Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm Việc Làm thư ký công trường

no image

THƯ KÝ - KẾ TOÁN CÔNG TRƯỜNG

COMA9

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Trực điện thoại, tiếp khách và hướng dẫn làm việc. Nhận văn thư, tài liệu (qua bưu điện hoặc fax) và chuyển cho cán bộ, nhân viên. - Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của chỉ huy trưởng. - Tổ chức phục vụ các buổi họp của Ban chỉ huy và ghi biên bản các cuộc họp. Tổ chức nơi làm việc luôn gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh. - Quản lý và bảo dưỡng các thiết bị văn phòng như: máy vi tính, máy in, điện thoại, máy fax… - Đề xuất, nhận, phân phối văn phòng phẩm – vật dụng vệ sinh. - Lưu trữ tài liệu, hồ sơ công trường. - Lập HĐLĐ cho công nhân theo đúng thủ tục quy định. - Tổng hợp các bảng chấm công tuần của công nhân. Chấm công BCH và CBNV giúp việc. Trình ký. - Theo dõi, cập nhật, thống kê vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ thi công nhập xuất tại công trường. - Quản lý quỹ tiền mặt của công trường, thực hiện các khoản thu – chi tài chính. Thanh toán nợ, theo dõi nợ. - Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản trên công trường. Kiểm kê tài sản theo quy định. - Báo cáo hàng tuần về phòng KT-Thi công. Lập báo cáo kế toán của công trường (định kỳ, đột xuất) theo quy định của phòng Kế toán công ty. - Và một số công việc khác theo yêu cầu của CHT công trường.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến

Thư ký công trường

Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Toàn quốc

• Tiếp đón hướng dẫn khách đến giao dịch công tác tại Ban Chỉ Huy (BCH) công trường • Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ Chủ đầu tư, Tư vấn công trình, Chỉ huy trưởng • Tiếp nhận, xử lý và chuyển giao các hồ sơ, tài liệu, thông báo/nội quy/quy định, ấn phẩm, vv... từ văn phòng Công ty đến BCH công trường và ngược lại • Lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu dự án theo hệ thống ISO Công ty • Soạn thảo các văn bản liên quan đến nhiệm vụ được giao như biên bản họp, biên bản làm việc, công văn, văn bản, chấm công, thanh toán… • Quản lý quỹ công trường, như chi tiêu mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho BCH công trường… • Lập bảng chấm công của kỹ sư, công nhân tại công trường • Thực hiện những công việc phát sinh theo yêu cầu của BCH Công trường

xem thêm Xem thêm

no image

Thư ký công trường

COMA9

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Trực điện thoại, tiếp khách và hướng dẫn làm việc. Nhận văn thư, tài liệu (qua bưu điện hoặc fax) và chuyển cho cán bộ, nhân viên. - Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của chỉ huy trưởng. - Tổ chức phục vụ các buổi họp của Ban chỉ huy và ghi biên bản các cuộc họp. Tổ chức nơi làm việc luôn gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh. - Quản lý và bảo dưỡng các thiết bị văn phòng như: máy vi tính, máy in, điện thoại, máy fax… - Đề xuất, nhận, phân phối văn phòng phẩm – vật dụng vệ sinh. - Lưu trữ tài liệu, hồ sơ công trường. - Lập HĐLĐ cho công nhân theo đúng thủ tục quy định. - Tổng hợp các bảng chấm công tuần của công nhân. Chấm công BCH và CBNV giúp việc. Trình ký. - Theo dõi, cập nhật, thống kê vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ thi công nhập xuất tại công trường. - Quản lý quỹ tiền mặt của công trường, thực hiện các khoản thu – chi tài chính. Thanh toán nợ, theo dõi nợ. - Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản trên công trường. Kiểm kê tài sản theo quy định. - Báo cáo hàng tuần về phòng KT-Thi công. Lập báo cáo kế toán của công trường (định kỳ, đột xuất) theo quy định của phòng Kế toán công ty. - Và một số công việc khác theo yêu cầu của CHT công trường.

xem thêm Xem thêm

Công việc liên quan

Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến
Thư ký công trường

Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến

• Tiếp đón hướng dẫn khách đến giao dịch công tác tại Ban Chỉ Huy (BCH) công trường • Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ Chủ đầu tư, Tư vấn công trình, Chỉ huy trưởng • Tiếp nhận, xử lý và chuyển giao các hồ sơ, tài liệu, thông báo/nội quy/quy định, ấn phẩm, vv... từ văn phòng Công ty đến BCH công trường và ngược lại • Lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu dự án theo hệ thống ISO Công ty • Soạn thảo các văn bản liên quan đến nhiệm vụ được giao như biên bản họp, biên bản làm việc, công văn, văn bản, chấm công, thanh toán… • Quản lý quỹ công trường, như chi tiêu mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho BCH công trường… • Lập bảng chấm công của kỹ sư, công nhân tại công trường • Thực hiện những công việc phát sinh theo yêu cầu của BCH Công trường

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Đà Nẵng

công ty cổ phần đầu tư xây dựng newtecons
Thư Ký Công Trường (Miền Nam)

công ty cổ phần đầu tư xây dựng newtecons

Thực hiện công tác quản trị hành chánh, văn phòng trên công trường theo phân công của Chỉ huy trưởng/ Trưởng nhóm Tổ Chức Thi Công: tổ chức họp, sắp xếp hệ thống giấy tờ, kiểm soát giờ giấc làm việc và thực hiện các công tác giao nhận tài liệu nội bộ, nhà thầu và các đối tác khác trên công trường; Thực hiện các công tác lưu giữ hệ thống đảm bảo QA/QC/ISO trên công trường; Kiểm soát và lưu trữ các tài liệu – hồ sơ trên công trường; thanh toán NTP, NCC Tổng hợp và phân phối hồ sơ, tài liệu, thông tin kịp thời cho các bộ phận theo chỉ đạo của Chỉ huy trưởng/ Trưởng nhóm Tổ chức thi công; Hỗ trợ các nhóm chức năng lưu trữ hồ sơ và các công tác văn phòng khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng.

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

                         aic management consultant co., ltd
Thư Ký và Quản Lý Hồ Sơ (Công Trường / Văn Phòng TP.HCM) Secretary and Documentary Controller (On Site/ Office)

aic management consultant co., ltd

- Division/Department: Project Bộ phận/ Phòng ban: Dự án - Reports to: Project Manager Báo cáo cho : Quản lý dự án - Full-time/ Toàn thời gian *** Essential Duties and Responsibilities: Nhiệm vụ và trách nhiệm: • Maintain compliance with all company policies and procedures; Duy trì tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục của công ty; • Preparing & handling all technical and non-technical project documents (MOM, Correspondence, letters, reports, tender documents..etc.); Chuẩn bị và xử lý tất cả các tài liệu/ hồ sơ kỹ thuật và các hồ sơ/ tài liệu khác Biên bản họp, thư từ, báo cáo, hồ sơ thầu…v.v…); • Arrange / coordinate internal & external meetings, as required; Sắp xếp / phối hợp các cuộc họp nội bộ và các cuộc họp khác theo yêu cầu; • Act as translator in meetings and all documents required by the project team; Phiên dịch trong các cuộc họp và biên dịch các tài liệu theo yêu cầu dự án; • Organizing and control filing system (Data keying, Document storage, Index assessing) in accordance with company and client requirements; Tổ chức và quản lý hệ thống hồ sơ (tập hợp dữ liệu, lưu trữ hồ sơ/ tài liệu, v.v…) phù hợp với yêu cầu của công ty và chủ đầu tư; • Monitoring the document progress and log; Giám sát tiến độ trình tài liệu và đăng nhập vào hệ thống quản lý hồ sơ/ tài liệu; • Create, review, submit, translate & revise technical and non-technical documents; Soạn thảo, kiểm tra, trình, dịch và chỉnh sửa các tài liệu/ hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu/ hồ sơ khác; • Introduce improvements and innovation where possible; Đề xuất những cải tiến và đổi mới nếu có thể; • Assist the project team members in their completion of relevant tasks, as directed; Hỗ trợ các thành viên trong nhóm dự án hoàn thành các nhiệm vụ có liên quan, theo chỉ dẫn; • Must be able to multitask whilst maintaining high standard of working; Phải có khả năng thực hiện nhiều công việc cùng lúc nhưng vẫn duy trì tiêu chuẩn cao; • Consulting to Construction Manager / Project Manager in the assigned job; Thảo luận với Quản lý thi công/ Quản lý dự án khi được giao nhiệm vụ; • Performs other related duties as assigned; Đảm nhận các công việc khác được giao; • Report on time and be presentable at all times. Báo cáo đúng thời gian và luôn trong tư thế sẵn sàng.

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

công ty cổ phần kỹ thuật sigma
Thư Ký Công Trường

công ty cổ phần kỹ thuật sigma

• Tiếp đón hướng dẫn khách đến giao dịch công tác tại Ban Chỉ Huy (BCH) công trường • Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ Chủ đầu tư, Tư vấn công trình, Chỉ huy trưởng • Tiếp nhận, xử lý và chuyển giao các hồ sơ, tài liệu, thông báo/nội quy/quy định, ấn phẩm,vv... từ văn phòng Công ty đến BCH công trường và ngược lại • Lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu dự án theo hệ thống ISO Công ty • Soạn thảo các văn bản liên quan đến nhiệm vụ được giao như đúc kết biên bản họp, biên bản làm việc, công văn, văn bản, chấm công, đề nghị duyệt thanh toán… • Quản lý quỹ công trường, như chi tiêu mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho BCH công trường… • Lập bảng chấm công của kỹ sư, công nhân tại công trường • Kết hợp với thủ kho theo dõi nhập, xuất, tồn vật tư của dự án, chốt bảng theo dõi vật tư hàng ngày và cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cấp trên. • Thực hiện những công việc phát sinh theo yêu cầu của BCH Công trường Báo cáo cho: Kế toán trưởng, Trưởng Bộ phận Nhân sự, Chỉ huy trưởng công trường/ Giám đốc dự án.

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hà Nội

công ty TNHH quản lý dự án coreasia
Thư Ký Công Trường - Quản Lý Hồ Sơ - Bình Tân, Hồ Chí Minh

công ty TNHH quản lý dự án coreasia

- Soạn thảo, sắp xếp, lưu trữ công văn, hồ sơ - Chuẩn bị tài liệu họp, viết biên bản cuộc họp - Tạo và duy trì liên hệ tốt với các team dự án - Hổ trợ công tác chỉnh sửa, in ấn hồ sơ, báo cáo dự án - Chấm công nhân sự dự án - Lưu trữ dữ liệu của dự án trên trung tâm dữ liệu - Các công việc khác theo năng lực theo phân công của trưởng dự án * Làm việc tại dự án ở Bình Tân (bên cạnh Aeon Mall Bình Tân)

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

no image
Site Admin - Thư ký công trường

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN DAEWON

- Receive and file documents, drawings at site, manage incoming / outgoing correspondence (internal, sub-contractor), compile documents as per request of Manager / Tiếp nhận và lưu trữ tài liệu và hồ sơ, bản vẽ của công trường, quản lý văn bản đến/đi (nội bộ, nhà thầu), soạn thảo văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cấp trên. - Perform administration work at site (stationery, annual leave, photo, printing, meeting schedule...) and manage assets at site. / Thực hiện công tác hành chính tại công trường (văn phòng phẩm, nghỉ phép, photo, in ấn, lịch họp ...) và quản lý tài sản tại công trường. - Coordinate with Office in document delivery and approval submission. / Phối hợp với khối văn phòng về việc giao nhận, trình duyệt hồ sơ. - Check expense and make plan for expected expense, payment.../ Kiểm tra chi phí và lập bảng tổng hợp chi phí dự kiến, thu chi tiền mặt, giải chi. - Follow and make timesheet/ Theo dõi và lập bảng chấm công. - Participate in, interprete and make meeting minutes at site / Tham gia, phiên dịch và lập biên bản cuộc họp tại công trường, viết nhật ký công trường. - Perform other jobs as per the assigment of Manager / Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại