Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm trợ lý giám đốc tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Món Ăn Ngon

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Món Ăn Ngon

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 31/03/2022 Chat

- Hỗ trợ Giám Đốc trong quá trình làm việc để giải quyết vấn đề. Đồng thời theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh, báo cáo kịp thời đến Giám Đốc. - Chuẩn bị, soạn thảo, xử lý các văn bản và giấy tờ, hồ sơ, tiếp nhận các thông tin, cập nhật dữ liệu, tình hình hoạt động của bộ phận một cách chính xác và đầy đủ. - Ghi nhận, triển khai các chỉ đạo từ cấp trên; báo cáo, hỗ trợ các phòng ban về tiến độ triển khai, thực hiện công việc/báo cáo định kỳ và đột xuất xử lý vấn đề phát sinh theo yêu cầu; - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Gốc

+ Xem thêm

Công ty TNHH CallUS..

Trợ lý giám đốc

Công ty TNHH CallUS..

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 04/12/2021 Chat

• Quản lý lịch trình của Giám đốc để điều phối các cuộc họp/cuộc hẹn, và đảm bảo các cuộc họp diễn ra theo lịch trình • Sàng lọc / xử lý các cuộc gọi điện thoại, cuộc hẹn, thư và email và xử lý phù hợp • Lập biên bản tại cuộc họp Ban chấp hành • Phối hợp và giao tiếp với các Bộ phận khác nhau và tất cả các cấp nhân viên về các vấn đề do Giám đốc chỉ đạo • Soạn thảo và quản lý thư từ với các bên nội bộ và bên ngoài để xin chữ ký Giám đốc • Tuân thủ các yêu cầu hoặc khiếu nại đặc biệt của nhân viên / khách hàng được chuyển đến Giám đốc • Duy trì và cập nhật hồ sơ nghỉ phép của Ban chấp hành và Trưởng bộ phận • Lập báo cáo dữ liệu tài chính hàng tháng • Giữ bí mật về các vấn đề / thông tin • Tham dự tất cả các cuộc họp giao ban, họp và đào tạo theo sự phân công của Giám đốc

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Money LMD

Trợ lý Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn Money LMD

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

10 - 15 triệu

Hạn nộp: 15/07/2021 Chat

1. Thay mặt Tổng Giám đốc duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty với các Phòng/Ban khi Tổng Giám đốc phân công; 2. Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng/Ban thông qua báo cáo của các bộ phận; 3. Trợ giúp cho Tổng Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Tập đoàn; 4. Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc; 5. Hỗ trợ Tổng Giám Đốc theo dõi và làm việc với các Bộ phận trong Tập đoàn; 6. Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Tập đoàn; 7. Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại; 8. Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Tập đoàn theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc; 9. Lên kế hoạch các đầu việc cần làm trong tháng cho các phòng ban trong Tập đoàn; 10. Phối hợp với Giám đốc, Trưởng phòng các ban theo dõi chặt chẽ những công việc hàng ngày của nhân viên Tập đoàn; 12. Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy trình, nội quy và các chính sách của nội bộ doanh nghiệp; 13. Phối hợp cùng các phòng ban theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu công việc đã đề ra; 14. Luôn nắm chắc những kế hoạch sự kiện và có thể trở thành người phát ngôn đại diện của Tập đoàn trong một số trường hợp cần thiết; 15. Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cubes & Circles

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cubes & Circles

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

7 - 10 triệu

Hạn nộp: 30/06/2021 Chat

Theo dõi và soạn thảo các văn bản: Hợp đồng, báo giá, nghiệm thu + Gửi báo giá, hoàn thành hồ sơ thầu các dự án gửi khách hàng + Theo dõi tiến độ công trình, quyết toán hồ sơ công trình + Sắp xếp tổ chức các cuộc họp, chuẩn bị kiểm tra hồ sơ + Tổng hợp báo cáo công việc liên quan được phân công của BGĐ + Làm việc trực tiếp với các đối tác khách hàng + Hỗ trợ GĐ khi cần trong công việc dự án, quản lý các công việc liên quan đến hồ sơ dự án. + Hỗ trợ GĐ trong việc điều phối, quan hệ giao dịch công việc với bên ngoài khi được phân công, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời. + Sắp xếp & tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu của TGĐ.Tham gia lập kế hoạch, chương trình và thư ký các cuộc họp của GĐ. + Truyền đạt ý kiến/ chỉ đạo của BGĐ cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc + Làm việc trực tiếp với đội thi công, thầu phụ, nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Mặt Trời Spc

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Mặt Trời Spc

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

15 - 20 triệu

Hạn nộp: 28/02/2021 Chat

- Tham mưu, tư vấn về định hướng nhân sự, tài chính, kinh doanh, marketing, chính sách lương – thưởng, cơ cấu bộ máy công ty - Đưa ra các đề xuất, giải pháp thực hiện cho BLĐ về các công tác đối nội, đối ngoại - Đưa ra các tư vấn, phân tích và dự báo về hoạt động tài chính, kinh doanh, MKT cũng như hoạt động quản lý Doanh nghiệp - Ký duyệt một số đề nghị thanh toán (trong phạm vi được BLĐ uỷ quyền). Quản lý và sử dụng con dấu - Thay mặt Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty (trong phạm vi được phân công, uỷ quyền) như: tổ chức thực hiện các chiến lược, nội quy, quy định với các phòng ban - Kiểm soát các hoạt động Kinh doanh, Maketing. Bao gồm cả về cơ chế hoạt động, doanh thu, doanh số và chi phí hoạt động... - Thay mặt BLĐ Công ty giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nội bộ Công ty, Công ty với đối tác, Công ty với khách hàng, Công ty với các cơ quan Nhà nước... - Kiểm soát thu- chi của Công ty. Hằng ngày đối chiếu thu - chi với Kế toán và trình BLĐ kịp thời khi có bất thường xảy ra. Duyệt thu, chi đối với các hoạt động được BLĐ uỷ quyền - Thực hiện hoặc phân công thực hiện giải đáp thắc mắc về các vấn đề phát sinh nội bộ Công ty hoặc vấn đề phát sinh giữa Công ty với khách hàng - Thay mặt BLĐ thực hiện đối nội, đối ngoại với các vấn đề được phân công - Thực hiện đàm phán với các đối tác của Công ty như: đàm phán với nhà cung cấp nguyên - vật liệu (các nhà cung cấp lớn và cung cấp các nguyên liệu có giá trị cao), đàm phán với các ứng viên Đại lý và Đại lý của Công ty, đàm phán với các bên cung ứng dịch vụ cho Cty...

+ Xem thêm

 Phúc Thịnh

Trợ lý Tổng giám đốc

Phúc Thịnh

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/11/2020 Chat

 Trợ lý Tổng giám đốc là người hỗ trợ Giám đốc trong việc lập và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch cho các phòng ban.  Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc Tổng Giám đốc giao để điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày của các phòng ban/chi nhánh  Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ của công ty  Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu ban Tổng giám đốc đề ra  Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá ...)  Hỗ trợ lập dự toán ngân sách và giám sát  Theo sát các kế hoạch sự kiện và đại diện cho công ty khi cần thiết theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc  Lập báo cáo về hoạt động kinh doanh, tình hình CSKH, các vấn đề phát sinh nội bộ trình Tổng Giám đốc  Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc

+ Xem thêm

Cty Cổ Phần Đầu Tư Bđs Phúc Thịnh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Cty Cổ Phần Đầu Tư Bđs Phúc Thịnh

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 01/11/2020 Chat

• Trợ lý Tổng giám đốc là người hỗ trợ Giám đốc trong việc lập và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch cho các phòng ban. • Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc Tổng Giám đốc giao để điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày của các phòng ban/chi nhánh • Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ của công ty • Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu ban Tổng giám đốc đề ra • Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá ...) • Hỗ trợ lập dự toán ngân sách và giám sát • Theo sát các kế hoạch sự kiện và đại diện cho công ty khi cần thiết theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc • Lập báo cáo về hoạt động kinh doanh, tình hình CSKH, các vấn đề phát sinh nội bộ trình Tổng Giám đốc • Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc

+ Xem thêm

Phúc Thịnh Company

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phúc Thịnh Company

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

7 - 10 triệu

Hạn nộp: 01/12/2020 Chat

• Trợ lý Tổng giám đốc là người hỗ trợ Giám đốc trong việc lập và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch cho các phòng ban. • Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc Tổng Giám đốc giao để điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày của các phòng ban/chi nhánh • Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ của công ty • Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu ban Tổng giám đốc đề ra • Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá ...) • Hỗ trợ lập dự toán ngân sách và giám sát • Theo sát các kế hoạch sự kiện và đại diện cho công ty khi cần thiết theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc • Lập báo cáo về hoạt động kinh doanh, tình hình CSKH, các vấn đề phát sinh nội bộ trình Tổng Giám đốc • Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH

Trợ lý Giám đốc Kinh Doanh Assistant of C.C.O

CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

7 - 10 triệu

Hạn nộp: 30/12/2020 Chat

- Tìm kiếm, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng/đối tác; - Xây dựng, tổ chức và triển khai kế hoạch làm việc; - Xử lý và lưu trữ chứng từ; - Theo sự phân công của C.C.O;

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype