Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm quản lý sản xuất tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH SX HÚT ẨM GIA PHÁT

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Công Ty TNHH SX HÚT ẨM GIA PHÁT

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/05/2021 Thỏa thuận Chat

- Xây dựng quá trình sản xuất - Lập và Triển khai kế hoạch sản xuất - Quản lý máy móc, thiết bị, hàng hóa - Đánh giá - Đào tạo NS -xử lý vi phạm - Giải quyết những phát sinh khác - Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó....

+ Xem thêm

Công Ty CP visimex

Production Manager (Metal product processing) - 生産マネージャー(金属製品加工)

Công Ty CP visimex

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/04/2021 Thỏa thuận Chat

- Receive the instructions from Board of Directors to drive work flow smoothly among departments (取締役会からの指示を受け、部門間のワークフローを円滑に進める) - Responsible for receiving information, requests, critical issues from production departments regarding production and quality issues and then report to Production Director for guidance or resolution (生産および品質の問題に関して生産部門から情報、要求、重大な問題を受け取り、ガイダンスまたは解決のために生産ディレクターに報告する責任があります) - Planning and organizing production schedules in terms of highest quality and effective productivity (最高の品質と効果的な生産性の観点から生産スケジュールを計画および整理する) - Responsible for supervising production process, coordinating and allocating task/activities/cases in various production departments to minimize late cases and ensure good quality standard in compliance with the Company’s quality control and Production SOPs (Standard Operating Procedures) (生産プロセスを監督し、さまざまな生産部門でタスク/アクティビティ/ケースを調整および割り当てて、遅延ケースを最小限に抑え、会社の品質管理および生産SOP(標準操作手順)に準拠した優れた品質基準を確保する責任があります。) - Ensure standard operating procedures are adhered and followed (標準の操作手順が順守され、遵守されていることを確認します) - Understand, monitor and follow the production processes as well as quality criteria (生産プロセスと品質基準を理解し、監視し、それに従います) - Analyze and trouble shoot issues causing defects, and recommend preventative actions (欠陥の原因となる問題を分析してトラブルシューティングし、予防措置を推奨します) - Implement and adhere to health and safety procedures that have been trained (訓練された健康と安全の手順を実施し、遵守します) - Work with Maintenance Department to schedule the maintenance program to avoid machinery problem. (メンテナンス部門と協力して、機械の問題を回避するためのメンテナンスプログラムをスケジュールします。) - Recommend solution to improve output, product quality and safety. (出力、製品の品質、安全性を向上させるためのソリューションを推奨します。) - Manage, coach and motivate team members to achieve the set objectives and goals. (設定された目的と目標を達成するために、チームメンバーを管理、指導、指導、動機付けします。) - Identify skills level of technicians for the skilled improvement purpose. (熟練した改善を目的とした技術者のスキルレベルを特定します。)

+ Xem thêm

LONG DUC BUSINESS SERVICE CO., LTD

QUẢN LÝ SẢN XUẤT LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

LONG DUC BUSINESS SERVICE CO., LTD

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 11/12/2020 Thỏa thuận Chat

- Làm việc tại Phòng Quản lý sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử (EMS) - Quản lý các hoạt động sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử (EMS) - Nắm bắt được đơn hàng, tính toán nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất, thủ tục xuất hàng… - Điều tiết nguyên vật liệu, tính toán nhân lực. - Các công việc khác của Phòng khi có chỉ thị.

+ Xem thêm

Công Ty CP ATITRACTIVE

Uy tín Việc làm thêm buổi tối lương 7-9trtháng thời gian chủ động làm 2-3hngày có phụ cấp

Công Ty CP ATITRACTIVE

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 26/12/2020 7 - 10 triệu Chat

TUYỂN GẤP CÁC VỊ TRÍ SAU: 10 Nhân viên làm việc tại nhà 2 – 3h/ngày, thu nhập 5 – 9tr/Tháng, thời gian tự do, ko cần kinh nghiệm – kỹ năng hay bằng cấp Những đặc điểm chung của 2 vị trí công việc sau: Vị trí 1: 8 – 12 NHÂN VIÊN ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO SẢN PHẨM Mô tả công việc: Đây là công việc đăng tin lên các Website, Diễn đàn, Facebook, Zalo…nhằm Quảng Cáo Sản Phẩm cho Công ty. Nội dung bài đăng và các trang Web để đăng thì Công ty sẽ cung cấp sẵn. Thu nhập: 4 – 7tr/Tháng, làm nhiều thu nhập nhiều, làm tốt Công ty hỗ trợ tiền Internet hàng tháng. Lương chuyển qua Ngân hàng hoặc nhận tiền mặt tại Công ty. Quyền lợi: Được kí Hợp Đồng để đảm bảo quyền lợi và được làm việc lâu dài với Công ty Được Công ty hướng dẫn Công việc và cung cấp Tài liệu ngay sau khi nhận việc Việc của bạn là Đăng tin, ko bán hàng đa cấp, bạn làm việc ko chạy theo doanh số hay chỉ tiêu. ================================================= Vị trí 2: 10 NHÂN VIÊN ĐÁNH MÁY, NHẬP DỮ LIỆU Mô tả công việc: Công ty sẽ cung cấp Phần mềm và Tài khoản, bạn tải Phần Mềm về. Việc của bạn là đánh kí tự bảo mật cho hệ thống Website, trên màn hình vi tính sẽ xuất hiện 1 ô từ 3 - 15 ki tứ gồm chữ và số - bạn chỉ cần đánh lại những kí tự chữ và số đó ở ô dưới và nhấn Enter là xong, và việc của bạn chỉ như vậy và lập đi lập lại. Thu nhập: trung bình từ 3 – 5tr/Tháng, đánh nhanh – đánh nhiều – thu nhập nhiều. Lương sẽ được chuyển qua Ngân hàng 2 tuần 1 lần hoặc nhận tiền mặt trực tiếp tại Công ty. Quyền lợi: Được kí Hợp Đồng đề đảm bảo Quyền lợi khi làm việc vớ Công ty. Được nhận việc ngay sau khi Phỏng vấn – ko thử việc. Lưu ý: Ứng viên ko cần kinh nghiệm, được Công ty đào tạo miễn phí về công việc. Vị Trí 3 – Chia Sẽ Tin (Share Tin) Lên Facebook: Chia sẽ các Tin, Hình ảnh, Nội dung, các Sự kiện cho Công ty. Công Ty sẽ cung cấp sẵn các Group, Hội và Diễn Đàn để bạn làm việc. Lương 5-9 triệu một tháng. Thời gian 2 đến 3 tiếng làm việc một ngày có thể làm nhiều thời gian hơn thì tính lương thêm .

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Sxtm Cửa Nhôm Việt Úc

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Công Ty Tnhh Sxtm Cửa Nhôm Việt Úc

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/07/2021 7 - 10 triệu Chat

Dựa trên khối lượng công việc, phân tích, lập kế hoạch sản xuất (bao gồm kế hoạch vật tư, kế hoạch gia công, kế hoạch của các nhà thầu phụ) và quản lý hoạt động sản xuất, chịu trách nhiệm trong việc đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của dự án. Phối hợp với kế toán kho để kiểm soát hàng tồn kho để lập kế hoạch đặt hàng hợp lý Đánh giá hiệu suất lao động của nhân công theo định kỳ hàng tháng hoặc theo dự án, lập định mức sản xuất Tổ chức kiểm tra, chịu trách nhiệm về chất lượng vật tư đầu vào/ đầu ra tại xưởng cũng như của nhà cung cấp/ thầu phụ. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị , nhân lực sao cho có hiệu quả & an toàn. Bố trí các máy móc/ nhân sự/ khu vực sản xuất hợp lý đảm bảo an toàn – năng suất – hiệu quả Các nhiệm vụ khác do BGĐ phân công.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIETNAM

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIETNAM

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/10/2020 Thỏa thuận Chat

Nhận đơn hàng từ nước ngoài Điều tiết đơn hàng với phòng kinh doanh Quản lý, giám sát năng lực sản xuất của nhà máy, điều tiết kế hoạch sản xuất Báo cáo lên cấp trên các chỉ số liên quan đến đơn hàng Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

+ Xem thêm

Công ty TNHH Thương mại Mỹ phẩm thiên nhiên Rossie

QUẢN LÝ SẢN XUẤT NHÀ MÁY MỸ PHẨM

Công ty TNHH Thương mại Mỹ phẩm thiên nhiên Rossie

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25/08/2020 10 - 15 triệu Chat

1. Xây dựng quy trình sản xuất - Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm… - Phổ biến, hướng dẫn các nội dung trong quy trình để nhân viên cấp dưới, công nhân được biết để thực hiện. ​ 2. Lập và triển khai kế hoạch sản xuất - Lập kế hoạch sản xuất đảm bảo phải đáp ứng được những yêu cầu về tiến độ, chất lượng.​ - Tổ chức phân công công việc hàng ngày cho công nhân trong ca sản xuất. - Hướng dẫn, đôn đốc công nhân làm việc đảm bảo theo đúng quy trình công nghệ, đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng. - Chủ động đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả sản xuất. ​ 3. Quản lý máy móc, thiết bị, hàng hóa - Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm... - Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các máy móc, thiết bị và kịp thời phát hiện những hư hỏng, báo cho bộ phận liên quan xử lý để không làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ sản xuất. - Đề xuất việc mua các thiết bị mới thay thế cho các máy móc, thiết bị không còn sử dụng được. - Đảm bảo nguyên liệu, hàng hóa được sắp xếp đúng nơi quy định, không bị hư hỏng. 4. Các công việc khác - Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện để nâng cao tay nghề của công nhân. - Xây dựng và duy trì môi trường làm việc vệ sinh, an toàn và phòng chống cháy nổ tại xưởng sản xuất. - Phổ biến cụ thể những chính sách, quy định mới của công ty cho công nhân được biết. - Tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản hồi của công nhân và trình lên cấp trên xem xét.

+ Xem thêm

công ty túi xách thông nương

Nhân viên quản lý sản xuất

công ty túi xách thông nương

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/05/2020 Thỏa thuận Chat

- Triển khai sản xuất mã hàng khi nhận thông tin từ P. Kinh doanh - Tổ chức, phân bổ vật tư và quản lý tiến độ sản xuất, gia công - Bảo quản vật tư, nguyên phụ liệu, máy móc, rập mẫu một cách khoa học, không để thất thoát hoặc suy giảm chất lượng.

+ Xem thêm

Công ty TNHH TNHH Nam An Sun Top

Quản lý sản xuất

Công ty TNHH TNHH Nam An Sun Top

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 29/02/2020 Thỏa thuận Chat

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và giao hàng của các đơn hàng, lập kế hoạch sản xuât ngày cho xưởng sản xuât để đáp ứng tiến độ yêu cầu. - Trực tiếp điều độ kế hoạch, theo dõi, giám sát, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuât, đôn đốc các tổ sản xuất thực hiện theo đúng kế hoạch. - Tổng hợp phân tích báo cáo cho các cấp để giải quyết các công việc đáp ứng theo kế hoạch. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

+ Xem thêm

Vietsourcing Human Resources Services

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng QA/QC (Nhà máy sản xuất)

Vietsourcing Human Resources Services

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 28/12/2019 Thỏa thuận Chat

Xử lí thông tin khiếu nại của khách hàng về chất lượng. Cải tiến vấn đề chất lượng không đạt trong nội bộ. Các công việc khác do cấp trên giao phó.. Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype