất, phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty. Trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự các vị trí quan trọng cho công ty. - Phân tích hoạt động nội bộ, xác định các thay đổi cần thiết và giải quyết các vấn đề liên quan đến các bộ phận trong công ty - Khảo sát, phân tích và nắm bắt kịp thời thông tin của các đối thủ cạnh tranh và thị trường nhằm đề xuất các chiến lược - Cập nhật, nghiên cứu, phân tích và báo cáo trực tiếp cho Ban Giám Đốc về tình hình thị trường. Báo cáo các chỉ số hoạt động theo định kỳ. - Chủ động đề xuất các giải pháp, ý tưởng kinh doanh mới lên Ban giám đốc. - Gặp gỡ khách hàng, đối tác thực hiện triển khai các sản phẩm dự án của công ty. - Xây dựng, chịu trách nhiệm đối với hình ảnh công ty và truyền thông hình ảnh công ty đến với công chúng - Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với giới truyền thông, cơ quan ban ngành có liên quan nhằm có được sự hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của Công ty

+ Xem thêm

Chung Group

phó giám đốc kinh doanh bất động sản

Chung Group

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 30/06/2020 20 - 30 triệu Chat

- Điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động khối Kinh Doanh. - Xây dựng các chính sách, các kế hoạch, chỉ tiêu cho hoạt động kinh doanh - Kiểm tra, giám sát hoạt động của nhân viên theo chính sách, kế hoạch đã ban hành. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lên BGĐ - Phối hợp các phòng ban trong công việc.

+ Xem thêm

Chung Group

PHÓ GIÁM ĐỐC- THƯƠNG MẠI

Chung Group

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 10/04/2020 10 - 15 triệu Chat

-Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch tổng thể và chi tiết liên quan đến việc phát triển hoạt động kinh doanh trên toàn quốc theo mô hình và chiến lược hoạt động của công ty -Triển khai công tác bán hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt; Trực tiếp chỉ đạo, phân chia chỉ tiêu doanh số cho từng khu vực; -Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với thực tế thị trường hàng quý/năm.. -Phát triển khách hàng, phát triển thương hiệu và thị phần Xây dựng, phát triển các chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng -Thực hiện/ phối hợp việc thực hiện các kế hoạch đã xây dựng trước đó; triển khai và hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động, kế hoạch, chương trình đến các kênh. -Kiểm tra và rà soát việc thực hiện, thực thi. -Đánh giá kết quả hoạt động, kết quả thực hiện các kênh theo các mục tiêu đã vạch ra về doanh số/ chi phí. -Phân tích, đánh giá hiệu quả các chính sách dành cho từng kênh, kịp thời điều chỉnh chính sách và giải pháp tăng cường hiệu quả. -Kiểm soát chi phí để đảm bảo ngân sách. -Tiến hành thiết lập mục tiêu hàng tháng cho nhân viên và chịu trách nhiệm về kết quả làm việc và sự tiến bộ của nhân viên. -Quản lý, tuyển chọn, huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh. Xây dựng, đề xuất cơ cấu, tuyển dụng nhân sự, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả.

+ Xem thêm

Chung Group

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Chung Group

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 10/04/2020 10 - 15 triệu Chat

- Điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động khối Kinh Doanh. - Xây dựng các chính sách, các kế hoạch, chỉ tiêu cho hoạt động kinh doanh - Kiểm tra, giám sát hoạt động của nhân viên theo chính sách, kế hoạch đã ban hành. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lên BGĐ - Phối hợp các phòng ban trong công việc.

+ Xem thêm

Chung Group

Chung Group TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI- ĐẶC SẢN HUẾ

Chung Group

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 10/04/2020 10 - 15 triệu Chat

-Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch tổng thể và chi tiết liên quan đến việc phát triển hoạt động kinh doanh trên toàn quốc theo mô hình và chiến lược hoạt động của công ty -Triển khai công tác bán hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt; Trực tiếp chỉ đạo, phân chia chỉ tiêu doanh số cho từng khu vực; -Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với thực tế thị trường hàng quý/năm.. -Phát triển khách hàng, phát triển thương hiệu và thị phần Xây dựng, phát triển các chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng -Thực hiện/ phối hợp việc thực hiện các kế hoạch đã xây dựng trước đó; triển khai và hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động, kế hoạch, chương trình đến các kênh. -Kiểm tra và rà soát việc thực hiện, thực thi. -Đánh giá kết quả hoạt động, kết quả thực hiện các kênh theo các mục tiêu đã vạch ra về doanh số/ chi phí. -Phân tích, đánh giá hiệu quả các chính sách dành cho từng kênh, kịp thời điều chỉnh chính sách và giải pháp tăng cường hiệu quả. -Kiểm soát chi phí để đảm bảo ngân sách. -Tiến hành thiết lập mục tiêu hàng tháng cho nhân viên và chịu trách nhiệm về kết quả làm việc và sự tiến bộ của nhân viên. -Quản lý, tuyển chọn, huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh. Xây dựng, đề xuất cơ cấu, tuyển dụng nhân sự, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả.

+ Xem thêm

Chung Group

PHÓ GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Chung Group

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 10/04/2020 10 - 15 triệu Chat

-Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch tổng thể và chi tiết liên quan đến việc phát triển hoạt động kinh doanh trên toàn quốc theo mô hình và chiến lược hoạt động của công ty -Triển khai công tác bán hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt; Trực tiếp chỉ đạo, phân chia chỉ tiêu doanh số cho từng khu vực; -Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với thực tế thị trường hàng quý/năm.. -Phát triển khách hàng, phát triển thương hiệu và thị phần Xây dựng, phát triển các chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng -Thực hiện/ phối hợp việc thực hiện các kế hoạch đã xây dựng trước đó; triển khai và hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động, kế hoạch, chương trình đến các kênh. -Kiểm tra và rà soát việc thực hiện, thực thi. -Đánh giá kết quả hoạt động, kết quả thực hiện các kênh theo các mục tiêu đã vạch ra về doanh số/ chi phí. -Phân tích, đánh giá hiệu quả các chính sách dành cho từng kênh, kịp thời điều chỉnh chính sách và giải pháp tăng cường hiệu quả. -Kiểm soát chi phí để đảm bảo ngân sách. -Tiến hành thiết lập mục tiêu hàng tháng cho nhân viên và chịu trách nhiệm về kết quả làm việc và sự tiến bộ của nhân viên. -Quản lý, tuyển chọn, huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh. Xây dựng, đề xuất cơ cấu, tuyển dụng nhân sự, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả.

+ Xem thêm

Chung Group

PHÓ GIÁM ĐỐC THƯƠNG MAI- ĐẶC SẢN HUẾ

Chung Group

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 09/04/2020 10 - 15 triệu Chat

-Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch tổng thể và chi tiết liên quan đến việc phát triển hoạt động kinh doanh trên toàn quốc theo mô hình và chiến lược hoạt động của công ty -Triển khai công tác bán hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt; Trực tiếp chỉ đạo, phân chia chỉ tiêu doanh số cho từng khu vực; -Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với thực tế thị trường hàng quý/năm.. -Phát triển khách hàng, phát triển thương hiệu và thị phần Xây dựng, phát triển các chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng -Thực hiện/ phối hợp việc thực hiện các kế hoạch đã xây dựng trước đó; triển khai và hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động, kế hoạch, chương trình đến các kênh. -Kiểm tra và rà soát việc thực hiện, thực thi. -Đánh giá kết quả hoạt động, kết quả thực hiện các kênh theo các mục tiêu đã vạch ra về doanh số/ chi phí. -Phân tích, đánh giá hiệu quả các chính sách dành cho từng kênh, kịp thời điều chỉnh chính sách và giải pháp tăng cường hiệu quả. -Kiểm soát chi phí để đảm bảo ngân sách. -Tiến hành thiết lập mục tiêu hàng tháng cho nhân viên và chịu trách nhiệm về kết quả làm việc và sự tiến bộ của nhân viên. -Quản lý, tuyển chọn, huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh. Xây dựng, đề xuất cơ cấu, tuyển dụng nhân sự, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả.

+ Xem thêm

Chung Group

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Chung Group

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 31/03/2020 10 - 15 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích thị trường, chủ trì lập báo cáo đầu tư (phân tích đầu tư, ngân sách), tiến độ đầu tư (bao gồm: thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng, kinh doanh) các dự án do Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án phân công. - Kiểm soát quá trình thực hiện các dự án do Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án phân công để đảm bảo các dự án được đầu tư đúng mục tiêu, kế hoạch, ngân sách dự toán đã được duyệt, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. - Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư - Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy các thủ tục pháp lý cho các dự án do Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án phân công được thực hiện đúng mục đích yêu cầu và tiến độ. - Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype